Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vanlouwe Karl" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2014-2015)      
  Benoeming van de heer Karl Vanlouwe tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
6-5
p. 5 6-5 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (BZ 2014)      
  Benoeming van de heer Karl Vanlouwe tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
6-3
p. 5 6-3 p. 5 (PDF)
Aanvragen tot taalwijzigingen bij burgerlijke rechtszaken bij de Brusselse rechtbanken (5-1144)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 21-24 5-90 COM p. 21-24 (PDF)
Activiteitenverslag 2012 van het Vast Comité I (Toezichtsonderzoek inzake de rol van de VSSE in het kader van de procedure voor het bekomen van de Belgische nationaliteit - Controle op de bijzondere inlichtingenmethoden [BIM] - Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -adviezen en -attesten - Afluisterpraktijken van de Amerikaanse geheime dienst NSA - Opvolging van buitenlandse inlichtingendiensten op ons grondgebied - Opvolging van parlementsleden door onze inlichtingendiensten - Gedachtewisseling) (5-2426)      
  Verslag van de heren Dirk Claes (S), Karl Vanlouwe (S), Eric Thiébaut (K) en André Frédéric (K)
5-2426/1
p. 1-10 5-2426/1 p. 1-10 (PDF)
Activiteitverslag 2017-2018 van de Raad van State (7-118)      
  Verslag van de heren Karl Vanlouwe en Jean-Frédéric Eerdekens
7-118/1
p. 1-40 7-118/1 p. 1-40 (PDF)
Actualiteitendebat : de politieke hervormingen en de overgang naar de democratie in de Arabische wereld      
  Volksopstanden - Bloedige onderdrukking - Noord-Afrika - Midden-Oosten - Libië - Toetreding van Libië tot de VN-Mensenrechtenraad - Wapenleveringen door FN Herstal aan Libië - EU
   Debat
5-13
p. 22-36 5-13 p. 22-36 (PDF)
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (2019-2020)      
  Benoeming van de leden
7-4
p. 12-13 7-4 p. 12-13 (PDF)
  7-4
p. 29 7-4 p. 29 (PDF)
Al Qaeda in de islamitische Maghreb (Terroristische aanslagen tegen de overheid en westerse doelwitten in Mali, Mauritanië en Niger - AQIM - Aanwezigheid van landgenoten) (5-879)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 31-33 5-73 COM p. 31-33 (PDF)
Al-Qaïda in de Islamitische Maghreb (Ontvoeringen van westerlingen - Toegang tot Libische wapens - Mali - Nigeria - Ethiopië) (5-1733)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-116 COM
p. 10-12 5-116 COM p. 10-12 (PDF)
Algemeen Rijksarchief - Taalkaders - Dotaties - Evolutie (5-6525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6525
Armoedebestrijding - Dotaties aan gemeenten - Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn - Overzicht (5-9426)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9426
Asielaanvragen wegens genitale verminking - Evolutie - Gevolgen - Buurlanden - Misbruik - Onderzoek (5-7851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7851
Asielzoekers - Verwijderingen door middel van beveiligde vluchten - Samenwerking met andere landen - Samenstelling van de groep begeleiders (5-1172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1172
Asielzoekers - Verwijderingen door middel van beveiligde vluchten - Samenwerking met andere landen - Samenstelling van de groep begeleiders (5-1173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-1173
Autosnelweg E40 - Veurne - Dodelijke ongevallen - Kettingbotsing - Omleiding verkeer - Evaluatie (5-8864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8864
Bedenkingen bij het gemengd karakter van verdrag 5-576 (5-576)      
  5-9
p. 7-9 5-9 p. 7-9 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 95 (2017-2018) nrs. 1-3 en BV nr. 58 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2839/1-19) (Regeling inzake het onbelast bijverdienen -"Deregulering" in bepaalde sectoren die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten behoren, zoals bv. het verenigingsleven)(6-421)      
  Bespreking
6-38
p. 5-20 6-38 p. 5-20 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10mei 2015 (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 84 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 54 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2652/1-8) (6-403)      
  Verslag van mevrouw Anne Barzin en de heer Karl Vanlouwe
6-403/1
p. 1-31 6-403/1 p. 1-31 (PDF)
  Bespreking
6-36
p. 21-41 6-36 p. 21-41 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement met betrekking tot het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat hetinschrijvingsrecht betreft (st. Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, nr. 120/1 (2018-2019) en B.V. nr. 72 (2018-2019) en st. Vlaams Parl., 2018-2019, nrs. 1747/1-10) (Inschrijvingsprioriteiten in de Vlaamse scholen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (6-492)      
  Bespreking
6-47
p. 91-99 6-47 p. 91-99 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement naar aanleiding van het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement (stukken Vl. Parl., 2017-2018, nrs. 1644/1-3 en B.V., 2017-2018, 27 juni 2018, nr. 58, blz. 6 e.v., en stukken Br. Parl., 2016-2017, nr. A-550/1, 2017-2018, nrs. A-550/2-5, en I.V., 2017-2018, 8 juni 2018, nr. 34, blz. 39 e.v.) (Antiblokkeringssysteem Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Constitutieve autonomie - Federale loyauteit) (6-459)      
  Bespreking
6-44
p. 10-35 6-44 p. 10-35 (PDF)
Belgacom - Dochteronderneming Bics - Gevonden afluistersoftware (5-9947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-9947
Belgacom en de gevonden afluistersoftware bij de dochteronderneming BICS (5-10350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10350
Belgacom en de gevonden afluistersoftware bij de dochteronderneming BICS (5-11012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11012
Belgacom en de gevonden afluistersoftware bij de dochteronderneming BICS (5-11074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11074
Belgen - Buitenland - Aantal - Registratie - Diplomatieke of consulaire post (5-3737)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-3737
Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie - Taalkaders - Dotaties - Evolutie (5-6526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6526
Belgische Douane - Cel Cybersquad - Verkoop van illegale goederen via internet - Werking - Evolutie (5-9989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9989
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen om de straf in België uit te zitten (5-8855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8855
Belgische luchthavens - Veiligheidsmaatregelen - Screening van pakjes (5-463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-463
Belgische luchthavens - Vrachtverkeer - Cargo - Veiligheidsmaatregelen - Screening (5-2882)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2882
België - Internationale vertegenwoordiging - Samenwerkingsverbanden tussen vertegenwoordiging van de gewesten en de Belgische ambassades (5-625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-625
Benoeming van de griffier      
  Benoeming van de heer Gert Van der biesen (Nieuwe benoeming voor een periode van vijf jaar)
7-16
p. 5-6 7-16 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2015-2016)      
  Benoeming van de heer Karl Vanlouwe tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
6-13
p. 4-5 6-13 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2016-2017)      
  Benoeming van de heer Karl Vanlouwe tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
6-22
p. 5-6 6-22 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2017-2018)      
  Benoeming van de heer Karl Vanlouwe tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
6-33
p. 5-6 6-33 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2018-2019)      
  Benoeming van de heer Karl Vanlouwe tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
6-42
p. 5-6 6-42 p. 5-6 (PDF)
Bezoeken van buitenlandse Staatshoofden en regeringsleiders - Veiligheidsmaatregelen - Kostprijs (5-1860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-1860
Bezoeken van buitenlandse Staatshoofden en regeringsleiders - Veiligheidsmaatregelen - Kostprijs (5-4314)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4314
Bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders - Kostprijs - Delegaties van categorie A en B (5-10292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10292
Bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders - Kostprijs - Delegaties van categorie A en B (5-10551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10551
Bezoeken van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders - Veiligheidsmaatregelen - Overzicht 2012 (5-8049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8049
Bij de bespreking van het ontwerp van bijzondere wet nr. 7-203 werd een discussie gevoerd over de rol van de Senaat      
  7-15
p. 5-14 7-15 p. 5-14 (PDF)
Brussel - Openbaar vervoer - Metro - Misdrijven - Processen-verbaal (5-6233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6233
Brussel - Gevangenispersoneel - Absenteïsme - Stand van zaken 2012 (5-8055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8055
Brussel - Justitiepaleis - Warmtekrachtkoppeling - Prestaties (5-7922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7922
Brussel - Justitiepaleis - Herstellingskosten (5-3363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3363
Brussel - Justitiepaleis - Herstellingskosten (5-4298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4298
Brussel - Justitiepaleis - Onderhoudskosten (5-3370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3370
Brussel - Justitiepaleis - Onderhoudskosten (5-4295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4295
Brussel - Misdrijven - Openbaar vervoer - Metro - Gevolgen (5-6232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6232
Brussel - Misdrijven op het openbaar vervoer en de metro - Processen-verbaal - Overzicht 2012 (5-8048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8048
Brussel - Misdrijven op openbaar vervoer en metro - Gevolgen - Cijfers 2012 (5-8062)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8062
Brussel - Provinciaal veiligheidsoverleg - Bestuurlijke en gerechtelijke politie - Coördinatie - Werking - "Full Integrated Police Action" openbaar vervoer (5-6657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6657
Brussel - Taalpremies - Tweetaligheid - Federale Overheid - Bedragen (5-9171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9171
Brussel - Veiligheid - Buurtinformatienetwerk - Stand van zaken - Evaluatie (5-5629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5629
Brussel - Veiligheid - Buurtinformatienetwerk - Stand van zaken - Evaluatie (5-5630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5630
Brussel - Veiligheid - Buurtinformatienetwerken - Evaluatie 2012 (5-8045)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8045
Brussel in de institutionele onderhandelingen ("Vlinderakkoord" - Relatie met de gemeenschappen en de andere gewesten) (5-811)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-89
p. 19-20 5-89 p. 19-20 (PDF)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Aankoop van gebouwen - Overzicht (5-9498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9498
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - BIAC - Taalrol werknemers (5-6323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6323
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Belgacom - Taalrol werknemers (5-6315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6315
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Belgocontrol - Taalrol werknemers (5-6318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6318
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bpost - Taalrol werknemers (5-6322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6322
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Delicten ten aanzien van politieagenten - Overzicht - Kwalificatie (5-7349)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7349
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gebouwen - Aankoop - Overzicht - 2013 (5-11211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11211
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gebouwen - Verkoop - Overzicht - 2013 (5-11210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11210
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gebouwen - Werken - Overzicht (5-9496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9496
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gebouwen - Werken - Overzicht - 2013 (5-11209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11209
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gewelddelicten - Aantallen - Profielen van de daders (5-2554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2554
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gewelddelicten - Evolutie (5-6572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6572
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gewelddelicten - Evolutie 2012 (5-8046)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8046
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Huiselijk, familiaal en intrafamiliaal geweld - Partnergeweld - Ouderenmishandeling (5-7346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7346
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Illegalen - Arrestaties (5-6415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6415
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Illegalen - Arrestaties (5-6523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6523
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Illegalen - Arrestaties (5-6524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6524
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Illegalen - Arrestaties (5-7318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7318
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Illegalen - Arrestaties (5-8044)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8044
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Illegalen - Arrestaties - Voorarrest - Veroordelingen (5-6414)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6414
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Inbraken in wagens - Overzicht (5-7348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7348
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nachtwinkels - Economische Inspectie - Algemene Directie controle en bemiddeling - Controles - Resultaten (5-6435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6435
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nachtwinkels - Economische inspectie - Overzicht 2012 (5-8063)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8063
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nachtwinkels - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Resultaten (5-6446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6446
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nationale Delcrederedienst - Taalrol werknemers (5-6316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6316
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nationale Loterij - Taalrol werknemers (5-6324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6324
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Taalrol werknemers (5-6317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6317
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Openbaar vervoer - Delicten - Overzicht (5-7350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7350
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Participatiefonds - Taalrol werknemers (5-6320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6320
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Personen zonder wettige verblijfplaats - Arrestaties (5-10708)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10708
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Personen zonder wettige verblijfplaats - Arrestaties door de politie - Voorarrest - Veroordelingen (5-10909)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10909
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Politie - Tweetaligheidsattesten (5-7396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7396
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Politieagenten - Werkverzuim (5-7395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7395
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Regie der Gebouwen - Taalrol werknemers (5-6321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6321
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Verkoop van gebouwen - Overzicht (5-9497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9497
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Woninginbraken - Overzicht (5-7347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7347
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Zware gewelddelicten - Evolutie - Profiel van de daders (5-10912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10912
Brussels hoofdstedelijk Gewest - Illegalen - Arrestaties (5-6319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6319
Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp - Taalkaders - Gevraagde wijziging (5-283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-283
Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp - Taalkaders - Gevraagde wijziging (5-4289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-4289
Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp - Taalkaders - Gevraagde wijziging (5-5905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5905
Brusselse gevangenissen - Cipiers - Absenteïsme - Syndicale missies (5-834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-834
Brusselse gevangenissen - Herstellingswerken - Opvolging - Overzicht 2012 (5-8059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8059
Brusselse politieagenten - Tweetaligheid (5-6881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6881
Brusselse rechtbanken - Statistieken 2011 - Taalrol - Aanvragen tot taalwijziging (5-6574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6574
Brusselse rechtbanken - Aantal burgerlijke rechtzaken - Aantal aanvragen tot taalwijziging (5-1841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1841
Brusselse rechtbanken - Burgerlijke procedures - Overzicht (5-10910)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10910
Buitenlandse Zaken - Seminaries - Taalgebruik - Gegevens voor de laatste tien jaar (5-7092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7092
Buitenlandse contacten - Reizen - Ontvangst van delegaties - Aantallen (5-1088)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-1088
Buitenlandse contacten - Reizen - Ontvangst van delegaties - Aantallen (5-4290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-4290
Buitenlandse contacten - Reizen - Ontvangst van delegaties (5-1083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1083
Buitenlandse contacten - Reizen - Ontvangst van delegaties (5-1084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
SV 5-1084
Buitenlandse contacten - Reizen - Ontvangst van delegaties (5-1085)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1085
Buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders - Bezoeken - 2011 - Veiligheidsmaatregelen (5-6409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6409
Buurtinformatienetwerken - Lokale politie - Burgers - Stand van zaken - Campagnes - Evaluatie - Wetenschappelijk onderzoek "Burgerparticipatie" (5-7344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7344
Buurtinformatienetwerken - Overzicht - Uitbreiding (5-10707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10707
Cel Addict - Doorverwijzingen naar curatieve maatregelen - Doorverwijzing naar repressieve maatregelen (5-5487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5487
Cel Addict - Onderzoeken - Cijfergegevens (5-5486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5486
Cel Addict - Verslavingen - Delicten - Evolutie 2012 (5-8053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8053
Cipiersstakingen - Politie-interventies - 2011 - Aantallen - Kostprijs - Incidenten (5-6573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6573
Cipierstakingen - Inzet van de lokale politie - Aantallen en kostprijs - Incidenten (5-833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-833
Colombia - Administratief Departement van veiligheid - Spionagepraktijken in België (5-418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-418
Colombia - Administratief Veiligheidsdepartement - Spionagepraktijken in België - Gevolgen (5-419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-419
Comittee of Foreign Affairs (Cofacc) - Conferentie - Spreekverbod - Speciale vertegenwoordiger voor het Midden-Oosten (5-337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-337
Conferentie over de toekomst van Europa      
  Eerste plenaire vergadering - Straatsburg, 19 juni 2021 (7-288)
   Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Hélène Ryckmans
7-288/1
p. 1-16 7-288/1 p. 1-16 (PDF)
  Tweede plenaire vergadering - 21-23 oktober 2021 (7-304)
   Verslag van mevrouw Els Van Hoof (K) en de heer Hugues Bayet (K) en van mevrouw Hélène Ryckmans (S) en de heer Karl Vanlouwe (S)
7-304/1
p. 1-26 7-304/1 p. 1-26 (PDF)
  Derde plenaire vergadering - Straatsburg, 21 en 22 januari 2022 (7-321)
   Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans (S), de heren Karl Vanlouwe (S) en Hugues Bayet (K) en mevrouw Els Van Hoof (K)
7-321/1
p. 1-46 7-321/1 p. 1-46 (PDF)
  Vierde plenaire vergadering - Straatsburg, 10-12 maart 2022 (7-334)
   Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans (S), de heren Karl Vanlouwe (S) en Hugues Bayet (K) en mevrouw Els Van Hoof (K)
7-334/1
p. 1-57 7-334/1 p. 1-57 (PDF)
Congolese Grondwet - Wijzigingen - Duur politieke mandaten - Aantal kandidaatstellingen van een president - Exit-scenario voor Kabila (5-9767)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9767
Cultuurpact - Klachtenbehandeling naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen (5-9991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9991
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - BelNet - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (5-3125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3125
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - BelNet - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (5-4321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4321
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - BelNet - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (5-5362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5362
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - Federaal beleid (5-3121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3121
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - Federaal beleid (5-4293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-4293
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - Oprichting - Werking - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Economie (5-3126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 5-3126
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - Oprichting - Werking - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Economie (5-4322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-4322
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Europese Unie (EU) - Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (5-3127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3127
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Europese Unie (EU) - Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (5-4302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4302
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Federaal beleid - Opmerkingen Comité I (5-3124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3124
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Federaal beleid - Opmerkingen Comité I (5-4291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-4291
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) - Computer Emergency Response Team (CERT) - Specifieke situatie Defensie (5-3123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3123
