Commissievergaderingen : 1999-2000


vaste commissie

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 18  
Duur openbare (hh:mm) 2:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 15:20  
namiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:25  

commissie voor de Justitie
voormiddag
Aantal vergaderingen 21  
Duur openbare (hh:mm) 3:50  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 32:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 31  
Duur openbare (hh:mm) 7:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 62:55  

commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
voormiddag
Aantal vergaderingen 31  
Duur openbare (hh:mm) 4:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 54:20  
namiddag
Aantal vergaderingen 22  
Duur openbare (hh:mm) 12:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 38:45  

commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 23  
Duur openbare (hh:mm) 4:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 39:20  
namiddag
Aantal vergaderingen 25  
Duur openbare (hh:mm) 10:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 36:35  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:10  

commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 25  
Duur openbare (hh:mm) 8:25  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 50:35  
voor- en namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 30  
Duur openbare (hh:mm) 8:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 74:55  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:30  

commissie voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 18  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 30:55  
namiddag
Aantal vergaderingen 23  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 45:50  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:45  

verenigde commissie

verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 22  
Duur openbare (hh:mm) 32:05  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 14:35  
namiddag
Aantal vergaderingen 17  
Duur openbare (hh:mm) 30:50  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 31:10  

subcommissie

subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
voormiddag
Aantal vergaderingen 7  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 11:05  
namiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 19:50  

werkgroep

Werkgroep "vzw's" (Justitie)
voormiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 7:10  
namiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 14:15  

Werkgroep "Programmatie" (Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging)
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:30  

adviescomité

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Aantal vergaderingen 3  
Duur openbare (hh:mm) 2:00  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 4:00  
namiddag
Aantal vergaderingen 15  
Duur openbare (hh:mm) 1:55  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 20:35  

bijzondere commissie

commissie Deelname aan buitenlandse missies
voormiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 10  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 38:40  

opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
voormiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur openbare (hh:mm) 1:20  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:55  
namiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:30  

commissie voor politieke vernieuwing
voormiddag
Aantal vergaderingen 2  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 2:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 7:45  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 12:30  

commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
voormiddag
Aantal vergaderingen 4  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 7:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 5  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 6:15  

gemengde commissie

Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
voormiddag
Aantal vergaderingen 7  
namiddag
Aantal vergaderingen 17  

Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
voormiddag
Aantal vergaderingen 9  
Duur openbare (hh:mm) 1:15  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 13:45  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 3:00  
avond
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 1:15  

parlementaire overlegcommissie
voormiddag
Aantal vergaderingen 10  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 5:30  
namiddag
Aantal vergaderingen 1  
Duur met gesloten deuren (hh:mm) 0:40