Commissievergaderingen : 2001-2002


vaste commissie

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 21  
Duur openbare (hh:mm) 17:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 8:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur openbare (hh:mm) 10:45  

commissie voor de Justitie
voormiddag
Aantal vergaderingen 37  
Duur openbare (hh:mm) 38:50  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 21:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 57  
Duur openbare (hh:mm) 74:50  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 44:15  
avond
Aantal vergaderingen 1  

commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
voormiddag
Aantal vergaderingen 35  
Duur openbare (hh:mm) 35:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 14:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 17  
Duur openbare (hh:mm) 26:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:20  

commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 26  
Duur openbare (hh:mm) 34:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 9:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 28  
Duur openbare (hh:mm) 34:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 11:20  

commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 25  
Duur openbare (hh:mm) 34:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 15:40  
namiddag
Aantal vergaderingen 28  
Duur openbare (hh:mm) 54:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 8:50  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 4:00  

commissie voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 11  
Duur openbare (hh:mm) 17:43  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 35  
Duur openbare (hh:mm) 64:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 13:00  
avond
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 0:30  

subcommissie

subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
namiddag
Aantal vergaderingen 12  
Duur openbare (hh:mm) 5:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 15:20  

werkgroep

Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 12  
Duur openbare (hh:mm) 4:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 12:15  

Werkgroep "Mobiliteit" (Financiën en Economische Aangelegenheden)
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:20  
namiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 18:20  

Werkgroep "Dotaties" (Financiën en Economische Aangelegenheden)
Aantal vergaderingen 5  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:25  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:15  

Werkgroep "Rechten van slachtoffers" (Justitie)
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 1:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:25  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:50  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
voormiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur openbare (hh:mm) 8:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 19  
Duur openbare (hh:mm) 9:50  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 8:00  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 0:05  

onderzoekscommissie

Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
voormiddag
Aantal vergaderingen 27  
Duur openbare (hh:mm) 43:40  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 30:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 47  
Duur openbare (hh:mm) 34:40  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 47:40  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:40  

bijzondere commissie

commissie Deelname aan buitenlandse missies
namiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:15  

opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
voormiddag
Aantal vergaderingen 11  
Duur openbare (hh:mm) 4:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 12:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:45  

commissie voor politieke vernieuwing
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 8:50  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:15  

commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
voormiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 1:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 8:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 37:25  

bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur openbare (hh:mm) 1:55  
namiddag
Aantal vergaderingen 17  
Duur openbare (hh:mm) 28:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:10  

gemengde commissie

Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 14  
Duur openbare (hh:mm) 3:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 24:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 1:40  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 9:30  

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 1:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 2:30  

parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 11  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:35  

gemengde werkgroep

Werkgroep "Politieke partijen" (Controle verkiezingsuitgaven)
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 8:15