Commissievergaderingen : 2005-2006


vaste commissie

Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
voormiddag
Aantal vergaderingen 12  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 18:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 13  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 20:30  

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 15  
Duur openbare (hh:mm) 16:10  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:40  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 2:30  

commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 26  
Duur openbare (hh:mm) 34:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 9:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 12  
Duur openbare (hh:mm) 21:50  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:15  

commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
voormiddag
Aantal vergaderingen 34  
Duur openbare (hh:mm) 37:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 13:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 33  
Duur openbare (hh:mm) 51:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 12:35  

commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 32  
Duur openbare (hh:mm) 52:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 15  
Duur openbare (hh:mm) 25:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:05  
avond
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 5:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:10  

commissie voor de Justitie
voormiddag
Aantal vergaderingen 32  
Duur openbare (hh:mm) 43:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 48  
Duur openbare (hh:mm) 73:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 7:50  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:10  

commissie voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 37  
Duur openbare (hh:mm) 64:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:50  
namiddag
Aantal vergaderingen 35  
Duur openbare (hh:mm) 70:46  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:00  
avond
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 5:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:25  

verenigde commissie

Verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 4:00  

werkgroep

Werkgroep "Bio-ethiek"
Aantal vergaderingen 8  
Duur openbare (hh:mm) 6:50  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:55  

Werkgroep "Ruimtevaart" (Financiën en Economische Aangelegenheden)
voormiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 4:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:00  

Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
namiddag
Aantal vergaderingen 10  
Duur openbare (hh:mm) 3:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:55  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Aantal vergaderingen 32  
Duur openbare (hh:mm) 28:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 8:00  

bijzondere commissie

Bijzondere commissie "Globalisering"
Aantal vergaderingen 13  
Duur openbare (hh:mm) 13:35  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 8:00  

Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
Aantal vergaderingen 4  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:50  

gemengde commissie

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 0:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:45  

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 9  
namiddag
Aantal vergaderingen 10  
Duur openbare (hh:mm) 1:30  

Parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:45