Commissievergaderingen : 2009-2010


vaste commissie

Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
voormiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 2:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 2:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:25  

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 22  
Duur openbare (hh:mm) 25:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur openbare (hh:mm) 4:40  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:45  

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
voormiddag
Aantal vergaderingen 26  
Duur openbare (hh:mm) 31:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 15  
Duur openbare (hh:mm) 27:50  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:35  

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 20  
Duur openbare (hh:mm) 32:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 10  
Duur openbare (hh:mm) 19:00  

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur openbare (hh:mm) 6:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 2:15  

Commissie voor de Justitie
voormiddag
Aantal vergaderingen 16  
Duur openbare (hh:mm) 26:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 33  
Duur openbare (hh:mm) 41:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:20  

Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 2:25  
namiddag
Aantal vergaderingen 24  
Duur openbare (hh:mm) 37:50  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:35  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 2:50  

werkgroep

Werkgroep "Exploitatie en handel van bodemrijkdommen in Oost-Congo"
namiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur openbare (hh:mm) 2:50  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:15  

Werkgroep "Mensenhandel"
Aantal vergaderingen 8  
Duur openbare (hh:mm) 1:40  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 10:35  

Werkgroep "Nucleaire Ontwapening"
voormiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 2:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 7:05  

Werkgroep "Ruimtevaart"
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 3:25  

Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
namiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 1:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:50  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 7:00  

bijzondere commissie

Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
voormiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 0:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:25  

gemengde commissie

Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 4:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 10:45  

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 2:25  

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 9  
voor- en namiddag
Aantal vergaderingen 1  
namiddag
Aantal vergaderingen 16  
Duur openbare (hh:mm) 2:00  

Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 1:30  

Parlementaire overlegcommissie
Aantal vergaderingen 11  
Duur openbare (hh:mm) 2:50  

gemengde werkgroep

Werkgroep "Politieke Partijen" (Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen)
namiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 2:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:45