Auteurs- en sprekersregister betreffende "Miller Richard" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanwezigheid van Belgische speciale strijdkrachten in Ivoorkust (5-2653)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2653
Actualiteitendebat : de politieke hervormingen en de overgang naar de democratie in de Arabische wereld      
  Volksopstanden - Bloedige onderdrukking - Noord-Afrika - Midden-Oosten - LibiŽ - Toetreding van LibiŽ tot de VN-Mensenrechtenraad - Wapenleveringen door FN Herstal aan LibiŽ - EU
   Debat
5-13
p. 22-36 5-13 p. 22-36 (PDF)
Belgische ambassades en consulaten - Eventuele reorganisatie - Cijfermatige evaluatie van de Belgische aanwezigheid in het buitenland - Resultaten - Maatregelen (5-256)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-256
Belgische musea - Collecties - Opslag - Plaatsprobleem - Oplossing door voorraadvermindering, eigendomsoverdracht, eventuele vernietiging (5-556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-556
Besnijdenis - Bestrijding - Rapport van de experts van december 2009 - Besluiten - InterministeriŽle Conferentie - Aangehouden actiemogelijkheden - Genitaal onderzoek van de meisjes tijdens het medische schoolonderzoek (5-257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-257
Bevolkingsregisters - Gebruik - Toegang voor een schepen - Modaliteiten - Voorwaarden voor het gebruik van de gegevens (5-2756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2756
Civiele bescherming - Ghlin - Vrijwilligers - Salaris - Vergoeding - Achterstand - Computerprobleem - Oplossing (5-135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-135
Compacte fluorescentielampen - Verpakkingen - Bedrieglijke informatie - Test-Aankoop - Studie - Consumentenbescherming - Initiatieven (5-241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-241
Daflon - Prijs - Verschil tussen BelgiŽ en Frankrijk - Eventuele prijsdaling (5-333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-333
De Afghanistan-conferentie te Bonn (Terugtrekking van de internationale coalitie - Deelname van vertegenwoordigers van de Taliban - Civiele bijdrage van BelgiŽ) (5-1363)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 50-51 5-105 COM p. 50-51 (PDF)
De Belgische achteruitgang inzake innovatie (5-1579)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-113 COM
p. 4-5 5-113 COM p. 4-5 (PDF)
De Belgische actie om HissŤne Habrť te laten berechten (5-3670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3670
De Belgische actie om HissŤne Habrť te laten berechten (5-4329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4329
De Belgische hulp aan humanitaire organisaties werkzaam in de Hoorn van Afrika (Voedselschaarste - Keuze van NGO's - Duurzame hulp) (5-1334)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-102 COM
p. 4-6 5-102 COM p. 4-6 (PDF)
De Belgische jongeren die in SyriŽ vechten en terugkeren (5-3295)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 22-28 5-216 COM p. 22-28 (PDF)
De Belgische onderdanen die door IsraŽl werden vastgehouden (Actievoerders die de Palestijnse zaak verdedigen) (5-260)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-30
p. 10-14 5-30 p. 10-14 (PDF)
De Belgische onderdanen die in SyriŽ vechten en het Plan Radicalisme (5-3344)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 22-28 5-216 COM p. 22-28 (PDF)
De Belgische ondernemingen die met Iran samenwerken (Uitvoer van materiaal dat voor een kernprogramma kan gebruikt worden - FinanciŽle transacties) (5-1477)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 56-59 5-105 COM p. 56-59 (PDF)
De Belgische steun aan de militaire operatie Sangaris (in de Centraal-Afrikaanse Republiek) (5-1245)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-135
p. 8-9 5-135 p. 8-9 (PDF)
De Nationale Coalitie van de Syrische oppositie (Financiering van de oppositie - Versoepeling van het wapenembargo - Aftreden van president Al Assad) (5-3341)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 9-17 5-224 COM p. 9-17 (PDF)
De Pakistaanse wet die godslastering verbiedt (Verbod om beledigende opmerkingen te maken tegenover de heilige profeet) (5-689)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-52 COM
p. 10-12 5-52 COM p. 10-12 (PDF)
De aan Burundi toegekende ontwikkelingshulp (Aansporen van de Burundese overheid om de eisen van de civiele maatschappij in te willigen - Aanmoedigingsschijven) (5-2656)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-210 COM
p. 4-8 5-210 COM p. 4-8 (PDF)
De aankondiging door de VN van het einde van de hongersnood in SomaliŽ (5-6257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6257
De achteruitgang van BelgiŽ inzake innovatie (5-1892)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-138 COM
