Auteurs- en sprekersregister betreffende "Beke Wouter" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemene ziekenhuizen - Kinderafdelingen (Nieuwe normen - Permanentie - Geneesheren-specialisten in de pediatrie) (3-6344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8890-8891 3-81 p. 8890-8891 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9743-9744 3-87 p. 9743-9744 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5365-5366 3-59 p. 5365-5366 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5740 3-62 p. 5740 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6313-6314 3-65 p. 6313-6314 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5791 3-62 p. 5791 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5744 3-62 p. 5744 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5827 3-62 p. 5827 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5856 3-62 p. 5856 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5752 3-62 p. 5752 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5754 3-62 p. 5754 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5756 3-62 p. 5756 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6216 3-64 p. 6216 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5940 3-62 p. 5940 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5763 3-62 p. 5763 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6234-6235 3-64 p. 6234-6235 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5763 3-62 p. 5763 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6106-6107 3-63 p. 6106-6107 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5943 3-62 p. 5943 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5943 3-62 p. 5943 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5947 3-62 p. 5947 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5765 3-62 p. 5765 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6113 3-63 p. 6113 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (Aantal allochtonen en personen van allochtone afkomst die werken op de beleidscellen van de ministers) (3-4196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5609-5610 3-61 p. 5609-5610 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (Aantal allochtonen en personen van allochtone afkomst die werken op de beleidscellen van de ministers) (3-4197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5686-5687 3-61 p. 5686-5687 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (Aantal allochtonen en personen van allochtone afkomst die werken op de beleidscellen van de ministers) (3-4296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5663 3-61 p. 5663 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (Aantal allochtonen en personen van allochtone afkomst die werken op de beleidscellen van de ministers) (3-4299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5674 3-61 p. 5674 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (Aantal allochtonen en personen van allochtone afkomst die werken op de beleidscellen van de ministers) (3-4302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5694 3-61 p. 5694 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (Aantal allochtonen en personen van allochtone afkomst die werken op de beleidscellen van de ministers) (3-4308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5705-5706 3-61 p. 5705-5706 (PDF)
Antidepressiva - Vergoedingsvoorwaarden - Herziening (Gegevens over het gebruik van antidepressiva) (3-3394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4621 3-53 p. 4621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5025 3-56 p. 5025 (PDF)
Arbeiders - Bedienden - Eenheidsstatuut (3-5615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7805 3-73 p. 7805 (PDF)
Arbeiders - Bedienden - Eenheidsstatuut - Verslag van een ad-hoc-commissie (3-6307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8763-8764 3-80 p. 8763-8764 (PDF)
Arbeidsongeschiktheid - Evolutie sinds 1960 - Verband tussen arbeidsongeschiktheid en het gebruik van medicijnen (3-3048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3985 3-48 p. 3985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4428-4429 3-51 p. 4428-4429 (PDF)
Artsen - Contingentering (Planningscommissie) (3-4444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5672-5673 3-61 p. 5672-5673 (PDF)
Artsen - Contingentering - Huisartsen in beroepsopleiding - Aantal huisartsen met praktijk (3-6113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8675-8676 3-80 p. 8675-8676 (PDF)
Artsen die gevaarlijke handelingen stellen - Bescherming van de volksgezondheid en de patiŽnten - Nemen van dringende maatregelen (3-3753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5085 3-57 p. 5085 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5887 3-62 p. 5887 (PDF)
Artsenverkiezingen (3-3395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4621 3-53 p. 4621 (PDF)
Bedienaars van erkende godsdiensten en de vrijzinnige afgevaardigden - Financiering - Statuut - Rapport (3-6576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9578 3-87 p. 9578 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10416-10417 3-90 p. 10416-10417 (PDF)
Belspellen - Erkenningen - Maatregelen tegen overtredingen (Kansspelcommissie) (3-7916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10437-10439 3-90 p. 10437-10439 (PDF)
Bestrijding van het tabaksgebruik - Fonds (Tabaksfonds - Financiering van projecten - Bevoegdheden van de gemeenschappen) (3-4446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5673-5674 3-61 p. 5673-5674 (PDF)
Bewaakte fietsstallingen - Proefprojecten (NMBS) (3-3983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5320-5321 3-59 p. 5320-5321 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7961-7962 3-74 p. 7961-7962 (PDF)
Boeddhisme - Erkenning als eredienst (3-3400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4597 3-53 p. 4597 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4744-4745 3-54 p. 4744-4745 (PDF)
Budgetoverschrijdingen in de geneeskunde - Verschillende behandeling van huisartsen en de farmasector (3-3123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4111 3-49 p. 4111 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4761-4762 3-54 p. 4761-4762 (PDF)
Buitenschoolse kinderopvang - Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - SubsidiŽring (3-3152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4113 3-49 p. 4113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6541-6542 3-66 p. 6541-6542 (PDF)
CDSCA - Brasschaat - Verkoop van vierentwintig woningen (Nieuwe huisvesting) (3-7920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10635-10636 3-90 p. 10635-10636 (PDF)
CDSCA - Woningen - Lasten (Uitbetalingen aan tegenprestaties) (3-7921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10636-10638 3-90 p. 10636-10638 (PDF)
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele actie - Beheersovereenkomst met het ministerie van Landsverdediging (3-5287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7044-7045 3-69 p. 7044-7045 (PDF)
Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) - Woningen - Dubbele beglazing (3-6356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9183 3-84 p. 9183 (PDF)
Centrale Dienst voor sociale en culturele actie - Nieuwe woongelegenheden - Begroting (3-5129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6711-6712 3-67 p. 6711-6712 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Aanwervingen - Bezoldigingsregeling (3-5306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7077-7078 3-69 p. 7077-7078 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Aanwervingen - Bezoldigingsregeling (3-5621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7407-7408 3-71 p. 7407-7408 (PDF)
Charter "burger zijn in BelgiŽ" (Interculturele dialoog) (3-4545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6165 3-64 p. 6165 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8748 3-80 p. 8748 (PDF)
Cumulatie van een overlevingspensioen en een arbeidsinkomen - Vermindering van het overlevingspensioen met 50% (3-3852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5104 3-57 p. 5104 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5696-5697 3-61 p. 5696-5697 (PDF)
De "kiwiprocedure" bij het RIZIV (Geneesmiddelen : aanbestedingsprocedure) (3-2103)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 56-57 3-203 p. 56-57 (PDF)
De Bomspotting-actie van 16 april 2005 (Kostprijs van de grote ontplooiing van ordetroepen bij de manifestatie bij de gebouwen van NAVO en SHAPE en op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel tegen de aanwezigheid van kernwapens) (3-782)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-110
p. 104-106 3-110 p. 104-106 (PDF)
De Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) (Bereikbaarheid van de gegevens van de DIV in het weekend - Link tussen haar databank en de politie) (3-678)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-110
p. 93 3-110 p. 93 (PDF)
De Sociale Maribel (Doorstorting van de opbrengst uit structurele lastenverlaging naar een per paritair comitť geÔnstalleerd fonds - Evaluatie) (3-746)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-110
p. 115-117 3-110 p. 115-117 (PDF)
De aansluiting van de OCMW's op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (3-738)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-106
p. 74-77 3-106 p. 74-77 (PDF)
De aansluiting van de OCMW's op de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (3-1230)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-142
p. 54-57 3-142 p. 54-57 (PDF)
De achterstallige bijwerking van gegevens op de webpagina's van de federale overheid (Webstek "belgie.be" - Webstek van de FOD FinanciŽn en van de FOD Justitie) (3-810)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-115
p. 66-68 3-115 p. 66-68 (PDF)
De afgifte van geneesmiddelen door de apothekers (Voorschriften op stofnaam - Controle van de apothekers op aflevering van het goedkoopste geneesmiddel) (3-653)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-106
p. 14-15 3-106 p. 14-15 (PDF)
De begroting van de CDSCA (Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie) (3-781)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 58-60 3-113 p. 58-60 (PDF)
De begroting van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) (Verkoop van woningen) (3-973)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-125
p. 77-79 3-125 p. 77-79 (PDF)
De besparingen inzake het zorgforfait voor chronisch zieken (Strengere criteria) (3-1113)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-133
p. 60-62 3-133 p. 60-62 (PDF)
De bestemmingswijziging van de Luitenant Coppenskazerne in Brasschaat (3-679)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-104
p. 58-60 3-104 p. 58-60 (PDF)
De bestrijding van het vogelgriepvirus (Controles op de luchthavens - Quarantainemogelijkheid in de ziekenhuizen - Rampoefening) (3-1347)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-151
p. 8-11 3-151 p. 8-11 (PDF)
De billijke vergoeding (Compensatie voor artiesten en producenten voor het uitzenden van hun muziek in winkels en wachtzalen - Toepassing van de uitvoeringsbesluiten met terugwerkende kracht - Gedeeltelijke nietigverklaring door de Raad van State - Terugbetalingswijze) (3-1674)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-166
p. 14-16 3-166 p. 14-16 (PDF)
De billijke vergoeding (Compensatie voor artiesten en producenten voor het uitzenden van hun muziek in winkels en wachtzalen - Toepassing van de uitvoeringsbesluiten met terugwerkende kracht - Gedeeltelijke nietigverklaring door de Raad van State - Terugbetalingswijze) (3-724)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-105
p. 29-31 3-105 p. 29-31 (PDF)
De communautaire impasse bij het Belgische Rode Kruis en de onrust bij het personeel van het Rode Kruis-Vlaanderen (3-1915)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 70-72 3-190 p. 70-72 (PDF)
De contingentering van huisartsen en specialisten (3-1766)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-177
p. 103-105 3-177 p. 103-105 (PDF)
De detachering van militair personeel bij de politie (3-1614)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-163
p. 37-38 3-163 p. 37-38 (PDF)
De dienstencheques (3-394)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-82
p. 55-60 3-82 p. 55-60 (PDF)
De dienstencheques (3-395)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-82
p. 55-60 3-82 p. 55-60 (PDF)
De doktersbriefjes (Achterstand bij het drukken van medische getuigschriften - Riziv en FOD FinanciŽn) (3-890)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-118
p. 63-65 3-118 p. 63-65 (PDF)
De eindeloopbaanproblematiek in de privťsector en de overheidssector (3-886)      
  Amendementen nrs 2 tot 7 van de heer Wouter Beke en mevrouw Erika Thijs
3-886/3
p. 2-4 3-886/3 p. 2-4 (PDF)
De erkenningsprocedure bij een algemene ramp (Schade veroorzaakt in een gemeente door slechte weersomstandigheden - Duur van de procedure - Hevige regenval van 30 april en 1 mei 2004) (3-739)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 53-54 3-106 p. 53-54 (PDF)
De evaluatie van de Copernicushervorming (Studie van de KULeuven (3-1219)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-142
p. 49-54 3-142 p. 49-54 (PDF)
De eventuele afvloeiingen bij het contractueel burgerpersoneel in Leopoldsburg (3-1179)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-171
p. 11-12 3-171 p. 11-12 (PDF)
De eventuele vervanging van de Chef Defensie (Vermindering van het aantal manschappen) (3-1457)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-208
p. 18-19 3-208 p. 18-19 (PDF)
De fiscale aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderopvang (3-714)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-103
p. 37-39 3-103 p. 37-39 (PDF)
De geneeskundige voorschriften op stofnaam (Voorschrijfgedrag - Voorschrijven op stofnaam i.p.v. op merknaam - Voorschrijven op stofnaam als maar ťťn merk voorhanden is om het percentage goedkope geneesmiddelen te halen) (3-1507)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-157
p. 58-60 3-157 p. 58-60 (PDF)
De gevolgen van het arrest van het Arbitragehof inzake de anti-discriminatiewet (3-1613)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-163
p. 35-37 3-163 p. 35-37 (PDF)
De gevolgen van het arrest van het Arbitragehof inzake de antidiscriminatiewet (Toepassingsproblemen - Internationaal rechtelijke verplichtingen - Wetsvoorstel 3-1289/1) (3-1234)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 34-35 3-145 p. 34-35 (PDF)
De godsdienstige, geestelijke en morele bijstand aan gedetineerden (Verdeling tussen katholieken, islamieten, protestanten, orthodoxen, niet confessionele levensbeschouwing, joden en anglicanen - Ontwerp van KB) (3-808)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 29 3-113 p. 29 (PDF)
De godsdienstige, geestelijke en morele bijstand aan gedetineerden (Verdeling tussen katholieken, islamieten, protestanten, orthodoxen, niet confessionele levensbeschouwing, joden en anglicanen) (3-704)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-104
p. 41-43 3-104 p. 41-43 (PDF)
De gratis NMBS-parkings (Controle) (3-1067)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-131
p. 45-47 3-131 p. 45-47 (PDF)
De gratis NMBS-parkings (Proefproject in twaalf stations) (3-1184)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-139
p. 71-72 3-139 p. 71-72 (PDF)
De herijking van flitspalen (Vertragingen in de herijking) (3-1160)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 58-60 3-137 p. 58-60 (PDF)
De hulp van BelgiŽ aan de getroffen gebieden in Zuidoost-AziŽ (Vreselijke natuurramp - Tsoenami - Aardbeving en vloedgolf)      
  Debat
3-92
p. 9-25 3-92 p. 9-25 (PDF)
De initiatieven voor Buitenschoolse Kinderopvang (IBO's) (Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten) (3-409)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Malamba, staatsscretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-82
p. 70-74 3-82 p. 70-74 (PDF)
De interculturele dialoog (3-1153)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-134
p. 62-65 3-134 p. 62-65 (PDF)
De interculturele dialoog (3-439)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-83
p. 16-17 3-83 p. 16-17 (PDF)
