Commissievergaderingen : 2008-2009


vaste commissie

Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 9:20  

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 27  
Duur openbare (hh:mm) 43:40  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 7:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 1:25  

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
voormiddag
Aantal vergaderingen 36  
Duur openbare (hh:mm) 52:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 27  
Duur openbare (hh:mm) 31:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:50  

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 23  
Duur openbare (hh:mm) 39:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur openbare (hh:mm) 9:45  

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 16  
Duur openbare (hh:mm) 11:35  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:00  

Commissie voor de Justitie
Aantal vergaderingen 26  
Duur openbare (hh:mm) 37:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 43  
Duur openbare (hh:mm) 81:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:55  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 2:30  

Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 2:55  
namiddag
Aantal vergaderingen 34  
Duur openbare (hh:mm) 59:40  

verenigde commissie

Verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 6:05  

werkgroep

Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:20  
namiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 11:45  

Werkgroep "Ruimtevaart"
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 3:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 17  
Duur openbare (hh:mm) 29:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) -8:50  

bijzondere commissie

Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
voormiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 1:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 8:55  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:50  

gemengde commissie

Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis
voormiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 6:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 23:50  
voor-, namiddag en avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 10:20  
voor- en namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 12  
Duur openbare (hh:mm) 10:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 33:55  

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 2:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 1:10  

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 10  
namiddag
Aantal vergaderingen 15  
Duur openbare (hh:mm) 1:30  

Parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 11  
Duur openbare (hh:mm) 0:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:05