p. 12-14 5-138 COM p. 12-14 (PDF)
De alarmerende situatie van de Moslimexecutieve in BelgiŽ (Interne verdeeldheid) (5-372)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-44
p. 22-24 5-44 p. 22-24 (PDF)
De alarmerende toestand van de kopten (Geweld tegenover de christelijke minderheid in Egypte) (5-1362)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 49-50 5-105 COM p. 49-50 (PDF)
De asbestslachtoffers in de buurt van Harmignies (5-990)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-102
p. 32-34 5-102 p. 32-34 (PDF)
De bescherming van Belgische onderdanen die in Nigeria wonen (tegen aanslagen van de islamitische sekte Boko Haram) (5-386)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-45
p. 9-11 5-45 p. 9-11 (PDF)
De betrouwbaarheid van de stresstests die de Europese Bankautoriteiten opleggen (5-3861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3861
De betrouwbaarheid van de stresstests die de Europese Bankautoriteiten opleggen (5-4331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-4331
De beweringen over handel vanuit BelgiŽ in het dossier Viktor Bout (Wapenhandel - Witwassen van geld - Zie vraag om uitleg 5-165) (5-695)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-63 COM
p. 21-24 5-63 COM p. 21-24 (PDF)
De bezetting van de regio Abyei door het Noord-Soedanese leger (Risico op een nieuwe burgeroorlog tussen het noorden en het zuiden - Blauwhelmen - Bescherming van de bevolking - Referendum - Vredesproces) (5-1060)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 36-37 5-89 COM p. 36-37 (PDF)
De bezorgdheid om de wereldwijde concurrentie inzake zeldzame delfstoffen (Alarmerend economisch beleid van China) (5-239)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-30 COM
p. 9-11 5-30 COM p. 9-11 (PDF)
De bonus toegekend door Dexia (Bezoldiging van de CEO) (5-885)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-71 COM
p. 25-28 5-71 COM p. 25-28 (PDF)
De controle op de slachthuizen en het slachten zonder voorafgaande verdoving (5-228)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-19 COM
p. 23-24 5-19 COM p. 23-24 (PDF)
De controle over de verkoop van militaire uitrusting door het leger (Reglementering - Verkoop van 35 helikopters en 2 Airbusvliegtuigen tussen 2009 en 2012 aan een firma) (5-974)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-101
p. 23-27 5-101 p. 23-27 (PDF)
De criminalisering van homoseksualiteit in Burundi (5-76)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 20-21 5-11 COM p. 20-21 (PDF)
De crisis in Mali (Bezetting van het Noorden door terroristische Islamitische groepen) (5-2476)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-188 COM
p. 5-11 5-188 COM p. 5-11 (PDF)
De daling van BelgiŽ op de ranglijst van de persvrijheid (5-6230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6230
De definitieve kosten voor het openen van een consulaat in Marseille (Vergelijking met de vroegere ambassade te Nice) (5-75)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 19-20 5-11 COM p. 19-20 (PDF)
De diamantfraude in Antwerpen (Kimberley Process) (5-7635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7635
De diamantfraude in Antwerpen (Zwakke plekken in het Kimberley-proces - Controle op de herkomst van sommige diamanten - "Bloeddiamanten" - Gerechtelijk onderzoek) (5-2738)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-190 COM
p. 14-16 5-190 COM p. 14-16 (PDF)
De diplomatieke inspanningen om de toestand in Oost-Congo te verbeteren (Taak van de MONUC - Kaderovereenkomst voor de vrede - Onderhandelingen met de rebellen) (5-3032)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 20-23 5-224 COM p. 20-23 (PDF)
De door Saudi-ArabiŽ gefinancierde islamscholen in BelgiŽ (5-7205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7205
De door de IsraŽlische regering opgelegde beperking van de financiering van NGO's (Benadelen van ong's die ijveren voor vrede en mensenrechten) (5-1583)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-116 COM
p. 12-14 5-116 COM p. 12-14 (PDF)
De doorgang en het stoppen van een trein met radioactief afval in het station van Moeskroen (5-5176)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5176
De doorvoer van militair materieel in BelgiŽ (Luchttransport) (5-244)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobilieit, toegevoegd aan de eerste minister
5-28 COM
p. 17-18 5-28 COM p. 17-18 (PDF)
De eisen van transseksuele personen (5-3803)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3803
De eisen van transseksuele personen (5-4330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4330
De escalatie van geweld tussen Turkije en SyriŽ (in het kader van de Syrische burgeroorlog) (5-2540)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-188 COM