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) - Computer Emergency Response Team (CERT) - Specifieke situatie Defensie (5-4320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-4320
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Website e-cops.be - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Initiatieven en prioriteiten (5-3128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3128
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Website e-cops.be - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Initiatieven en prioriteiten (5-4315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4315
Cyberdefensie - Computer emergency response team (5-5135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5135
Cyberdefensieproject - Actieplan voor Cyberaanvallen van de Europese Unie - Samenwerkingsverbanden - Disaster Recovery Plan - Personeel - Proactiviteit - Cyberaanvallen (5-8185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8185
Cyberdefensieproject - Federale cyberstrategie - Samenwerkingsverbanden - Beveiligingsnormen - Disaster Recovery Plan - Personeel - Proactiviteit - Fedict - Cyberaanvallen (5-8183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8183
Cyberdefensieproject - CERT (federale cyber emergency team) - Beveiligingsnormen - Disaster Recovery Plan - Samenwerkingsverbanden - Personeel - Proactiviteit - Cyberaanvallen - Industriële cyberspionage (5-8186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8186
Cyberdefensieproject - Computer Crime Unit - Parlement - Actieplan voor Cyberaanvallen van de Europese Unie - Disaster Recovery Plan - Personeel - Proactiviteit - Cyberaanvallen - Samenwerkingsverbanden (5-8182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8182
Cyberdefensieproject - Coördinatie - Samenwerkingsverbanden - Actieplan voor Cyberaanvallen van de Europese Unie - Disaster Recovery Plan - Personeel - Proactiviteit - Cyberaanvallen (5-8187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8187
Cyberdefensieproject - Cyberspionage bij de middenstand, KMO's en zelfstandigen - Maatregelen - Samenwerkingsverbanden (5-8188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8188
Cyberdefensieproject - Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Beveiligingsnormen - Disaster Recovery Plan - Personeel - Proactiviteit - Cyberaanvallen (5-8184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8184
Cyberdefensieproject - Federale coördinatie door de eerste minister - Personeel - Proactiviteit - Cyberaanvallen - Cyberspionage - Actieplan voor cyberaanvallen van de Europese Unie - Disaster Recovery Plan (5-8212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-8212
Cyberdefensieproject - Samenwerkingsverbanden - Disaster Recovery Plan - Personeel - Proactiviteit - Cyberaanvallen - CERT - NCIRC - Benelux (5-8213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8213
De federale raadgevers in economische diplomatie en de Interministeriële Conferentie voor het buitenlands beleid (Federaal initiatief versus gewestelijke bevoegdheid) (5-3099)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 25-34 5-224 COM p. 25-34 (PDF)
De toetredingsonderhandelingen van Turkije tot de Europese Unie (Voortgang tijdens het Cypriotische voorzitterschap van de EU - Persvrijheid) (5-2788)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-201 COM
p. 16-18 5-201 COM p. 16-18 (PDF)
De "EU-China Cyber Taskforce" (5-6135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6135
De "Inadmissibles" op de luchthaven van Zaventem (Illegale immigranten) (5-2904)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-214 COM
p. 4-5 5-214 COM p. 4-5 (PDF)
De Afrikaanse troepenmacht (5-8035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8035
De Belgische aansluiting bij de NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (Gezamenlijk NAVO-cyberdefensieproject) (5-2337)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-180 COM
p. 10-11 5-180 COM p. 10-11 (PDF)
De Congolese grondwet (Provinciale en gemeenteraadsverkiezingen - Mogelijke wijzigingen aan de grondwet waardoor de duur van de politieke mandaten en het aantal keer dat een president zich kandidaat kan stellen zou wijzigen) (5-3915)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 19-21 5-261 COM p. 19-21 (PDF)
De EU-richtlijn inzake het recht op informatie in strafprocedures ("Verklaring van rechten" voor de verdachte - Gevolgen voor de Belgische wetgeving) (5-1720)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 32-33 5-111 COM p. 32-33 (PDF)
De Europese Dienst voor Extern Optreden (Moeizame opstarten) (5-488)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 49-51 5-45 COM p. 49-51 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 28 en 29 juni 2016 te Brussel (Het referendum op 23 juni 2016 in het Verenigd Koninkrijk - Banen, groei en investeringen - Samenwerking tussen de EU en de NAVO - De migratiecrisis en de relaties tussen de EU en Turkije - CETA en TTIP) (6-284)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Karl Vanlouwe en Jacques Brotchi en mevrouw Güler Turan
6-284/1
p. 1-14 6-284/1 p. 1-14 (PDF)
De MiniDuke-cyberaanval op overheidscomputers (5-871)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-93
p. 19-20 5-93 p. 19-20 (PDF)
De MiniDuke-cyberaanval op overheidscomputers (5-9411)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9411
De Overeenkomst tussen België en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen (5-7202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7202
De Syriëstrijders (Gesprekken tussen westerse inlichtingendiensten en inlichtingendiensten van het Syrische regime) (5-1359)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-144
p. 37-38 5-144 p. 37-38 (PDF)
De Westelijke Sahara (Folteringen - Referendum over het statuut - Persvrijheid in Marokko - Destabilisatie van de Sahel en van Noord-Afrika) (5-2807)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-201 COM
p. 21-24 5-201 COM p. 21-24 (PDF)
De aanhouding van de Colombiaanse mensenrechtenactiviste Carolina Rubió (5-91)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-18 COM
p. 10-12 5-18 COM p. 10-12 (PDF)
De aanval op Iraanse ballingen in het Ashraf vluchtelingenkamp in Irak (5-1180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1180
De aanvragen tot taalwijziging bij burgerlijke rechtszaken (5-8499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8499
De aanwezigheid van Amerikaanse legereenheden in Oeganda (5-3855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3855
De aanwezigheid van Amerikaanse legereenheden in Oeganda (5-4310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4310
De aanwezigheid van een spionageprogramma op een computer van de militaire inlichtingendienst (Keylogging-malware) (5-2741)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 23 5-191 COM p. 23 (PDF)
De aanwijzing van een nieuwe directeur-generaal Bilaterale Zaken op de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (5-2585)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-181 COM
p. 15 5-181 COM p. 15 (PDF)
De activiteiten van Hezbollah in België (5-8740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8740
De afwezigheid van internationale waarnemers bij de verkiezingen in Egypte (5-3853)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3853
De afwezigheid van internationale waarnemers bij de verkiezingen in Egypte (5-4309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4309
De antihomowet in Uganda (5-143)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-22
p. 25-27 5-22 p. 25-27 (PDF)
De bestemming van het Brussels Justitiepaleis (5-8733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8733
De bezoeken van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders (5-8743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8743
De beëindiging van het gezamenlijk pilootproject van een Belgische en Nederlandse ambassade in Albanië (5-3857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3857
De beëindiging van het gezamenlijk pilootproject van een Belgische en Nederlandse ambassade in Albanië (5-4312)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4312
De boycot van de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede door landen betrokken in de EU Neighbourhood Policy (Uitreiking aan de Chinese activist Liu Xiaobo - Servië, Oekraïne, Marokko, Algerije, Tunesië, Wit-Rusland, Egypte) (5-219)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-18 COM
p. 24-25 5-18 COM p. 24-25 (PDF)
De brand in het Brusselse Justitiepaleis (Beveiliging) (5-1757)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-123 COM
p. 10-13 5-123 COM p. 10-13 (PDF)
De criteria voor het openen of sluiten van diplomatieke zendingen en consulaire posten (5-911)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 33-34 5-73 COM p. 33-34 (PDF)
De cyberaanval MiniDuke op overheidscomputers (5-9330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9330
De cyberaanval op de server van de websites van de lokale politie (5-9466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9466
De cyberdefensie en het "hacktivisme" op federale overheidswebsites (5-6305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6305
De cyberoefeningen en Belgocybex (5-9408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9408
De cyberstrategie en de rol van Fedict (Cyberveiligheid) (5-957)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan e heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-99
p. 37-40 5-99 p. 37-40 (PDF)
De cyberveiligheid en cyberdefensie (5-9331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9331
De cyberveiligheid en cyberdefensie (5-9406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9406
De cyberveiligheid en cyberdefensie (5-9407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9407
De cyberveiligheid en cyberdefensie (5-9462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9462
De deelname van de minister aan de Top van de Francofonie in Kinshasa (Bijdragen van België - Situatie in Congo) (5-688)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-77
p. 8-11 5-77 p. 8-11 (PDF)
De diefstal van klantengegevens van Elantis en de rol van de overheid bij hackingaanvallen van particulieren (Rol van het Computer Emergency Response Team, CERT.be) (5-526)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-58
p. 36-37 5-58 p. 36-37 (PDF)
De diplomatieke beweging in 2013 (5-9124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9124
De door de Chinese ambassade uitgeoefende censuur op de publieke ruimte langs het traject van de Chinese president in Brussel (Shen Yun Performing Arts, door China beschouwd als dissidenten - Zie ook mondelinge vraag 5-1408) (5-1403)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-148
p. 19-21 5-148 p. 19-21 (PDF)
De dotaties en de vergoedingen aan koning Albert (5-1151)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-122
p. 23-26 5-122 p. 23-26 (PDF)
De dreiging tot staking van gevangenispersoneel en de reactie van de politievakbond om ook te staken (Minimale dienstverlening) (5-200)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-26
p. 17-19 5-26 p. 17-19 (PDF)
De drones voor civiele doeleinden (Europese Commissie - Roadmap) (5-4200)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-286 COM
p. 6-8 5-286 COM p. 6-8 (PDF)
De energiefactuur van het Justitiepaleis van Brussel (5-8734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8734
De energiefactuur van het Justitiepaleis van Brussel (Stijging ondanks de ingebruikname van een warmtekrachtkoppeling) (5-2988)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 27-29 5-212 COM p. 27-29 (PDF)
De erkenning van Palestina door Zuid-Amerikaanse staten (5-1185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1185
De erkenning van de Syrische nationale coalitie (Erkenning als legitieme vertegenwoordiger van de bevolking - Diplomatieke vertegenwoordiging) (5-2740)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-201 COM
p. 8-12 5-201 COM p. 8-12 (PDF)
De felicitaties van de premier aan de Congolese overheid voor de "succesvolle" verkiezingen (5-363)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-43
p. 11-13 5-43 p. 11-13 (PDF)
De geplande gevangeniscapaciteit in Brussel en elders (5-2714)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 19-22 5-191 COM p. 19-22 (PDF)
De geplande verplaatsing van het Ashraf-kamp in Irak (Kamp van Iraanse vluchtelingen) (5-954)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 41-42 5-73 COM p. 41-42 (PDF)
De geruchten over de sluiting van Nederlandse gevangenissen (5-9022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9022
De gevolgen van het arrest Salduz (Bijstand van iedere verdachte door een advocaat vanaf het eerste verhoor) (5-685)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Karl Vanlouwe
5-685/1
p. 1-177 5-685/1 p. 1-177 (PDF)
De golf van zelfverbrandingen in Tibet (5-392)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-45
p. 14-15 5-45 p. 14-15 (PDF)
De grondverzakking in de gevangenis van Vorst (5-41)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-5
p. 46-49 5-5 p. 46-49 (PDF)
De heer Karl Vanlouwe protesteert tegen het feit dat een lid van de PS tijdens de stemmingen niet op zijn plaats zit      
  5-86
p. 11-12 5-86 p. 11-12 (PDF)
De herstellingswerken aan de Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal) (5-1556)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 25-26 5-111 COM p. 25-26 (PDF)
De hypotheekkantoren in Brussel (Gebruik der talen - Taalrol van de personeelsleden) (5-4585)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-281 COM
p. 12-13 5-281 COM p. 12-13 (PDF)
De illegalen die werden gearresteerd door de politie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (5-8494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8494
De inertie van de Veiligheid van de Staat bij de spionagezaak in het Justus Lipsiusgebouw (Aanwezigheid van afluisterapparatuur in de gebouwen van de EU - Onderzoek naar activiteiten van de Colombiaanse geheime dienst op Belgisch grondgebied) (5-305)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 12-15 5-43 COM p. 12-15 (PDF)
De keuze aangaande de benoeming van diplomaten op post (Comparatieve selectie) (5-3116)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 35-36 5-224 COM p. 35-36 (PDF)
De kwetsbaarheid van ons land tegen cyberaanvallen (Alarmerend bericht van het Vast Comité I - Ondoelmatige gegevensuitwisseling tussen de inlichtingendiensten) (5-2455)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-181 COM
p. 12-15 5-181 COM p. 12-15 (PDF)
De leden van de N-VA-fractie betreuren dat de minister van Justitie tijdens de bespreking van haar wetsontwerpen afwezig is      
  5-85
p. 34-36 5-85 p. 34-36 (PDF)
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (5-3948)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Stemverklaringen over de moties en stemming over de amendementen
5-144
p. 11-17 5-144 p. 11-17 (PDF)
  5-144
p. 53-55 5-144 p. 53-55 (PDF)
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (doc. 5-2494/1 en vraag om uitleg 5-3948) (5-2494)      
  5-142
p. 6-7 5-142 p. 6-7 (PDF)
De moeilijke strijd tegen cybercriminaliteit (onder andere door het Nationaal Centrum voor Cybersecurity - Cybercriminaliteitsbeleid) (5-3508)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-227 COM
p. 9-14 5-227 COM p. 9-14 (PDF)
De muiterij van soldaten in Burkina Faso (5-2674)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2674
De nieuwe gevangenis van Haren en de sluiting van de gevangenis van Sint-Gillis (5-299)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 5-9 5-43 COM p. 5-9 (PDF)
De omsingeling van het Kirti klooster in Tibet door Chinese legereenheden (5-2671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2671
De omsingeling van het Kirti klooster in Tibet door Chinese legereenheden (5-4301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4301
De onderdrukking van de christelijke gemeenschap in Irak (5-100)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-18 COM
p. 12-14 5-18 COM p. 12-14 (PDF)
De onlusten bij een grieks-orthodoxe kerstviering in Rizokarpaso in Noord-Cyprus (5-1186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1186
De ontslagregeling van een voormalige Belgische ambassadeur (in Parijs, de heer Pierre Schmidt - Strafrechtelijk onderzoek) (5-2502)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-188 COM
p. 22-24 5-188 COM p. 22-24 (PDF)
De open brief en het standpunt van de Brusselse Parketmagistraten (Ontevredenheid over de hervormingen van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Vrije meningsuiting van magistraten) (5-1723)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-121 COM
p. 14-16 5-121 COM p. 14-16 (PDF)
De oprichting van een Europees contra-terrorisme agentschap (5-3797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3797
De oprichting van een Europees contra-terrorisme agentschap (5-3798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3798
De oprichting van een Europees contra-terrorisme agentschap (5-4305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4305
De oprichting van een Europees contra-terrorisme agentschap (5-4317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4317
De oprichting van een Europees contraspionageagentschap (Nieuw intern veiligheidsorgaan) (5-2231)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-156 COM
p. 25-27 5-156 COM p. 25-27 (PDF)
De organisatie en de taken van de Europese Dienst voor Externe Actie (5-991)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Karl Vanlouwe (S), François-Xavier de Donnea (K), Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-991/1
p. 1-14 5-991/1 p. 1-14 (PDF)
De overbrenging van gevangenen van Marokkaanse nationaliteit (naar gevangenissen in Marokko) (5-559)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-60
p. 9-10 5-60 p. 9-10 (PDF)
De overdracht van Nederlandse gedetineerden naar Nederland in het kader van het WETS-akkoord (Nederlandse wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties - Cijfers - Akkoord met Marokko) (5-4157)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 36-38 5-259 COM p. 36-38 (PDF)
De overeenkomst tussen België en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen (5-2874)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 9-12 5-212 COM p. 9-12 (PDF)
De overeenkomst tussen België en Marokko inzake de bijstand aan gedetineerde personen en de overdracht van gevonniste personen (Stand van zaken) (5-3515)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-227 COM
p. 16-18 5-227 COM p. 16-18 (PDF)
De politieke kleur van diplomaten (5-2786)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-201 COM
p. 14-15 5-201 COM p. 14-15 (PDF)
De presidentiële verkiezingen in Rusland (Fraude) (5-462)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe à M. Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-50
p. 21-23 5-50 p. 21-23 (PDF)
De presidentsverkiezingen van 9 oktober in Kameroen (Incidenten) (5-1285)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 24-25 5-105 COM p. 24-25 (PDF)
De problematiek van de mensenrechten tijdens recente ontmoetingen met China (5-6127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6127
De processen-verbaal wegens betoging (Demonstratie van de brandweer in de neutrale zone) (5-1957)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-140 COM
p. 4-5 5-140 COM p. 4-5 (PDF)
De productiefout in de Belgische internationale reispassen (5-1345)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 42-44 5-105 COM p. 42-44 (PDF)
De radicale islamitische sekte Boko Haram in Nigeria (Geweld tegen christenen - Gevechten - Vluchtelingenstromen) (5-1930)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-142 COM
p. 18-20 5-142 COM p. 18-20 (PDF)
De recente dodelijke rellen in de Westelijke Sahara (5-3849)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3849
De recente dodelijke rellen in de Westelijke Sahara (5-4308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4308
De reis naar Congo van prins Laurent (tegen de wil van het Paleis en de regering in) (5-96)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
5-19
p. 17-21 5-19 p. 17-21 (PDF)
De renovatie en de herbestemming van het Justitiepaleis in Brussel (5-19)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
5-11
p. 17-18 5-11 p. 17-18 (PDF)
De renovatie van het Jubelparkmuseum (5-4019)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-279 COM
p. 5-7 5-279 COM p. 5-7 (PDF)
De rol van België in het democratiseringsproces in landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten (5-52)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Valouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Zie actualiteitendebat : de politieke hervormingen en de overgang naar de democratie in de Arabische wereld
5-13
p. 22-36 5-13 p. 22-36 (PDF)
De rol van Rwanda in de heropflakkering van het geweld in Oost-Congo (5-2384)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-165 COM
p. 18-21 5-165 COM p. 18-21 (PDF)
De rol van de AQIM en het Polisario bij de ontvoering van de drie Europeanen in Algerije (5-3858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3858
De rol van de AQIM en het Polisario bij de ontvoering van de drie Europeanen in Algerije (5-4313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4313
De samenwerking met de deelstaten inzake economische diplomatie (Exportpromotie en aantrekken van buitenlandse investeringen - Herziening van het diplomatiekepostennetwerk) (5-402)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-47
p. 11-13 5-47 p. 11-13 (PDF)
De scheefzakking en de renovatie van de Muntschouwburg (5-2402)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-164 COM
p. 10-11 5-164 COM p. 10-11 (PDF)
De staatsgreep in Mali (5-6640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6640
De staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie (5-4119)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 19-22 5-259 COM p. 19-22 (PDF)
De stakingsaanzegging van de Brusselse federale politie in het Justitiepaleis (Zie ook vraag om uitleg 5-4119) (5-1222)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-131
p. 16-18 5-131 p. 16-18 (PDF)
De stellingen rond het Brusselse Justitiepaleis (5-1586)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-123 COM
p. 7-10 5-123 COM p. 7-10 (PDF)
De stijging van de kosten van DNA-onderzoek als onderdeel van de gerechtskosten (5-1557)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 26-28 5-111 COM p. 26-28 (PDF)
De taskforce voor de opvolging van gedetineerden die hun straf in het buitenland zouden kunnen uitzitten (5-4201)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 38-39 5-259 COM p. 38-39 (PDF)
De tekortkomingen van het federaal cyberbeleid volgens het Comité I (Afwezigheid van federale coördinatie inzake de beveiliging) (5-654)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-73
p. 36-37 5-73 p. 36-37 (PDF)
De telefoniekosten als onderdeel van de gerechtskosten (5-1559)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 28-29 5-111 COM p. 28-29 (PDF)
De terrorismedreiging en terroristische aanslagen (Definitie van terroristische aanslag - Cijfers inzake aantal aanslagen en strafrechtelijke vervolging) (5-2900)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 15-17 5-212 COM p. 15-17 (PDF)
De terugkeervluchten bij gedwongen repatriëring (Obstructie door passagiers - Houding van de politie) (5-840)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-91
p. 26-30 5-91 p. 26-30 (PDF)
De terugroeping van een Belgische diplomaat uit Wenen en de controle op het personeelsbeheer van buitenlandse ambassades (5-1179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-1179
De terugroeping van een Belgische diplomaat uit Wenen en de controle op het personeelsbeheer van buitenlandse ambassades (5-4300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4300
De toekomst van de Europese Unie (De afbrokkelende eensgezindheid binnen de Europese Unie - De budgettaire reddingsplannen voor Griekenland - Het migratiebeleid - De nieuwe eisen van het Vereningd Koninkrijk [Brexit] - De politieke evolutie in Hongarije en in Polen - Het groeiende euroscepticisme) (6-255)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Güler Turan