De interculturele dialoog (Commissie opgericht door de regering - Stand van zaken) (3-410)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-82
p. 77-79 3-82 p. 77-79 (PDF)
De interculturele dialoog (Eindverslag van de Commissie voor Interculturele Dialoog - InterministeriŽle conferentie - Ontwerp van Handvest van het burgerschap - Grondrechten - Vrijheid van onderwijs en van godsdienst) (3-986)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-125
p. 97-101 3-125 p. 97-101 (PDF)
De interculturele dialoog (en de interreligieuze dialoog) (3-542)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-94
p. 32-34 3-94 p. 32-34 (PDF)
De keuzecriteria voor de aankoop van pantserwagens van het type Piranha IIIC (Keuze van Landsverdediging voor het Zwitsers bedrijf MOWAG) (3-1711)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 57-59 3-172 p. 57-59 (PDF)
De kinesitherapeuten (Contingentering van de kinesitherapeuten - RIZIV-erkenning - Organisatie van het examen) (3-1287)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 43-45 3-146 p. 43-45 (PDF)
  3-146
p. 45 3-146 p. 45 (PDF)
De klinische fase I-studies (Ontwikkeling van geneesmiddelen - Achterstand bij het behandelen van dossiers bij het Directoraat-Generaal Geneesmiddelen - Experimenten op mensen) (3-809)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 60-61 3-113 p. 60-61 (PDF)
De koopjesreglementering (3-1282)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-188
p. 6-7 3-188 p. 6-7 (PDF)
De kostenverdeling van de brandweerkorpsen (tussen de gemeenten - Rechtsgrond - Raad van State) (3-741)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 55 3-106 p. 55 (PDF)
De levering van 242 nieuwe pantserwagens (Keuze van Landsverdediging voor de voertuigen van het type Piranha III van het Zwitsers bedrijf MOWAG - Off-the-shelf procedure - Klacht van het Finse defensiebedrijf Patria) (3-1523)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-158
p. 30-32 3-158 p. 30-32 (PDF)
De maagzuurremmers (PPI's) (Riziv-terugbetaling) (3-811)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 62-63 3-113 p. 62-63 (PDF)
De maatregelen ter bestrijding van de budgettaire ontsporingen in de gezondheidszorg (Algemene maatregelen - Artsen - Medische beeldvorming - Klinische biologie - Farmaceutische industrie - Apothekers - Voorschrijven op stofnaam - Antidepressiva - Antibiotica - Bandagisten - Huisartsen - Remgeld voor huisbezoek - Niertransplantatie - Opsporing van begrotingsoverschrijdingen) (3-783)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-110
p. 107-111 3-110 p. 107-111 (PDF)
De mogelijke verhuizing van de Pantsercavalerieschool van Leopoldsburg (naar Stockem - Sociale situatie van de militairen en hun gezin) (3-835)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-131
p. 8-11 3-131 p. 8-11 (PDF)
De mogelijke verhuizing van de pantsercavalerieschool van Leopoldsburg (naar Stockem - Precieze aantal personeelsleden dat moet verhuizen) (3-1438)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 83-85 3-153 p. 83-85 (PDF)
De nota van de Vlaamse Gezondheidsraad (Toekomst van het gezondheidsbeleid - Agenda van de InterministeriŽle conferentie) (3-2100)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 55-56 3-203 p. 55-56 (PDF)
De omhaling van oude Belgische munten ten voordele van niet-gouvernementele organisaties (Verdeelsleutel) (3-972)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-125
p. 49-50 3-125 p. 49-50 (PDF)
De omzetbelasting op de geneesmiddelen (Restrictieve visie van het Europees Parlement inzake staatssteun) (3-1616)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 28-30 3-164 p. 28-30 (PDF)
De omzetheffingen inzake vergoedbare farmaceutische specialiteiten (Voorontwerp van wet houdende wijziging van de heffingen - Contact met de diensten voor de mededinging) (3-1436)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 73-74 3-153 p. 73-74 (PDF)
De omzettaks voor de farmaceutische industrie (Heffing die niet langer dient voor de cofinanciering van het geneesmiddelenbudget, maar wel om de totale zekerheid te financiering) (3-1115)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-133
p. 63-64 3-133 p. 63-64 (PDF)
De opvolging van de studie van de Nationale Bank over de farmaceutische sector in BelgiŽ (3-1339)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-195
p. 9-11 3-195 p. 9-11 (PDF)
De palliatieve zorg (Sluiting van dagcentra)      
  Debat
3-86
p. 14-22 3-86 p. 14-22 (PDF)
De prijsdalingen van de geneesmiddelen (Nood aan volumebeleid) (3-1592)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 72-74 3-162 p. 72-74 (PDF)
De projectoproepen in het kader van de doorgangswoningen van OCMW's (Aanpassing van de modaliteiten en voorwaarden van de projectoproepen zodat ze beter aangepast zijn aan de werkwijze bij de OCMW's) (3-2148)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 53-55 3-205 p. 53-55 (PDF)
De reactivering van het personenvervoer op spoorlijn 20 tussen Lanaken en Maastricht (3-2132)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 62-63 3-205 p. 62-63 (PDF)
De regionale verschillen inzake medische zorg (en de verschillen binnen eenzelfde regio - Chirurgische zorg) (3-1896)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-188
p. 64-66 3-188 p. 64-66 (PDF)
De samenstelling van de provinciale geneeskundige commissies (Nieuw benoemingsbesluit van voorzitters en ondervoorzitters) (3-888)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-117
p. 43-44 3-117 p. 43-44 (PDF)
De snellere treinverbinding Hasselt Brussel-Noord (3-1185)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-139
p. 72-73 3-139 p. 72-73 (PDF)
De terugbetaling van 8 miljoen euro aan het RIZIV (door de FOD Landsverdediging daar het hoofd van het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal van Neder-over-Heembeek niet voldoet aan de diplomavereisten) (3-1437)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 85-86 3-153 p. 85-86 (PDF)
De terugbetaling van 8 miljoen euro aan het RIZIV (door de FOD Landsverdediging daar het hoofd van het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal van Neder-over-Heembeek niet voldoet aan de diplomavereisten) (3-1386)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-152
p. 58-59 3-152 p. 58-59 (PDF)
De tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten (Uitbreiding van de EU - Overgangsmaatregelen - Detachering van werknemers - Opening van de grenzen - Lagere lonen) (3-821)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-130
p. 33-34 3-130 p. 33-34 (PDF)
De toekenning van RIZIV-nummers aan gediplomeerde kinesitherapeuten (3-1390)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-152
p. 59-61 3-152 p. 59-61 (PDF)
De toekomst van de Belgische farmaceutische sector (Investeringen - Wetenschappelijk onderzoek : Topberaad Farma Research - Fiscale maatregelen : vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in de privť-sector) (3-856)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-133
p. 29-32 3-133 p. 29-32 (PDF)
De toekomst van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (Uitbreiding takenpakket van de PWA's) (3-1320)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 16 3-193 p. 16 (PDF)
De toepassing van de tsunami-wet door de Belgische postkantoren (Inzameling van oude Belgische franken t.v.v. Tsunami 12-12 en 11.11.11 - Vreselijke natuurramp : aardbeving en vloedgolf) (3-747)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-110
p. 99 3-110 p. 99 (PDF)
De toepassing van het sociaal telefoontarief (Pre-paidkaarten en abonnementen - Begrip "huishouden" - Controle) (3-1202)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3-140
p. 59-61 3-140 p. 59-61 (PDF)
De uitblijvende renovatie van de huurwoningen van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (Woningen in Bourg-Lťopold - Nieuw raamwerk en dubbel glas) (3-1770)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-177
p. 99-101 3-177 p. 99-101 (PDF)
De uitreiking van parkeerkaarten aan personen met een handicap (Nieuwe regelgeving - Verdeling van de uitreiking van parkeerkaarten - Normen voor de reservatie van parkeerplaatsen) (3-1710)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit en aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 61-62 3-172 p. 61-62 (PDF)
De uitvoering van de wet van 10 juni 2006 tot hervorming van de heffingen op de omzet van vergoedbare farmaceutische specialiteiten (3-1956)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-193
p. 53-55 3-193 p. 53-55 (PDF)
De uitvoering van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut (Uitvoeringsbesluiten) (3-1957)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-193
p. 42 3-193 p. 42 (PDF)
De vergoeding voor apothekers (3-691)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-112
p. 26 3-112 p. 26 (PDF)
De verkoop van 24 woningen te Brasschaat (Woningen van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele actie - Nieuwe woningen - Mogelijkheid tot kopen - Huurprijzen) (3-598)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 89-91 3-97 p. 89-91 (PDF)
De volgorde van de talen bij de ondertekening van de Europese grondwet (3-1434)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 80-81 3-153 p. 80-81 (PDF)
De voortgang van het topberaad Farma research (Studie van de Nationale Bank over de inspanningen inzake onderzoek en ontwikkeling van de farmaceutische industrie in BelgiŽ - Tweede vergadering van het topberaad) (3-1715)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 59-61 3-172 p. 59-61 (PDF)
De wetgeving inzake de zwarte lijsten van wanbetalers (Stand van zaken m.b.t. een wetsontwerp - Adviezen Raad voor het verbruik en Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) (3-1923)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 68-70 3-190 p. 68-70 (PDF)
Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Kruispuntbank van de sociale zekerheid - Overdracht van gegevens - Maatregelen (3-2580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3284-3285 3-42 p. 3284-3285 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6085-6087 3-63 p. 6085-6087 (PDF)
Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Kruispuntbank van de sociale zekerheid - Overdracht van gegevens - Maatregelen (Overdracht van de OCMW-dossiers - Oprichting van een Evaluatiecommissie) (3-2579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3094-3096 3-40 p. 3094-3096 (PDF)
Dienstcheques - Gebruik - Werking - Betrokkenheid van de PWA's (Uitbreiding van de activiteiten [tuinonderhoud] - Verschil tussen de gewesten - Winstbestemming van PWA's met een erkende sui generisafdeling - Verzoek tot vernietiging bij het Arbitragehof) (3-2386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-39
p. 3037-3039 3-39 p. 3037-3039 (PDF)
Diensten voor gezamenlijke aankopen - Werking - Beheersing van het overheidsbudget (3-4667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6084-6085 3-63 p. 6084-6085 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6771-6773 3-67 p. 6771-6773 (PDF)
Diensten- en PWA-cheques - Inruiling tegen dezelfde voorwaarden (3-3157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4120 3-49 p. 4120 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4337 3-50 p. 4337 (PDF)
Dienstencheques - Combinatie van thuishulp en oppasdienst (3-4554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6170-6171 3-64 p. 6170-6171 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6588 3-66 p. 6588 (PDF)
Dienstencheques - Facturatie aan ondernemingen (3-4553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6170 3-64 p. 6170 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6586-6588 3-66 p. 6586-6588 (PDF)
Dienstencheques - Facturatie aan plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (Overheveling van de PWA-ambtenaren van het PWA-systeem naar het dienstenchequesysteem - Nieuwe regeling) (3-5307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7320-7321 3-70 p. 7320-7321 (PDF)
Dienstencheques - Kostprijs voor niet-belastingplichtigen (3-4552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6170 3-64 p. 6170 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6421 3-65 p. 6421 (PDF)
Dienstencheques - Terugverdieneffecten (BTW op investeringen, belastingen op bedrijfsruimte van erkende ondernemingen en onrechtstreekse tewerkstelling) (3-6966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9540 3-86 p. 9540 (PDF)
Dienstencheques - Uitbreiding tot diensten voor naaste familieleden (3-3156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4120 3-49 p. 4120 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4336-4337 3-50 p. 4336-4337 (PDF)
Dringende medische hulpverlening - Spoeddiensten - Rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (Afremmen van het oneigenlijk gebruik van de spoeddiensten) (3-3397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4624 3-53 p. 4624 (PDF)
  Bul. 3-65
p. 6283 3-65 p. 6283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7255-7256 3-70 p. 7255-7256 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Beke, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-76
p. 4 3-76 p. 4 (PDF)
Eenheidsstatuut - Verslag werkgroep ("Groep van Tien") (3-6967)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9540-9541 3-86 p. 9540-9541 (PDF)
Elektronisch medisch dossier - Respect persoonlijke levenssfeer (Wetsontwerp betreffende de informatisering van gezondheidsgegevens) (3-6744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9611 3-87 p. 9611 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10711-10712 3-90 p. 10711-10712 (PDF)
Erewacht van de Belgische strijdkrachten - Legeruniformen (3-4518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6204 3-64 p. 6204 (PDF)
FOD Defensie - Terugbetaling van 8 miljoen euro aan het RIZIV (Ongeldige benoeming van het hoofd van het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal van Neder-over-Heembeek) (3-3842)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5077-5078 3-57 p. 5077-5078 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5268-5269 3-58 p. 5268-5269 (PDF)
FOD overschrijdende raamcontracten - Aanbevelingen van het Rekenhof (3-3978)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-58
p. 5286-5288 3-58 p. 5286-5288 (PDF)
Farma-industrie - Maatregelen ter ondersteuning - Kostprijs (Ontwikkeling en onderzoek - Budgettaire impact) (3-3798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5063 3-57 p. 5063 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5243 3-58 p. 5243 (PDF)
Farmaceutisch wetenschappelijk onderzoek - Belgisch topberaad - Resultaten (Heffing ten laste van de farmaceutische industrie) (3-3122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4109 3-49 p. 4109 (PDF)
Farmaceutische industrie - Omzetheffingen (Uitvoering wet 10 juni 2006) (3-7925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10733-10734 3-90 p. 10733-10734 (PDF)
Farmaceutische industrie - Studie van de Nationale Bank (Inspanningen inzake onderzoek en ontwikkeling) (3-6282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8585-8586 3-79 p. 8585-8586 (PDF)
Federaal Impulsfonds voor het migrantenbeleid - Projecten - Gesteunde organisaties (3-2751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3515 3-44 p. 3515 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5919-5920 3-62 p. 5919-5920 (PDF)
Federale administratie - Copernicushervorming - Kostprijs (3-3951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5122-5124 3-57 p. 5122-5124 (PDF)
Federale politie - "Harleytreffen" te Leopoldsburg op 29 en 30 juli 2006 - Prestaties en kosten (3-6154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8662 3-80 p. 8662 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8965 3-82 p. 8965 (PDF)
Federale politie - Ingezette agenten bij het "Harleytreffen" te Leopoldsburg - Prestatie en kosten (3-3398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4614 3-53 p. 4614 (PDF)
  Bul. 3-65
p. 6270 3-65 p. 6270 (PDF)
  Bul. 3-66
p. 6447-6448 3-66 p. 6447-6448 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8541 3-79 p. 8541 (PDF)
Flitspalen - Herijking (3-4719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6448-6449 3-66 p. 6448-6449 (PDF)
Flitspalen - Herijking - Aantal niet gebruikte flitspalen per politiezone (3-4138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5588 3-61 p. 5588 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7508 3-71 p. 7508 (PDF)