p. 16-22 5-188 COM p. 16-22 (PDF)
De evaluatie van de onthaalprocedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en van de verdwijningen (Samenwerkingsprotocol om het risico op ontsnapping of verdwijning te bestrijden) (5-230)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-23 COM
p. 8-10 5-23 COM p. 8-10 (PDF)
De evolutie van het Europees-mediterraan project na de Tunesische crisis (Revolutie - Lot van de Belgen - Reactie van de VN, EU en BelgiŽ - Impact op de andere Noord-Afrikaanse landen) (5-376)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 20-27 5-29 COM p. 20-27 (PDF)
De gevolgen die aan de Rondetafels van de Interculturaliteit gegeven zullen worden (Verslag met aanbevelingen met het oog op het welslagen van een samenleving die op diversiteit gebaseerd is - Gevaarlijke tekst die ingaat tegen de grondbeginselen van de Westerse samenleving - Interculturaliteit versus multiculturaliteit - Holocaust) (5-164)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-19 COM
p. 15-23 5-19 COM p. 15-23 (PDF)
De gevolgen van de begrotingsverminderingen van de Amerikaanse Defensie voor BelgiŽ (Gevolgen voor de militaire basis Kleine Brogel en voor de SHAPE) (5-1780)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-114 COM
p. 13-14 5-114 COM p. 13-14 (PDF)
De gevolgen van een afschaffing van de verplichte toediening van het poliovaccin (Vrijspraak voor ouders die het vaccin weigerden voor hun kind) (5-78)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-17
p. 17-19 5-17 p. 17-19 (PDF)
De gezamenlijke verklaring over gerechtelijke samenwerking tussen Turkije en BelgiŽ (Houding van de Belgische justitie tegenover de PKK - Terrorisme - Mensenrechten - Koerdische vluchtelingen in BelgiŽ) (5-807)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-89
p. 8-12 5-89 p. 8-12 (PDF)
De hervorming van de musea (Groepering en polen - Behoud van de werkgelegenheid - Privatisering - Toegangsprijzen) (5-3382)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard MIller aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-232 COM
p. 4-6 5-232 COM p. 4-6 (PDF)
De hervorming van de studentenarbeid (Mogelijkheid dat studenten een contingent arbeidsuren krijgen voor het hele jaar) (5-8)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 24-26 5-5 p. 24-26 (PDF)
De hervorming van de tax shelter-regeling ten voordele van het cinematografische werk (5-567)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-61
p. 28-29 5-61 p. 28-29 (PDF)
De hervorming van het federale wetenschapsbeleid (Federale culturele instellingen - Hervorming van de musea - Groeperen van de federale wetenschappelijke instellingen in polen) (5-747)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-83
p. 24-27 5-83 p. 24-27 (PDF)
De herziening van de richtlijn betreffende de liberalisering van de beursmarkten (Herziening van de MiFID-richtlijn tot invoering van concurrentie tussen de beurzen in de EU - Kritiek op het gebrek aan transparantie op de financiŽle markten) (5-229)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-21 COM
p. 18-20 5-21 COM p. 18-20 (PDF)
De houding van BelgiŽ ten aanzien van de Libische Nationale Overgangsraad (Anti-Kadhafi politiek orgaan) (5-776)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 24-26 5-73 COM p. 24-26 (PDF)
De houding van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie inzake de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten (Dialoog tussen IsraŽl en de Palestijnse autoriteit) (5-31)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-2 COM
p. 6-8 5-2 COM p. 6-8 (PDF)
De humanitaire toestand in SyriŽ (Mogelijkheid van een militaire interventie waardoor humanitaire organisaties de bevolking ter hulp kunnen komen) (5-532)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-58
p. 10-12 5-58 p. 10-12 (PDF)
De hygiŽne in de eetzalen van ziekenhuizen, rusthuizen en crŤches (5-7443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7443
De illegale handel in kunstwerken (5-844)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-66 COM
p. 18-20 5-66 COM p. 18-20 (PDF)
De impact van de Arabische lente op IsraŽl (5-6136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6136
De informatie die door WikiLeaks verspreid werd in verband met het bedrijf Forrest (Mislukken van de overname van een Canadees bedrijf na de onthulling dat het bedrijf Forrest uranium zou willen leveren hebben aan Iran) (5-375)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 27-28 5-29 COM p. 27-28 (PDF)
De internationale donorconferentie ten behoeve van Mali (FinanciŽle verbintenissen na het geweld - Bijdrage van BelgiŽ) (5-3656)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-236 COM
p. 5-6 5-236 COM p. 5-6 (PDF)