6-255/1
p. 1-67 6-255/1 p. 1-67 (PDF)
De toepassing van het systeem van gemeentelijke administratieve sancties (in de Brusselse gemeenten - Coördinatie) (5-1549)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-110 COM
p. 10-14 5-110 COM p. 10-14 (PDF)
De toestand in de Westelijke Sahara (Gewelddadige ontmanteling van een protestkamp - Visserijakkoord met de EU) (5-69)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-18 COM
p. 7-9 5-18 COM p. 7-9 (PDF)
De toestand van de gevangenis van Vorst (en van de gevangenis van Sint-Gillis) (5-89)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 11-13 5-6 COM p. 11-13 (PDF)
De toetredingsonderhandelingen met Macedonië (Houding van Griekenland - Dispuut over de naam "Macedonië") (5-1558)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-116 COM
p. 5-6 5-116 COM p. 5-6 (PDF)
De toetredingsonderhandelingen van Macedonië/FYROM tot de Europese Unie en de naamkwestie (5-3905)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 18-19 5-261 COM p. 18-19 (PDF)
De uitlatingen van de Congolese presidentskandidaat Etienne Tshisekedi (Oproep tot geweld) (5-1466)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 37-41 5-105 COM p. 37-41 (PDF)
De uitvoering van de overeenkomst tussen België en Marokko inzake de overbrenging van gevonniste personen (5-1091)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111
p. 36-39 5-111 p. 36-39 (PDF)
De veiligheid in Brussel (Inbrakenplagen - Recidivisten - Vrijlating) (5-435)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-48
p. 18-19 5-48 p. 18-19 (PDF)
De veiligheid op de Olympische Winterspelen van Sotsji (5-3955)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 23-31 5-261 COM p. 23-31 (PDF)
De veiligheid van het Justitiepaleis (van Brussel - Beveiliging) (5-1347)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-143
p. 26-29 5-143 p. 26-29 (PDF)
De verbouwing van het Résidence Palace om de zetel van de Europese Raad herbergen (5-486)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-41 COM
p. 26-27 5-41 COM p. 26-27 (PDF)
De verdere onthullingen in het NSA-schandaal (Afluisterpraktijken van de Verenigde Staten - Houding van België) (5-1133)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-121
p. 8-10 5-121 p. 8-10 (PDF)
De verhindering door een lid van de wetgevende macht van de uitwijzing van een illegale crimineel (senator Fatiha Saïdi - Reactie van de eerste minister) (5-485)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-55
p. 7-10 5-55 p. 7-10 (PDF)
De verhoren door de politie, het parket en de onderzoeksrechters (5-8498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8498
De verkiezing van Libië in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (5-1182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1182
De verkiezingen in de Democratische Republiek Congo : de toestand na 28 november 2011 (5-1429)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe
5-1429/1
p. 1-51 5-1429/1 p. 1-51 (PDF)
De vliegtuigcrash in Congo en de dood van belangrijke leden van de entourage van president Kabila (5-6114)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6114
De vluchten vanuit Brussel naar de illegale Ercanluchthaven in noordelijk Cyprus (5-2061)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-145 COM
p. 11-13 5-145 COM p. 11-13 (PDF)
De volksopstand in Bahrein en de houding van Europa (5-2657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2657
De volksopstand in Jemen en de houding van Europa (5-2658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2658
De volksopstand in Syrië en de houding van Europa (Geweld tegen de democratiseringsbeweging) (5-748)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 19-24 5-73 COM p. 19-24 (PDF)
De vragen tot onttrekking van een rechtszaak (5-8497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8497
De vrijgave van de bankrekening van de Rwandese ambassade in Brussel (5-9146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9146
De vrijstelling van verkeersbelasting voor persoonlijk voertuig (gebruikt als persoonlijk vervoermiddel door oorlogsinvaliden of door gebrekkigen) (5-131)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
5-14 COM
p. 5-7 5-14 COM p. 5-7 (PDF)
De werking van de European External Action Service met betrekking tot communicatie omtrent de volksopstand in Egypte (Noodzaak voor Europa om te spreken met één stem) (5-523)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 53-54 5-45 COM p. 53-54 (PDF)
De werking van het Computer Emergency Response Team (5-8500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8500
De werklastmeting bij de hoven van assisen (5-8495)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8495
De werklastmeting in het gerechtelijk arrondissement Brussel(-Halle-Vilvoorde) (Nieuwe taalverhouding voor magistraten) (5-4128)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-258 COM
p. 4-20 5-258 COM p. 4-20 (PDF)
De werklastmeting in het gerechtelijk arrondissement Brussel-(Halle-Vilvoorde) (Nieuwe taalverhouding voor magistraten) (5-4129)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-258 COM
p. 4-20 5-258 COM p. 4-20 (PDF)
De wijziging van de taalregeling voor de Brusselse hoofdstedelijke Dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp (Taalkaders - Functionele tweetaligheid) (5-1749)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-140 COM
p. 5-7 5-140 COM p. 5-7 (PDF)
Debat over de toestand in Libië (Bloedige strijd tussen de troepen van kolonel Kadhafi en de opstandelingen - Resolutie van de VN-Veiligheidsraad die een militair ingrijpen mogelijk maakt - Instellen van een no-flyzone - Deelname van België - Belgische F-16's)      
  Debat
5-16
p. 5-32 5-16 p. 5-32 (PDF)
Deelstaatdiplomaten - Statuut - Toekenning van de rang van attaché (5-6915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6915
Defensie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gebouwen - Terreinen - Werknemers - Taalrol (5-6350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6350
Defensie - Cel Addict - Delicten - Verslavingen - Evolutie - Preventiemaatregelen (5-2843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-2843
Defensie - Cel Addict - Delicten - Verslavingen - Evolutie - Preventiemaatregelen (5-4318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-4318
Defensie - Cel Addict - Registraties - Overzicht - Preventiemaatregelen (5-10913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10913
Defensie - Deelname van militairen aan de taalexamens - Promoties - Premies (5-378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-378
Defensie - Getalsterkte - Evolutie - Streefdoel - Streefleeftijd - Geografische spreiding - Taalverhoudingen (5-10898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10898
Defensie - Strijdkrachten - Getalsterkte - Evolutie (5-393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-393
Delicten ten aanzien van politieagenten - Overzicht (5-8480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8480
Democratische Republiek Congo - Investeringen - Nationale Delcrederedienst - Dekking - Aanvragen - Schuld (5-8862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8862
Dienst inspectie van de Belgische diplomatieke en consulaire posten - Interne auditdienst - Inspecties - Gevolgen - Werking 2012 (5-8052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8052
Diplomaten - Accreditatie - Voorwaarden - Weigeringen (5-2785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2785
Diplomaten - Consuls - Notariële bevoegdheden - Notariële akten - Cijfers - Beroepsfouten - Opleiding (5-3736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3736
Diplomaten - Consuls - Notariële bevoegdheden - Notariële akten - Cijfers - Beroepsfouten - Opleiding (5-4304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4304
Diplomaten - Pensioenberekening (5-6848)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6848
Diplomaten - Promoties - Accreditaties - Publicatie in het Belgisch Staatsblad (5-6914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6914
Diplomaten - Verkeersovertredingen - Overzicht - Gevolgen (5-10615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 5-10615
Diplomatiek examen - Talenkennis - Invloed op de uitslagen (5-2226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2226
Diplomatieke en consulaire posten - Dienst Inspectie van de Belgische diplomatieke en consulaire posten - Interne auditdienst - Werking - Criteria - Inspectieverslagen - Resultaten (5-3566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3566
Diplomatieke en consulaire posten - Dienst Inspectie van de Belgische diplomatieke en consulaire posten - Interne auditdienst - Werking - Criteria - Inspectieverslagen - Resultaten (5-4303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4303
Diplomatieke en consulaire posten - Oprichting en afschaffing - Voorstellen van de Directieraad (5-1524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1524
Diplomatieke en consulaire posten - Personeelsleden - Toewijzing aan het hoofdbestuur of aan de zendingen en posten in het buitenland (5-1525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1525
Diplomatische beweging - Toewijzing van nieuwe posten - Criteria (5-806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-806
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2018 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2020 (7-109)      
  Bespreking
   Rol van de Senaat
7-6
p. 4-14 7-6 p. 4-14 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2019 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2021 (7-196)      
  Bespreking
   Toekomst van de Senaat - Lonen personeel en politieke medewerkers - Covid-19 - Verbouwingen - Internationale bevoegdheden
7-15
p. 29-45 7-15 p. 29-45 (PDF)
Dotaties aan gemeenten - Overzicht (5-9427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9427
Dotaties aan gemeenten - Overzicht (5-9431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9431
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Karl Vanlouwe, gecoöpteerd senator
5-3
p. 5 5-3 p. 5 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Karl Vanlouwe, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Karl Vanlouwe, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Een crimineel circuit met Roma opgezet door een misdaadorganisatie (Vervalsing van arbeids- en huurcontracten - Kraken van huizen - Onrechtmatig verkrijgen van verblijfsvergunningen en leeflonen) (5-225)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 25-27 5-22 COM p. 25-27 (PDF)
Een mogelijk bezoek aan de Democratische Republiek Congo (Belgische aanwezigheid bij de eedaflegging van de herverkozen president Kabila - Onregelmatigheden bij de verkiezingen) (5-344)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-41
p. 14-16 5-41 p. 14-16 (PDF)
Elektronisch toezicht - Enkelbanden - Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht - Wachtlijsten (5-6264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6264
Elektronisch toezicht - Enkelbanden - Wachtlijst 2012 (5-8057)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8057
Elektronisch toezicht - Herroeping - Gevolgen (5-6250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6250
Elektronisch toezicht - Herroepingen en gevolgen - Overzicht 2012 (5-8058)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8058
Elektronisch toezicht - Opvolging - Personeelsbeleid - Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht - Justitiehuizen (5-6263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6263
Ereconsuls - Overzicht - Ontslag (5-9388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9388
Europa - Raad van ministers - Vertegenwoordiging door de deelstaten - Consensus over Belgisch standpunt (5-2401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2401
Europol - Terrorismedreiging - Aanslagen - Statistieken 2012 (5-8064)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8064
Europol - Terrorismedreiging - Terroristische aanslagen - Statistieken - Stand van zaken (5-6191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6191
Europol - Terrorismedreiging - Terroristische aanslagen - Statistieken - Stand van zaken (5-6192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6192
Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 (7-280)      
  Oprichting van een gemengde commissie Senaat-Kamer belast met de evaluatie van de staatsstructuren
   Bespreking - Stemming bij zitten en opstaan - Samenstelling van de commissie
7-20
p. 36-41 7-20 p. 36-41 (PDF)
Faillissementen - Overzicht 2009-2011 (5-6879)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6879
Faillissementen - Overzicht 2009-2011 (5-6880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6880
Faillissementen - Overzicht 2012 (5-8054)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8054
Federaal Adviescomité voor de Europese aangelegenheden (2019-2020)      
  Benoeming van de afvaardiging van de Senaat
7-4
p. 29 7-4 p. 29 (PDF)
  7-4
p. 12-13 7-4 p. 12-13 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid - Veiligheid Brusselse gevangenissen - Inspectieverslagen (5-4292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4292
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid - Veiligheid Brusselse gevangenissen - Inspectieverslagen (5-829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-829
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid - Veiligheid Brusselse gevangenissen - Inspectieverslagen (5-830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-830
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Directie Protocol - Aflevering van diplomatieke nummerplaten en documenten - Kosten (5-7699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7699
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Rechtszaken - Overzicht (5-8426)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8426
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Diplomatie - Adel (5-6180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6180
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid - Gevangenissen - Brussel - Inspecties - Verslagen - Overzicht - Gevolgen (5-6652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6652
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid - Inspecties van gevangenissen - Verslagen - Overzicht 2012 (5-8061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8061
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Europese reactie - Belgisch standpunt (5-6270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6270
Full Integrated Police Action (FIPA) - Overzicht - Resultaten - Buurtinformatienetwerken - Evaluatie - Gevolgen (5-8484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8484
Fundamentalisme in de gevangenissen - Overzicht - Opleiding en taken cipiers (5-8856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8856
Gedachtewisseling met de heer Frans Timmermans, eerste ondervoorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de Grondrechten - Migratie, veiligheid en deradicalisering (6-216)      
  Verslag van de heren Steven Vanackere, Karl Vanlouwe en Alain Destexhe en mevrouw Brigitte Grouwels
6-216/1
p. 1-7 6-216/1 p. 1-7 (PDF)
Gedachtewisseling met mevrouw Margrethe Vestager, Europees Commissaris voor Mededinging (Antitrust - Fusiecontrole - Staatshulp - Absolute en relatieve machtspositie - Zeehavens - Europese wetgeving houdende harmonisatie van bepaalde belastingen - Duidelijke definitie van het begrip "vaste inrichting" - Diamanttaks - Arco - AB Inbev - Regionale luchthavens - Handelsrelaties met derde landen - Boetes in geval van staatshulp en antitrust - CCCTB - Fraudebestrijding - Digitale economie - Sociale en ecologische aspecten - Omvang van boetes en terug te betalen staatshulp) (6-400)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Karl Vanlouwe (S)
6-400/1
p. 1-13 6-400/1 p. 1-13 (PDF)
Gedachtewisseling over het verslag van de reflectiegroep over de toekomst van Europa (rapport-Westerwelle) (5-1875)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K), Philippe Mahoux (S), François-Xavier de Donnea (K) en Karl Vanlouwe (S)
5-1875/1
p. 1-19 5-1875/1 p. 1-19 (PDF)
Gedetineerden - Geloofsovertuiging - Privacywetgeving (5-376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-376
Georganiseerde criminaliteit - Onderzoeken - Stand van zaken - Beleid (5-6503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6503
Gerechtelijk arrondissement Brussel - Magistratuur - Vacatures - Kandidaturen - Benoemingen (5-3520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3520
Gerechtelijk onderzoek "Kelk" - Stand van zaken (5-6951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6951
Gerechtskosten - DNA-onderzoek - DNA-databanken - Goedkoper alternatief (5-565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-565
Gerechtskosten - Telefonie - Onderhandelingen met de telecommunicatiebedrijven (5-566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-566
Gevangenispopulatie - Illegalen - Instabiele verblijfplaats - Cijfergegevens (5-11234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11234
Gevangenispopulatie - Illegalen - Instabiele verblijfplaats - Cijfergegevens (5-11235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11235
Gevangenispopulatie - Illegalen - Instabiele verblijfplaats - Cijfers (5-10706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10706
Gevangenispopulatie - Illegalen - Situatie op 1 januari 2013 (5-8060)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8060
Gevangenispopulatie - Illegalen - Situatie op 1 januari 2013 (5-8065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8065
Gevangenissen - Cipierstakingen - Overzicht - Politie-interventies - Kostprijs - Duur - Incidenten (5-10895)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10895
Gevangenissen - Cipierstakingen - Politie-interventies - Stand van zaken 2012 (5-8047)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8047
Gevangenissen - Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen - Activiteitenverslag 2010 - Gevangenispopulatie - Aanvullende cijfergegevens (5-3358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3358
Gevangenissen - Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen - Activiteitenverslag 2010 - Gevangenispopulatie - Aanvullende cijfergegevens (5-4294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4294
Gevangenissen - Gevangenispopulatie - Illegalen - Aantal (5-5172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5172
Gevangenissen - Illegalen - Land van herkomst (5-2787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2787
Gevangenissen - Toegang van kinderen - Contact met een veroordeelde ouder - Regels en toepassing (5-395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-395
Gevangeniswezen - Gedetineerden - Verblijfsstatus - Overzicht (5-10705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10705
Griekenland - Asielzoekers - Frontex-missie ter bewaking van de Griekse grenzen - Brief aan de minister (5-321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-321
Griekenland - Asielzoekers - Frontex-missie ter bewaking van de Griekse grenzen - Brief aan de minister (5-322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-322
Griekenland - Asielzoekers - Frontex-missie ter bewaking van de Griekse grenzen - Brief aan de minister (5-504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-504
Handboek operationeel recht - Stand van zaken (5-7850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7850
Het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en verbeurdverklaring (COIV) (Disfuncties - Overschrijving van 115 miljoen euro derdengelden van het COIV naar de rijksbegroting - Deposito- en Consignatiekas) (5-61)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 7-11 5-6 COM p. 7-11 (PDF)
Het Computer emergency response team en cyberdefensie (5-9329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9329
Het Cypriotisch EU-voorzitterschap 2012 en Turkije (5-3847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3847
Het Cypriotisch EU-voorzitterschap 2012 en Turkije (5-4306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4306
Het European Cybercrime Centre (EC3) (5-2293)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-156 COM
p. 27-28 5-156 COM p. 27-28 (PDF)
Het European Cybercrime Centre (Voorstel van de Europese Commissie tot oprichting van een Europees Centrum voor bestrijding van cybercriminaliteit) (5-2301)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 35-36 5-152 COM p. 35-36 (PDF)
Het Europees Noodfonds (Steun voor noodlijdende eurolanden - Schuldencrisis - Versterking van het stabiliteitsfonds) (5-328)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-34 COM
p. 14-17 5-34 COM p. 14-17 (PDF)
Het Flame-supervirus, cyberdefensie en het federaal veiligheidsbeleid (5-571)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-61
p. 31-33 5-61 p. 31-33 (PDF)
Het Information Security Management Forum (Werkgroep - Harmonisering van de informatieveiligheid binnen de federale overheidsdiensten - Cyberaanvallen) (5-2412)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-181 COM
p. 11-12 5-181 COM p. 11-12 (PDF)
Het Justitiepaleis te Brussel (5-8732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8732
Het Justitiepaleis te Brussel (Renovatie - Meervoudige functie voor het gebouw - Plaats voor het behandelen van strafzaken) (5-2710)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 17-19 5-191 COM p. 17-19 (PDF)
Het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht (5-8496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8496
Het PRISM-project van de Amerikaanse veiligheidsdiensten en de digitale spionage van internetgebruikers (5-3708)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-239 COM
p. 10-12 5-239 COM p. 10-12 (PDF)
Het PRISM-project van de Amerikaanse veiligheidsdiensten en de digitale spionage van internetgebruikers (5-3711)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-239 COM
p. 10-12 5-239 COM p. 10-12 (PDF)
Het Red October-virus (5-9404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9404
Het Red October-virus en de incidenten in België (5-9405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9405
Het aantal Belgische Syriëstrijders (Inlichtingendiensten) (5-1316)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-140
p. 20-22 5-140 p. 20-22 (PDF)
Het aantal buitenlanders in Belgische gevangenissen (Overbevolking - Repatriëring naar het buitenland) (5-158)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-23
p. 14-17 5-23 p. 14-17 (PDF)
Het absenteïsme bij het gevangenispersoneel (5-5177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5177
Het afleveren van geboorteaktes en vervangende documenten door de Congolese ambassade (5-2526)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-188 COM
p. 24-25 5-188 COM p. 24-25 (PDF)
Het aftreden van president Saleh en de verleende amnestie aan demonstranten in Jemen (Immuniteit - Transitieplan - Rol van de Europese Dienst voor Extern Optreden) (5-1718)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-116 COM
p. 6-8 5-116 COM p. 6-8 (PDF)
Het bedreigde voortbestaan van het klooster van Mor Gabriel in Turkije (Syrisch-orthodoxe kerk van Antiochië) (5-487)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 47-49 5-45 COM p. 47-49 (PDF)
Het cyberincident van begin 2013 en de assistentie van Amerikaanse experts van de NSA (National Security Agency - Militaire inlichtingendienst ADIV - PRISM-programma) (5-4199)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-274 COM
p. 5-7 5-274 COM p. 5-7 (PDF)
Het effect van de terugtrekking van NAVO-soldaten uit Afghanistan op de stabiliteit in Centraal-Azië (5-9138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9138
Het etnisch geweld, de hongersnood en een oliedispuut in Zuid-Soedan (5-6111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6111
Het federale cyberoverleg (5-9409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9409
Het fundamentalisme in de gevangenissen (5-9018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9018