Foutloze medische aansprakelijkheid - Voorontwerp van wet - Aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (3-6179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8799 3-81 p. 8799 (PDF)
Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst (3-7022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9888-9890 3-88 p. 9888-9890 (PDF)
Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst (3-7023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9888-9890 3-88 p. 9888-9890 (PDF)
Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst (3-7024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9890-9891 3-88 p. 9890-9891 (PDF)
Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst (3-7025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9891-9892 3-88 p. 9891-9892 (PDF)
Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst (3-7026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9892 3-88 p. 9892 (PDF)
Gebouwen van de overheid - Verkoop - Opbrengst (3-7027)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9892-9893 3-88 p. 9892-9893 (PDF)
Gedetineerden - Morele, geestelijke en godsdienstige bijstand - Protocolakkoord en koninklijk besluit (Verdeling tussen katholieken, islamieten, protestanten, orthodoxen, niet confessionele levensbedenking, joden en anglicanen) (3-3569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4702-4703 3-54 p. 4702-4703 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4861 3-55 p. 4861 (PDF)
Geestelijke gezondheidszorg - Pilootprojecten "Activering" - Dagactiviteitencentrum "De Link" (Beringen) - Financiering van het personeel (3-3125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4115-4117 3-49 p. 4115-4117 (PDF)
  Bul. 3-81
p. 8797-8798 3-81 p. 8797-8798 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Nomenclatuur - Comitť voor permanente doorlichting (van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen bij de Technisch Geneeskundige Raad van het Riziv) (3-6302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8939-8940 3-82 p. 8939-8940 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10701 3-90 p. 10701 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Nomenclatuur - Herijking (Comitť voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen bij de Technische Geneeskundige Raad van het Riziv) (3-5604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7786 3-73 p. 7786 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8162 3-76 p. 8162 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Budgetprocedures (3-5154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7154-7155 3-70 p. 7154-7155 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (3-5086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6989-6990 3-69 p. 6989-6990 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8056-8057 3-75 p. 8056-8057 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Controle op gegevensstaten (3-5151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7151-7152 3-70 p. 7151-7152 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8063-8064 3-75 p. 8063-8064 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Correcties inzake de budgetoverschrijdingen (3-5096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6996-6997 3-69 p. 6996-6997 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8060-8062 3-75 p. 8060-8062 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Correcties inzake het boekingsritme (3-5085)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6988-6989 3-69 p. 6988-6989 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8055-8056 3-75 p. 8055-8056 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - CoŲrdinatie van de inventarisatie en evaluatie van de financiŽle wijzigingen (3-5153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7153-7154 3-70 p. 7153-7154 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8066-8067 3-75 p. 8066-8067 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Criteria voor uitzonderlijke of bijzondere uitgaven (3-5087)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6990-6991 3-69 p. 6990-6991 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Facturatietermijnen (3-5149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7150-7151 3-70 p. 7150-7151 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - FinanciŽle medeverantwoordelijkheid van de ziekenhuizen (3-5148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7149-7150 3-70 p. 7149-7150 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - FinanciŽle verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen (3-5088)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6991 3-69 p. 6991 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8057-8059 3-75 p. 8057-8059 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Gemeenschappelijke databank (3-5089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6991-6992 3-69 p. 6991-6992 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8275-8277 3-77 p. 8275-8277 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Inhaalbedragen (3-5090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6992-6993 3-69 p. 6992-6993 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8059-8060 3-75 p. 8059-8060 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Interpretatie van de uitgavenevolutie (3-5091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6993-6994 3-69 p. 6993-6994 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Mededeling van de vaststellingen van de Dienst voor geneeskundige verzorging (3-5150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7151 3-70 p. 7151 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8062-8063 3-75 p. 8062-8063 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Naleving van de correctiemechanismen (3-5152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7152-7153 3-70 p. 7152-7153 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8065-8066 3-75 p. 8065-8066 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Statistische instrumenten (om de weerslag van bepaalde maatregelen op andere sectoren in te schatten) (3-5092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6994 3-69 p. 6994 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Structurele ingrepen (3-5093)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6994-6995 3-69 p. 6994-6995 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Taken van het Verzekeringscomitť (3-5147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7148-7149 3-70 p. 7148-7149 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8277-8278 3-77 p. 8277-8278 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Verzenddatum facturen (3-5094)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6995-6996 3-69 p. 6995-6996 (PDF)
Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven - Aanbevelingen van het Rekenhof - Wijzigingen in de wetgeving (3-5095)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6996 3-69 p. 6996 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8060 3-75 p. 8060 (PDF)
Geneesmiddelen - Bijwerkingen (Verhoogde registraties - Generische geneesmiddelen) (3-5036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6987 3-69 p. 6987 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7704-7705 3-72 p. 7704-7705 (PDF)
Geneesmiddelen - Databank "be-prescript" (Verpakking, dosering en beschikbaarheid van geneesmiddelen) (3-5606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7787 3-73 p. 7787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8428-8429 3-78 p. 8428-8429 (PDF)
Geneesmiddelen - Openbare aanbesteding (Aankoop van geneesmiddelen via een openbare aanbesteding - "Kiwimodel") (3-2745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3507-3508 3-44 p. 3507-3508 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8587-8588 3-79 p. 8587-8588 (PDF)
Geneesmiddelen - Prijsdaling - Publieksverpakkingen en ziekenhuisverpakkingen - Besparingen (3-5296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7168-7169 3-70 p. 7168-7169 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7717 3-72 p. 7717 (PDF)
Geneesmiddelen - Voorschriften op stofnaam (Voorschrijfgedrag - Voorschrijven op stofnaam i.p.v. op merknaam - Voorschrijven op stofnaam als maar ťťn merk voorhanden is om het percentage goedkope geneesmiddelen te halen) (3-6283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8589-8590 3-79 p. 8589-8590 (PDF)
Geneesmiddelen - Voorschriften op stofnaam - Controle op de apothekers (Voorschrift op stofnaam i.p.v. op merknaam) (3-6284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8590-8591 3-79 p. 8590-8591 (PDF)
Geneesmiddelen zonder generisch alternatief - Prijsverhogingen (3-4538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6156-6157 3-64 p. 6156-6157 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7534-7535 3-71 p. 7534-7535 (PDF)
Generische geneesmiddelen - Bekendheid bij de artsen - Beschikbaarheid bij de apothekers (3-3124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4115 3-49 p. 4115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5024-5025 3-56 p. 5024-5025 (PDF)
Gestegen olieprijzen - Extra inkomsten inzake accijnzen en BTW (3-5595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7767 3-73 p. 7767 (PDF)
Gestegen olieprijzen - Extra inkomsten inzake accijnzen en BTW (3-5596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7771 3-73 p. 7771 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8018 3-75 p. 8018 (PDF)
Getuigschriften voor verstrekte hulp - Gebrek - Alternatieve oplossing (3-2582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3257 3-42 p. 3257 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3412 3-43 p. 3412 (PDF)
GezondheidsenquÍte - Cannabis (Gebruik) (3-4602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6161 3-64 p. 6161 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6399-6400 3-65 p. 6399-6400 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-66
p. 6553-6555 3-66 p. 6553-6555 (PDF)
GezondheidsenquÍte - Mentale gezondheid (3-4603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6161 3-64 p. 6161 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8268-8270 3-77 p. 8268-8270 (PDF)
Gezondheidszorg - Zorgregio's (Vaststelling) (3-4633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-65
p. 6400 3-65 p. 6400 (PDF)
Griepepidemie - Risico - Aankoop van antivirale geneesmiddelen - Simulaties en hypothesen (3-2947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3818-3819 3-46 p. 3818-3819 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8874-8877 3-81 p. 8874-8877 (PDF)
Het Fonds voor alimentatievorderingen (Informatiecampagne - Oprichting van een evaluatiecommissie) (3-889)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-118
p. 62-63 3-118 p. 62-63 (PDF)
Het Fonds voor collectieve uitrusting en diensten (FCUD) (Kinderopvang) (3-404)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Geerts aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-82
p. 70-74 3-82 p. 70-74 (PDF)
Het actieplan van de federale regering in het kader van de Wereldconferentie tegen racisme en onverdraagzaamheid (Follow-up van de Top van Durban in 2001 - Betrekken van de deelstaten) (3-599)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 91-92 3-97 p. 91-92 (PDF)
Het advies van de planningscommissie met betrekking tot het artsencontingent (3-1767)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-177
p. 105-107 3-177 p. 105-107 (PDF)
Het autorijden met de lichten aan overdag      
  Debat
3-123
p. 10-14 3-123 p. 10-14 (PDF)
Het beperkte aantal afgestudeerden in de geneeskunde dat kiest voor het beroep van huisarts (3-962)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-125
p. 38-40 3-125 p. 38-40 (PDF)
Het dwangvoederen van eenden (3-506)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-88
p. 55-57 3-88 p. 55-57 (PDF)
Het geneesmiddelenbeleid (3-1037)      
  Verslag van mevrouw De Meyer (K) en de heer Beke (S)
3-1037/1
p. 1-125 3-1037/1 p. 1-125 (PDF)
Het hoge aantal keizersneden (3-1111)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-162
p. 18-20 3-162 p. 18-20 (PDF)
Het inhaalverbod voor vrachtwagens (Beslissing federale regering versus beslissing Vlaamse minister van Openbare Werken) (3-1188)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-172
p. 24-25 3-172 p. 24-25 (PDF)
Het koppelen van integratievoorwaarden aan het verkrijgen van de Belgische nationaliteit (Aanmoediging in Vlaanderen van de allochtone ouders om Nederlands te leren) (3-2274)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 82-84 3-213 p. 82-84 (PDF)
Het ontbreken van een beroepscommissie voor geschorste artsen (Vernieuwing van de provinciale geneeskundige commissies : dringendheid) (3-1127)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-133
p. 58-60 3-133 p. 58-60 (PDF)
Het overleg inzake de afsluiting van raamcontracten (Deelname van de FOD Defensie aan het Netwerkoverleg over de FOR-aankopen) (3-1435)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 82-83 3-153 p. 82-83 (PDF)
Het pensioensparen (3-411)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-82
p. 81-83 3-82 p. 81-83 (PDF)
Het pensioensparen (Evaluatie - Toekomst) (3-455)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-84
p. 15-17 3-84 p. 15-17 (PDF)
Het risico op een griepepidemie (Maatregelen) (3-705)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-113
p. 14-15 3-113 p. 14-15 (PDF)
Het standpunt van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek (Toegang tot de gegevens van het Rijksregister) (3-2146)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 47-49 3-205 p. 47-49 (PDF)
Het stelsel van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (Toekomst - Uitbreiding takenpakket van de PWA's naar maatschappelijke taken van zorg en begeleiding - Activering van oudere langdurige werklozen - Dienstenchequesysteem) (3-1263)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-187
p. 29-31 3-187 p. 29-31 (PDF)
Het stookoliebeleid van de regering (Maandelijkse afbetaling - Hoge eenheidsprijs - Korting : verlenging in 2006 - Zwarte lijst van wanbetalers) (3-918)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-140
p. 11-12 3-140 p. 11-12 (PDF)
Het stookoliefonds (Sociaal fonds ter betoelaging van de brandstoffactuur van burgers met een laag inkomen - BTW-ontvangsten van de overheid door de verkoop van stookolie) (3-740)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-106
p. 72-74 3-106 p. 72-74 (PDF)
Het syntheseverslag van de commissie voor Interculturele Dialoog (Eerste tussentijds verslag)      
  Debat
3-87
p. 7-21 3-87 p. 7-21 (PDF)
Het tekort aan doktersbriefjes (3-973)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-147
p. 18-19 3-147 p. 18-19 (PDF)
Het tekort aan huisartsen (Recruteringsprobleem - Ontbreken van een statuut voor de huisartsen in bijzondere opleiding) (3-1471)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-210
p. 19-20 3-210 p. 19-20 (PDF)
Het toenemende beroep op alternatieve geneeskunde (3-775)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-110
p. 106-107 3-110 p. 106-107 (PDF)
Het topberaad met de farmaceutische sector (Topberaad Farma Research - Studie Nationale Bank over de inspanningen van de farmaceutische industrie op het vlak van onderzoek en ontwikkeling - Oprichting van een Agentschap voor de registratie van de geneesmiddelen - Oprichting van een overlegplatform tussen de farmaceutische sector en de regering) (3-1322)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-148
p. 9-10 3-148 p. 9-10 (PDF)
Het verslavingsfonds (Strijd tegen tabaksgebruik, alcohol- en drugsproblemen - Projecten ingediend bij de FOD Volksgezondheid - Samenstelling van het begeleidingscomitť) (3-1953)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-193
p. 42-44 3-193 p. 42-44 (PDF)
Het vogelgriepvirus en de "early warning"-capaciteiten van Singapore (Risico van een wereldwijde epidemie [Pandemie] - Bevoorrading met antivirale geneesmiddelen - Contacten met Singapore) (3-897)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-117
p. 39-43 3-117 p. 39-43 (PDF)
Het voorstel tot inkorting van de basisopleiding geneeskunde tot zes jaar (Ongelijkheid tussen toekomstige huisartsen en specialisten - Veroudering huisartsen - Vervrouwelijking van het beroep en oprichting van alsmaar meer groepspraktijken) (3-1506)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-214
