Commissievergaderingen : 2002-2003


vaste commissie

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 13  
Duur openbare (hh:mm) 10:35  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:55  
namiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 4:10  

commissie voor de Justitie
voormiddag
Aantal vergaderingen 18  
Duur openbare (hh:mm) 18:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:20  
namiddag
Aantal vergaderingen 34  
Duur openbare (hh:mm) 61:35  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 16:20  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:30  

commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
voormiddag
Aantal vergaderingen 12  
Duur openbare (hh:mm) 14:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 14  
Duur openbare (hh:mm) 5:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 9:40  

commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 21  
Duur openbare (hh:mm) 30:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 9:40  
namiddag
Aantal vergaderingen 29  
Duur openbare (hh:mm) 45:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 19:55  

commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 13  
Duur openbare (hh:mm) 18:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 16  
Duur openbare (hh:mm) 19:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 10:55  
avond
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:15  

commissie voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 13  
Duur openbare (hh:mm) 11:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:20  
namiddag
Aantal vergaderingen 30  
Duur openbare (hh:mm) 39:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 23:15  
avond
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 6:00  

verenigde commissie

verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:30  

subcommissie

subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 2:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 8:05  

werkgroep

Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 8  
Duur openbare (hh:mm) 1:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 8:00  

Werkgroep "Mobiliteit" (Financiën en Economische Aangelegenheden)
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 2:00  

Werkgroep "Rechten van slachtoffers" (Justitie)
voormiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur openbare (hh:mm) 1:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:20  
namiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur openbare (hh:mm) 6:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 17:05  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 1:10  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 13  
Duur openbare (hh:mm) 10:35  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:05  

onderzoekscommissie

Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
voormiddag
Aantal vergaderingen 17  
Duur openbare (hh:mm) 10:10  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 29:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 18  
Duur openbare (hh:mm) 4:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 40:20  
avond
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 7:45  

bijzondere commissie

commissie Deelname aan buitenlandse missies
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:20  

opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
voormiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 7:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:15  

commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:45  

bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 1:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 3:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:02  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 4:55  

gemengde commissie

Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:50  
namiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 1:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 11:00  

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 2:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 4:10  

parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 12  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:05