Het gebruik van de middelen van het Lombardakkoord (Aanwending van federale subsidies die Sint-Lambrechts-Woluwe ontvangt in het kader van de installatie van een Nederlandstalige schepen, om de verfransing te stimuleren van de Vlaamse Rand, in het bijzonder Zaventem) (5-1191)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-128
p. 11-13 5-128 p. 11-13 (PDF)
Het gerechtelijk onderzoek naar de Belgische bedrijven die ervan verdacht worden het Oil for Food-programma omzeild te hebben (Betalen van smeergeld aan het Iraakse regime - Gerechtelijke vervolging) (5-509)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 5-6 5-67 COM p. 5-6 (PDF)
Het incident tussen een onderzoeksrechter en het gevangenispersoneel van Sint-Gillis (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-325)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
Het jaarlijks rapport van de Europese Commissie betreffende de toetredingsaanvraag van Turkije en de Koerdische kwestie (en de houding van Turkije tegenover Cyprus) (5-112)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-18 COM
p. 14-18 5-18 COM p. 14-18 (PDF)
Het justitiepaleis van Brussel (Stand van zaken van de renovatie) (5-189)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-25
p. 23-25 5-25 p. 23-25 (PDF)
Het mensenrechtenrapport van de Bahrain Independent Commission of Inquiry (Geweld tegen betogers) (5-1719)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-116 COM
p. 8-9 5-116 COM p. 8-9 (PDF)
Het militaire partnerschapsprogramma met de Democratische Republiek Congo (Nood aan een externe controle) (5-3238)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-247 COM
p. 10-12 5-247 COM p. 10-12 (PDF)
Het noodfonds voor Eurolanden (Competitiviteitspact - Voorstellen van Duitsland - Maatregelen om de financiële crisis te boven te komen - Europees Stabiliteitsmechanisme) (5-526)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 54-56 5-45 COM p. 54-56 (PDF)
Het offensief van de Touaregs in Mali (Gewapende strijd tegen de regering in Mali - Vluchtelingen - Landgenoten - Evaluatie van de situatie in de Sahara en de Sahel) (5-1955)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-142 COM
p. 26-29 5-142 COM p. 26-29 (PDF)
Het onderzoek naar de voormalige ambassadeur in Parijs (5-7490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7490
Het ongenoegen bij de gevangenisbewakers (Stakingen - Nood aan structurele oplossingen) (5-262)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 4-11 5-25 COM p. 4-11 (PDF)
Het opvorderen van politiemensen bij stakingen in de gevangenissen (Protocol met de vakbonden ter voorkoming van wilde stakingen - Minimale dienstverlening) (5-285)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 4-11 5-25 COM p. 4-11 (PDF)
Het overhandigen van de geloofsbrieven van onze ambassadeur te Kinshasa (5-2521)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-188 COM
p. 24 5-188 COM p. 24 (PDF)
Het personeel van de Dienst voor de Veiligheid van de Staat (Mogelijkheid om het salafisme te volgen - Zie ook vraag om uitleg 5-2672) (5-2673)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 12-13 5-191 COM p. 12-13 (PDF)
Het provinciaal veiligheidsoverleg (5-8274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8274
Het referendum in Soedan en de eventuele erkenning van de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan (5-1181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1181
Het repressieve beleid tegen journalisten in Turkije (Inbreuken op de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting - Berichtgeving over de Koerdische kwestie) (5-1929)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-142 COM
p. 16-17 5-142 COM p. 16-17 (PDF)
Het salafisme in België (Zie ook vraag om uitleg 5-2673) (5-2672)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 16-17 5-191 COM p. 16-17 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over het Boergas-rapport (Verantwoordelijkheid van Hezbollah voor de terroristische aanslag in Boergas in Bulgarije) (5-860)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europeze Zaken
5-92
p. 15-16 5-92 p. 15-16 (PDF)
Het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige ambassadeur van België in Parijs (Schriftvervalsing ten nadele van de Belgische Staat - Rijden onder invloed van drugs) (5-863)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 6-8 5-67 COM p. 6-8 (PDF)
Het terugsturen van Marokkaanse gevangenen die in België vastzitten (en het probleem van de verbeurdverklaring) (5-169)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-24
p. 8-10 5-24 p. 8-10 (PDF)
Het terugsturen van gevangenen met Marokkaanse nationaliteit die in Belgische gevangenissen vastzitten (5-1552)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 22-24 5-111 COM p. 22-24 (PDF)
Het terugsturen van gevangenen met de Marokkaanse nationaliteit die in de Belgische gevangenissen vastzitten (5-1289)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 27-30 5-101 COM p. 27-30 (PDF)
Het terugsturen van gevangenen met vreemde nationaliteit die in Belgische gevangenissen vastzitten (5-1553)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 24-25 5-111 COM p. 24-25 (PDF)
Het terugstuurverdrag voor Marokkaanse gevangenen (5-2408)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-163 COM
p. 8-10 5-163 COM p. 8-10 (PDF)
Het terugstuurverdrag voor Marokkaanse gevangenen (Gedetineerden - Aantal dossiers - Houding van de Marokkaanse premier tegenover de Belgische minister van Justitie) (5-1986)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-146 COM
p. 16-21 5-146 COM p. 16-21 (PDF)
Het tuchtonderzoek naar de voormalige ambassadeur in Parijs (5-3856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3856
Het tuchtonderzoek naar de voormalige ambassadeur in Parijs (5-4311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4311
Het uitblijven van het rapport over de bijzondere opsporings- en onderzoekstechnieken in 2010 (Wet 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en openen van privé-communicatie en -telecommunicatie - Artikel 90decies Wetboek van Strafvordering) (5-603)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-63
p. 23-24 5-63 p. 23-24 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de gemeente Molenbeek (5-3795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3795
Het veiligheidsbeleid van de gemeente Molenbeek (5-4316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4316
Het verlenen van een diplomatiek paspoort aan de leden van de koninklijke familie en hun entourage (en aan ministers en parlementsvoorzitters) (5-3043)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 23-25 5-224 COM p. 23-25 (PDF)
Het verlenen van een visum aan Turks-Cypriotische inwoners (Merkwaardige procedure) (5-468)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 46-47 5-45 COM p. 46-47 (PDF)
Het visserijakkoord van de Europese commissie met Marokko (5-2675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2675
Het voorstel van de Marokkaanse koning om een nieuwe grondwet in te voeren (Referendum over de democratisering) (5-214)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-27
p. 13-15 5-27 p. 13-15 (PDF)
Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2016 (Migratie- en grensbeheer - Pakket inzake vennootschapsbelasting - De derde pijler van de Bankenunie - De Europese veiligheidsagenda - De energie-unie en het klimaat- en milieubeleid - Het Europees Semester 2016 - Het Europees defensieactieplan - De interne markt en de digitale eenheidsmarkt) (6-264)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Karl Vanlouwe (S) en mevrouw Güler Turan (S)
6-264/1
p. 1-15 6-264/1 p. 1-15 (PDF)
Het zich beroepen op de diplomatieke onschendbaarheid voor de verkeersovertredingen of andere strafbare feiten (5-11275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-11275
Hezbollah - België - Activiteiten - Leden - Onderzoeksdaden (5-10635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-10635
Hoven van Assisen - Werklastmeting - Procedures - Gerechtelijke achterstand - Overzicht 2012 (5-8056)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8056
Hoven van assisen - Gerechtelijke achterstand - Overzicht - Vast Bureau statistiek en werklastmeting (5-7345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7345
Hoven van assisen - Procedures - Werklastmeting (5-2788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2788
Hoven van assisen - Werklastmeting - Gerechtelijke achterstand - Procedures (5-4507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-4507
Hulde (2015-2016)      
  In memoriam de heer Jean Defraigne, minister van Staat
6-17
p. 5-8 6-17 p. 5-8 (PDF)
Hulde (2020-2021)      
  aan mevrouw Sabine Laruelle, uittredend voorzitster
7-13
p. 20-21 7-13 p. 20-21 (PDF)
  7-13
p. 23 7-13 p. 23 (PDF)
Huurrecht - Administratieve boetes - Toepassing (5-210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-210
Huurrecht - Administratieve boetes - Toepassing (5-211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-211
Huurrecht - Herstelling van een gehuurde woning - Verantwoordelijkheid (5-285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-285
Hypotheekkantoren in Brussel - Taalgebruik (5-8428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8428
Identiteitsdiefstal - Identiteitsfraude - Cijfers - Evolutie (5-5628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5628
Illegale immigratie - Luchthaven van Zaventem - Gebrek aan antenne van de Dienst vreemdelingenzaken (DVZ) (5-1369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1369
Illegale immigratie - Luchthaven van Zaventem - Gebrek aan antenne van de Dienst vreemdelingenzaken (DVZ) (5-1370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-1370
Illegale vreemdelingen - Repatriëringen en verwijderingen - Aantallen - Kosten (5-1170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1170
Illegale vreemdelingen - Repatriëringen en verwijderingen - Aantallen - Kosten (5-1171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-1171
In beslag genomen vuurwerk - Opslagplaatsen - Controles - Volumes (5-8878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8878
In beslag genomen vuurwerk - Opslagplaatsen - Volume - Vernietiging - Controle - Opslagkosten (5-8877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8877
Informatieveiligheid - Ministerieel comité voor inlichtingen en veiligheid (MCIV) - College voor Inlichting en Veiligheid (CIV) (5-6522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-6522
Inoverwegingneming van voorstellen - Ontvankelijkheid van voorstellen tot herziening van de Grondwet - Laattijdige ronddeling      
  7-4
p. 16-19 7-4 p. 16-19 (PDF)
Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid - Bijeenroeping (5-6913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6913
Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid (ICBB) - Vergaderingen (5-626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-626
Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid - Samenkomsten (5-6654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6654
Interministeriële conferentie Buitenlands Beleid - Bijeenroeping (5-8051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8051
Interparlementaire commissievergadering over het subsidiariteitsmechanisme van de Europese Unie - Europees Parlement, Brussel, 25 april 2022 (Hoe kunnen gemotiveerde adviezen efficiënter gemaakt worden en de politieke dialoog verbeterd worden ? - De rol van het Comité van de regio's in de subsidiariteitscontrole - Het beoordelen van de proportionaliteit van EU-wetgeving - Verantwoorde werkwijzen ter vermijding van "gold-plating" bij de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving) (7-358)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe
7-358/1
p. 1-23 7-358/1 p. 1-23 (PDF)
Interparlementaire conferentie voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) - Paphos, 9-10 september 2012 (Aanneming huishoudelijk reglement voor de Conferentie - Europese Dienst voor extern optreden - Operatie Atalanta tegen piraterij - Toestand in Servië, Kosovo en Bosnië - Arabische lente - Vrouwenrechten - Situatie in Syrië - Situatie in de Sahel - Europees waarnemingscentrum voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika - Rol van Turkije - Kwestie Cyprus - Strategie op het gebied van militaire ontwikkeling - Iran - Oostelijk Partnerschap - Europese operaties in de wereld) (5-1806)      
  Verslag van de heren Dirk Van der Maelen (K) en Karl Vanlouwe (S)
5-1806/1
p. 1-35 5-1806/1 p. 1-35 (PDF)
Islamitische websites - - Extremistische inhouden - Opvolging - Strafrechtelijke onderzoeken - Afsluitingen (5-10906)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10906
Islamitische websites - - Extremistische inhouden - Opvolging - Strafrechtelijke onderzoeken - Afsluitingen (5-10907)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10907
Jaarlijkse diplomatieke dagen - Kostprijs - Managementcursus (5-5612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5612
Jaarverslag 2012 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (Deelrapport van het tweede toezichtsonderzoek betreffende de toelagen en vergoedingen verbonden aan de politiefunctie - Controleonderzoek naar geweld tegen leden van de Brusselse politiediensten - Onderzoek van het Comité P naar het dienstenaanbod van de centrale diensten van de algemene directie van de gerechtelijke politie ten behoeve van de gedeconcentreerde diensten - Opvolgingsonderzoek naar de integriteit van de lokale recherche in Antwerpen - Integriteitsonderzoek politiezone Kanton Borgloon - Onderzoek van het Comité P over de politiezone Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-Ten-Node - Disfuncties bij de uitvoering van opdrachten in het kader van gerechtelijke dossiers in de politiezone Gaume Politieoptreden tijdens een sociaal conflict - Federale reserve en personeelstekort in de politiezones uit de Brusselse agglomeratie - Juridische standpunten van het Comité P over bepaalde aspecten van het politioneel handelen) (5-2422)      
  Verslag van de heren Koenraad Degroote (K) en Karl Vanlouwe (S)
5-2422/1
p. 1-17 5-2422/1 p. 1-17 (PDF)
Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol Brussel, 9-10 oktober 2017 (6-369)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Olga Zrihen
6-369/1
p. 1-38 6-369/1 p. 1-38 (PDF)
Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol - Sofia, 18-19 maart 2018 (6-452)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Simone Susskind
6-452/1
p. 1-29 6-452/1 p. 1-29 (PDF)
Jubelpark - Grote Moskee - Islamitisch Cultureel Centrum - Saoedi-Arabië - Salafisme - Staatsveiligheid (5-10885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10885
Jubelpark - Grote Moskee - Islamitisch Cultureel Centrum - Saoedi-Arabië - Salafisme - Staatsveiligheid (5-10886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10886
Justitie - Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Klachten - Behandeling door een andere instantie dan de Hoge Raad voor de Justitie (5-462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-462
Justitiepaleis (te Brussel) - Verhuis rechtbanken - Huurkosten - Vernieuwing gebouwen - Regie der Gebouwen (5-3619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3619
Justitiepaleis (te Brussel) - Verhuis rechtbanken - Huurkosten - Vernieuwing gebouwen - Regie der Gebouwen (5-4299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4299
Justitiepaleis - Gezamelijke werkgroep - Regie der Gebouwen en directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Stellingen (5-2097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2097
Justitiepaleis - Gezamelijke werkgroep - Regie der Gebouwen en directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Stellingen (5-4297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4297
Justitiepaleis te Brussel - Renovatie - Lopende juridische procedures - Stand van zaken (5-7322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7322
Justitiepaleis te Brussel - Renovatiewerken - Architectenbureau - Studieopdracht - Discussie - Uitkomst (5-7323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7323
Justitiepaleis te Brussel - Renovatiewerken - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Procedure - Stand van zaken (5-7324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7324
Justitiepaleis van Brussel - Daken - Renovatiewerken (5-8041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8041
Justitiepaleis van Brussel - Energiefactuur - Evolutie (5-8897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8897
Justitiepaleis van Brussel - Gevels - Renovatiewerken (5-8040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8040
Justitiepaleis van Brussel - Gevels - Restauratie - Architectenbureau - Vertraging - Maatregelen (5-8042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8042
Justitiepaleis van Brussel - Koepel - Onderbouw - Renovatiewerken (5-8039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8039
Kirgizië - Gevluchte bewindvoerders - Uitlevering - Letland - Verenigd Koninkrijk (5-5845)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5845
Kirgizië - Parlementsbeslissingen - Nieuwswebsite Fergana.ru - Kimmo Kiljunen - Kyrgyzstan Inquiry Commission (5-2850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2850
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Taalkaders - Dotaties - Evolutie (5-6528)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6528
Koninklijk Hof - Diplomaten - Tijdelijke detachering (5-6179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6179
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Taalkaders - Dotaties - Evolutie (5-6529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6529
Koninklijk Meteorologisch Instituut - Taalkaders - Dotaties - Evolutie (5-6530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6530
Koninklijke Bibliotheek - Taalkaders - Dotaties - Evolutie (5-6527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6527
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalkaders - Dotaties - Evolutie (5-6531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6531
Koninklijke Musea voor Midden-Afrika - Taalkaders - Dotaties - Evolutie (5-6532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6532
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Taalkaders - Dotaties - Evolutie (5-6533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6533
Koninklijke Sterrenwacht van België - Taalkaders - Dotaties - Evolutie (5-6534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6534
Koninklijke ondertekening van wetteksten - Buitenland - Transportkosten (5-7481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7481
Koninklijke ridderorders - Cijfergegevens - Overzicht - Uitgaven (5-9349)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9349
L'Organisation internationale de la Francophonie - Jaarlijks lidmaatschap - Franse Gemeenschap (5-7266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7266
LXVI COSAC - Videoconferentie, 29-30 november 2021 (Een Europees perspectief voor de Westelijke Balkan - Aanwijzing van het Permanent Lid van het COSAC-secretariaat - De toekomstige rol van de jongeren in het EU-besluitvormingsproces.- De Conferentie over de toekomst van Europa) (7-306)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Ellen Samyn (K) en de heren Gaëtan Van Goidsenhoven (S) en Karl Vanlouwe (S)
7-306/1
p. 1-45 7-306/1 p. 1-45 (PDF)
Laken - Koninklijk Domein - Publieke toegang - Oppervlakte (5-6249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6249
Laserstralen - Piloten - Incidenten - Verblinding - Meldingen - Klachten - Overzicht - Luchthavens - Aanpak (5-10911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10911
Libië - Coalition of the Willing - Kostprijs deelname - Balans (5-2986)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-2986
Libië - Coalition of the Willing - Kostprijs deelname - Balans (5-4319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-4319
Luchthaven van Zaventem - Onderscheppen van illegalen - "Inadmissibles" - Stand van zaken - INAD-forum - Dienst Vreemdelingenzaken - Controlebezoeken (5-6653)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6653
Luchtvaart - Hinder van piloten door een laserstraal- Aantal incidenten en gevolgen - Maatregelen (5-2095)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2095
Luchtverkeer - No fly-list - Landgenoten - Reactie (5-2096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2096
MONUSCO - Democratische Republiek Congo - Belgisch detachement - Vlieguren (5-8218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8218
Magistratuur - Pensioen - Vervroegd pensioen - Vacante plaatsen (5-5086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5086
Mali (Bezetting van het Noorden door terroristische Islamitische groepen) (5-2578)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-188 COM
p. 5-11 5-188 COM p. 5-11 (PDF)
Mevrouw Liesbeth Homans vraagt om eerst alle mondelinge vragen te behandelen vooraleer de andere punten van de agenda aan te vatten - Voorstel dat een staatssecretaris in plaats van de minister antwoordt - Stemming over de aanpassing van de agenda      
  5-52
p. 65-66 5-52 p. 65-66 (PDF)
Militaire operaties in Libië - Coalition of the willing - Deelname - Kosten (5-2473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2473
Militairen - Stressaandoeningen - Psychofarmaca - Doktersvoorschrift - Gevolgen (5-2789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2789
Militairen - Taalexamens - Deelname - Promotie (5-6655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6655
Militairen - Taalexamens - Overzicht (5-10901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10901
Motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen ingediend in het Vlaams Parlement over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (stukken Vl. Parl. 2019-2020, nrs 155/1-3) (Ideologische alarmbelprocedure) (7-132)      
  Veslag van de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Katia Segers, de heer Karl Vanlouwe, mevrouw Adeline Blancquaert en de heer Stijn Bex
   Voorstel om de motie ongegrond te verklaren
7-132/2
p. 1-90 7-132/2 p. 1-90 (PDF)
  Bespreking (Procedure - Culturele autonomie - Reikwijdte van het begrip discriminatie - Ontstaan van de wet van 3 juli 1971 - Grondwettelijk Hof - Ontbreken van een advies van de Raad van State - Etnisch culturele organisaties - Federale voogdij - Segregatie)
7-8
p. 5-38 7-8 p. 5-38 (PDF)
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbestuurders - Achterstallige vakantiedagen - Ziekteverzuim (5-1374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-1374
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinbestuurders - Achterstallige vakantiedagen - Ziekteverzuim - Veiligheid - Aanwervingen - Stand van zaken - Maatregelen (5-6656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6656
Oezbekistan - Katoenoogst - Kinderarbeid - Sancties (5-583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-583
Ontbossingscontracten met een onderneming gelinkt aan Hezbollah in Congo (5-2192)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-165 COM
p. 17-18 5-165 COM p. 17-18 (PDF)
Onttrekking van een zaak aan een rechter - Nieuwe bepaling - Overzicht - Evaluatie (5-10908)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10908
Ontwerp tot herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft (6-486)      
  Verslag van mevrouw Anne Barzin en de heer Karl Vanlouwe
6-486/2
p. 1-8 6-486/2 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking van het enig artikel
6-47
p. 44-48 6-47 p. 44-48 (PDF)
Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel) (5-1673)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied naar districtsburgemeesters en -schepenen betreft (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied tot districtsburgemeesters en -schepenen betreft) (7-307)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe
7-307/3
p. 1-10 7-307/3 p. 1-10 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte (Aanbeveling GRECO - De bestaande schulden worden opgenomen in de vermogensaangifte - Bekendmaking in het Belgisch staatsblad - Bewaringstermijn - Termijnen voor overzending - Opzegvergoedingen - Administratieve formaliteiten - Rekenhof) (7-402)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Karl Vanlouwe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-402/3