p. 35-36 3-214 p. 35-36 (PDF)
Het zout in de voeding (Prijs van de geneesmiddelen - Bescherming tegen ziekten - Te hoge zoutconsumptie - Brood als belangrijkste zoutbron) (3-617)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-98
p. 77-79 3-98 p. 77-79 (PDF)
Hoge stookolieprijzen - BTW-verlaging - Stookoliefonds - Inwerkingtreding (3-3979)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5318 3-59 p. 5318 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8608-8609 3-79 p. 8608-8609 (PDF)
Huisartsen - Wachtposten (niet in de grote steden) (3-5607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7787 3-73 p. 7787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10693-10694 3-90 p. 10693-10694 (PDF)
Huisartsengeneeskunde - Administratieve vereenvoudiging (Herziening van de voorschrijfregels inzake het recht op tegemoetkoming voor geneesmiddelen : Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen - Vereenvoudiging sociaal statuut : KB tot uitvoering - Invoering van een specifiek nummer voor artsenassociaties - GMD-patiŽnten) (3-6111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8674 3-80 p. 8674 (PDF)
Huisartsengeneeskunde - GeÔnformatiseerd medisch dossier (Wetsontwerp - Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Elektronische voorschrijfformulieren voor farmaceutische specialiteiten en technische handelingen) (3-6109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8673 3-80 p. 8673 (PDF)
Huisartsengeneeskunde - Impulsfonds (Fonds tot aansporing van de huisartsgeneeskunde) (3-6110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8674 3-80 p. 8674 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10699-10700 3-90 p. 10699-10700 (PDF)
Huisartsengeneeskunde - Samenwerking tussen huisartsen en specialisten (Financieel stimuleren van de patiŽnt die een huisarts raadpleegt alvorens een specialist te consulteren - Remgeld - Advies van het verzekeringscomitť van het Riziv-Budget) (3-6112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8674-8675 3-80 p. 8674-8675 (PDF)
Huisartsengeneeskunde - Statuut van chronische patiŽnt (3-6114)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8676-8677 3-80 p. 8676-8677 (PDF)
Initiatieven buitenschoolse kinderopvang - FinanciŽle middelen (3-5295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7168 3-70 p. 7168 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9340 3-85 p. 9340 (PDF)
Kloosterlingen - Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen - Uitvoeringsbesluiten (3-1828)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2236-2237 3-32 p. 2236-2237 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2378-2379 3-33 p. 2378-2379 (PDF)
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Implementatie binnen de lokale besturen - Onderzoek - Oplossingen (Problemen tussen het Rijksregister en de Kruispuntbank wat betreft het vrijgeven van gegevens) (3-2746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3508 3-44 p. 3508 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3748-3750 3-45 p. 3748-3750 (PDF)
Landsverdediging - Nieuwe vacatures (3-4519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6205 3-64 p. 6205 (PDF)
Langdurige werkloosheid - Werkloosheidsuitkeringen - Leefloon (Wachtuitkeringen - Jongeren - Maatregelen) (3-6347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 9012-9014 3-82 p. 9012-9014 (PDF)
Lokale politie - Afdrukken van processen-verbaal (3-5277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7139-7140 3-70 p. 7139-7140 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7466-7467 3-71 p. 7466-7467 (PDF)
Lokale politie - Lonen in 2001 - Loonfiches (3-4577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6138 3-64 p. 6138 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6484 3-66 p. 6484 (PDF)
Medisch en paramedisch personeel - Lage inkomsten - Noodzakelijke maatregelen (3-6910)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9510-9511 3-86 p. 9510-9511 (PDF)
Militair personeel - Detachering bij de politie (3-4442)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6055-6056 3-63 p. 6055-6056 (PDF)
Militair personeel - Detachering bij de politie (Politiezones) (3-4442)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5663-5664 3-61 p. 5663-5664 (PDF)
Militair personeel - Woningen die beschikbaar worden gesteld door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) - Huurprijzen (3-4443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5859-5860 3-62 p. 5859-5860 (PDF)
Militair personeel - Woningen die beschikbaar worden gesteld door de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) - Huurprijzen (3-4443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5664 3-61 p. 5664 (PDF)
NMBS - Gratis parkeren (3-4449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6174 3-64 p. 6174 (PDF)
NMBS - Gratis parkeren - Proefproject (3-6235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8811 3-81 p. 8811 (PDF)
NMBS - Gratis parkeren - Proefproject (NMBS - Evaluatie) (3-3984)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5321 3-59 p. 5321 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5711-5712 3-61 p. 5711-5712 (PDF)
NMBS - Toegankelijkheid voor reizigers met beperkte mobiliteit en rolstoelgebruikers (3-4558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6175 3-64 p. 6175 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7963-7964 3-74 p. 7963-7964 (PDF)
NMBS-parkings - Gratis parkeren (3-3402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4610 3-53 p. 4610 (PDF)
NMBS-parkings - Gratis parkeren - Evaluatie van het project te Leopoldsburg (3-4140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5604 3-61 p. 5604 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7962-7963 3-74 p. 7962-7963 (PDF)
Niet-actieve implantaten - Aanrekening (3-4948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6749-6750 3-67 p. 6749-6750 (PDF)
Omhaling van oude Belgische munten ten voordele van niet-gouvernementele organisaties - Opbrengst bij de postkantoren (3-3120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4105 3-49 p. 4105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6425 3-65 p. 6425 (PDF)
Omhaling van oude Belgische munten ten voordele van niet-gouvernementele organisaties - Verdeelsleutel (3-3126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4122 3-49 p. 4122 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5028-5029 3-56 p. 5028-5029 (PDF)
Onthaalouders - Statuut (3-4730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6449-6450 3-66 p. 6449-6450 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8586-8587 3-79 p. 8586-8587 (PDF)
Onthaalouders - Statuut (3-4731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6591 3-66 p. 6591 (PDF)
Ontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep (Mogelijk maken van de reglementering van dienstverlenende intellectuele beroepen die onder andere niet beschikken over het voldoende aantal beoefenaars om een Instituut te financieren zoals deze bedoeld in de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen - Zie ook doc. 3-1724) (3-1723)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Amendement nr 1 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Betaald educatief verlof : examens en stages in het kader van het open- en afstandsonderwijs ; assessmentperiode bij een validerende instantie ; professionele bacheloropleiding
3-1492/2
p. 1-4 3-1492/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Toegelaten beroepsactiviteiten van gepensioneerden - Cumulatie
3-1492/2
p. 4-13 3-1492/2 p. 4-13 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Toegelaten beroepsactiviteiten van weduwnaars of weduwen die in aanmerking komen voor een overlevingspensioen
3-1492/2
p. 13-15 3-1492/2 p. 13-15 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Sociaal statuut van de geneesheren
3-1492/2
p. 16-17 3-1492/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Beke en de dames De Schamphelaere en de Bethune
   Uitbreiding van het adoptieverlof voor werknemers (Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten)
3-1492/2
p. 17-22 3-1492/2 p. 17-22 (PDF)
   Vergoed adoptieverlof voor zelfstandigen (Wijziging KB 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid t.v.v. de zelfstandigen)
3-1492/2
p. 17-22 3-1492/2 p. 17-22 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Heffingen ten laste van de geneesmiddelenindustrie
3-1492/2
p. 15 3-1492/2 p. 15 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1774)      
  Amendement nr 4 van de heer Beke
   RIZIV en bestrijding van verslavingen (Verandering van het Fonds tot bestrijding van het tabaksgebruik in "Fonds tot bestrijding van de verslavingen" : wijziging programmawet 22 december 2003)
3-1774/2
p. 3 3-1774/2 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
   Fiscale aftrekbaarheid van renovatie van huurwoningen door eigenaars
3-177
p. 53 3-177 p. 53 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
3-177
p. 52-53 3-177 p. 52-53 (PDF)
   Rol en werking van de Senaat - Hervorming
3-177
p. 70-73 3-177 p. 70-73 (PDF)
   Verandering van het "Fonds tot bestrijding van het tabaksgebruik" in "Fonds tot bestrijding van de verslavingen"
3-177
p. 53-54 3-177 p. 53-54 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Amendement nr 100 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Tegemoetkoming van de ZIV in de kosten van farmaceutische specialiteiten - Definitie van de term "aanvrager"
3-966/2
p. 37 3-966/2 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 101 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Installatie van het comitť voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
3-966/2
p. 37-39 3-966/2 p. 37-39 (PDF)
  Amendement nr 103 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Stijging van de dekking van de kosten van medische materialen
3-966/2
p. 39 3-966/2 p. 39 (PDF)
  Amendement nr 106 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Toekenning van vakantiegeld aan invaliden
3-966/2
p. 40-41 3-966/2 p. 40-41 (PDF)
  Amendement nr 107 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Optrekken van het minimum dagbedrag voor de invalide gezinshoofden en de alleenstaande invaliden
3-966/2
p. 41-42 3-966/2 p. 41-42 (PDF)
  Amendement nr 108 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Verdubbeling van de forfaitaire tegemoetkoming voor "hulp aan derden" voor invalide gezinshoofden
3-966/2
p. 42 3-966/2 p. 42 (PDF)
  Amendement nr 109 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Verdubbeling van de forfaitaire tegemoetkoming voor "hulp van derden" voor primair arbeidsongeschikten
3-966/2
p. 42-43 3-966/2 p. 42-43 (PDF)
  Amendement nr 110 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Toekenning in een gezin waarin twee arbeidsongeschikte personen samenwonen aan minstens ťťn van hen het statuut van gezinshoofd
3-966/2
p. 43 3-966/2 p. 43 (PDF)
  Amendement nr 111 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Optrekken van het plafond van het inkomen van de echtgenoot voor de berekening van de uitkering van invalide gezinshoofden
3-966/2
p. 43-44 3-966/2 p. 43-44 (PDF)
  Amendement nr 112 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Experimenten op de menselijke persoon : bepaling van het bevoegde ethisch comitť
3-966/2
p. 44 3-966/2 p. 44 (PDF)
  Amendement nr 113 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Statuut van de vrijwilliger
3-966/2
p. 44-55 3-966/2 p. 44-55 (PDF)
  Amendement nr 114 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Jaarlijks verslag over de activiteiten van het Ervaringsfonds
3-966/2
p. 55 3-966/2 p. 55 (PDF)
  Amendement nr 115 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Erkenning van ondernemingen van asbestruiming
3-966/2
p. 55 3-966/2 p. 55 (PDF)
  Amendement nr 116 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Experimenten op de menselijke persoon
3-966/2
p. 56 3-966/2 p. 56 (PDF)
  Amendement nr 117 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Aantal verbeteringen aan de huidige wetgeving inzake de sluiting van ondernemingen
3-966/2
p. 56-58 3-966/2 p. 56-58 (PDF)
  Amendement nr 118 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Verlenging van het ouderschapsverlof
3-966/2
p. 58-64 3-966/2 p. 58-64 (PDF)
  Amendement nr 119 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Minimumpensioenen binnen het kader van de gemengde loopbanen
3-966/2
p. 64-65 3-966/2 p. 64-65 (PDF)
  Amendement nr 120 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Jaarlijkse aanpassing van de pensioenbedragen aan de evolutie van de conventionele lonen
3-966/2
p. 65-66 3-966/2 p. 65-66 (PDF)
  Amendement nr 121 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Optrekken van de grensbedragen voor de cumulatie van een overlevingspensioen met een job
3-966/2
p. 66-83 3-966/2 p. 66-83 (PDF)
  Amendement nr 122 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Afschaffing van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen
3-966/2
p. 83 3-966/2 p. 83 (PDF)
  Amendement nr 123 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Afstemmen van de berekeningswijze van het pensioen van het personeel van de PMS-centra en van de centra voor leerlingenbegeleiding op die van het personeel van de onderwijsinstellingen
3-966/2
p. 84 3-966/2 p. 84 (PDF)
  Amendement nr 124 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Herinvoering van een premiestelsel teneinde het gebruik van LPG als brandstof te stimuleren
3-966/2
p. 85 3-966/2 p. 85 (PDF)
  Amendement nr 125 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Toekenning van vakantiegeld aan invaliden
3-966/2
p. 86 3-966/2 p. 86 (PDF)
  Amendement nr 126 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Benaming "Stookoliefonds"
3-966/2
p. 86 3-966/2 p. 86 (PDF)
  Amendement nr 94 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Verlaging van de sociale lasten op de ploegpremie en de nachtpremie
3-966/2
p. 32-33 3-966/2 p. 32-33 (PDF)
  Amendement nr 95 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Vermindering van de lasten voor nachtarbeid en ploegenarbeid - Non-profitsector
3-966/2
p. 34 3-966/2 p. 34 (PDF)
  Amendement nr 98 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Billijke verdeling tussen de gemeenschappen van de werkingskosten van de kinderbijslagfondsen
3-966/2
p. 36 3-966/2 p. 36 (PDF)
  Amendement nr 99 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Aanpassing van de uitkeringen omwille van een beroepsziekte
3-966/2
p. 36 3-966/2 p. 36 (PDF)
  Amendementen nrs 102 en 127 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   ZIV-tussenkomst voor chronisch zieke kinderen jonger dan 21 jaar
3-966/2
p. 39 3-966/2 p. 39 (PDF)
  3-966/2
p. 86 3-966/2 p. 86 (PDF)
  Amendementen nrs 104 en 105 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Aanpassing van het bedrag van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen aan de evolutie van de conventionele lonen
3-966/2
p. 39-40 3-966/2 p. 39-40 (PDF)
  Amendementen nrs 96 en 97 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Aanpassing van de bedragen van de kinderbijslag
3-966/2
p. 35 3-966/2 p. 35 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Afschaffing van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen
3-90
p. 42 3-90 p. 42 (PDF)
   Cumulatie van een overlevingspensioen met een job
3-90
p. 42 3-90 p. 42 (PDF)
   Gebrek aan een parlementair debat en gebruik van de open brief door de meerderheid
3-90
p. 39-41 3-90 p. 39-41 (PDF)
   Statuut van de vrijwilliger
3-90
p. 43 3-90 p. 43 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
3-90
p. 42-43 3-90 p. 42-43 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (3-1986)      
  Amendement nr 33 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Verplaatsingskosten van ouders van gehospitaliseerde kinderkankerpatiŽnten
3-1986/2
p. 15-16 3-1986/2 p. 15-16 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
3-1986/2
p. 17 3-1986/2 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 38 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Zuurstoftherapie
3-1986/2
