Commissievergaderingen : 2006-2007


vaste commissie

Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
voormiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:00  

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 13  
Duur openbare (hh:mm) 17:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:20  

commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 19  
Duur openbare (hh:mm) 26:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 14  
Duur openbare (hh:mm) 10:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:30  

commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
voormiddag
Aantal vergaderingen 24  
Duur openbare (hh:mm) 29:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 7:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 25  
Duur openbare (hh:mm) 33:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:15  

commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 20  
Duur openbare (hh:mm) 33:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 16  
Duur openbare (hh:mm) 19:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:30  

commissie voor de Justitie
voormiddag
Aantal vergaderingen 20  
Duur openbare (hh:mm) 31:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:25  
namiddag
Aantal vergaderingen 42  
Duur openbare (hh:mm) 62:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:25  

commissie voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 25  
Duur openbare (hh:mm) 43:25  
namiddag
Aantal vergaderingen 21  
Duur openbare (hh:mm) 44:35  

verenigde commissie

Verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 2:05  

werkgroep

Werkgroep "Bio-ethiek"
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 0:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:50  

Werkgroep "Ruimtevaart" (Financiën en Economische Aangelegenheden)
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 1:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:50  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
namiddag
Aantal vergaderingen 23  
Duur openbare (hh:mm) 17:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:35  

bijzondere commissie

Bijzondere commissie "Globalisering"
Aantal vergaderingen 11  
Duur openbare (hh:mm) 8:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 9:20  

Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:15  

gemengde commissie

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 1:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:15  

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
Aantal vergaderingen 3  
namiddag
Aantal vergaderingen 10  
Duur openbare (hh:mm) 0:30  

Parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 11  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:15