p. 1-3 7-402/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
7-33
p. 8-9 7-33 p. 8-9 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten (I) (met betrekking tot de overdracht van roerende goederen) (7-203)      
  Verslag van mevrouw Sabine Laruelle en de heer Karl Vanlouwe
7-203/2
p. 1-12 7-203/2 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
7-15
p. 5-14 7-15 p. 5-14 (PDF)
Ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Procedure om de herziening mogelijk te maken van niet voor herziening vatbare grondwetsartikelen met het oog op de uitvoering van het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming - Overgangsbepaling - Autonomie van de gewesten t.a.v. de provincies - Recht op kinderbijslag - Hervorming van het tweekamerstelsel - Toevertrouwen van de residuaire wetgevende bevoegdheden aan de Kamer - Gelijktijdigheid van de federale wetgevende verkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement - Bij voortijdige ontbinding zal de nieuwe federale legislatuur duren tot de dag van de verkiezingen van het Europees Parlement - Duur van de legislatuur van de parlementen van de gemeenschappen en gewesten - Verbod op het wijzigen van de kieswetgeving op minder dan een jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen - Modaliteiten ter behartiging van de belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant, voor de verkiezingen van de Kamer en het Europees Parlement - Bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de entiteiten - Belangenconflictprocedure inzake personenbelasting - Bevoegdheid van de Raad van State en federale administratieve rechtscolleges inzake de privaatrechtelijke gevolgen van een beslissing - Positief injunctierecht van de Gemeenschappen en Gewesten - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - Beraadslaging van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Toevertrouwen van opdrachten aan het Rekenhof door de vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van decreet) (5-1532)      
  Bespreking
5-52
p. 8-60 5-52 p. 8-60 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
5-52
p. 60-64 5-52 p. 60-64 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (5-2856)      
  Amendementen nrs 1 tot 39 van de heer Karl Vanlouwe
5-2856/2
p. 1-6 5-2856/2 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-151
p. 31-61 5-151 p. 31-61 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Seminaries - Taalgebruik - Gegevens voor de laatste 10 jaar (5-7104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-7104
Over de onontvankelijkheid van vragen (artikel 69.2 van het Reglement van de Senaat - Vragen over een lopende gerechtelijke procedure)      
  5-138
p. 6-7 5-138 p. 6-7 (PDF)
Overlegplatform voor de informatieveiligheid (BELNIS) - Rol - Samenstelling - Werking (5-6521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6521
Politie - Brussel - Tweetaligheid (5-8050)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8050
Posthoofden - Taalrol (5-7852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7852
Provinciaal veiligheidsoverleg Brussel - Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) - Rol van de veiligheidsagenten - Full Integrated Police Action (5-363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-363
Rechtszaken - Federale Overheidsdienst Justitie - Overzicht (5-8424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8424
Rechtszaken - Regie der Gebouwen - Overzicht (5-8425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8425
Rechtszaken - Uitblijven van gerechtelijke beslissingen - Onttrekking van de rechters - Aantallen (5-240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-240
Rechtszaken - Uitblijven van gerechtelijke beslissingen - Onttrekking van de rechters - Stand van zaken - Evaluatie (5-6658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6658
Regeling van de werkzaamheden      
  Volgorde van de agenda - Eerst stemming over de inoverwegingneming van twee voorstellen
6-47
p. 7 6-47 p. 7 (PDF)
  Vraag om agendering nieuwe commissievergadering en plenaire vergadering
6-47
p. 113 6-47 p. 113 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-142 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-8
p. 4-5 7-8 p. 4-5 (PDF)
  Doorsturing van teksten
7-15
p. 5 7-15 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-207 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-15
p. 5 7-15 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-208 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-15
p. 5 7-15 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-230 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-282 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-22
p. 5-6 7-22 p. 5-6 (PDF)
  Opmerkingen over de lijst van de in overweging te nemen voorstellen - Kerntaken van de Senaat
7-32
p. 13-14 7-32 p. 13-14 (PDF)
Regeringsverklaring (21 november 2012 - Regering Di Rupo I) (Akkoord over de begroting 2013 en het relancebeleid)      
  Bespreking
   Begrotingsbeleid van de Vlaamse regering
5-80
p. 34-37 5-80 p. 34-37 (PDF)
   Begrotingsbesparingen
5-80
p. 33-37 5-80 p. 33-37 (PDF)
   Erbarmelijke staat van het justitiepaleis van Brussel
5-80
p. 42 5-80 p. 42 (PDF)
   Falend justitiebeleid
5-80
p. 41-44 5-80 p. 41-44 (PDF)
   Gebrek aan transparantie in de Commissie Justitie
5-80
p. 42 5-80 p. 42 (PDF)
  5-80
p. 43-44 5-80 p. 43-44 (PDF)
   Grotere betrokkenheid van het parlement bij de keuze van de Belgische ambassadeurs in het buitenland
5-80
p. 45 5-80 p. 45 (PDF)
   Herstructurering van het netwerk van ambassades en consulaten
5-80
p. 44-45 5-80 p. 44-45 (PDF)
   Nood aan extra-middelen voor het Hof van Beroep van Brussel
5-80
p. 41-42 5-80 p. 41-42 (PDF)
   Ontdubbeling van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Onevenwichtige verdeling van het aantal Nederlandstalige en Franstalige rechters
5-80
p. 42 5-80 p. 42 (PDF)
   Oprichting van een Interministerieel Comité Ontwikkelingssamenwerking
5-80
p. 46 5-80 p. 46 (PDF)
   Oprichting van een familierechtbank
5-80
p. 43 5-80 p. 43 (PDF)
   Staatshervorming
5-80
p. 33 5-80 p. 33 (PDF)
   Straffeloosheid
5-80
p. 43 5-80 p. 43 (PDF)
   Uniformisering van de diplomatieke loopbaan
5-80
p. 45 5-80 p. 45 (PDF)
   Verslechtering van de veiligheid in het oosten van de DRC
5-80
p. 45-46 5-80 p. 45-46 (PDF)
   Werking van het Interministerieel Comité Buitenlands Beleid
5-80
p. 46 5-80 p. 46 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 27 5-39 p. 27 (PDF)
   Overdracht van bevoegdheden naar de gewesten en de gemeenschappen - Financieringswet ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 62-63 5-39 p. 62-63 (PDF)
   Splitsing van het kiesarrondissement en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 21-22 5-39 p. 21-22 (PDF)
Regie der Gebouwen - Herstellingswerken aan de Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal) - Opvolging (5-4296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4296
Regie der Gebouwen - Herstellingswerken aan de Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal) - Opvolging (5-831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-831
Regie der Gebouwen - Herstellingswerken aan de Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal) - Opvolging (5-832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-832
Regie der gebouwen - Fraudeproces - Schade - Burgerlijk partijstelling - Bewarende maatregelen (5-5646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5646
Repatriëringen - Fysieke tegenstand - Geweld - Gevolgen - Cijfergegevens (5-10703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10703
Repatriëringen -Vrijwillige verwijderingen - Gedwongen verwijderingen - Aantal - Kostprijs - Overzicht (5-10704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10704
Salduzpermanentie - Verhoren - Stand van zaken (5-8429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8429
Somaliland - Erkenning door de internationale gemeenschap - Belgische en Europese initiatieven (5-394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-394
Somaliland en de onderhandelingen met Somalië (5-7488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7488
Somalië en de militie Al-Shabaab (5-7487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7487
Spionageactiviteiten - Opvolgvraag (5-6877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6877
Spionageactiviteiten - Opvolgvraag (5-6878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6878
Staatshoofd - Buitenlandse verblijven - Officiële missies - Privé-aangelegenheden (5-7684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-7684
Staatsveiligheid - Sociaal overleg - Stakingsrecht - Stakingsaanvragen (5-9988)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9988
Staatsveiligheid - Stakingsrecht - Stakingsaanvragen (5-9990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9990
Staatsveiligheid - Spionageactiviteiten in België - Buitenlandse inlichtingendiensten - Persona non grata (5-5613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5613
Staatsveiligheid - Spionageactiviteiten in België - Illegale activiteiten (5-5614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5614
Staatsveiligheid - Spionageactiviteiten in België - Illegale activiteiten (5-6059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6059
Staatsveiligheid - Spionageactiviteiten in België - Illegale activiteiten (5-6060)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6060
Staatsveiligheid - Verbindingsofficieren - Overzicht (5-5615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5615
Staatsveiligheid - Verbindingsofficieren - Overzicht (5-6054)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6054
Stand van zaken van het Belgisch EU-voorzitterschap (Europese Dienst voor Extern optreden - Europees burgerinitiatief - Heronderzoek Europese begroting - Strategie Europa 2020 - Uitbreiding - Handelsbeleid - Vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea - Euro-Aziatische Top - Situatie in Midden-Oosten - Financiële vraagstukken - Migratiebeleid - Europees octrooi) (5-193)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Karl Vanlouwe (S), Philippe Mahoux (S) en Herman De Croo (K)
5-193/1
p. 1-25 5-193/1 p. 1-25 (PDF)
Studie-en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij - Taalkaders - Dotaties - Evolutie (5-6535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6535
Syrië - Syrië-strijders - Ronselen - Strafrechtelijke onderzoeken - Stand van zaken - Veroordelingen (5-10905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10905
Syrië en het geweld tegen de Koerden (5-10460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10460
Taalgebruik - Belastingaangiften - Belastingaanslagen - Federale Overheidsdienst Financiën - Brussels Hoofdstedelijk Gewest (5-3040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-3040
Terrorisme - Onderzoeken - Stand van zaken (5-7480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7480
Toespraak van de voorzitter van de Senaat      
  Rol van de Senaat - Dankbetuigingen
6-48
p. 76-80 6-48 p. 76-80 (PDF)
Turkije - Gesprekken met het oog op de toetreding tot de Europese Unie (EU) - Turks-Cypriotisch handelsinitiatief (5-284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-284
Uitgaven tankkaarten federale politie - Federale politie bij de Shape (5-9258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9258
Uitgaven tankkaarten federale politie - Gespecialiseerde interventiedienst (GIS) (5-9256)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9256
Uitgaven tankkaarten federale politie - Hondensteundienst (DACH) (5-9253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9253
Uitgaven tankkaarten federale politie - Interventiekorps (CIK) en federale reserve (FERES) (5-9254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9254
Uitgaven tankkaarten federale politie - Luchtsteundienst (DAFA) (5-9255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9255
Uitgaven tankkaarten federale politie - Luchtvaartpolitie (LPA) (5-9257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9257
Uitgaven tankkaarten federale politie - Politie te paard (CAV) (5-9252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9252
Uitgaven tankkaarten federale politie - Scheepvaartpolitie (SPN) (5-9262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9262
Uitgaven tankkaarten federale politie - Spoorwegpolitie (SPC) (5-9261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9261
Uitgaven tankkaarten federale politie - Veiligheidsdetachement bij de Koninklijke paleizen (VDKP) (5-9260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9260
Uitgaven tankkaarten federale politie - Wegpolitie (WPR) (5-9259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9259
Uitgaven van het boekjaar 2021 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2023 (7-401)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Andries Gryffroy en Karl Vanlouwe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-401/2
p. 1-3 7-401/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
   Voorstelling verslag - Besparingen - Energiecrisis - Inflatie - Tweekamerstelsel - Hervorming van de Senaat - Rol van de Senaat in een federaal land - Synergiën - Artikel 174 van de Grondwet
7-33
p. 42-66 7-33 p. 42-66 (PDF)
Veiligheidsoverleg Brussel - Full Integrated Police Action (FIPA) - Openbaar vervoer - Werking - Resultaten (5-8284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8284
Verbindingsofficieren - Controles (5-8857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8857
Verbindingsofficieren in het buitenland - Controle (5-9152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9152
Verblijfsvergunningen uit Schengen-landen - Aanvragen - Aantal (5-8416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8416
Verenigde Naties - Congo - Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC)- Belgische deelname - Kostprijs (5-5816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5816
Verenigde Naties - Libanon - Vredesmacht - United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)- Belgische deelname - Kostprijs (5-5817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5817
Verhoren door politie, parket en onderzoeksrechters - Aantallen (5-377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-377
Verhoren door politie, parket en onderzoeksrechters - Aantallen (5-6630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6630
Vermiste luchtdoelraketten en de beveiliging van wapendepots in Libië (Opruiming van munitievoorraden - Chemische wapens - Al-Qaeda - Inventarisatie en evaluatie door een diplomatieke missie) (5-1550)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-114 COM
p. 20-23 5-114 COM p. 20-23 (PDF)
Verslag over de radicalisering in België (Beroepsgeheim - Coördinatie van de aanpak van radicalisering - Centraal meldpunt in verband met radicalisering - Aanpak van radicalisering in de gevangenissen - Erkenning van de moskeeën en de imams gebeurt op verschillende niveaus - Thuisonderwijs - Bevriezing van tegoeden en verlies van recht op uitkeringen - Wapenhandel) (6-205)      
  Verslag van mevrouw Véronique Jamoulle en de heren Karl Vanlouwe, Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en François Desquesnes
6-205/1
p. 1-228 6-205/1 p. 1-228 (PDF)
  Bespreking
6-19
p. 13-60 6-19 p. 13-60 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (7-110)      
  Bespreking van het verzoek (7-110/1)
7-5
p. 5-19 7-5 p. 5-19 (PDF)
  Stemming over het het verzoek (7-110/1)
7-5
p. 34 7-5 p. 34 (PDF)
  7-5
p. 32 7-5 p. 32 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (6-357)      
  Bespreking van het verzoek (6-357/1)
6-30
p. 22-28 6-30 p. 22-28 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valérie De Bue, Hélène Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Jan Peumans, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Olivier Destrebecq, Jean-Paul Wahl, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Ann Brusseel, Martine Taelman, Annick De Ridder, Cathy Coudyser, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Valérie De Bue, Brigitte Grouwels, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-98/1
p. 1-3 6-98/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie (7-139)      
  Bespreking van het verzoek (7-139/1)
7-10
p. 5-20 7-10 p. 5-20 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de "drugswet" van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis (7-225)      
  Bespreking van het verzoek (7-225/1)
7-19
p. 27-34 7-19 p. 27-34 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure (Verenigbaarheid van de procedure met de autonomie van de deelstaten - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de toetsing door het Grondwettelijk Hof - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de adviesfunctie van de afdeling Wetgeving van de Raad van State - Samenhang van de Federale Staat - De alarmbelprocedure en de bevoegdheidsverdeling - Procedurele vragen) (7-295)      
  Bespreking van het verzoek (7-295/1)
7-24
p. 30-37 7-24 p. 30-37 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie (7-117)      
  Bespreking van het verzoek (7-117/1)
7-5
p. 20-31 7-5 p. 20-31 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Martine Taelman, Valérie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
  Informatieverslag van de dames Petra De Sutter, Anne Lambelin en Güler Turan en de heren Karl Vanlouwe, Johan Verstreken en Jean-Paul Wahl
6-131/2
p. 1-290 6-131/2 p. 1-290 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-131/1)
6-7
p. 17-21 6-7 p. 17-21 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-131/2)
6-11
p. 5-47 6-11 p. 5-47 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (7-344)      
  Bespreking van het verzoek (7-344/1)
7-28
p. 15-23 7-28 p. 15-23 (PDF)
  Persoonlijk feit van de heer Karl Vanlouwe
7-28
p. 23 7-28 p. 23 (PDF)
Verzoek tot schorsing - Bommelding in het Vlaams parlement      
  7-4
p. 6 7-4 p. 6 (PDF)
Vlaams Gewest - Nachtwinkels - Economische Inspectie - Algemene Directie controle en bemiddeling - Controles - Resultaten (5-6434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6434
Vlaams Gewest - Nachtwinkels - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Resultaten (5-6438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6438
Voordracht van een eerste en tweede kandidaat voor het ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (7-9)      
  Toepassing artikel 39,8° van het reglement - Verdagen naar een volgende vergadering - Bespreking - Stemming bij zitten en opstaan over de wijziging van de agenda
7-6
p. 14-16 7-6 p. 14-16 (PDF)
  Debat
7-10
p. 21-25 7-10 p. 21-25 (PDF)
  Herstemming (eerste kandidaat) (15 mei 2020)
7-10
p. 27-30 7-10 p. 27-30 (PDF)
  Debat
7-11
p. 17-25 7-11 p. 17-25 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige assessor bij de Raad van State (6-399)      
  Verslag van de heren Karl Vanlouwe en François Desquesnes
6-399/2
p. 1-4 6-399/2 p. 1-4 (PDF)
  Bevestiging van de door de Raad van State voorgedragen lijst
6-36
p. 41-42 6-36 p. 41-42 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige staatsraad bij de Raad van State (6-398)      
  Verslag van de heren Karl Vanlouwe en François Desquesnes
6-398/2
p. 1-4 6-398/2 p. 1-4 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de Raad van State (6-30)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 23-26 6-6 p. 23-26 (PDF)
  6-6
p. 30-31 6-6 p. 30-31 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig staatsraad bij de Raad van State (6-32)      
  Geheime stemmingen en uitslagen
6-6
p. 31-34 6-6 p. 31-34 (PDF)
Voorstel tot aanvulling van Titel VI van het Reglement van de Senaat met een hoofdstuk VI/1 met het oog op de oprichting van een Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden (6-497)      
  Bespreking - Rol van de Senaat
6-47
p. 99-113 6-47 p. 99-113 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Recht om de aanwezigheid te vorderen van de ministers) (5-1733)      
  Amendement nr 2 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-1733/3
p. 1-2 5-1733/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Gemeenschaps- en Gewestparlementen : legislatuur van vijf jaar, behoudens afwijking bij decreet of ordonnantie - Constitutieve autonomie - Datum van de verkiezingen van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen) (5-1751)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Toekenning van constitutieve autonomie aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen om de duur van hun zittingsperiode en de datum van de verkiezing van hun vergadering vast te stellen) (5-1752)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Vertegenwoordiging van personen van beide geslachten binnen de uitvoerende organen van politieke overheden : toepasselijkheid op de bovengemeentelijke besturen - Mogelijkheid tot vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2236)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : samenstelling en werking van hun regering - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid in Brussel genieten - Bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat betreft het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (5-1753)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Machtiging van de Raad van State en de Federale administratieve rechtscolleges om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen) (5-2242)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Deelname van de gemeenschappen en gewesten aan het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de inbreuken op de bepalingen die ze uitvaardigen en aan de planning van het veiligheidsbeleid - Deelname van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal) (5-2243)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Wijziging slechts mogelijk met bijzondere meerderheid - Zie ook doc. 5-1563) (5-1564)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 et 5-2239) (5-2238)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Instemming met verdragen : bevoegdheid Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1743)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Fiscale bevoegdheid bovengemeentelijke besturen - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 en 5-2238) (5-2239)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Rekenhof - Actualisering van artikel 180 - Bieden van de mogelijkheid aan de deelstatelijke wetgevers om zelf taken toe te kennen aan het Rekenhof) (5-2244)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 199 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1730)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen ("Vlinderakkoord") (5-2240)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2238 et 5-2239) (5-2237)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Taalgroepen - Overzicht van de gehele hervorming van de Senaat) (5-1720)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Niet permanent karakter van de Senaat) (5-1721)      
  Amendement nr 2 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-1721/3
p. 1-2 5-1721/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Bespreking van het enig artikel
5-126
p. 21 5-126 p. 21 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 46 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Ontbindingen - Organisatie van de verkiezingen) (5-1722)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Aantal provincies - Mogelijkheid tot afschaffing van provincies - Zie ook doc. 5-2236, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2235)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht van onderzoek - Informatieverslag) (5-1731)      
  Amendement nr 2 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-1731/3
p. 1-2 5-1731/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-467)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Petitierecht voorbehouden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1732)      
  Amendement nr 2 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-1732/3
p. 1 5-1732/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Bespreking van het enig artikel