p. 17-18 3-1986/2 p. 17-18 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heren Steverlynck en Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Pensioenen zelfstandigen - Verhoging minimumpensioen - Betaling van het kleine pensioen - Aanvulling op de loopbaan na de daadwerkelijke aanvangsdatum van het pensioen
3-1986/2
p. 18-19 3-1986/2 p. 18-19 (PDF)
  Amendement nr 40 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Toekenning van een jaarlijkse bijslag bij de kinderbijslag - Schoolpremie
3-1986/2
p. 19-20 3-1986/2 p. 19-20 (PDF)
  Amendementen nrs 34 tot 36 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Zorgkundigen : sluiten van overeenkomsten met de diensten thuisverpleging
3-1986/2
p. 16-17 3-1986/2 p. 16-17 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-196
p. 35-37 3-196 p. 35-37 (PDF)
Openbare rusthuizen - Personeelskosten (3-5293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7168 3-70 p. 7168 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7841-7842 3-73 p. 7841-7842 (PDF)
Outplacement - Werknemersrechten (3-6348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 9014 3-82 p. 9014 (PDF)
PWA-beambten - Detachering naar het dienstenchequesysteem (3-5308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7177 3-70 p. 7177 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7583-7584 3-71 p. 7583-7584 (PDF)
Palliatieve dagcentra - Proefprojecten (3-5744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7886-7887 3-74 p. 7886-7887 (PDF)
PatiŽntenrechten - Centrale aansprakelijkheid van ziekenhuizen - Aanpassing van de wetgeving (Plicht tot informatieverstrekking van het ziekenhuis) (3-5605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7787 3-73 p. 7787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8288 3-77 p. 8288 (PDF)
Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (3-5616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7808 3-73 p. 7808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10831 3-90 p. 10831 (PDF)
Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) - Verdere rol in het kader van de dienstencheques (3-4636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6300 3-65 p. 6300 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6952-6953 3-68 p. 6952-6953 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) - Beambten - Functie van informatieambtenaar (Informatietaak - Overheveling naar het dienstenchequesysteem) (3-4635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6299 3-65 p. 6299 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6589-6590 3-66 p. 6589-6590 (PDF)
Plan huisartsgeneeskunde 2006-2007 - GeÔnformatiseerd medisch dossier (Wetsontwerp - Commissie ter bescherming van het privťleven - Toegang tot elektronische voorschrijfformulieren voor farmaceutische specialiteiten en technische handelingen) (3-6180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8799-8800 3-81 p. 8799-8800 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10700 3-90 p. 10700 (PDF)
Politie - Autopark - Aanschaf van wagens die functioneren op basis van hernieuwbare energie (3-6279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8932-8933 3-82 p. 8932-8933 (PDF)
Politiediensten - Onroerende goederen - Overdracht naar gemeenten en meergemeente-politiezones (3-6276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8715-8717 3-80 p. 8715-8717 (PDF)
Politiediensten - Onroerende goederen - Overdracht naar gemeenten en meergemeente-politiezones (3-6277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8932 3-82 p. 8932 (PDF)
Politiediensten - Personeel - Bezoldigingsregeling - Mogelijke discriminaties (3-4627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6272 3-65 p. 6272 (PDF)
  Bul. 3-81
p. 8795 3-81 p. 8795 (PDF)
Postkantoren - Toegankelijkheid (voor personen met beperkte mobiliteit) (3-4557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6175 3-64 p. 6175 (PDF)
  Bul. 3-81
p. 8809-8810 3-81 p. 8809-8810 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10835-10836 3-90 p. 10835-10836 (PDF)
Postkantoren - Toegankelijkheid van de gebouwen (3-3121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4105 3-49 p. 4105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5296 3-58 p. 5296 (PDF)
Project "scholen voor democratie" - Selectie van de scholen - Literatuurkoffer (3-4546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6225-6226 3-64 p. 6225-6226 (PDF)
Provinciale Geneeskundige Commissies - Benoemingsbesluiten (3-3396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4621 3-53 p. 4621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5509-5510 3-60 p. 5509-5510 (PDF)
Provinciale geneeskundige commissies (Beroepscommissie) (3-3754)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5085-5086 3-57 p. 5085-5086 (PDF)
Psychiatrische ziekenhuizen - Therapeutische projecten in de thuiszorg - Organisatie - Budget (3-5935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8518 3-79 p. 8518 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8888-8890 3-81 p. 8888-8890 (PDF)
Reclame voor geneesmiddelen via e-mail en internet - Juridische mogelijkheden tot verbod (3-3149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4118 3-49 p. 4118 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-53
p. 4660-4662 3-53 p. 4660-4662 (PDF)
Referentieterugbetaling van geneesmiddelen (3-2273)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 91 3-213 p. 91 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Opmerking over het feit dat de grote meerderheid van de vragen om uitleg beantwoord worden door ťťn staatssecretaris
3-134
p. 62 3-134 p. 62 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Evenwicht in de sociale zekerheid
3-129
p. 24-25 3-129 p. 24-25 (PDF)
   Fiscale autonomie van de gewesten
3-129
p. 24 3-129 p. 24 (PDF)
   Interculturele dialoog
3-129
p. 22-23 3-129 p. 22-23 (PDF)
   Regionalisering van de werkgelegenheidsbevoegdheden
3-129
p. 23-24 3-129 p. 23-24 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Maatregelen haaks op het concept van de actieve welvaartstaat
3-79
p. 33-34 3-79 p. 33-34 (PDF)
   Verhoging van de bijdrage van de gezinnen in het systeem van de dienstencheques
3-79
p. 33 3-79 p. 33 (PDF)
   Vermindering van de subsidies voor buitenschoolse kinderopvang
3-79
p. 33-34 3-79 p. 33-34 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2006 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Arbeidsmarktbeleid
3-184
p. 44-45 3-184 p. 44-45 (PDF)
   Fiscale aftrekbaarheid van renovatie-uitgaven bij huurwoningen
3-184
p. 45-46 3-184 p. 45-46 (PDF)
   Kosteloze registratie van huurovereenkomsten
3-184
p. 46 3-184 p. 46 (PDF)
   Kritiek op het regeringsbeleid
3-184
p. 15-19 3-184 p. 15-19 (PDF)
   Rijksbegroting in evenwicht
3-184
p. 43-44 3-184 p. 43-44 (PDF)
Rust- en verzorgingstehuizen - Geneesmiddelengebruik (Discrepanties tussen rusthuizen) (3-6580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9349-9350 3-85 p. 9349-9350 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10708-10711 3-90 p. 10708-10711 (PDF)
Scholen - Energiefacturen - Toelagen (Stookoliekorting) (3-6579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9317 3-85 p. 9317 (PDF)
Slachtofferfonds cadmium (3-4609)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6162 3-64 p. 6162 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6911-6912 3-68 p. 6911-6912 (PDF)
Slachtofferfonds cadmium (3-4610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6167 3-64 p. 6167 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6418 3-65 p. 6418 (PDF)
Slachtofferfonds cadmium - Onderzoek door het Fonds voor de beroepsziekten (3-6161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8679 3-80 p. 8679 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9486-9487 3-86 p. 9486-9487 (PDF)
Sociaal stookoliefonds - Overlegging van facturen (3-4547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6165 3-64 p. 6165 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6408 3-65 p. 6408 (PDF)
Sociale telefoontarieven - Begrip "huishouden" (3-3405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4618 3-53 p. 4618 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7505 3-71 p. 7505 (PDF)
Sociale telefoontarieven - Begrip "huishouden" (3-3406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4631 3-53 p. 4631 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
Bul. 3-54
p. 4800 3-54 p. 4800 (PDF)
Sociale telefoontarieven - Toepassing door de operatoren - Centrale databank (3-3404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4631 3-53 p. 4631 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
Bul. 3-54
p. 4798-4799 3-54 p. 4798-4799 (PDF)
Sociale telefoontarieven - Toepassing door de operatoren - Centrale databank (BIPT) (3-3403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4617-4618 3-53 p. 4617-4618 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7504 3-71 p. 7504 (PDF)
Sociale telefoontarieven - Toepassing op GSM-verkeer (3-5274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7134 3-70 p. 7134 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7452-7453 3-71 p. 7452-7453 (PDF)
Spoedgevallenzorg - Persoonlijk aandeel (3-4946)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6747-6749 3-67 p. 6747-6749 (PDF)
Spoedgevallenzorg - Persoonlijk aandeel - Nomenclatuur - Voorstel van de Technische Medische Raad (3-5409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7394 3-71 p. 7394 (PDF)
Stationsperron Overpelt (Voorstellen van het Raadgevend Comitť der gebruikers van de NMBS) (3-3985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5321 3-59 p. 5321 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6599-6600 3-66 p. 6599-6600 (PDF)
Stookoliefonds - Aantal gebruikers - Vergoedingen - Aanwending van de BTW-inkomsten (3-3053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3989 3-48 p. 3989 (PDF)
  Bul. 3-65
p. 6296 3-65 p. 6296 (PDF)
  Bul. 3-66
p. 6459 3-66 p. 6459 (PDF)
  Bul. 3-79
p. 8527 3-79 p. 8527 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9360-9361 3-85 p. 9360-9361 (PDF)
Stookoliefonds - BTW-inkomsten voor de federale overheid - Heffing ten laste van de consumenten (3-3033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8790 3-81 p. 8790 (PDF)
Stookoliefonds - BTW-inkomsten voor de federale overheid - Heffing ten laste van de consumenten (BTW-inkomsten uit stookolie sedert de inwerkingtreding van het sociaal stookoliefonds - Financiering van het fonds door de consumenten) (3-3033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3961 3-48 p. 3961 (PDF)
Stookoliefonds - Bedrag van de vergoedingen - BTW-inkomsten (3-3119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4103 3-49 p. 4103 (PDF)
  Bul. 3-81
p. 8791 3-81 p. 8791 (PDF)
Stookolieleveringen - Zwarte lijst van slechte betalers (3-3401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4630-4631 3-53 p. 4630-4631 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
Bul. 3-55
p. 4941-4942 3-55 p. 4941-4942 (PDF)
Stuurplan 2003 - Regionaal Centrum voor infrastructuur (RCI) te Leopoldsburg - Overbrenging naar Evere (Beheerplan voor de infrastructuur van de strijdkrachten) (3-2477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3197-3198 3-41 p. 3197-3198 (PDF)
Tandheelkundige verstrekkingen - Kinderen jonger dan 12 jaar (3-4693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6292 3-65 p. 6292 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6746-6747 3-67 p. 6746-6747 (PDF)
Umicore Olen - Radioactief materiaal - Berging en sanering (3-4580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6142 3-64 p. 6142 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6881-6882 3-68 p. 6881-6882 (PDF)
Umicore Olen - Radioactief materiaal - Berging en sanering (3-4581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6146 3-64 p. 6146 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6369-6370 3-65 p. 6369-6370 (PDF)
Umicore Olen - Radioactief materiaal - Berging en sanering (3-4582)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6146 3-64 p. 6146 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6397 3-65 p. 6397 (PDF)
Umicore Olen - Radioactief materiaal - Berging en sanering (3-4583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6095 3-63 p. 6095 (PDF)
Verhoogde kinderbijslag voor gezinnen met gehandicapte kinderen - Algemeen belastingattest - Administratieve vergissingen - Rechtzettingen (3-3151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4112-4113 3-49 p. 4112-4113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4762-4763 3-54 p. 4762-4763 (PDF)
Verkeerssignalisatie - 30 km/u aan de schoolpoorten - Variabele borden (3-3399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4628-4629 3-53 p. 4628-4629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5934-5935 3-62 p. 5934-5935 (PDF)
Verkeersveiligheid - Zone 30 in de omgeving van scholen (3-5614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7800-7801 3-73 p. 7800-7801 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8461-8463 3-78 p. 8461-8463 (PDF)
Verkeersveiligheidsfonds - Verdeelsleutel per politiezone - Verschillen tussen de gewesten en provincies (3-3595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4731 3-54 p. 4731 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5550 3-60 p. 5550 (PDF)
Verpleegkundigen - Zorgkundigen - Onwettige uitoefening van handelingen in de thuiszorg (3-5294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7168 3-70 p. 7168 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8421 3-78 p. 8421 (PDF)
Verslag van de studiereis van een delegatie van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden naar Singapore en Nieuw-Zeeland van zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart 2005 (Gezondheidszorgbeleid in het algemeen en geneesmiddelenbeleid in het bijzonder - Stijging van de uitgaven - Kan het Nieuw-Zeelands model [Kiwi-model] een oplossing zijn voor het Belgisch probleem ?) (3-1325)      
  Verslag van de heren Beke en Cornil
3-1325/1
p. 1-133 3-1325/1 p. 1-133 (PDF)
Voedselcontrole - Heffingen ten gunste van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Onderscheid tussen profitorganisaties en non-profitorganisaties (3-4632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6286 3-65 p. 6286 (PDF)
  Bul. 3-81
p. 8798 3-81 p. 8798 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9705 3-87 p. 9705 (PDF)
Voedselcontroles - Bijdragen voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Onderscheid tussen profit-organisaties en non-profitorganisaties (3-5608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7787 3-73 p. 7787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8429-8430 3-78 p. 8429-8430 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiŽn - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Voorstel van de heren Van den Brande, Beke, Schouppe, Steverlynck, Hugo Vandenberghe en Van Peel en van de dames de Bethune, De Schamphelaere en Tindemans
3-2381/1
p. 1-19 3-2381/1 p. 1-19 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiŽle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's (3-1711)      
  Voorstel van de heer Beke
3-1711/1
p. 1-3 3-1711/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de brandweerdiensten (Overheveling van de brandweer naar de gewesten) (3-2388)      
  Voorstel van de heren Beke, Steverlynck en Hugo Vandenberghe en van de dames de Bethune en De Schamphelaere
3-2388/1
p. 1-5 3-2388/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (3-837)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de diagnose en begeleiding van de dementerende patiŽnt (3-1588)      
  Amendementen nrs 45 en 46 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1588/3
p. 1-2 3-1588/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen (3-1180)      
  Verslag van de heren Beke en Cornil
3-1180/3
p. 1 3-1180/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toegankelijkheid van hadrontherapie voor Belgische kankerpatiŽnten (3-1682)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1682/1
p. 1-4 3-1682/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende diabetes (3-2458)      
  Voorstel van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-2458/1
p. 1-11 3-2458/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel (3-2108)      
  Voorstel van de heer Beke
3-2108/1
p. 1-3 3-2108/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (3-1633)      
