Commissievergaderingen : 2007-2008


vaste commissie

Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 3:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 12:00  

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 25  
Duur openbare (hh:mm) 36:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 2:30  

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
voormiddag
Aantal vergaderingen 40  
Duur openbare (hh:mm) 61:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 36  
Duur openbare (hh:mm) 53:10  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:00  

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 30  
Duur openbare (hh:mm) 38:55  
namiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 8:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:45  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:20  

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 12  
Duur openbare (hh:mm) 14:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 1:00  

Commissie voor de Justitie
voormiddag
Aantal vergaderingen 21  
Duur openbare (hh:mm) 21:10  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 35  
Duur openbare (hh:mm) 54:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:40  

Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 14  
Duur openbare (hh:mm) 16:35  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:20  
namiddag
Aantal vergaderingen 43  
Duur openbare (hh:mm) 86:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:25  

verenigde commissie

Verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:55  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
voormiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 8:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 19  
Duur openbare (hh:mm) 20:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:00  

bijzondere commissie

Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
Aantal vergaderingen 4  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:40  

gemengde commissie

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
namiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 3:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:25  

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 12  
Duur openbare (hh:mm) 0:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 10  

Parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:20