5-126
p. 24 5-126 p. 24 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-468)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Leeftijd om te worden verkozen - Uniformiteit voor alle parlementen) (5-1723)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 65 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Legislatuur van vijf jaar voor de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1750)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Samenstelling - Deelstaatsenatoren - Gecoöpteerde senatoren - Waarborg van de vertegenwoordiging van beide geslachten) (5-1724)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-1724/4
p. 1-3 5-1724/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-469)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de deelstaatsenatoren op basis van de regionale verkiezingen en de gecoöpteerde senatoren op van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zie ook doc. 5-1745) (5-1725)      
  Amendement nr 4 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-1725/4
p. 1-2 5-1725/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Bespreking van het enig artikel
5-126
p. 22 5-126 p. 22 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-470)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd naar achttien jaar) (5-1726)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet ("Vlinderakkoord - Hervorming van de Senaat - Opheffing van de regels omtrent de rechtstreekse verkiezing voor de Senaat - Duur van het mandaat van de senatoren) (5-1727)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-471)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vergoeding van de deelstaatsenatoren ten laste van de deelstaatparlementen - Vergoeding van de gecoöpteerde senatoren ten laste van de Senaat) (5-1728)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-1729)      
  Amendement nr 2 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-1729/3
p. 1 5-1729/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-472)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen (5-956)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Uitbreiding van de monocamerale procedure) (5-1734)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 75 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Initiatiefrecht) (5-1737)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Tweede lezing in de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1738)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Verplicht bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht) (5-1735)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Optioneel bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht - Evocatieprocedure) (5-1736)      
  Amendement nr 2 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-1736/3
p. 1 5-1736/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 79 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vereenvoudiging van de evocatieprocedure - Opheffing artikel 79 van de Grondwet) (5-1739)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 80 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de spoedprocedure voor wetten die door de Senaat kunnen worden geëvoceerd - Opheffing van artikel 80 van de Grondwet) (5-1740)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 81 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de procedure voor aangelegenheden die optioneel bicameraal zijn, waarbij het initiatief uitgaat van de Senaat - Opheffing van artikel 81 van de Grondwet) (5-1741)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 82 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Parlementaire overlegcommissie - Evocatieprocedure - Onderzoekstermijnen) (5-1742)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Bevoegdheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake culturele aangelegenheden die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen) (5-2241)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet (Nieuw opschrift : Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet) ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Verbod om de kiesregels voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement op minder dan één jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen te wijzigen) (5-1749)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 19 van het reglement van de Senaat, wat de samenstelling van de commissies betreft (Elke in de commissies vertegenwoordigde fractie dient voldoende leden te tellen in de commissies zodat elk lid van de fractie lid kan zijn van een vaste commissie : het Bureau kan beslissen het aantal leden in een commissie te verhogen) (6-106)      
  Verslag van de heren Karl Vanlouwe en Jean-Paul Wahl
6-106/2
p. 1-2 6-106/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 79 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (Het Bureau de mogelijkheid bieden de opdrachten van het Adviescomité toe te vertrouwen aan een vaste commissie) (6-108)      
  Verslag van de heren Karl Vanlouwe en Jean-Paul Wahl
6-108/3
p. 1-3 6-108/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 54 van het reglement van de Senaat (Onmiddellijke behandeling in plenaire zonder voorafgaande bespreking in commissie - Debat in plenaire vergadering) (6-307)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen en de heer Karl Vanlouwe
6-307/3
p. 1-4 6-307/3 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
6-25
p. 47-56 6-25 p. 47-56 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 19, 21, 25 en 66 van het reglement van de Senaat, om het systeem van de vaste plaatsvervangers op te heffen (en het te vervangen door een regel waarbij de leden van de commissies kunnen worden vervangen door een andere senator van dezelfde fractie) (6-107)      
  Verslag van de heren Karl Vanlouwe en Jean-Paul Wahl
6-107/2
p. 1-2 6-107/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
6-7
p. 7-10 6-7 p. 7-10 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat (Verkiezing van de Voorzitter van de Senaat - Kleinere fracties) (6-503)      
  Inoverwegingneming (aangenomen) en stemming over de onmiddellijke behandeling (verworpen)
6-47
p. 7 6-47 p. 7 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat (Verkiezing van de Voorzitter van de Senaat - Kleinere fracties) (7-72)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw France Masai
7-72/2
p. 1-3 7-72/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
7-13
p. 7-19 7-13 p. 7-19 (PDF)
Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 5 juli 2022 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen over de samenstelling van de Belgische delegatie van de Benelux Interparlementaire Assemblee (7-383)      
  Bespreking
7-32
p. 5-13 7-32 p. 5-13 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Progressieve herfinanciering ten belope van 461 miljoen euro tegen 2015, ten gunste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC] en de Franse Gemeenschapscommissie [COCOF], evenals ten gunste van de plaatselijke besturen - Wijziging bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten - Zie ook doc. 5-1569) (5-1568)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Lieve Maes
5-1568/3
p. 2-8 5-1568/3 p. 2-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
  5-68
p. 8-23 5-68 p. 8-23 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-68
p. 23-24 5-68 p. 23-24 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Handhaving van de bestaande garanties in de rand- en faciliteitengemeenten - Bijwerking van de "standstill") (5-1566)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de zogenaamde "pacificatiewet" van 9 augustus 1988 en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft ("Vlinderakkoord" - Procedure bij de algemene vergadering van de afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State indien de Vlaamse regering de benoeming weigert) (5-1565)      
  Amendementen nrs 3 tot 6 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-1565/3
p. 5-8 5-1565/3 p. 5-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten) (5-2232)      
  Amendementen nrs 107 tot 122 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-2232/4
p. 78-84 5-2232/4 p. 78-84 (PDF)
  Amendement nr 124 van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Lieve Maes, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-2232/7
p. 1-3 5-2232/7 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-127
p. 85-88 5-127 p. 85-88 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft ("Vlinderakkoord" - Oprichting Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen - Mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken - Overleg tussen de drie gewesten) (5-1567)      
  Amendement nr 1 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-1567/3
p. 1-2 5-1567/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
  5-68
p. 8-23 5-68 p. 8-23 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-68
p. 23 5-68 p. 23 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren per taalgroep - Territoriale omschrijving - Zie ook doc. 5-1725) (5-1745)      
  Amendement nr 6 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-1745/4
p. 3-4 5-1745/4 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 34 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in dat Hof te waarborgen (5-660)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Karl Vanlouwe
5-660/2
p. 1 5-660/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, II, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (5-2116)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de spoorwegen betreft (Defederalisering) (5-747)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en regering - Bijkomende meerderheidsvereisten - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid genieten) (5-1754)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Bijwerken van de kieswetgeving om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Technische aanpassingen ingevolge de hervorming van de Senaat) (5-1989)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Wijzigingen van technische aard, die als doel hebben de bijzondere wet aan te passen aan vaststaande praktijken en rechtspraak van het Hof en van het Europees Hof van Justitie, het Hof toe te laten efficiënter te werken, en de bijzondere wet te verduidelijken - Elektronische procesvoering) (5-2438)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Karl Vanlouwe
5-2438/3
p. 1-23 5-2438/3 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
5-139
p. 38-43 5-139 p. 38-43 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof om de samenstelling en de benoemingsprocedure te wijzigen (Mandaat van 15 jaar - Voordracht door de gemeenschapsparlementen - Verdeling over de taalgroepen - Verhouding rechters-experten / politici-rechters) (7-369)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe en de dames Allessia Claes en Karolien Grosemans
7-369/1
p. 1-10 7-369/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van beide geslachten onder de leden van het Grondwettelijk Hof te waarborgen (5-1843)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Karl Vanlouwe
5-1843/2
p. 1 5-1843/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof (5-381)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Karl Vanlouwe
5-381/3
p. 1 5-381/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen (7-119)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe
7-119/2
p. 1-42 7-119/2 p. 1-42 (PDF)
  Algemene bespreking
7-12
p. 19-28 7-12 p. 19-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding van de deelstaatsenatoren - Nieuwe samenstelling van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1746)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft (Overheveling naar de gewesten - Finexpo en Nationale Delcrederedienst) (5-1449)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse juridische terminologie heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die het bevoegde orgaan van de Duitstalige Gemeenschap heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits) (7-292)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe
7-292/5
p. 1-6 7-292/5 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
7-27
p. 8-13 7-27 p. 8-13 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Amendement nr 10 van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Lieve Maes
5-1815/4
p. 1-2 5-1815/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling en de gevangenisstraf voor Julia Timosjenko en andere voormalige leden van de Oekraïense regering (Politiek proces) (5-1312)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Piet De Bruyn en Patrick De Groote
5-1312/1
p. 1-5 5-1312/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden (... betrokken bij de organisatie van een referendum over de vraag of Catalonië een onafhankelijke natie diende te worden) (7-241)      
  Bespreking - Verzoek tot verzending naar de commissie (artikel 39 van het Reglement) - Aangenomen
7-18
p. 43-46 7-18 p. 43-46 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (5-1284)      
  Voorstel van de heren Piet De Bruyn en Karl Vanlouwe
5-1284/1
p. 1-8 5-1284/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 24 van de heren Piet De Bruyn en Karl Vanlouwe
5-1284/3
p. 2-3 5-1284/3 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden (5-950)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heren Piet De Bruyn en Karl Vanlouwe
5-950/2
p. 1-2 5-950/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Westelijke Sahara (5-1296)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Patrick De Groote en Piet De Bruyn
5-1296/1
p. 1-10 5-1296/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland (7-267)      
  Bespreking
7-22
p. 17-30 7-22 p. 17-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme (6-437)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen en de heer Karl Vanlouwe
6-437/3
p. 1-48 6-437/3 p. 1-48 (PDF)
  Bespreking
6-44
p. 36-49 6-44 p. 36-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten (5-829)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe en Piet De Bruyn
5-829/1
p. 1-4 5-829/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
5-28
p. 63-66 5-28 p. 63-66 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit (Het bestaan van elektromagnetische overgevoeligheid officieel erkennen - Onafhankelijk onderzoek ontwikkelen en aanmoedigen - Bewustmaking van gezondheidswerkers - Netwerkvrije zones op openbare plaatsen - De bouw aanmoedigen van aangepaste woningen) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van elektrohypersensitiviteit) (7-88)      
  Bespreking
7-20
p. 6-17 7-20 p. 6-17 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek (5-538)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Piet De Bruyn, Patrick De Groote en Karl Vanlouwe en de dames Inge Faes, Elke Sleurs en Helga Stevens
5-538/1
p. 1-7 5-538/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de geopolitieke situatie in Centraal-Azië (Waterconflicten - Grensoverschrijdende vervuiling - Rechten van de mens - Kazachstan - Turkmenistan - Tadzjikistan - Oezbekistan - Kirgizië - EU-engagement) (5-2477)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe
5-2477/1
p. 1-21 5-2477/1 p. 1-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking (5-1252)      
  Bespreking
5-50
p. 35-42 5-50 p. 35-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de humanitaire en politieke situatie in Somalië (5-1275)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe en Louis Ide
5-1275/1
p. 1-12 5-1275/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendement nr 11 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-1275/2
p. 4 5-1275/2 p. 4 (PDF)
  Bespreking
5-68
p. 43-46 5-68 p. 43-46 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instemming met het Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken, opgemaakt te Nairobi op 18 mei 2007 (Verzoek aan de regering om het wetsontwerp houdende de instemming met het verdrag in te dienen en om de wet van 9 april 2007 betreffende de vondst en de bescherming van wrakken en wrakstukken gelegen binnen de territoriale zee van België ten uitvoer te brengen) (5-2087)      
  Voorstel van mevrouw Sabine Vermeulen en de heer Karl Vanlouwe
5-2087/1
p. 1-3 5-2087/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een staakt-het-vuren en een duurzame oplossing te komen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een duurzame oplossing te komen) (7-199)      
  Amendementen nrs 45 tot 52 en 62 tot 67 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
7-199/2
p. 14-16 7-199/2 p. 14-16 (PDF)
  7-199/2
p. 27-28 7-199/2 p. 27-28 (PDF)
  Verslag van mevrouw Karin Brouwers en de heer Karl Vanlouwe
7-199/3
p. 1-9 7-199/3 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heer Karl Vanlouwe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-199/5
p. 1 7-199/5 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ontginning van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo (DRC) (Duurzame ontwikkeling) (5-1520)      
  Bespreking
5-87
p. 37-42 5-87 p. 37-42 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Karl Vanlouwe
5-87
p. 48 5-87 p. 48 (PDF)
  5-87
p. 51 5-87 p. 51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in Tunesië na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali (5-721)      
  Bespreking
5-15
p. 40-47 5-15 p. 40-47 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de presidentsverkiezingen van november 2011 in de Democratische Republiek Congo (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de presidents- en parlementsverkiezingen van november 2011 in de Democratische Republiek Congo) (5-992)      
  Amendement nr 6 van de heren Karl Vanlouwe en Frank Boogaerts
5-992/2
p. 3 5-992/2 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten van de lgbtqia+-gemeenschap in Hongarije (7-282)      
  Bespreking
7-22
p. 30-45 7-22 p. 30-45 (PDF)
  De heer Steven Coenegrachts vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-22
p. 5-6 7-22 p. 5-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Taiwan (Steun aan het "East China Sea Peace Initiative" - Opstarten van onderhandelingen voor een Bilateral Investment Agreement - Sluiten van een economisch samenwerkingsakkoord tussen de EU en haar Lidstaten enerzijds en Taiwan anderzijds) (5-2799)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe en Johan Verstreken
5-2799/1
p. 1-4 5-2799/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking met buitenlandse veiligheids- en inlichtingendiensten (Uitvaardiging van de richtlijn waarvan sprake in artikel 20 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die bepaalt dat het Ministerieel Comité de voorwaarden bepaalt voor de samenwerking met de buitenlandse diensten - Goede praktijken vermeld in het rapport van de Speciale VN-Rapporteur - Toezicht door het Vast Comité I over de uitwisseling van inlichtingen) (5-2849)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe
5-2849/1
p. 1-4 5-2849/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Iran na het overlijden in gevangenschap van Mahsa Amini (7-382)      
  Amendement nr 1 van de heren Mark Demesmaeker en Karl Vanlouwe
7-382/2
p. 1 7-382/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Kamp Ashraf (Kamp van Iraanse vluchtelingen in Irak - Mensenrechten) (5-1368)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Piet De Bruyn en Patrick De Groote
5-1368/1
p. 1-4 5-1368/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-1368/2
p. 1-3 5-1368/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 8 en 9 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-1368/3
p. 1-2 5-1368/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani (Doodstraffen - Terdoodveroordeling van mensenrechtenadvocaat Mohammadi-Ashtiani en Ebrahim Hamidi - Steniging - Executie van minderjaringen - Straffeloosheid - Foltering - Discriminatie van vrouwen - Grondrechten - Overspel en homoseksualiteit - Onderzoek door een VN-rapporteur) (5-371)      
  Voorstel van de dames Vanessa Matz, Marie Arena en Sabine de Bethune en de heer Karl Vanlouwe
5-371/1
p. 1-6 5-371/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de taalsituatie in de Brusselse ziekenhuizen (5-760)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Dirk Claes en Bert Anciaux
5-760/1
p. 1-4 5-760/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie (5-2337)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Benoit Hellings, Jean-Jacques De Gucht, Johan Verstreken, Karl Vanlouwe en Jan Roegiers en de dames Marie Arena, Mieke Vogels en Vanessa Matz
5-2337/1
p. 1-11 5-2337/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne (7-330)      
  Bespreking
7-27
p. 48-65 7-27 p. 48-65 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vrijlating van de Russische politieke gevangene Alexej Navalny (7-230)      
  Bespreking
7-17
p. 30-40 7-17 p. 30-40 (PDF)
  De heer Gaëtan Van Goidsenhoven vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (6-379)      
  Bespreking
6-34
p. 34-41 6-34 p. 34-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van België met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf (5-456)      
  Amendement nr 7 van de heer Karl Vanlouwe
5-456/2
p. 3 5-456/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heren Karl Vanlouwe en Patrick De Groote
5-456/2
p. 1-2 5-456/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het eerherstel voor de geïnterneerde soldaten in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (5-2380)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote, Huub Broers en Karl Vanlouwe en mevrouw Lieve Maes
5-2380/1
p. 1-5 5-2380/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het Europa van de Defensie voor de Europese Top van 19 en 20 december 2013 (5-2378)      
  Bespreking
5-134
p. 14-23 5-134 p. 14-23 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda (5-1931)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-1931/2
p. 1-2 5-1931/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-1931/3
p. 2-3 5-1931/3 p. 2-3 (PDF)
  Bespreking
5-95
p. 43-48 5-95 p. 43-48 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein (7-142)      
  Bespreking
7-8
p. 38-42 7-8 p. 38-42 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de veroordeling van de Iranese mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh (6-515)      
  Bespreking
6-47
p. 86-91 6-47 p. 86-91 (PDF)
  Inoverwegingneming en stemming over de onmiddellijke behandeling (aangenomen)
6-47
p. 7 6-47 p. 7 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Karl Vanlouwe
6-47
p. 123 6-47 p. 123 (PDF)
  6-47
p. 117 6-47 p. 117 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het Europees Semester (Begrotings- en structuurbeleid van de lidstaten - Economische beleidscoördinatie - Stabiliteitsprogramma - Hervormingsprogramma) (5-993)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe en Piet De Bruyn en mevrouw Liesbeth Homans
5-993/1
p. 1-3 5-993/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed (Ratificatie van het Eerste Protocol van 1999 bij de Verdragen van Genève van 1949 en het Tweede Protocol van 1999 bij het Verdrag van Den Haag van 1954) (5-955)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote, Karl Vanlouwe, Armand De Decker, Bert Anciaux, Rik Daems et Jacky Morael en de dames Sabine de Bethune en Freya Piryns
5-955/1
p. 1-7 5-955/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanwijzing van een Europese speciale gezant voor de bescherming van religieuze minderheden in het Nabije Oosten, het Midden-Oosten en Noord-Afrika (5-2440)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe
5-2440/1
p. 1-6 5-2440/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in Syrië en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Bespreking
5-101
p. 28-36 5-101 p. 28-36 (PDF)
Voorstel van resolutie over de inplaatsstelling van een adaptatiesas op het einde van buitenlandse missies (Psychosociale ondersteuning van militairen) (5-1595)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote, Luc Sevenhans, Karl Vanlouwe en Piet De Bruyn
5-1595/1
