Commissievergaderingen : 2003-2004


vaste commissie

Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
voormiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 2:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 13:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 9:15  

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 5:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 1:30  

commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 22  
Duur openbare (hh:mm) 27:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 7:30  
voor- en namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 12  
Duur openbare (hh:mm) 13:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 11:55  
avond
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 12:00  

commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
voormiddag
Aantal vergaderingen 35  
Duur openbare (hh:mm) 46:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 19:20  
namiddag
Aantal vergaderingen 47  
Duur openbare (hh:mm) 44:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 23:45  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 1:50  

commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 28  
Duur openbare (hh:mm) 35:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 13:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 26  
Duur openbare (hh:mm) 36:35  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 17:05  

commissie voor de Justitie
voormiddag
Aantal vergaderingen 33  
Duur openbare (hh:mm) 34:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 26:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 54  
Duur openbare (hh:mm) 81:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 31:10  

commissie voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 31  
Duur openbare (hh:mm) 33:50  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 18:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 29  
Duur openbare (hh:mm) 38:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 19:10  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 3:30  

verenigde commissie

Verenigde commissies voor de Justitie en voor de Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 2:00  

werkgroep

Werkgroep "Bio-ethiek"
Aantal vergaderingen 15  
Duur openbare (hh:mm) 12:10  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 8:25  

Werkgroep "Ruimtevaart" (Financiën en Economische Aangelegenheden)
voormiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 4:35  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:30  
voor- en namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 8:00  

Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
namiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 1:15  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 1:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 20  
Duur openbare (hh:mm) 15:35  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:55  

bijzondere commissie

Bijzondere commissie "Globalisering"
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 9:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 8:00  

Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 2:40  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:10  

gemengde commissie

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 0:50  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 2:45  

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 8  
Duur openbare (hh:mm) 1:10  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) -1:10  

Parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:30