De internetfraude bij PC-Banking (5-1337)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-100 COM
p. 26-27 5-100 COM p. 26-27 (PDF)
De kostprijs van een Belgisch paspoort (en uitreiktermijnen) (5-1208)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 8-11 5-105 COM p. 8-11 (PDF)
De kunstverzameling van Dexia (5-2812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2812
De medische opvolging van de Belgische soldaten (Fysieke en gerechtelijke gezondheid van militairen na een buitenlandse missie) (5-631)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-58 COM
p. 6-7 5-58 COM p. 6-7 (PDF)
De mogelijke aanwezigheid van Belgische huurlingen in LibiŽ (5-2664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2664
De mogelijkheid van een gecoŲrdineerde aanpak bij het terugvorderen van geroofde schilderijen (5-1461)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 46-48 5-105 COM p. 46-48 (PDF)
De mond- en tandgezondheid (Resultaten van de RIZIV-studie) (5-272)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-34
p. 27-28 5-34 p. 27-28 (PDF)
De nakende installatie van de eerste Russische drijvende kerncentrale (Ongerustheid over veiligheid) (5-7)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 20-22 5-5 p. 20-22 (PDF)
De nationale minderheden in Letland en Estland (Russischtaligen) (5-927)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 34-36 5-73 COM p. 34-36 (PDF)
De niet-goedkeuring door de Franstaligen van het verslag dat aan de VN is voorgelegd (Antwoord op de aanbevelingen van de VN-Mensenrechtenraad - Uitblijven van de ratificatie van de raamovereenkomst over de bescherming van de minderheden) (5-152)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-23
p. 18-20 5-23 p. 18-20 (PDF)
De omzetting van de Europese richtlijn betreffende de audiovisuele sector (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Televisieomroepactiviteiten - Vertraging - Dwangsom) (5-1667)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-116 COM
p. 16-17 5-116 COM p. 16-17 (PDF)
De onafhankelijkheid van Zuid-Soedan en de rol van BelgiŽ in de opbouw van een stabiele Staat (5-543)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 31-34 5-45 COM p. 31-34 (PDF)
De onderhandelingen bij Ecofin met het oog op de invoering van fiscale heffingen op vliegtuigtickets (Alsook heffing op financiŽle transacties : Tobin taks) (5-9)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 18-19 5-5 p. 18-19 (PDF)
De ontmoeting met de Syrische oppositie (Nood aan een gemeenschappelijk oppositieplatform - Referendum over de nieuwe Grondwet - Geweld - Humanitaire hulp) (5-1843)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-130 COM
p. 17-19 5-130 COM p. 17-19 (PDF)
De ontwikkeling en de uitbreiding van het systeem van tax shelter (ten gunste van de Belgische cinema - Resultaten - Uitbreiding naar andere sectoren) (5-549)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-51 COM
p. 12-14 5-51 COM p. 12-14 (PDF)
De ontwikkelingshulp aan Congo (Controle op het Congolese beleid) (5-73)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 17-19 5-11 COM p. 17-19 (PDF)
De opheffing van de sancties tegen Zimbabwe in het kader van het Kimberley Process (5-8483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8483
De opheffing van het wapenembargo tegen SyriŽ (Risico dat de wapens in de verkeerde handen vallen) (5-1013)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-105
p. 21-25 5-105 p. 21-25 (PDF)
De oprichting van een Nationaal Instituut voor de mensenrechten (5-4691)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-282 COM
p. 15-16 5-282 COM p. 15-16 (PDF)
De opvolging van de controle van de wetgeving betreffende zonnebanken (5-74)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-16 COM
p. 6-8 5-16 COM p. 6-8 (PDF)
De permanente vertegenwoordiging van de taliban in Qatar (Starten van onderhandelingen over het tot stand brengen van vrede in Afghanistan) (5-1798)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-130 COM
p. 13-14 5-130 COM p. 13-14 (PDF)
De politieke spanningen in Egypte (Staatsgreep - SinaÔ - Moslimactivisten - Bescherming van de christelijke minderheid) (5-4109)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 32-37 5-261 COM p. 32-37 (PDF)
De praktijk van chelatietherapie in BelgiŽ en de vermoedens van kwakzalverij (Toediening van een vloeistof zodat de excretie van zware metalen door de nieren wordt verhoogd) (5-3570)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 39-42 5-230 COM p. 39-42 (PDF)
De problematiek van de bilaterale investerings- en beschermingsakkoorden (BITs) (Sociale en milieuclausules - Rechten van de mens - Duurzame ontwikkeling - Schending van het Europees recht) (5-1647)      