  Verslag van de heren Beke en Cornil
3-1633/3
p. 1 3-1633/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (3-2047)      
  Verslag van de heren Beke en Cornil
3-2047/3
p. 1-9 3-2047/3 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie over de relatie tussen mens en dier en de gunstige invloed daarvan op de gezondheid van de mens (Gezelschapsdieren) (3-832)      
  Verslag van de heer Beke
3-832/4
p. 1-18 3-832/4 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ de doelstellingen te bereiken die in Lissabon werden vastgelegd inzake de werkgelegenheidsgraad van vrouwen (3-1347)      
  Verslag van de heren Beke en Cornil
3-1347/3
p. 1 3-1347/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een betere ondersteuning van de palliatieve zorg (3-1349)      
  Amendement nr 1 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1349/3
p. 1-2 3-1349/3 p. 1-2 (PDF)
Vrijgekomen staatswoningen - Leden van de voormalige rijkswacht - Bestemming (Ter beschikking stellen aan OCMW's en huisvestingsmaatschappijen) (3-6577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9316 3-85 p. 9316 (PDF)
Vrijgekomen staatswoningen - Leden van de voormalige rijkswacht - Bestemming (Ter beschikking stellen aan OCMW's en sociale huisvestingsmaatschappijen) (3-6578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9596 3-87 p. 9596 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10542 3-90 p. 10542 (PDF)
Wachtdienst voor dokters - Centraal oproepnummer (3-3150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4118 3-49 p. 4118 (PDF)
  Bul. 3-65
p. 6282-6283 3-65 p. 6282-6283 (PDF)
  Bul. 3-66
p. 6450 3-66 p. 6450 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7060-7061 3-69 p. 7060-7061 (PDF)
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst - Artikel 90 - Ontbreken van het koninklijk besluit (Inning van een vergoeding voor bestuurlijke politie - Discriminatie van de meergemeentezones) (3-2692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3391 3-43 p. 3391 (PDF)
  Bul. 3-81
p. 8795 3-81 p. 8795 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (3-1122)      
  (Wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 : Beschermingsmaatregelen ten voordele van de patiŽnt [Uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarden van het bijzonder solidariteitsfonds - Soepeler toestand tot het bijzonder solidariteitsfonds voor chronisch zieke kinderen jonger dan 19 jaar - Tegemoetkoming voor zware chronische thuisverzorging aan comapatiŽnten] - Responsabiliseringsmaatregelen [Aanmoedigen van het rationeel voorschrijfgedrag van geneesmiddelen via de accreditering van de arts - Toestaan aan de Profielcommissies gegevens door te geven aan de Dienst Geneeskundige Controle en Evaluatie van het Riziv - Stijven van het bijzonder reservefonds - Bekrachtiging van de beslissing van rechtsvordering door de leidende ambtenaren van het Riziv - Aanstelling van een kwaliteitsadviseur die een brugfunctie kan vervullen tussen de verschillende overheidsinstellingen]) - (Wijzigingen van de wet op de ziekenhuizen [Betere onderlinge samenwerking tussen ziekenhuizen - Instelling van zorgregio's - Programmatieregels voor de zware medische apparatuur : PET-scan en NMR ; strijd tegen de niet-erkende toestellen - Forfaitaire bijdrage van de patiŽnten bij oneigenlijk gebruik van de spoeddiensten - Bevriezen van de inhoudingen op de artsenhonoraria]) - (Beheersing van de begrotingsdoelstelling van de ziekteverzekering : machtigingen aan de Koning) - (Geneesmiddelen [Groepsgewijze herzieningen van geneesmiddelen - Verruiming van de referentieterugbetaling : generische en innovatieve geneesmiddelen - "Deconnexie" tussen de terugbetalingsbasis van een geneesmiddel en de publieksprijs - Invoering van de offerteaanvraag van geneesmiddelen buiten patent : kiwimodel - Verbod voor de farmaceutische ondernemingen om uit de terugbetalingsregeling te stappen - Reglementering van het gebruik van de informatiecampagnes i.v.m. de gezondheid voor commerciŽle doeleinden)
   Amendementen nrs 1 tot 22 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1122/2
p. 1-16 3-1122/2 p. 1-16 (PDF)
   Verslag van de heer Beke
3-1122/3
p. 1-36 3-1122/3 p. 1-36 (PDF)
   Algemene bespreking
3-107
p. 8-41 3-107 p. 8-41 (PDF)
   Artikelsgewijze bespreking
3-107
p. 41-62 3-107 p. 41-62 (PDF)
   Stemming en stemverklaring van de heer Beke
3-108
p. 49-50 3-108 p. 49-50 (PDF)
  3-108
p. 86 3-108 p. 86 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid (Hervorming van de wetgeving betreffende de organisatie van de hulpdiensten - Verbetering van de hulpverlening - Federale verankering van de materie - Operationele diensten van de civiele veiligheid - Oprichting van nieuwe juridische entiteiten : hulpverleningszones - Raad van de hulpverleningszone - Zoneraadsleden - College van hulpverleningszone - Technische commissie - Financiering en budgettair en financieel beheer - Bijzondere rekenplichtige - Personeel - Uitrusting en materieel - Specifiek toezicht - Civiele Bescherming - Algemene inspectie van de diensten van de civiele veiligheid - Preventie van brand en ontploffing - Verhaal van de kosten van de opdrachten - Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid - Bijzondere bepalingen in oorlogstijd - Wijziging artikel 5 Strafwetboek : straffen voor burgers die geen gevolg geven aan bevelen inzake opvordering, evacuatie of inlijving - Wijziging wet 30 juli 1979, wet 1 augustus 1985, Nieuwe Gemeentewet, programmawet 9 juli 2004, wet 31 december 1963) (3-2403)      
  Amendementen nrs 5 tot 8 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-2403/2
p. 3-6 3-2403/2 p. 3-6 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep (Mogelijk maken van de reglementering van dienstverlenende intellectuele beroepen die onder andere niet beschikken over het voldoende aantal beoefenaars om een Instituut te financieren zoals deze bedoeld in de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen - Zie ook doc. 3-1723) (3-1724)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (Parastatale instelling van het type A - Geneesmiddelencontrole) (3-1730)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1730/2
p. 1-3 3-1730/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Generatiepact (3-1484)      
  Amendement nr 1 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Toekenning pensioenbonus
3-1484/2
p. 1-2 3-1484/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Opdracht geven aan de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid om de doeltreffendheid na te gaan, in de toekomst, van de maatregelen genomen t.g.v. het eindeloopbaandebat
3-1484/2
p. 2-3 3-1484/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Vergroting van de inspanningen voor levenslange opleiding en erkenning van de tijdens de loopbaan verworven bekwaamheden
3-1484/2
p. 3-4 3-1484/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Discriminatie van de werknemers die op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag niet ten minste ťťn jaar ononderbroken dienstanciŽnniteit hebben
3-1484/2
p. 4 3-1484/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Beletten dat belemmeringen voor brugpensionering leiden tot een verhoging van het aantal zieken of oudere werklozen
3-1484/2
p. 4-5 3-1484/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Bijdragen en inhoudingen op pseudo-brugpensioen
3-1484/2
p. 6 3-1484/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Verlaging van de sociale bijdragen voor ondernemingen die in het kader van skill-pooling mensen boven de 50 aanwerven
3-1484/2
p. 6-7 3-1484/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Maatregelen tot versterking van de inspecties van buitenlandse werkgelegenheid in BelgiŽ
3-1484/2
p. 7-12 3-1484/2 p. 7-12 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Bevoegdheidsdelegatie naar de Koning - Goedkeuring door het Parlement van al de uitvoeringsbesluiten
3-1484/2
p. 12 3-1484/2 p. 12 (PDF)
  Algemene bespreking
   Actieve welvaartsstaat
3-141
p. 28 3-141 p. 28 (PDF)
  3-141
p. 29 3-141 p. 29 (PDF)
  3-141
p. 33 3-141 p. 33 (PDF)
   Begroting onder controle - "Gebricoleer" - Overname pensioenfondsen
3-141
p. 30 3-141 p. 30 (PDF)
   Copernicushervorming
3-141
p. 29 3-141 p. 29 (PDF)
   Creatie van werkgelegenheid
3-141
p. 30 3-141 p. 30 (PDF)
   Eindeloopbaanbonus of "zilversprong"
3-141
p. 32 3-141 p. 32 (PDF)
   Financiering van de sociale zekerheid
3-141
p. 32 3-141 p. 32 (PDF)
   Nederlands sociaal stelsel
3-141
p. 29 3-141 p. 29 (PDF)
  3-141
p. 37 3-141 p. 37 (PDF)
   Ruime delegatie van wetgevende bevoegdheid aan de Koning
3-141
p. 28 3-141 p. 28 (PDF)
   Uitblijven van de defederalisering van de arbeidsmarkt
3-141
p. 31-32 3-141 p. 31-32 (PDF)
   Verlaging van de arbeidslasten
3-141
p. 32 3-141 p. 32 (PDF)
   Werkzaamheden van de werkgroep "Vergrijzing van de bevolking" en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen
3-141
p. 30-31 3-141 p. 30-31 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaars (Algemeen fiscaal kader - Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en bevordering van de opleiding van jonge amateursportbeoefenaars) (3-2404)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Beke
3-2404/2
p. 1-3 3-2404/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen (3-2438)      
  Verslag van de heer Beke
3-2438/2
p. 1-9 3-2438/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1302)      
  Amendement nr 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Sociaal stookoliefonds - Financiering
3-1302/2
p. 6-7 3-1302/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Sociaal stookoliefonds
3-1302/2
p. 4-6 3-1302/2 p. 4-6 (PDF)
  Verslag van de heer Beke
3-1302/3
p. 1-32 3-1302/3 p. 1-32 (PDF)
   Aardappelfonds
3-1302/3
p. 5-6 3-1302/3 p. 5-6 (PDF)
   Betere inning van de sociale bijdragen van de zelfstandigen - Aantal juridische middelen
3-1302/3
p. 13-15 3-1302/3 p. 13-15 (PDF)
  3-1302/3
p. 21-22 3-1302/3 p. 21-22 (PDF)
   Experimenten op de menselijke persoon - Bijdragen
3-1302/3
p. 5 3-1302/3 p. 5 (PDF)
  3-1302/3
p. 22-23 3-1302/3 p. 22-23 (PDF)
   Fonds broeikasgassen
3-1302/3
p. 10 3-1302/3 p. 10 (PDF)
   Fooronderneming : arbeidsduur
3-1302/3
p. 7 3-1302/3 p. 7 (PDF)
   Kinderbijslag : aanpassing van de wetgeving aan de Bologna-bepalingen die het hoger onderwijs regelen
3-1302/3
p. 4-5 3-1302/3 p. 4-5 (PDF)
  3-1302/3
p. 22 3-1302/3 p. 22 (PDF)
   Lijst van de openbare kredietinstellingen die ressorteren onder de wet van 5 december 1968 op de CAO's en de paritaire comitťs
3-1302/3
p. 8 3-1302/3 p. 8 (PDF)
   Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA)
3-1302/3
p. 3-4 3-1302/3 p. 3-4 (PDF)
   Persistente organische verontreinigende stoffen (POPS)
3-1302/3
p. 9 3-1302/3 p. 9 (PDF)
   Sociaal stookoliefonds
3-1302/3
p. 10 3-1302/3 p. 10 (PDF)
  3-1302/3
p. 10-13 3-1302/3 p. 10-13 (PDF)
  3-1302/3
p. 19-20 3-1302/3 p. 19-20 (PDF)
   Staatssteun voor het zeevervoer voor de baggersector
3-1302/3
p. 2-3 3-1302/3 p. 2-3 (PDF)
   Statuut van zelfstandige dierenartsen die opdrachten uitvoeren voor het FAVV
3-1302/3
p. 6 3-1302/3 p. 6 (PDF)
  3-1302/3
p. 23 3-1302/3 p. 23 (PDF)
   Tewerkstelling van scheepsjongens
3-1302/3
p. 9 3-1302/3 p. 9 (PDF)
   Uitzondering op de verplichte ministeriŽle goedkeuring van CAO's : afwijkingen op de minimumarbeidsduur
3-1302/3
p. 8 3-1302/3 p. 8 (PDF)
  3-1302/3
p. 23-24 3-1302/3 p. 23-24 (PDF)
   Voorschotten op onderhoudsgelden : overgangsmaatregelen
3-1302/3
p. 10 3-1302/3 p. 10 (PDF)
  3-1302/3
p. 10 3-1302/3 p. 10 (PDF)
  3-1302/3
p. 13 3-1302/3 p. 13 (PDF)
  3-1302/3
p. 20-21 3-1302/3 p. 20-21 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   POPS (Persistente organische verontreinigende stoffen : sancties - Wet 21 december 1998)
3-1302/8
p. 3-4 3-1302/8 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Samenvatting verslag Commissie Sociale Aangelegenheden
3-124
p. 18-20 3-124 p. 18-20 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Hervorming van het betaald educatief verlof
3-125
p. 28 3-125 p. 28 (PDF)
   Kinderbijslag : aanpassing van de wetgeving aan de Bologna-bepalingen die het hoger onderwijs regelen
3-125
p. 28 3-125 p. 28 (PDF)
   Sociaal stookoliefonds
3-125
p. 28-29 3-125 p. 28-29 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1303)      
  Verslag van de heer Beke
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid : toekenning van de opbrengst van de verpakkingsheffing aan de financiering van de gezondheidszorg
3-1302/3
p. 18 3-1302/3 p. 18 (PDF)
  3-1302/3
p. 25 3-1302/3 p. 25 (PDF)
  3-1302/3
p. 28 3-1302/3 p. 28 (PDF)
   Bijkomende vermindering van de werkgeversbijdrage "beroepsziekten"
3-1302/3
p. 15-16 3-1302/3 p. 15-16 (PDF)
   Financiering pensioenen : ten laste leggen van sommige lasten voortvloeiend uit het wettelijk kapitalisatiestelsel, die normaal door het globaal beheer worden gedragen, van dit wettelijk stelsel
3-1302/3
p. 28-29 3-1302/3 p. 28-29 (PDF)
   Opheffing van het stelsel van de vrijwillig verzekerden (Pensioenen)
3-1302/3
p. 18-19 3-1302/3 p. 18-19 (PDF)
   Problematiek van de socialezekerheidsbijdragen
3-1302/3
p. 27 3-1302/3 p. 27 (PDF)
   Solidariteitsbijdrage op bedrijfsvoertuigen
3-1302/3
p. 16-18 3-1302/3 p. 16-18 (PDF)
  3-1302/3
p. 25-26 3-1302/3 p. 25-26 (PDF)
   Vrijstelling van betaling van solidariteitsbijdrage op het vakantiegeld van het personeel van de deelgebieden
3-1302/3
p. 24-25 3-1302/3 p. 24-25 (PDF)
  3-1303/3
p. 1 3-1303/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Samenvatting verslag Commissie Sociale Aangelegenheden
3-124
p. 20-21 3-124 p. 20-21 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Financiering van de sociale zekerheid - Pensioenen
3-125
p. 27 3-125 p. 27 (PDF)
   Solidariteitsbijdrage op bedrijfsvoertuigen
3-125
p. 27 3-125 p. 27 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Amendement nr 4 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Farmaceutische specialiteiten zonder patent die niet worden terugbetaald en waarvan het werkzaam bestanddeel aanwezig is in geen enkele farmaceutische specialiteit die opgenomen is in de lijst van terugbetaalbare specialiteiten
3-1493/2
p. 3 3-1493/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Uitsluiting van alle medische hulpmiddelen, zoals implantaten, uit het budget van de financiŽle middelen van het ziekenhuis indien deze hetzij het voorwerp uitmaken van een tegemoetkoming vanwege de ziekteverzekering, hetzij voorkomen op een door de Koning, op voorstel van het Verzekeringscomitť, vast te stellen lijst
3-1493/2
p. 3-4 3-1493/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Rechten van de vrijwilliger - Relatie organisatie-vrijwilliger
3-1493/2
p. 5 3-1493/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Vergoeding door de organisatie van de door de vrijwilliger gemaakte kosten
3-1493/2
p. 5-6 3-1493/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Onbetaald verlof voor de vrijwilliger-bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie
3-1493/2
p. 6-7 3-1493/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Oprichting van een Technische Raad voor radio-isotopen
3-1493/2
p. 1-2 3-1493/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Amendement nr 24 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging wet 11 mei 2003 tot oprichting van Federale Raden van Landmeters-Experten : honorarium van de assessoren aangeduid binnen de Federale Raad om een tuchtzaak te onderzoeken
3-1775/2
p. 16-17 3-1775/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 25 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging wet 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie : toegang tot documenten van de werkgever - Advies van de Nationale Arbeidsraad
3-1775/2
p. 18 3-1775/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 27 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Betaald educatief verlof : hoger onderwijs (Bachelor en master opleidingen)
3-1775/2
p. 21-24 3-1775/2 p. 21-24 (PDF)
  Amendementen nrs 26 en 28 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Leeftijdsdiscriminatie : uitzondering voor de krijgsmacht
3-1775/2
p. 18-21 3-1775/2 p. 18-21 (PDF)
  3-1775/2
p. 24 3-1775/2 p. 24 (PDF)
  Algemene bespreking
   Betaald educatief verlof
3-177
p. 54 3-177 p. 54 (PDF)
   Fiscale aftrekbaarheid van renovatie van huurwoningen
3-177
