Commissievergaderingen : 2004-2005


vaste commissie

Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
voormiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur openbare (hh:mm) 3:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 11:15  
voor- en namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 11  
Duur openbare (hh:mm) 1:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 18:50  

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 16  
Duur openbare (hh:mm) 15:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 4:50  

commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 23  
Duur openbare (hh:mm) 21:35  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 10:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 17  
Duur openbare (hh:mm) 27:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:40  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 3:30  

commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
voormiddag
Aantal vergaderingen 42  
Duur openbare (hh:mm) 62:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 9:40  
namiddag
Aantal vergaderingen 39  
Duur openbare (hh:mm) 57:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 7:40  

commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 32  
Duur openbare (hh:mm) 43:35  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 7:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 25  
Duur openbare (hh:mm) 38:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 9:25  

commissie voor de Justitie
voormiddag
Aantal vergaderingen 35  
Duur openbare (hh:mm) 43:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 7:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 59  
Duur openbare (hh:mm) 102:35  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 13:25  

commissie voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 35  
Duur openbare (hh:mm) 53:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 14:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 41  
Duur openbare (hh:mm) 76:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 16:50  

werkgroep

Werkgroep "Bio-ethiek"
Aantal vergaderingen 16  
Duur openbare (hh:mm) 12:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:20  

Werkgroep "Ruimtevaart" (Financiën en Economische Aangelegenheden)
voormiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 4:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:20  

Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 3:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 17  
Duur openbare (hh:mm) 31:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 12:15  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 4:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 17  
Duur openbare (hh:mm) 13:50  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:00  

bijzondere commissie

Bijzondere commissie "Globalisering"
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 3:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 19  
Duur openbare (hh:mm) 27:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 15:00  

Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 1:30  

gemengde commissie

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 3:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:30  

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 9  
namiddag
Aantal vergaderingen 13  

Parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 10  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:55