  Verslag van de heer Richard Miller en mevrouw Olga Zrihen
5-1647/1
p. 1-17 5-1647/1 p. 1-17 (PDF)
De procedure voor de aanschaf van wapens bestemd voor het gebruik door de federale politie en door de politiezones (Aankoop Smith & Wesson-wapens in plaats van FN-wapens) (5-740)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-66 COM
p. 4-6 5-66 COM p. 4-6 (PDF)
De psychomedische begeleiding van en de clitorisreconstructie bij vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminkingen (Referentiecentra - Terugbetaling van herstelchirurgie - Zie ook wetsvoorstel 5-426) (5-1294)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139
p. 11-17 5-139 p. 11-17 (PDF)
De recente onderschepping van Somalische piraten door de bemanning van het fregat Louise-Marie (en hun vrijlating) (5-2877)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-204 COM
p. 11-14 5-204 COM p. 11-14 (PDF)
De recente overeenkomst van de ministers van Defensie van de VisegrŠdgroep (over een gemeenschappelijke strijdmacht - Verdieping van de Europese militaire samenwerking) (5-3309)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-247 COM
p. 12-13 5-247 COM p. 12-13 (PDF)
De recente politieke ontwikkelingen in de Arabische wereld, in het bijzonder in Egypte en LibiŽ (na de revoluties van de Arabische Lente en de verkiezingen) (5-656)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-73
p. 12-14 5-73 p. 12-14 (PDF)
De recente tenlasteleggingen met betrekking tot de verkoop van Smith & Wesson-wapens (Gevolgen van het gerechtelijk onderzoek voor de procedure voor aankoop van wapens door de federale politie en de politiezones - Overheidsopdrachten van de politie) (5-4070)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-262 COM
p. 5-7 5-262 COM p. 5-7 (PDF)
De rechtspositie van gedetineerden (Volledige uitvoering van de wet-Dupont van 12 januari 2005) (5-4222)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 39-42 5-259 COM p. 39-42 (PDF)
De regelgeving inzake luchttransit (Wapens die via Belgische luchthavens vervoerd worden met of zonder vergunning) (5-55)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-3 COM
p. 4-5 5-3 COM p. 4-5 (PDF)
De regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (5-8654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8654
De reglementering inzake de herverkoop van militair materieel door het Belgisch leger (Bevoegdheid voor in- en uitvoer) (5-690)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-58 COM
p. 8-9 5-58 COM p. 8-9 (PDF)
De rekruteringstechnieken bij ERGO en Appco (Verzekeringstussenpersonen - Beroepsstatuut - Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie - FSMA - Behandeling van klachten van consumenten) (5-4897)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-298 COM
p. 5-7 5-298 COM p. 5-7 (PDF)
De religieuze en filosofische groeperingen in BelgiŽ (5-8869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8869
De renovatie van de stations van de zone van Bergen-Borinage (5-8411)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8411
De repatriŽring van de lichamen van de broers AygŁn (5-7203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7203
De schandelijke houding van Lidstaten ten opzichte van het Europees programma voor voedselhulp aan de minstbedeelden (Beperking van de financiering) (5-1581)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-128 COM
p. 6-8 5-128 COM p. 6-8 (PDF)
De schuldenlast van de Europese voetbalclubs (en de gevolgen voor de overheidsfinanciŽn) (5-2507)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-179 COM
p. 11-12 5-179 COM p. 11-12 (PDF)
De situatie van geestesgestoorde gedetineerden (5-5598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5598
De situatie waarin de civiele werknemers van de SHAPE zich bevinden (Overdracht van het burgerpersoneel naar de Belgische overheid - Hybride statuut van de werknemers - Ontbreken adequate syndicale vertegenwoordiging) (5-838)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-91
p. 10-13 5-91 p. 10-13 (PDF)
De slechte rangschikking van BelgiŽ in de Index van economische vrijheid (5-6170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6170
De slotverklaring van de OVSE-top en het schrappen van de passus over de conflicten in GeorgiŽ (Statuut van de gebieden AbchaziŽ en Zuid-OssetiŽ - Geschil tussen GeorgiŽ en Rusland) (5-633)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-52 COM
p. 8-10 5-52 COM p. 8-10 (PDF)
De sluiting van de openbare omroep in Griekenland (door eerste minister Samaras) (5-1044)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-107
p. 15-17 5-107 p. 15-17 (PDF)
De standrechtelijke executies in LibiŽ (van Kadhafi-aanhangers) (5-1478)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 59-61 5-105 COM p. 59-61 (PDF)