p. 1-6 5-1595/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opvolging en de naleving van het Kaderakkoord voor de vrede, de veiligheid en de samenwerking voor de Democratische Republiek Congo en de Regio van de Grote Meren (5-2041)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Patrick De Groote en Bart De Nijn en mevrouw Sabine Vermeulen
5-2041/1
p. 1-7 5-2041/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust (5-994)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Vanessa Matz en Marleen Temmerman en de heren Armand De Decker en Karl Vanlouwe
5-994/1
p. 1-7 5-994/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Syrië (Gewelddadige onderdrukking van de volksopstand) (5-1483)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Piet De Bruyn en Patrick De Groote
5-1483/1
p. 1-6 5-1483/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toestand in Turkije (5-2146)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote, Karl Vanlouwe en Bart De Nijn en mevrouw Sabine Vermeulen
5-2146/1
p. 1-3 5-2146/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over het conflict in Tigray (Noord-Ethiopië) (7-208)      
  Bespreking
7-15
p. 50-53 7-15 p. 50-53 (PDF)
Voorstel van resolutie ter beveiliging van elektronische informatie en bescherming tegen cyberaanvallen (5-1855)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe
5-1855/1
p. 1-23 5-1855/1 p. 1-23 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Baskische vredesproces (Gemeenteraadsverkiezingen - Baskische nationalistische partijen) (5-959)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe en Piet De Bruyn
5-959/1
p. 1-7 5-959/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het vredesproces tussen de Turkse staat en de Koerdische bevolking (5-1283)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe en Patrick De Groote
5-1283/1
p. 1-8 5-1283/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter voorkoming van de imminente uitvoering van de doodstraf die is uitgesproken tegen dr. Ahmadreza Djalali in Iran (7-207)      
  Bespreking
7-15
p. 45-50 7-15 p. 45-50 (PDF)
Voorstel van resolutie tot de erkenning van Zuid-Soedan door België (5-1063)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe en Louis Ide
5-1063/1
p. 1-8 5-1063/1 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
5-29
p. 37-40 5-29 p. 37-40 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor en in hoorns van neushoorns alsook in afgeleide producten) (6-469)      
  Bespreking
6-46
p. 5-14 6-46 p. 5-14 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Karl Vanlouwe
6-46
p. 17 6-46 p. 17 (PDF)
  6-46
p. 15-16 6-46 p. 15-16 (PDF)
Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (VRJM), Montenegro, Bosnië-Herzegovina en Servië) (5-1492)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael, Richard Miller, Bert Anciaux en Karl Vanlouwe en mevrouw Freya Piryns
5-1492/1
p. 1-4 5-1492/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heren Karl Vanlouwe en Patrick De Groote
5-1492/2
p. 7 5-1492/2 p. 7 (PDF)
  Bespreking
5-89
p. 54-64 5-89 p. 54-64 (PDF)
Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming (6-212)      
  Bespreking
6-26
p. 4-27 6-26 p. 4-27 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbod van de import van producten die het gevolg zijn van bijkomende en illegale ontbossing (Nieuw opschrift : Resolutie tot verbod van de import van producten die het gevolg zijn van illegale ontbossing en van bijkomende ontbossing) (6-481)      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Annemie Maes
6-47
p. 122-123 6-47 p. 122-123 (PDF)
  6-47
p. 116 6-47 p. 116 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de benoeming van een speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Tibet (gezien de situatie van de rechten van de mens in Tibet) (5-1921)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Bert Anciaux en Rik Torfs
5-1921/1
p. 1-3 5-1921/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China (7-218)      
  Bespreking
7-16
p. 6-13 7-16 p. 6-13 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarrières van de FOD Buitenlandse Zaken (Bevordering van de instroom van vrouwen in de diplomatie - Aandacht voor de gezinssituatie van de partner en kinderen - Meer genderaandacht in de internationale diplomatie) (5-867)      
  Amendement nr 16 van de heren Piet De Bruyn en Karl Vanlouwe
5-867/3
p. 3 5-867/3 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies (en voor een zo groot mogelijke mate van weerspiegeling van de sociaal- en ethisch-culturele variatie van ons land bij het overheidspersoneel en de overheidsbedrijven - Zie ook 5-1128) (6-27)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe
6-27/4
p. 1-89 6-27/4 p. 1-89 (PDF)
  Bespreking
6-17
p. 9-25 6-17 p. 9-25 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (6-526)      
   Amendement nr 2 van de heer Karl Vanlouwe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-526/3
p. 2 6-526/3 p. 2 (PDF)
   Bespreking
6-48
p. 5-61 6-48 p. 5-61 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle artikelen - Confederalisme - De afschaffing van de Senaat - De verlenging van de arrestatietermijn naar 72 uur - De invoering van een protocollaire monarchie - Het afschaffen van de opkomstplicht bij verkiezingen - De vermindering van het aantal kamerleden - De afschaffing van de faciliteitengemeenten - Hervormingen van het systeem van belangenconflicten - De afschaffing van het Hof Van Assisen - De afschaffing van de noodzaak om een bijzondere wet te hebben voor de herziening van de taalwet gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - De creatie van een nieuw rechtsgebied, namelijk provincie Vlaams-Brabant - De noodtoestand - De vrijheid van onderwijs - De vervroeging van het begin van het zittingsjaar van de Kamer van volksvertegenwoordigers - De herziening van het systeem van moties van vertrouwen en wantrouwen - Het systeem van de geloofsbrieven - De afschaffing van de legislatuurparlementen - De procedure tot herziening van de Grondwet) (6-502)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Pol Van Den Driessche en Andries Gryffroy en mevrouw Lieve Maes
6-502/1
p. 1-11 6-502/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet om de Senaat af te schaffen (7-393)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe, de dames Allessia Claes en Cathy Coudyser, de heer Mark Demesmaeker, de dames Maaike De Vreese en Karolien Grosemans, de heer Andries Gryffroy en de dames Freya Perdaens en Nadia Sminate
7-393/1
p. 1-6 7-393/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet wat de bevoegdheid van de Koning betreft (Meerdere artikelen) (5-2187)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe
5-2187/1
p. 1-8 5-2187/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstelling van het rapport "Europa nieuw leven inblazen : een totaalakkoord voor de EU27" opgesteld door "New Pact for Europe" (6-426)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Karl Vanlouwe (S)
6-426/1
p. 1-10 6-426/1 p. 1-10 (PDF)
Vrijhandelsakkoord - Europese Unie (EU) - Colombia - Mensenrechten - Bescherming inheemse stammen (5-2869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2869
Waals Gewest - Nachtwinkels - Economische Inspectie - Algemene Directie controle en bemiddeling - Controles - Resultaten (5-6436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6436
Waals Gewest - Nachtwinkels - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Resultaten (5-6437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6437
Weigering van de minister om een vraag om uitleg te beantwoorden die wel over een individueel geval gaat, maar alom bekend is      
  5-45 COM
p. 52 5-45 COM p. 52 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Opdeling van de zetel over alle 54 gemeenten die momenteel het gerechtelijk arrondissement Brussel vormen - De splitsing van het parket van Brussel in twee parketten, waarvan het ene bevoegd is in het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad en het andere in dat van Halle-Vilvoorde - De aanpassing van een aantal regels van de wet betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Zie ook doc. 5-1675) (5-1674)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heren Karl Vanlouwe en Frank Boogaerts
5-1674/2
p. 1-19 5-1674/2 p. 1-19 (PDF)
  Amendement nr 90 van de heer Karl Vanlouwe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1674/5
p. 1-2 5-1674/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-72
p. 70-76 5-72 p. 70-76 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (5-1189)      
  Amendementen nrs 2 tot 28 van mevrouw Inge Faes en de heer Karl Vanlouwe
5-1189/2
p. 2-16 5-1189/2 p. 2-16 (PDF)
  Algemene bespreking
5-108
p. 37-54 5-108 p. 37-54 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-1547)      
  Amendement nr 1 van de heer Karl Vanlouwe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Samensmelting van de zes politiezones in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad tot één politiezone
5-1547/5
p. 1-2 5-1547/5 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Karl Vanlouwe
5-54
p. 4-6 5-54 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (5-2443)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 10 5-143 p. 10 (PDF)
  5-143
p. 35-40 5-143 p. 35-40 (PDF)
   Kritiek op de techniek van programmawetten
5-143
p. 35-37 5-143 p. 35-37 (PDF)
   Rechtscolleges in beroep met één rechter
5-143
p. 36 5-143 p. 36 (PDF)
   Terechtzittingen van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling in de gevangenis of in de nabijheid ervan
5-143
p. 39 5-143 p. 39 (PDF)
   Vertegenwoordiging van de universiteiten in het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
5-143
p. 36 5-143 p. 36 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal - Uitbreiding van de kaders bij de rechtbanken van eerste aanleg en de parketten van de procureur des Konings in het kader van de procedure van onmiddellijke verschijning en de strijd tegen fiscale fraude - Brussel : substituut-procureurs-generaal - Griffiepersoneel - Instituut voor gerechtelijke opleiding - Wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten - Wijziging van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis - Wijziging van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd - Wijziging van de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering - Wijzigingen van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Zie ook doc. 5-1904) (5-1903)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 25-36 5-85 p. 25-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (I) (Verlenging van de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en parketten-generaal - Uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis - Gewijzigde berekening van het pensioen van magistraten - Zie ook doc. 5-1416) (5-1409)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Karl Vanlouwe
5-1409/2
p. 1-15 5-1409/2 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
5-42
p. 46-56 5-42 p. 46-56 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (II) (Verhoging van de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten - Aanpak van seksueel misbruik binnen een gezagsrelatie : uitstel van de inwerkingtreding van de bepalingen over de verklaring van de benadeelde persoon - Zie ook doc. 5-1409) (5-1416)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Karl Vanlouwe
5-1416/2
p. 1-3 5-1416/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-42
p. 46-56 5-42 p. 46-56 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie (Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - Wijzigingen van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit - Wijzigingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, voor wat de vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik en voor reprografie betreft - Wijziging van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering - Wijziging van de wet van 31 juli 2009 betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister - Regie der Gebouwen : het verlenen van een Staatswaarborg onder de vorm van een borgstelling, in de context van een DBFM overeenkomst - Zie ook doc. 5-1903) (5-1904)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 25-36 5-85 p. 25-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende het Consulair Wetboek (Samenbrengen van een aantal bevoegdheden op consulair gebied die nu het voorwerp uitmaken van verschillende wetteksten - Moderniseren van oudere teksten - Opheffen van bepalingen die vandaag niet meer actueel zijn - Wijziging van artikel 60 van het Burgerlijk Wetboek, van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart en van artikel 14 van de programmawet van 27 december 2005) (5-2300)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Karl Vanlouwe
5-124
p. 38 5-124 p. 38 (PDF)
  5-124
p. 47 5-124 p. 47 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013, tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (5-2411)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 11-25 5-132 p. 11-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 12 bij het Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 2000 (Verbod op discriminatie niet enkel inzake het genot van de rechten gewaarborgd door het Verdrag, maar ook van alle rechten bedoeld in de wet) (5-1205)      
  Algemene bespreking
5-37
p. 32-46 5-37 p. 32-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 23 juni 2010, tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen (Zetelverdeling Europees parlement) (5-576)      
  Algemene bespreking
   Bedenkingen bij het gemengd karakter van het wetsontwerp
5-9
p. 7-9 5-9 p. 7-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, en met de Bijlage, aangenomen te Parijs op 20 oktober 2005 (5-2025)      
  Algemene bespreking
5-100
p. 27-34 5-100 p. 27-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 (Stabiliteitssteun onder stringente voorwaarden voor het economische beleid, ten gunste van ESM-leden die worden bedreigd door ernstige financieringsproblemen, indien zulks onontbeerlijk is voor de financiële stabiliteit van de eurozone in haar geheel) (5-1598)      
  Algemene bespreking
5-62
p. 34-47 5-62 p. 34-47 (PDF)
  5-62
p. 49 5-62 p. 49 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 (5-2319)      
  Algemene bespreking
5-140
p. 28-32 5-140 p. 28-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Federatieve Republiek Brazilië betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brasilia op 7 mei 2009 (5-2318)      
  Algemene bespreking
5-140
p. 18 5-140 p. 18 (PDF)
  5-140
p. 27-28 5-140 p. 27-28 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II (5-2284)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Karl Vanlouwe en Huub Broers
5-2284/2
p. 1-2 5-2284/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip (5-2282)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Karl Vanlouwe en Huub Broers
5-2282/2
p. 1-3 5-2282/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie ("Vlinderakkoord") (5-2283)      
  Amendementen nrs 1 tot 17 van de heren Karl Vanlouwe en Huub Broers
5-2283/2
p. 1-13 5-2283/2 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (Indeling van de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken in 12 arrondissementen - Indeling van de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel per ressort van het hof van beroep - Ligging van de zetels - Benoeming van de magistraten en het personeel - Regels voor Brussel [BHV-akkoord] en voor Eupen - Versterking van de mobiliteit door gelijktijdige benoemingen - Opnemen van de toegevoegde magistraten in de personeelsformaties) (5-2212)      
  Amendementen nrs 24 tot 57 van mevrouw Helga Stevens en de heer Karl Vanlouwe
5-2212/3
p. 1-14 5-2212/3 p. 1-14 (PDF)
  Amendementen nrs 77 en 79 van mevrouw Inge Faes en de heer Karl Vanlouwe
5-2212/3
p. 26-27 5-2212/3 p. 26-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden (5-1095)      
  Amendement nr 60 van mevrouw Inge Faes en de heer Karl Vanlouwe
5-1095/7
p. 1-2 5-1095/7 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft (Coherentie verzekeren tussen recent goedgekeurde wetgevingen betreffende de gerechtsdeurwaarders en de tuchtrechtbanken en de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 19 juli 2012 en de wet van 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht) (5-2783)      
  Algemene bespreking
5-146
p. 39-41 5-146 p. 39-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (Verzwarende omstandigheid - Opzettelijke slagen en verwondingen tegen een persoon wegens zijn geslachtsverandering) (5-1888)      
  Algemene bespreking
5-84
p. 10-11 5-84 p. 10-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 569 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg inzake de opvang van schepen die bijstand behoeven (N.a.v. het wetsontwerp nr 5-1057) (5-1061)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe
5-1061/2
p. 1-5 5-1061/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Versnelde procedures en de annulatieprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Uitvoering arrest Grondwettelijk hof - Overmaking procedurestukken per fax) (6-252)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Katia Segers
6-252/3
p. 1-15 6-252/3 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
6-14
p. 16-23 6-14 p. 16-23 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (Woonverbod - Slachtofferverklaring - Verbetering van de informatieuitwisseling tussen politie, parket, justitiehuizen en strafuitvoeringsrechtbanken - Zie ook doc. 5-1769) (5-1770)      
  Amendement nr 1 van de heer Karl Vanlouwe
5-1770/2
p. 1-2 5-1770/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft (Uitstellen van de inwerkingtreding tot 1 september 2013) (5-1768)      
  Algemene bespreking
5-74
p. 42-46 5-74 p. 42-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel (Modernisering van het personeelsstatuut) (5-2217)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heren Patrick De Groote en Karl Vanlouwe
5-2217/2
p. 1-3 5-2217/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen (Vervanging van de naam "Albert II" door "Filip" of "Philippe" in de bekrachtigings- en afkondigingsformule van de wetten) (5-2227)      
  Amendement nr 1 van de heer Karl Vanlouwe
5-2227/2
p. 1-2 5-2227/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 47-52 5-114 p. 47-52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verlaging van de dotaties aan de politieke partijen) (7-313)      
  Amendementen nrs 5 tot 7 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
7-313/2
p. 3-5 7-313/2 p. 3-5 (PDF)
  Algemene bespreking
7-26
p. 5-17 7-26 p. 5-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Vermindering van de dotaties voor de begrotingsjaren 2023 en 2024) (7-404)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Karl Vanlouwe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-404/3
p. 1-3 7-404/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
7-33
p. 11-17 7-33 p. 11-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Aanpassing van de wetgeving inzake de politie ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Zie ook doc. 5-1674) (5-1675)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (I) (Omzetting kaderbesluiten 2005/215/JB2 en 2006/783/JB - Geldelijke sancties - Confiscatie - Zie ook doc. 5-1279) (5-1278)      
  Amendement nr 2 van de heren Karl Vanlouwe en Frank Boogaerts
5-1278/2
p. 1-2 5-1278/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heren Karl Vanlouwe en Philippe Mahoux
5-1278/3
p. 1-11 5-1278/3 p. 1-11 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Philippe Mahoux en Karl Vanlouwe
5-48
p. 40-41 5-48 p. 40-41 (PDF)
  5-48
p. 44 5-48 p. 44 (PDF)
  Algemene bespreking
5-48
p. 30-31 5-48 p. 30-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers, wat de uittredingsvergoeding van gewezen parlementsleden betreft (De begunstigden van een uittredingsvergoeding worden onderworpen aan hetzelfde financieel plafond als de parlementsleden) (7-133)      
  Algemene bespreking
7-7
p. 5-12 7-7 p. 5-12 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte (Aanbeveling GRECO - De bestaande schulden worden opgenomen in de vermogensaangifte - Bekendmaking in het Belgisch staatsblad - Bewaringstermijn - Termijnen voor overzending - Opzegvergoedingen - Administratieve formaliteiten - Rekenhof) (7-403)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Karl Vanlouwe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-403/3
p. 1-3 7-403/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
7-33
p. 8-9 7-33 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft (Bereikbaarheid van de syndicus - Kosten bijeenroeping van de algemene vergadering - Volmachten - Termijn ten aanzien van de syndici) (5-1155)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe
5-1155/3
p. 1-13 5-1155/3 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Helga Stevens
5-1155/7
p. 2-2 5-1155/7 p. 2-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-52
p. 66-72 5-52 p. 66-72 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Karl Vanlouwe
5-52
p. 73-74 5-52 p. 73-74 (PDF)
  5-52
p. 78-79 5-52 p. 78-79 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken (Oprichting van een Nationaal register van beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken - Voorwaarden - Gebruik der talen in gerechtszaken) (5-1247)      
  Voorstel van de heren Frank Boogaerts en Karl Vanlouwe en mevrouw Inge Faes
5-1247/1
p. 1-21 5-1247/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het stakingsrecht van de ambtenaren van de buitendiensten van het directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie (5-979)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Inge Faes
5-979/1
p. 1-4 5-979/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de essentiële aanwervingsvoorwaarden voor de ambtenaren van de buitenlandse betrekkingen (Toetredingsvoorwaarden voor de diplomatieke carrière - Integratie van de kanselarijcarrière in de diplomatieke carrière) (5-1846)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe
5-1846/1
p. 1-5 5-1846/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (Arrest nr 105/2007 van het Grondwettelijk hof) (5-1848)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Inge Faes
5-1848/1
p. 1-22 5-1848/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie ("Vlinderakkoord" - De Commissie valt onder de Kamer - Opstellen van een deontologische code die de Kamer zal goedkeuren - Regels inzake belangenconflicten, inzonderheid bij overheidsopdrachten, en regels om elke tussenkomst te vermijden die individuele gevallen ten onrechte bevoordeelt - De commissie zal haar bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van de openbare mandatarissen [daarin inbegrepen de federale parlementsleden en ministers alsook de bestuursmandatarissen en de beheerders en bestuurders van de overheidsbedrijven en instellingen van openbaar nut die van de Federale Staat afhangen]) (5-2245)      
  Amendementen nrs 14 tot 17 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-2245/3
p. 7-10 5-2245/3 p. 7-10 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap) ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Europese verkiezingen - Zie ook doc. 5-1561 en 5-1562) (5-1560)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Communautarisering van de organisatie en de bevoegdheden met betrekking tot de strafuitvoering die worden uitgeoefend door de justitiehuizen : wijziging artikelen 196bis en 196quater Gerechtelijk Wetboek - Duitstalige Gemeenschap : onteigeningen en aankoopcomités, gezinsbijslag, gezondheidszorg en maximumfactuur, mobiliteit : wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap - Wijziging wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 : burgerrechtelijke gevolgen van zijn beslissingen, herstelvergoeding - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : bevoegdheden toegewezen aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van diverse wetten dienaangaande [Kieswetboek, wet 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, wet 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid] - Versterking veiligheidsbeleid Brussel - Overlegcomité : verankering in de wet van de rol van het comité : wijziging gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (5-2233)      
  Amendementen nrs 34 tot 38 van de heer Karl Vanlouwe c.s.