p. 53 3-177 p. 53 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (3-1988)      
  Amendement nr 45 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Beheer van gezondheidsgegevens
3-1988/2
p. 35-36 3-1988/2 p. 35-36 (PDF)
  Amendement nr 46 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Uitzonderingen op het principe van de tegenstelbaarheid van erkenningen van hospitalen
3-1988/2
p. 36 3-1988/2 p. 36 (PDF)
  Amendement nr 47 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Honorariumsupplementen
3-1988/2
p. 36-38 3-1988/2 p. 36-38 (PDF)
  Amendement nr 48 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Betere financiering van de ziekenhuizen door middel van samenaankoop
3-1988/2
p. 39-40 3-1988/2 p. 39-40 (PDF)
  Amendement nr 49 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Beperking van de periode waarin een toelage kan worden genoten van het sociaal stookoliefonds
3-1988/2
p. 40-41 3-1988/2 p. 40-41 (PDF)
  Amendement nr 50 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Zekerheid voor ouderen die een zelfstandige activiteit aanvatten van een terugvalsmogelijkheid op een statuut van werkloze
3-1988/2
p. 41-42 3-1988/2 p. 41-42 (PDF)
  Algemene bespreking
   Programmawet vol fondsen - Toetsing aan de criteria voor goed bestuur
3-196
p. 21-24 3-196 p. 21-24 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-196
p. 37-39 3-196 p. 37-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - Definitieve arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval : aanpassing van de arbeidsomstandigheden versus einde van de overeenkomst wegens overmacht - Wijziging wet 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden 16 jaar toegang tot bioscoopzalen wordt ontzegd) (3-2429)      
  Verslag van de heer Beke
3-2429/3
p. 1-3 3-2429/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (3-1812)      
  Amendement nr 12 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Organiseren van een systeem van registratie van gegevens inzake kanker
3-1812/3
p. 3 3-1812/3 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 16 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Invoering van een stelsel voor samenaankoop voor ziekenhuizen
3-1812/3
p. 6-8 3-1812/3 p. 6-8 (PDF)
  Amendement nr 20 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Oprichting van een interne werkgroep "radio-isotopen" binnen de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
3-1812/3
p. 9 3-1812/3 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 22 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Experimenten op de menselijke persoon : versoepeling van de wet - Advies ethische comitťs - Specifieke situatie van wetenschappelijke verenigingen
3-1812/3
p. 10 3-1812/3 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Uitbreiding bevoegdheden en opleiding vroedvrouwen
3-1812/3
p. 1 3-1812/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 13 tot 15 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Beperking van de ereloonsupplementen ten laste van de opgenomen patiŽnt
3-1812/3
p. 4-6 3-1812/3 p. 4-6 (PDF)
  Amendementen nrs 17 tot 19 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   PatiŽntenrechten - Evaluatie door de federale commissie "rechten van de patiŽnt"
3-1812/3
p. 8-9 3-1812/3 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 11 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Uitbreiding bevoegdheden vroedvrouwen
3-1812/3
p. 1-3 3-1812/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 23 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Toekenning beroepstitel van vroedvrouw
3-1812/4
p. 1 3-1812/4 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 24 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Uitbreiding bevoegdheden en opleiding vroedvrouwen - Technische correctie
3-1812/4
p. 2 3-1812/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 29 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Rechten van de patiŽnt : recht om klacht neer te leggen
3-1812/4
p. 3-4 3-1812/4 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 25 en 26 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Bepalingen die gelden in gezondheidsbedreigende situaties
3-1812/4
p. 2-3 3-1812/4 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 27 en 28 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Responsabilisering van de zorgverstrekkers inzake het voorschrijven van geneesmiddelen
3-1812/4
p. 3 3-1812/4 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heer Beke en mevrouw Zrihen
3-1812/5
p. 1-54 3-1812/5 p. 1-54 (PDF)
   Beperking van de ereloon-supplementen ten laste van de opgenomen patiŽnt (dringende patiŽnten, door een ouder begeleide kinderen, lot van de kinderartsen)
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
   Effectieve inning van het remgeld voor thuisverpleging
3-1812/5
p. 7 3-1812/5 p. 7 (PDF)
  3-1812/5
p. 16 3-1812/5 p. 16 (PDF)
  3-1812/5
p. 21 3-1812/5 p. 21 (PDF)
   Gegevensuitwisseling betreffende de ziekenhuizen tussen publieke instellingen zoals FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het Kenniscentrum via de technische cel
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
   Geneesmiddelen : prijs en terugbetalingsbasis ; goedkope voorschriften ; technische correcties ; groepsgewijze herziening ; heffingen ; forfaitarisatie ; radio-isotopen ; aanpassingen van referenties ; zorgprogramma reproductieve geneeskunde ; indexatie-heffingen ; aanpassingen wet van 24 februari 1921 (verdovende middelen)
3-1812/5
p. 5 3-1812/5 p. 5 (PDF)
  3-1812/5
p. 15-16 3-1812/5 p. 15-16 (PDF)
  3-1812/5
p. 21 3-1812/5 p. 21 (PDF)
   Gezondheidsbedreigende situaties : maatregelen die dringend nodig zijn voor de bescherming van gezondheid van de bevolking
3-1812/5
p. 4-5 3-1812/5 p. 4-5 (PDF)
  3-1812/5
p. 15 3-1812/5 p. 15 (PDF)
  3-1812/5
p. 21 3-1812/5 p. 21 (PDF)
   Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg : plaatsvervanger voor de leidende ambtenaren die in de raad van bestuur zetelen
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
   Minderjarigen : eigen recht op tegemoetkomingen voor geneeskundige verzorging voor niet begeleide minderjarige vreemdelingen en voor kinderen ten laste van zelfstandigen die niet meer in staat zijn hun sociale bijdragen te betalen
3-1812/5
p. 8 3-1812/5 p. 8 (PDF)
   Nieuwe terugbetalingsprocedure voor implantaten en invasieve medische hulpmiddelen : wijzigingen wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 en wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987
3-1812/5
p. 4 3-1812/5 p. 4 (PDF)
  3-1812/5
p. 14 3-1812/5 p. 14 (PDF)
  3-1812/5
p. 20 3-1812/5 p. 20 (PDF)
   Organiseren van een systeem van registratie van gegevens inzake kanker in het kader van een stichting
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
  3-1812/5
p. 14 3-1812/5 p. 14 (PDF)
  3-1812/5
p. 20 3-1812/5 p. 20 (PDF)
   Rechten van de patiŽnt - Plicht tot informatieverstrekking van het ziekenhuis
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
  3-1812/5
p. 4 3-1812/5 p. 4 (PDF)
   Responsabilisering van de zorgverstrekkers inzake het voorschrijven van geneesmiddelen en specialiteiten : instelling bij de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV van twee administratieve rechtscolleges, ťťn in eerste aanleg en ťťn in graad van beroep om de rechten van de verdediging beter te waarborgen
3-1812/5
p. 5-6 3-1812/5 p. 5-6 (PDF)
  3-1812/5
p. 7 3-1812/5 p. 7 (PDF)
  3-1812/5
p. 16 3-1812/5 p. 16 (PDF)
  3-1812/5
p. 21 3-1812/5 p. 21 (PDF)
   Riziv - Wijziging van de verzekerbaarheidsgegevens - Regularisaties - Globalisering van de terugbetalingen aan de rechthebbenden verschuldigd
3-1812/5
p. 7 3-1812/5 p. 7 (PDF)
   Speciaal solidariteitsfonds - Aanvragen voor tegemoetkoming in de kost voor weesgeneesmiddelen
3-1812/5
p. 7 3-1812/5 p. 7 (PDF)
   Uitbreiding bevoegdheden en opleiding vroedvrouwen
3-1812/5
p. 2 3-1812/5 p. 2 (PDF)
  3-1812/5
p. 8-13 3-1812/5 p. 8-13 (PDF)
  3-1812/5
p. 17-19 3-1812/5 p. 17-19 (PDF)
   Verpleegkundige thuiszorg : procedure waardoor het mogelijk wordt de fysieke afhankelijkheid van de patiŽnten beter te meten en de verpleegkundigen die het meetinstrument (Katzschaal) duidelijk misbruikt hebben, te straffen
3-1812/5
p. 7 3-1812/5 p. 7 (PDF)
   Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt : toepassing zowel op contractuele als op buitencontractuele rechtsverhoudingen ; recht op informatie mits aanwijzing van een vertrouwenspersoon ; maximumkostprijs voor het afschrift van het dossier ; versoepeling van het klachtrecht - Onafhankelijkheid van de ombudsfunctie
3-1812/5
p. 4 3-1812/5 p. 4 (PDF)
  3-1812/5
p. 14 3-1812/5 p. 14 (PDF)
  3-1812/5
p. 20 3-1812/5 p. 20 (PDF)
   Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek : veroordeling van de instellingen van de sociale zekerheid tot de kosten ter zake van vorderingen uitsluitend ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden
3-1812/5
p. 8 3-1812/5 p. 8 (PDF)
   Wijzigingen houdende verduidelijking van sommige bepalingen van artikel 49ter van KB nr 78, meer bepaald betreffende de bijzondere bepalingen met het oog op het volgen van een zekere klinische opleiding in het kader van de medische samenwerking met landen die geen lidstaat zijn van de EU
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
   Wijzigingen wet van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong : traceerbaarheid, schrapping van hepatocytolysetests (= ATL-tests), personen bevoegd voor inspectie en controle op bloedinstellingen
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
  3-1812/5
p. 13 3-1812/5 p. 13 (PDF)
  3-1812/5
p. 19 3-1812/5 p. 19 (PDF)
  Algemene bespreking
3-188
p. 21-28 3-188 p. 21-28 (PDF)
   Herziening van de financiering van onze ziekteverzekering - Nood aan een maatschappelijk debat
3-188
p. 23-25 3-188 p. 23-25 (PDF)
   Organiseren van een systeem van registratie van gegevens inzake kanker in het kader van een stichting
3-188
p. 23 3-188 p. 23 (PDF)
   Uitbreiding bevoegdheden en opleiding vroedvrouwen
3-188
p. 22 3-188 p. 22 (PDF)
  3-188
p. 23 3-188 p. 23 (PDF)
   Wijzigingen wet van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong - Eerbiediging van het privť-leven
3-188
p. 22 3-188 p. 22 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen (Omzetting van de inhouding verricht zowel op het vakantiegeld van de personeelsleden van de overheidssector als op dit van de contractuele personeelsleden in een persoonlijke bijdrage en toebedeling ervan hetzij aan het fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels hetzij aan het globaal beheer) (3-1166)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1166/2
p. 1-3 3-1166/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-115
p. 36-40 3-115 p. 36-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van kamers van eerste aanleg en kamers van beroep bij de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV (3-1813)      
  Verslag van de heer Beke en mevrouw Zrihen
3-1813/2
p. 1 3-1813/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 (Tijdskrediet : opheffing overgangsbepaling in artikel 103 quater van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen - Startbanenstelsel : wijziging wet 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid - Voltijds brugpensioen en halftijdsbrugpensioen : wijziging wet 26 maart 1999 - Outplacement : wijziging wet 5 september 2001 - Uitsluiting van het recht van de ontslagen werknemer om afwezig te zijn om een andere job te zoeken : wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - Betaald educatief verlof : inkorting indieningstermijn voor terugbetalingsaanvragen ; verhoging van het maximum aantal uren bij samenvallende les- en werkuren ; renteloze lening vanwege het Sluitingsfonds ; wijziging herstelwet 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen - Vereenvoudiging van de procedure bij het aanwenden van een regeling van flexibele uurroosters : wijziging wet 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen - Fiscale bepalingen : vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ; champignonteelt ; aanvullende vergoedingen "canada-dry" ; feitelijke belastingvrijstelling van vervangingsinkomsten die een bepaalde begrenzing niet overschrijden ; legistieke verbetering inzake indexering van bepaalde bedragen) (3-2436)      
  Verslag van de heer Beke
3-2436/3
p. 1-8 3-2436/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (Hervorming van de wetgeving overheidsopdrachten - Omzetting Europese richtlijnen - Opheffing wet 24 december 1993) (3-1689)      
  Amendement nr 1 van de heer Beke
3-1689/2
p. 1-5 3-1689/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht (Vaststelling van het nieuwe statuut van de militairen van het actief kader - Wijziging wetten 21 juli 1844, 11 augustus 1923, 14 april 1965, 9 juli 1969, 14 januari 1975, 20 mei 1944 [3 wetten], 25 mei 2000, 16 mei 2001, 6 februari 2003, 25 februari 2003 - Opheffing wetten 23 december 1955, 1 maart 1958, 27 december 1961, 12 juli 1973, 21 december 1990, 20 mei 1994, 16 maart 2000, 11 november 2002, 27 maart 2003, 16 juli 2005, 5 maart 2006) (3-2014)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 5-15 3-201 p. 5-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale wetgevende kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (3-2342)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Beke
3-2342/2
p. 1-2 3-2342/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de gerechtelijke procedures betreft (Verduidelijking van de actiemogelijkheden van de rechter) (3-1959)      
  Verslag van de heer Beke
3-1959/2
p. 1-9 3-1959/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
3-200
p. 34 3-200 p. 34 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (Behoud van de analogie met de wet van 19 mei 1994 m.b.t. beperking en controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en met de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap - Omzetting van aanbevelingen van de Controlecommissie ingevolge vastgestelde toepassings- en interpretatieproblemen - Rechtzetting van anomalieŽn en terminologische fouten - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers - Financiering en boekhouding van de politieke partijen - Boegbeeldencampagne - Aanwijzing van de bijkomende kandidaat bij kartel - Propaganda op websites - Strafvordering - Boete bij verzuim van aangifte van giften) (3-2139)      
  Verslag van de heer Beke
3-2139/2
p. 1-4 3-2139/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-210
p. 87 3-210 p. 87 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiŽle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's (3-1712)      
  Voorstel van de heer Beke
3-1712/1
p. 1-3 3-1712/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de afschaffing van de accijnsverhogingen op motorbrandstoffen (Wijziging programmawet 5 augustus 2003 die het zogenaamde cliquetsysteem invoerde) (3-1389)      
  Verslag van de heer Beke
3-1389/2
p. 1-3 3-1389/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-154
p. 38-39 3-154 p. 38-39 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de commissies en de beroepscommissies bedoeld in de kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (3-838)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden (3-127)      
  Algemene bespreking
3-194
p. 18-25 3-194 p. 18-25 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (3-1440)      
  Amendementen nrs 1 tot 14 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1440/3
p. 1-11 3-1440/3 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 68 tot 81 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1440/5
p. 1-11 3-1440/5 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 112 en 113 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1440/7
p. 1-2 3-1440/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 130 tot 131, 135 tot 136 en 146 tot 148 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1440/8
p. 1-2 3-1440/8 p. 1-2 (PDF)
  3-1440/8
p. 3-4 3-1440/8 p. 3-4 (PDF)
  3-1440/8
p. 7-9 3-1440/8 p. 7-9 (PDF)
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de prenatale en de pre-implantatiediagnostiek (Vaststellen van duidelijke grenzen m.b.t. het gebruik van deze technieken) (3-416)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de rechten van de vrijwilliger (3-993)      
  Voorstel van de heer Beke c.s.