De steun van BelgiŽ aan het democratiseringsproces in TunesiŽ (Revolutie - Lot van de Belgen - Reactie van de VN, EU en BelgiŽ - Impact op de andere Noord-Afrikaanse landen) (5-378)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 20-27 5-29 COM p. 20-27 (PDF)
De straffeloosheid in de Democratische Republiek Congo (Bescherming van de verdedigers van de mensenrechten - Werking van het gerecht) (5-1338)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 35-37 5-105 COM p. 35-37 (PDF)
De stresstests voor de kerncentrales (5-2620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2620
De strijd tegen de armoede (Kinderarmoede in BelgiŽ - Nationaal plan) (5-1182)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-124
p. 30-32 5-124 p. 30-32 (PDF)
De strubbelingen van het federale cultuurbeleid (en het lot van de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ) (5-1829)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-124 COM
p. 15-17 5-124 COM p. 15-17 (PDF)
De tegemoetkoming van het Rampenfonds aan landbouwers die getroffen zijn door de droogte (Steun van de minister - Oplossen van de procedureproblemen met de lokale commissies) (5-182)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitry Fourny aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-25
p. 11-13 5-25 p. 11-13 (PDF)
De teruggave door Frankrijk van een Rubens die eigendom is van de kathedraal van Doornik (Teruggave van cultuurgoederen aan hun land van herkomst - Buitenlandse musea) (5-1050)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 34-36 5-89 COM p. 34-36 (PDF)
De terugtrekking van de Belgische soldaten van de luchthaven van Kaboel (5-7333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7333
De toekomst en werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (Uitblijven van de benoeming van een directeur-generaal) (5-1201)      
  Stemming over het amendement en de geamendeerde motie
5-31
p. 53-56 5-31 p. 53-56 (PDF)
  5-31
p. 64 5-31 p. 64 (PDF)
De toekomst van het Museum voor Moderne Kunst in Brussel (Openstellen van de collecties) (Zie ook vraag om uitleg 5-548) (5-1005)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-82 COM
p. 6-7 5-82 COM p. 6-7 (PDF)
De toekomst van het Museum voor moderne kunst in Brussel (Tijdelijke sluiting - Ontoereikende zichtbaarheid van het openbaar kunstbezit) (5-548)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-56 COM
p. 6-8 5-56 COM p. 6-8 (PDF)
De toelagen voor uitzonderlijke prestaties en de arbeidsinspectiediensten (Uniform systeem van toelagen - Impact - Prestaties buiten de normale uurroosters - Sociale controleurs van de RVA) (5-3747)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-278 COM
p. 4-6 5-278 COM p. 4-6 (PDF)
De toepassing van de wet die de financiering van wapens en submunitie verbiedt (Beschikbaarheid van de lijst van clusterbomfabricanten, van bedrijven die er aandelen van bezitten en van banken die ze financieren) (5-547)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-51 COM
p. 10-12 5-51 COM p. 10-12 (PDF)
De toestand bij SHAPE (Schrappen van lokale jobs bij SHAPE en USAG - Vakbondsvertegenwoordiging) (5-2228)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-150 COM
p. 7-9 5-150 COM p. 7-9 (PDF)
De toestand van de eenheidsmunt (5-5965)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-5965
De toetreding van Palestina tot de UNESCO (als volwaardig lid - Terugtrekking van de VS - Opschorting van de Unesco-programma's - Houding van de EU) (5-1378)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 53-55 5-105 COM p. 53-55 (PDF)
De top Europese Unie-Afrika (Gebrek aan vooruitgang inzake de economische partnerschapsakkoorden - ACP-landen) (5-1405)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-148
p. 21-22 5-148 p. 21-22 (PDF)
De uitbreiding van de poliomyelitisepidemie in de Democratische Republiek Congo (5-288)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 29-31 5-45 COM p. 29-31 (PDF)
De uitlevering van HissŤne Habrť aan BelgiŽ (Gewezen dictator van Tsjaad - Weigering tot uitlevering door Senegal) (5-1844)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-130 COM
p. 20-22 5-130 COM p. 20-22 (PDF)
De uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de ę must carry Ľ (Reglementering die kabelexploitanten verplicht om een aantal TV-zenders door te geven in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Strijdigheid met het Europees recht) (5-691)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-71 COM
p. 12-15 5-71 COM p. 12-15 (PDF)
De verkiezingen in de Democratische Republiek Congo en de deelname van het maatschappelijk middenveld (5-1340)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 37-41 5-105 COM p. 37-41 (PDF)