5-2233/3
p. 40-42 5-2233/3 p. 40-42 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : toewijzing van de bevoegdheden aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van wetten dienaangaande [provinciewet, wet "Belgische technische Coöperatie van 21 december 1998, wet "Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België" van 21 juli 2002] - Mobiliteit en verkeersveiligheid : administratieve en strafrechtelijke sancties, aanpassing stijvingsmechanisme van het Verkeersveiligheidsfonds ; wijziging wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid - Ontbinding Participatiefonds : wijziging wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen - Openbaar ambt : neutralisering van sommige effecten van bepaalde wijzigingen in het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de gemeenschappen en de gewesten voor de pensioenen ten laste van de federale overheid) (5-2234)      
  Amendement nr 19 van de heren Karl Vanlouwe en Louis Ide
5-2234/3
p. 17 5-2234/3 p. 17 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een procedure van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde en tot wijziging van artikel 259bis-15 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de Hoge Raad voor de Justitie aan te wijzen als beroepsinstantie met een ombudsfunctie inzake justitie (5-661)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe
5-661/1
p. 1-13 5-661/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een tweetaligheidsvereiste voor de leden van het bureau van de Hoge Raad voor de Justitie (5-1597)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe
5-1597/1
p. 1-4 5-1597/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een parlementair advies bij de benoeming tot hoofd van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten (5-1150)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe
5-1150/1
p. 1-3 5-1150/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Karl Vanlouwe
5-1150/2
p. 1-2 5-1150/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-95
p. 31-40 5-95 p. 31-40 (PDF)
  Verzoek tot advies van de Raad van State - Verwerping
5-95
p. 8 5-95 p. 8 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 3bis van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (Opheffing dotatie Prins Laurent) (5-1047)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (5-780)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie (7-130)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe en de dames Allessia Claes en Karolien Grosemans
7-130/1
p. 1-4 7-130/1 p. 1-4 (PDF)
  De heer Karl Vanlouwe vraagt om het voorstel op de agenda van de commissie te plaatsen
7-30
p. 42-43 7-30 p. 42-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad (5-913)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Karl Vanlouwe, Ludo Sannen en Huub Broers
5-913/1
p. 1-3 5-913/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het hof van beroep te Leuven (5-755)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (Inlichten van een naaste - Onderzoek door een arts naar keuze - Bijstand van een advocaat - Proces-verbaal) (5-362)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Zakia Khattabi
5-362/2
p. 1 5-362/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (Recht op bijstand van een advocaat en op stilzwijgen bij een politieverhoor) (5-58)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Zakia Khattabi
5-58/2
p. 1 5-58/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende, en houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek (Tegengaan van erfenisruzies) (5-2338)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 44-49 5-143 p. 44-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851 inzake de overschrijving van notariële akten tot overdracht van onroerende zakelijke rechten (Overschrijving in de taal van het taalgebied) (5-465)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe
5-465/1
p. 1-2 5-465/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1066) (5-1067)      
  Amendementen nrs 4 tot 18 van de heren Karl Vanlouwe en Frank Boogaerts
5-1067/3
p. 1-12 5-1067/3 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 51 tot 53 van de heren Karl Vanlouwe en Frank Boogaerts
5-1067/5
p. 7-9 5-1067/5 p. 7-9 (PDF)
  Amendement nr 75 van de heer Karl Vanlouwe
5-1067/6
p. 23 5-1067/6 p. 23 (PDF)
  Algemene bespreking
5-100
p. 4-19 5-100 p. 4-19 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Karl Vanlouwe
5-101
p. 46 5-101 p. 46 (PDF)
  5-101
p. 49 5-101 p. 49 (PDF)
  Algemene bespreking
5-111
p. 42-43 5-111 p. 42-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, voor wat de modaliteiten voor de klachten betreft (Mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Vaste Commissie voor taaltoezicht per gewone brief, fax of e-mail) (5-1377)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Lieve Maes
5-1377/1
p. 1-2 5-1377/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om in het buitenland verblijvende Belgen stemrecht toe te kennen voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (7-174)      
  Algemene bespreking
7-19
p. 6-14 7-19 p. 6-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851 wat betreft de derdenrekening (Rekeningtegoeden van een derdenrekening mogen geen deel uitmaken van het vermogen van de rekeninghouder, zodat ze gevrijwaard blijven in geval van insolventie van deze laatste - Rechtszekerheid ten aanzien van tegoeden aangehouden door een persoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van een derde) (5-1243)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Inge Faes
5-1243/1
p. 1-12 5-1243/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-438)      
  Voorstel van de dames Liesbeth Homans en Lieve Maes en de heren Piet De Bruyn en Karl Vanlouwe
5-438/1
p. 1-22 5-438/1 p. 1-22 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-439)      
  Voorstel van de dames Liesbeth Homans en Lieve Maes en de heren Piet De Bruyn en Karl Vanlouwe
5-439/1
p. 1-4 5-439/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (5-1254)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe Gemeentewet wat de administratieve sancties betreft (Verdubbeling van de geldboete bij herhaling) (5-525)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe
5-525/1
p. 1-2 5-525/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-107
p. 67 5-107 p. 67 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de Nieuwe Gemeentewet, wat de taalkennis van lokale mandatarissen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad betreft (Afdwingbaarheid van de taalkennis van burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters) (5-1819)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe
5-1819/1
p. 1-6 5-1819/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat de vervolging van bepaalde in het buitenland gepleegde misdrijven betreft (Verdachte die niet in België wordt gevonden - Terroristische misdrijven en sommige zwaarwichtige geweldmisdrijven) (5-1071)      
  Voorstel van de heren Frank Boogaerts en Karl Vanlouwe
5-1071/1
p. 1-9 5-1071/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen ("Vlinderakkoord" - Verhoging dotatie Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel - Beliris fonds - Oprichting van een begrotingsfonds Taalpremies - Zie ook doc. 5-1568) (5-1569)      
  Amendement nr 4 van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Lieve Maes
5-1569/3
p. 4 5-1569/3 p. 4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
  5-68
p. 8-23 5-68 p. 8-23 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-68
p. 25-26 5-68 p. 25-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het terugkeerbeleid betreft (5-1657)      
  Voorstel van de heren Bart De Wever en Karl Vanlouwe en mevrouw Liesbeth Homans
5-1657/1
p. 1-7 5-1657/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken (Verlenging van de politionele aanhouding - Salduzarrest) (5-679)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Zakia Khattabi
5-679/2
p. 1 5-679/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan) (Salduz arrest) (5-663)      
  Amendementen nrs 44 en 45 van mevrouw Inge Faes en de heer Karl Vanlouwe
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Zakia Khattabi
5-663/4
p. 1-122 5-663/4 p. 1-122 (PDF)
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Karl Vanlouwe
5-663/10
p. 1-33 5-663/10 p. 1-33 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
  5-29
p. 31-37 5-29 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Evenwichtige deelname van mannen en vrouwen binnen de raad van bestuur) (5-868)      
  Algemene bespreking
5-53
p. 7-17 5-53 p. 7-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor de mondiale strijd tegen HIV/aids (5-1522)      
  Voorstel van de heren Piet De Bruyn, Karl Vanlouwe en Patrick De Groote en de dames Helga Stevens en Elke Sleurs
5-1522/1
p. 1-3 5-1522/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, wat het toezicht op buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten betreft (Inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtingen m.b.t. activiteiten van buitenlandse diensten op Belgisch grondgebied of ten aanzien van Belgische belangen of onderdanen) (5-2850)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe
5-2850/1
p. 1-3 5-2850/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en Regering) (5-1755)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding deelstaatsenatoren - Duitstalige Gemeenschap - Financiering) (5-1747)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het invoeren, in het kader van de constitutieve autonomie, van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap via een bijzondere meerderheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap) (6-254)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Alexander Miesen, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Jean-Jacques De Gucht en François Desquesnes en de dames Cécile Thibaut en Güler Turan
6-254/1
p. 1-5 6-254/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat) (5-1748)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens inzake het markeren van munitie (5-1958)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote, Rik Torfs, Bert Anciaux, Huub Broers en Karl Vanlouwe
5-1958/1
p. 1-10 5-1958/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op verzoek van personen gevestigd in de randgemeenten) ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Zie ook doc. 5-1564) (5-1563)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijzigingen inzake voordrachten, benoemingen, afvaardigingen en specifieke controletaken van de Senaat : wijziging wet 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse ; wijziging wet 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro ; wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming ; wijziging wet 16 maart 1803 (25 ventôse jaar XI) op het notarisambt ; wijziging wet 28 mei 2002 betreffende de euthanasie ; wijziging wet 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking ; wijziging wet 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger ; wijziging KB nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas ; wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Aanpassing wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen) (5-1991)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijziging wet 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, ingevolge de afschaffing van het onderzoeksrecht in de Senaat - Wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Wijziging wet 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State - Wijziging wet 5 mei 1999 betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen - Wijziging van het Kieswetboek om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Wijziging wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden verkozen - Wijziging wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen - Wijziging gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming - Wijziging wet 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Wijziging wet 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming) (5-1990)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de samenstelling van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie (Artikel 478bis - Taalaanhorigheid - Plaatsvervangende leden van de Commissie) (5-14)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe en Bart Laeremans
5-10
p. 9-10 5-10 p. 9-10 (PDF)
  5-10
p. 13 5-10 p. 13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Aanwijzing van de deelstaatsenatoren door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, verklaring van samenhang, kiesdrempel van 5%, voordracht en aanwijzing van kandidaten - Gecoöpteerde senatoren : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, systeem van de grootste rest, aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren - Vijfjarige federale legislatuur) (5-1744)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek der successierechten met het oog op de invoering van een algemene vrijstelling voor inkomsten uit sparen en beleggen (Eén fiscale vrijstelling voor alle dividenden en intresten tot 2.260 euro, ongeacht of het gaat om spaargeld, beleggingen of aandelen - Opheffing van de "abonnementstaks" die de financiële instellingen betalen als compensatie voor de vrijstelling voor spaardeposito's of coöperatieve aandelen) (5-1985)      
  Voorstel van de dames Lieve Maes, Elke Sleurs en Inge Faes en de heren Patrick De Groote, Karl Vanlouwe en Huub Broers
5-1985/1
p. 1-11 5-1985/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Recht op bijstand van een advocaat - Beeld- en geluidsopname van elk verhoor - Inhoud van het proces-verbaal van het verhoor) (5-341)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe
5-341/2
p. 1 5-341/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (Aanwezigheid en bijstand van een advocaat) (5-406)      
  Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Zakia Khattabi
5-406/2
p. 1 5-406/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel wat de bezoldiging van de leden van de Koninklijke Familie betreft (5-980)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe
5-980/1
p. 1-11 5-980/1 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wikileaks - Klokkenluider Bradley Manning - Behandeling in de isoleercel (5-700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-700
Zijn bezoek aan de Democratische Republiek Congo (na de omstreden presidentsverkiezingen) (5-473)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-55
p. 23-27 5-55 p. 23-27 (PDF)
Zuid-Soedan - Referendum - Onafhankelijkheid - Erkenning en steun van België (5-502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-502
de "Full Integrated Police Actions" (5-11098)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11098
de Brusselse Noord-Zuidverbinding (5-11325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11325
de Syrische vluchtelingen in Jordanië (5-9550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9550
de Syrische vluchtelingencrisis (5-10459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10459
de aankondiging van een Marshall-plan voor het Oosten van de Democratische Republiek Congo (5-10470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10470
de aankondiging van een Marshall-plan voor het Oosten van de Democratische Republiek Congo (5-10471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10471
de activiteiten van de Hezbollah op het Belgisch grondgebied (5-11296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11296
de brutale repressie door de politiediensten in Turkije (5-9551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9551
de cyberaanval van 2011 (5-10466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10466
de donorconferentie voor Somalië van september 2013 (5-10887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10887
de drones voor civiele doeleinden (5-10622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10622
de drones voor civiele doeleinden (5-10623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10623
de economische adviseurs (Adviseurs in de Economische Diplomatie) (5-9555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9555
de evaluatie van de werking van het Internationaal Strafhof ter gelegenheid van de eerste veroordeling (5-6636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6636
de naturalisatie van Congolese parlementsleden (5-10461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10461
de omzetting van de Europese dataretentierichtlijn en de garanties voor de privacy (5-9627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9627
de omzetting van de Europese dataretentierichtlijn en de garanties voor de privacy (5-9628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9628
de omzetting van de Europese dataretentierichtlijn en de garanties voor de privacy (5-9629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9629
de problematiek van achterstallige huur en geleden schade bij buitenlandse diplomaten (5-10455)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10455
de situatie van de Oeigoeren in Xinjiang (5-9546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9546
de staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie (5-10488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-10488
de staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie (5-11321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11321
de verlenging van het MINURSO-mandaat in de Westelijke Sahara (5-9544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9544
de wapenwedloop aan de Kaspische zee (5-10454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10454
het in beslag nemen van vuurwerk (5-11295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11295
het loon van de directeur van Samusocial (5-10876)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10876
het onderzoek inzake de Koerdische activisten in Parijs (5-11286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11286
het onderzoek inzake de Koerdische activisten in Parijs (5-11288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11288
het terugstuurverdrag tussen België en Marokko (5-10719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10719
het werkverzuim van de Brusselse politieagenten (5-11097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11097
olie- en gasboringen ondernomen door Cyprus en dreigingen vanwege Turkije (5-3848)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3848
olie- en gasboringen ondernomen door Cyprus en dreigingen vanwege Turkije (5-4307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4307
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999