Commissievergaderingen : 2000-2001


vaste commissie

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 24  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 36:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 14  
Duur openbare (hh:mm) 0:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 30:35  
avond
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:45  

commissie voor de Justitie
voormiddag
Aantal vergaderingen 35  
Duur openbare (hh:mm) 3:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 59:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 39  
Duur openbare (hh:mm) 4:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 68:00  
avond
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:45  

commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
voormiddag
Aantal vergaderingen 49  
Duur openbare (hh:mm) 40:35  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 51:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 25  
Duur openbare (hh:mm) 31:35  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 18:55  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:30  

commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 25  
Duur openbare (hh:mm) 3:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 37:20  
namiddag
Aantal vergaderingen 17  
Duur openbare (hh:mm) 6:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 27:40  
avond
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:10  

commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 31  
Duur openbare (hh:mm) 6:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 69:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 25  
Duur openbare (hh:mm) 12:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 55:45  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:00  

commissie voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 1:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 14:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 31  
Duur openbare (hh:mm) 4:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 39:05  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:05  

verenigde commissie

verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 20  
Duur openbare (hh:mm) 2:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 40:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 23  
Duur openbare (hh:mm) 6:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 80:10  
avond
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:35  

subcommissie

subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 13  
Duur openbare (hh:mm) 14:40  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 23:20  

werkgroep

Werkgroep "vzw's" (Justitie)
voormiddag
Aantal vergaderingen 3  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:40  
namiddag
Aantal vergaderingen 13  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 24:35  

Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
voormiddag
Aantal vergaderingen 8  
Duur openbare (hh:mm) 0:40  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 10:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 8  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 12:00  

Werkgroep "Programmatie" (Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging)
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:15  
namiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:55  

Werkgroep "Mobiliteit" (Financiën en Economische Aangelegenheden)
voormiddag
Aantal vergaderingen 12  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 26:50  
namiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 12:50  

Werkgroep "TOBIN-TAX" (Financiën en Economische Aangelegenheden)
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:00  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Aantal vergaderingen 4  
Duur openbare (hh:mm) 0:50  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:55  
namiddag
Aantal vergaderingen 22  
Duur openbare (hh:mm) 5:40  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 21:35  

onderzoekscommissie

Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:05  

bijzondere commissie

commissie Deelname aan buitenlandse missies
Aantal vergaderingen 6  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 11:00  

opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
voormiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:45  

commissie voor politieke vernieuwing
namiddag
Aantal vergaderingen 17  
Duur openbare (hh:mm) 27:55  

commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
voormiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 9:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 8:45  

bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
Aantal vergaderingen 10  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 18:40  

gemengde commissie

Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 17  
Duur openbare (hh:mm) 8:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 16:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 15  
Duur openbare (hh:mm) 7:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 15:40  

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
voormiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 1:30  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur openbare (hh:mm) 1:00  

parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 11  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:05  

gemengde werkgroep

Werkgroep "Politieke partijen" (Controle verkiezingsuitgaven)
voormiddag
Aantal vergaderingen 6  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 9:45  
voor- en namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:00