De verlaging van het BTW-tarief in de horecasector (Evaluatie van de maatregel) (5-544)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-51 COM
p. 4-5 5-51 COM p. 4-5 (PDF)
De veroordeling van de Iraanse filmmaker Jafar Panahi (5-1364)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 51-53 5-105 COM p. 51-53 (PDF)
De veroordeling van de Wit-Russische activist Ales Bialiatski (5-6131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6131
De visa die aan Turkse imams worden toegekend (5-7204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7204
De voedselzekerheid op wereldvlak (Aanbevelingen van de VN over het recht op voedsel gericht aan de leden van de G20 - Speculatie op de voedselprijzen) (5-692)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-56 COM
p. 8-10 5-56 COM p. 8-10 (PDF)
De vrijstelling van CO2-heffing die werd toegekend aan Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen (5-7464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7464
De vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminking (Terugbetaling van reconstructiechirurgie) (5-3553)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 34-35 5-230 COM p. 34-35 (PDF)
De weigering van OekraÔne om het Partnerschapsakkoord te ondertekenen (EU) (5-1221)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-131
p. 6-9 5-131 p. 6-9 (PDF)
De wet betreffende het kunstenaarsstatuut (Recht op werkloosheidsuitkeringen - Interpretatie van de regelgeving) (5-1086)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-111
p. 27-29 5-111 p. 27-29 (PDF)
De zogenoemde Bazel III-regels (Versterking van het kapitaal van de banken) (5-1051)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-85 COM
p. 4-5 5-85 COM p. 4-5 (PDF)
De zwakke punten van de hervorming van de musea (Reorganisatie van de federale culturele instellingen - Groeperen van de federale wetenschappelijke instellingen in vier polen - Hervorming van de musea voor Schone Kunsten - Moderne kunst - Vanderborghtgebouw) (5-4136)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-279 COM
p. 12-16 5-279 COM p. 12-16 (PDF)
Debat over de toestand in LibiŽ (Bloedige strijd tussen de troepen van kolonel Kadhafi en de opstandelingen - Resolutie van de VN-Veiligheidsraad die een militair ingrijpen mogelijk maakt - Instellen van een no-flyzone - Deelname van BelgiŽ - Belgische F-16's)      
  Debat
5-16
p. 5-32 5-16 p. 5-32 (PDF)
Duitse spoorwegen - Hogesnelheidslijn tussen Frankfurt en Londen - Gevolgen voor BelgiŽ en voor Brussel (5-254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-254
Ecologische voetafdruk van BelgiŽ - Verslag "Levende planeet 2010" van het World Wide Fund for Nature (WWF) - Statistieken - Methodiek (5-332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-332
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Miller, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Richard Miller, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Een illegaal transport van militair materieel voor het Iraanse leger vanuit Zaventem (Gebrek aan controle - Zie ook vraag om uitleg 5-632) (5-887)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-71 COM
p. 28-30 5-71 COM p. 28-30 (PDF)
Een mogelijk aanvechten van het Kimberley proces (dat de diamanthandel buiten de financiering van oorlogen moet houden - Gebied van Marange in Zimbabwe) (5-1479)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 61-63 5-105 COM p. 61-63 (PDF)
Een mogelijk geschil met Nederland over militair materieel (Aankoop van Nederlandse tanks - Aankoop en modernisering van Nederlandse fregatten) (5-585)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-58 COM
p. 5-6 5-58 COM p. 5-6 (PDF)
Elektrische auto's - Aantal - Oplaadpalen - Initiatief van de firma Total - Uitbreiding - Andere operatoren (5-335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-335
Europese instellingen - Vergaderingen en toppen - Groot aantal - Nefaste gevolgen voor de naburige handelszaken - Eventuele financiŽle compensaties (5-2082)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2082
Europese instellingen - Vergaderingen en toppen - Groot aantal - Nefaste gevolgen voor de naburige handelszaken - Eventuele financiŽle compensaties (5-2083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2083
Federale politie - Rekrutering - Fysieke criteria (5-3548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3548
Federale politie - Rekrutering - Fysieke criteria (5-4328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4328
Federale politie - Wapens - Aankoop van twintigduizend Smith & Wesson-pistolen - Motieven voor de keuze (5-5093)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5093