3-993/1
p. 1-26 3-993/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers (Onbetaald vrijwilligersverlof voor de vrijwilliger-bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie) (3-1528)      
  Voorstel van de heer Beke
3-1528/1
p. 1-3 3-1528/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal (Defacto-opheffing van de volledige anonimiteit van gameten) (3-1011)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten (Recht van het kind op kennis omtrent de afstamming versus privacy van de donor en van de moeder van het kind) (3-559)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichte en kosteloze registratie van de huurovereenkomst (3-1906)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1906/1
p. 1-3 3-1906/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van sommige bepalingen inzake studentenarbeid (Arbeidsovereenkomst voor studenten - Uitbreiding in de tijd van gunstige RSZ-regeling : wijziging besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Verhoging van de toegestane verdiensten opdat ze fiscaal te laste zouden blijven van de ouders : wijziging KB tot uitvoering WIB1992 en artikelen 136, 140 en 141 WIB1992) (3-630)      
  Algemene bespreking
3-115
p. 32-35 3-115 p. 32-35 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting (3-418)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel om het gebruik van bewakingscamera's te regelen (Vergunning - Principes - Camera's op de arbeidsplaats - Informatieplicht - Bekijken van de beelden - Bewaren en verbeteren van de beelden - Strafbepalingen) (3-1522)      
  Algemene bespreking
3-192
p. 4-20 3-192 p. 4-20 (PDF)
Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting (3-1067)      
  Amendementen nrs 20 tot 22 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1067/3
p. 1-3 3-1067/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, betreffende contracten van samenaankoop (Ziekenhuisfinanciering) (3-1888)      
  Voorstel van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1888/1
p. 1-11 3-1888/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van renovatie van onroerende goederen (Belastingvermindering voor woningen gelegen in bepaalde steden - Uitstel van de verhoging van het kadastraal inkomen - Wijziging WIB 1992) (3-1905)      
  Voorstel van de heer Beke
3-1905/1
p. 1-8 3-1905/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot beŽindiging van rechtswege van het huurcontract bij overlijden van de huurder (3-1558)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1558/1
p. 1-2 3-1558/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken (Wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 [Beperking van het vernietigingscontentieux tot reglementaire bepalingen en overheveling van de bevoegdheid voor beroepen tegen beslissingen met individuele strekking naar de gewone rechtbanken - Toelaatbaarheid van cassatieberoepen bij de Raad - Overheveling van leden van de Raad naar de gewone rechtbanken - Ontnemen aan de Raad van het vreemdelingencontentieux] - Wijziging Gerechtelijk Wetboek [Wedde van de overgehevelde raadsheren - Bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg om individuele rechtshandelingen van bestuurlijke overheden te vernietigen - Kortgeding tegen bestuurshandelingen met individuele draagwijdte - Vorderingen in nietigverklaring] - Wijziging van de vreemdelingenwet [Invoering van een Raad voor Vreemdelingen, die in vluchtelingenzaken de beslissingen van het Commissariaat voor de vluchtelingen en de staatlozen hervormt of vernietigt - Opheffing van de Vaste Beroepscommissie voor de vluchtelingen]) (3-1670)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Beke, Schouppe, Steverlynck, Van den Brande en Van Peel en van de dames de Bethune, De Schamphelaere en Thijs
3-1670/1
p. 1-62 3-1670/1 p. 1-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een verbod om supplementen aan te rekenen bij de ziekenhuisopname van een persoon voor wie om medische of psychosociale redenen de permanente bijstand van een familielid of derde persoon noodzakelijk is (Kamer- en honorariumsupplementen) (3-2046)      
  Voorstel van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-2046/1
p. 1-3 3-2046/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 76 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 1 juli 1994) (Afschaffing van het door zelfstandige paramedici bij te houden verstrekkingenregister) (3-984)      
  Verslag van de heer Beke
3-984/3
p. 1-24 3-984/3 p. 1-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingaffiches in de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement (CommerciŽle reclameborden of affiches en niet-commerciŽle reclameborden of affiches groter dan 4m≤) (3-1714)      
  Voorstel van de heer Beke
3-1714/1
p. 1-2 3-1714/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid (CommerciŽle reclameborden of affiches en niet-commerciŽle reclameborden of affiches groter dan 4m≤) (3-1715)      
  Voorstel van de heer Beke
3-1715/1
p. 1-3 3-1715/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (CommerciŽle reclameborden of affiches en niet-commerciŽle reclameborden of affiches groter dan 4m≤) (3-1713)      
  Voorstel van de heer Beke
3-1713/1
p. 1-3 3-1713/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen (3-1519)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1519/3
p. 1-4 3-1519/3 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 63 tot 69 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1519/6
p. 1-4 3-1519/6 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 75 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1519/8
p. 1-2 3-1519/8 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 76 van de heren Vankrunkelsven en Beke
3-1519/8
p. 2 3-1519/8 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Kruispuntbank van honden en tot instelling van een Adviesraad inzake gevaarlijke honden (Opleggen van bepaalde voorwaarden aan de eigenaar van een hond - Bevoegdheid van de burgemeester) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen) (3-697)      
  Amendementen nrs 23 tot 30 van de heer Beke
3-697/5
p. 4-8 3-697/5 p. 4-8 (PDF)
  Amendement nr 59 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-697/6
p. 9 3-697/6 p. 9 (PDF)
  Algemene bespreking
3-194
p. 18-25 3-194 p. 18-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen (Grondige hervorming van de Orde van geneesheren) (3-373)      
  Amendement nr 14 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-373/7
p. 1-2 3-373/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 17 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere ingediend na de goedkeuring van de verslagen
3-373/11
p. 2 3-373/11 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (3-1777)      
  Verslag van de heer Beke
3-1777/4
p. 1 3-1777/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (3-1734)      
  Algemene bespreking
3-192
p. 4-20 3-192 p. 4-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake deontologie van de gezondheidszorgberoepen (Wijziging wet tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen - Bevoegdheid van de Raad, hetzij ambtshalve, hetzij na klacht, hetzij na mededeling door de procureur van een rechterlijke uitspraak, hetzij na melding door een bevoegde instantie, kennis te nemen van elke zaak en deze zonder gevolg te rangschikken of een tuchtrechtelijke sanctie op te leggen - Samenstelling van de Raden - Bemiddeling - Onderzoekscolleges - Raad van eerste aanleg - Raad van beroep - Verjaring - Wijziging art. 614 Gerechtelijk Wetboek : Hof van Cassatie) (3-2030)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-2030/3
p. 1-3 3-2030/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 204 van de programmawet van 27 december 2004, met betrekking tot het stookoliefonds (Afschaffing van de restrictie wat betreft de levering) (3-1140)      
  Voorstel van de heer Beke
3-1140/1
p. 1-2 3-1140/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro (Verlenging van de termijn waarin oude muntstukken kunnen worden ingeleverd en dit ten gunste van de slachtoffers van de vloedgolf in Zuid-Oost-AziŽ) (3-991)      
  Voorstel van de heer Beke c.s.
3-991/1
p. 1-3 3-991/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Beke
3-991/2
p. 1 3-991/2 p. 1 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heren Beke en Germeaux en mevrouw De Roeck
3-95
p. 56-57 3-95 p. 56-57 (PDF)
  3-95
p. 83-84 3-95 p. 83-84 (PDF)
  Algemene bespreking
3-95
p. 49-54 3-95 p. 49-54 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
3-97
p. 36-38 3-97 p. 36-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de woninghuurwet (Inlassen van een clausule waardoor de huurder kan inspelen op bijzondere situaties, zodat hij vroeger dan overeengekomen de woning kan verlaten zonder de opzeggingstermijn of de opzeggingsvergoeding te hoeven respecteren [Jonge gezinnen : professionele mobiliteit; oudere mensen : vertrek naar serviceflat]) (3-1279)      
  Voorstel van de heer Beke
3-1279/1
p. 1-5 3-1279/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 35 en 39 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling) (Derde opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1, 35 en 39 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling en seks met dieren te verbieden) (3-1146)      
  Verslag van de heer Beke
3-1146/3
p. 1-10 3-1146/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de termijn te verkorten die moet verlopen alvorens een achtergelaten hond kan worden geadopteerd (3-1145)      
  Verslag van de heer Beke
3-1145/3
p. 1-10 3-1145/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 109 en 111 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, ter verruiming van het toepassingsgebied van het betaald educatief verlof (Examens en stages in het kader van het open- en afstandsonderwijs - Assessmentprocedure bij een validerende instantie - Professionele bacheloropleiding) (3-1527)      
  Voorstel van de heer Beke
3-1527/1
p. 1-5 3-1527/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 30bis van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van motorvoertuigverlichting overdag (3-1096)      
  Voorstel van de heren Germeaux, Koninckx en Beke
3-1096/1
p. 1-11 3-1096/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de dierenbeschermingswet en de nieuwe gemeentewet met betrekking tot de registratie van bijtincidenten met honden (Oprichting van een gegevensbank betreffende bijtincidenten en mededeling van deze gegevens aan de burgemeester, die relevante maatregelen kan opleggen - Strafsancties - Gemeentelijke administratieve sancties) (3-1745)      
  Voorstel van de heer Beke
3-1745/1
p. 1-7 3-1745/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-194
p. 18-25 3-194 p. 18-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (3-1953)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Beke
3-1953/3
p. 1-2 3-1953/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-207
p. 17-23 3-207 p. 17-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden (Opmaken van een verklaring van overlijden door een arts - Overhandiging van deze verklaring aan de ambtenaar van de burgerlijke stand door getuigen - Wettelijke waarborgen d.m.v. steekproeven door wetsgeneesheren - Vermelding van plaats, datum en uur van het overlijden in de overlijdensakte - Euthanasie - Onnatuurlijk overlijden - Strafbepalingen - Wijziging artikelen 77 tot 84 Burgerlijk Wetboek en invoeging art. 76bis in hetzelfde Wetboek - Wijziging artikelen 43 en 44 Wetboek van strafvordering : wetsgeneesheren) (3-1371)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1371/1
p. 1-11 3-1371/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen (Opheffing van de verplichting voor beroepsorganisaties om zich te richten tot huisartsen ťn specialisten maar met behoud van de mogelijkheid - De organisatie moet een minimumpercentage geneesheren bereiken om te mogen deelnemen aan de verkiezingen) (3-1282)      
  Voorstel van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1282/1
p. 1-2 3-1282/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1282/2
p. 1 3-1282/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van ... tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht (Behoud van het burgerstatuut voor de ingeschrevenen in de School voor onderofficieren die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt - Kindsoldaten) (3-2075)      
  Voorstel van de dames de Bethune en Tindemans en de heer Beke
3-2075/1
p. 1-4 3-2075/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet wat betreft de aankoop van een gezelschapsdier (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het sluiten van een overeenkomst voor een verkoop of afbetaling met het oog op de aankoop van een gezelschapsdier te verbieden) (Aansporing van de aankopers van gezelschapsdieren [voornamelijk honden en katten] om hun verantwoordelijkheid op te nemen en bestrijding van de overmatige schuldenlast) (3-1147)      
  Verslag van de heer Beke
3-1147/4
p. 1-11 3-1147/4 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, door middel van de invoering van maatregelen inzake de gevaarlijke honden (3-718)      
  Algemene bespreking
3-194
p. 18-25 3-194 p. 18-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten, van de bedienaars van de erkende erediensten en van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad (Parochieassistenten benoemd op vacante plaatsen van onderpastoor) (3-1214)      
  Voorstel van de heren Beke en Hugo Vandenberghe
3-1214/1
p. 1-2 3-1214/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (In overeenstemming brengen van de wet met het tussengekomen arrest van het Arbitragehof nr 157/2004 van 6 oktober 2004) (3-1289)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1289/1
p. 1-18 3-1289/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake rituele slachtingen (Rituele slachtingen : opheffen van de uitzonderingen en verplichting tot etikettering) (3-808)      
  Amendementen nrs 9 en 10 van de heren Steverlynck en Beke
3-808/5
p. 1-3 3-808/5 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders (Recht van de pleegouders om zelf te beslissen in dagelijkse of dringende aangelegenheden - Recht van inspraak van de pleegouders - Ouderlijk gezag - Jeugdrechtbank) (3-1772)      
  Voorstel van de dames De Schamphelaere en de Bethune en de heren Beke, Van den Brande en Schouppe
3-1772/1
p. 1-15 3-1772/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de toegang en controle van buitenlandse werknemers (3-1680)      
  Voorstel van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1680/1
p. 1-10 3-1680/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de fiscale aftrekbaarheid van renovatie- en aanpassingswerken door de eigenaar-verhuurder (Woningen verhuurd via een socialeverhuurkantoor) (3-1529)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1529/1
p. 1-4 3-1529/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-154
p. 39-41 3-154 p. 39-41 (PDF)
Zout in voeding (Europees ontwerp tot wijziging van de richtlijn inzake voedseletiketten) (3-4729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6454 3-66 p. 6454 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7258-7259 3-70 p. 7258-7259 (PDF)
Zwarte lijsten - Studie - Wetgevende initiatieven (Bestrijding van de spam) (3-5597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7771 3-73 p. 7771 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999