Commissievergaderingen : B.Z. 2003


vaste commissie

Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:05  

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 0:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 6:00  

commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 2:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:35  

commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
voormiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 6:25  

commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 4:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 6:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:35  

commissie voor de Justitie
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 3:20  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 3:45  

commissie voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 1:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 1:55  

gemengde commissie

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:30  

Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
Aantal vergaderingen 1  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:00  

Parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 0:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:05