Gas - Prijs - Verhoging in 2009 en 2010 - Prijsdaling - Vooruitzichten voor de winter 2010 -2011 - Gezinnen in moeilijkheden - Maatregelen (5-275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-275
Geestelijke gezondheid bij de jongeren - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) - Aanbevelingen - Eventuele realisaties - Kostprijs - Spoedeisende psychiatrische hulp - Maatregelen (5-242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-242
Geestelijke gezondheid bij de jongeren - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) - Aanbevelingen - Eventuele realisaties - Kostprijs - Spoedeisende psychiatrische hulp - Maatregelen (5-4323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4323
Gerechtelijke onderzoeken - Telecomonderzoeken - Kostprijs - Herziening van de tarieven - Onderhandelingen met de operatoren (5-253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-253
Gerechtelijke onderzoeken - Telecomonderzoeken - Kostprijs - Herziening van de tarieven - Onderhandelingen met de operatoren (5-4325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4325
Gerechtspsychiaters - Titel - Erkenning - Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen - Advies (5-396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-396
Gezondheidszorgen - Budget - Vermindering - Nieuwe initiatieven - Financiering - Beperking (5-276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-276
Herziening van artikel 118, ß 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Verkiezing, samenstelling en werking van de Raad]) (5-1026)      
  Voorstel van de heren Louis Siquet, Bert Anciaux en Richard Miller en de dames Muriel Targnion en Claudia Niessen
5-1026/1
p. 1-5 5-1026/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Samenstelling en werking van haar regering]) (5-1027)      
  Voorstel van de heren Louis Siquet, Bert Anciaux en Richard Miller en de dames Muriel Targnion en Claudia Niessen
5-1027/1
p. 1-5 5-1027/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Het "decompressie-sassen"-project (voor militairen die terugkeren van een buitenlandse missie - Behandeling van soldaten met posttraumatische stress) (5-1671)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-114 COM
p. 11-13 5-114 COM p. 11-13 (PDF)
Het Europees burgerinitiatief (Europees Verdrag betreffende de EU, artikel 11, ß 4 - Interpretatie van de term "rechtshandeling") (5-1938)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-142 COM
p. 23-24 5-142 COM p. 23-24 (PDF)
Het Horta-paviljoen (Verval - Uitvoering van renovatiewerken - ReliŽf "De menselijke driften" van Jef Lambeaux) (5-775)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-63 COM
p. 26-27 5-63 COM p. 26-27 (PDF)
Het Libische cultureel erfgoed (5-2652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2652
Het Libische patrimonium en het risico op plunderingen (5-1379)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 55-56 5-105 COM p. 55-56 (PDF)
Het Marshallplan voor het Grote Merengebied (Herstelprogramma met het oog op een duurzame heropbouw van Midden-Afrika - Kivu - Zie ook vraag om uitleg 5-4059) (5-4074)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-255 COM
p. 8-11 5-255 COM p. 8-11 (PDF)
Het aanwenden van een deel van de inkomsten van de taks op financiŽle transacties voor ontwikkelingshulp (5-3659)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-236 COM
p. 7-8 5-236 COM p. 7-8 (PDF)
Het advies van het departement Buitenlandse Zaken bij het bestuderen van het contract voor de uitvoer van wapens naar LibiŽ (5-58)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Zie actualiteitendebat : de politieke hervormingen en de overgang naar de democratie in de Arabische wereld
5-13
p. 22-36 5-13 p. 22-36 (PDF)
Het afschaffen van de "tabelle" of "mark-up" in de boekensector (Fictieve wisselkoers voor de verdeling van Franse boeken in BelgiŽ - Ongelijke behandeling van Belgische en Franse consumenten) (5-584)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-88 COM
p. 16-17 5-88 COM p. 16-17 (PDF)
Het akkoord van de Europese Commissie inzake de heffing op financiŽle transacties (Bestemming van de inkomsten - Risico op kapitaalvlucht) (5-691)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-77
p. 28-30 5-77 p. 28-30 (PDF)
Het bedrijf Royal Doctors (dat zijn klanten voorstelt de beste arts te zoeken - Mogelijke ontsporingen - Reclame - Zie ook schriftelijke vraag 5-10688) (5-1340)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-143
p. 11-12 5-143 p. 11-12 (PDF)
Het belang van de economische situatie van Turkije in het kader van de evaluatie van het toetredingsproces (Economische toetredingscriteria) (5-72)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-10 COM
p. 4-6 5-10 COM p. 4-6 (PDF)
Het bouwproject voor een afsluiting langs de Grieks-Turkse grens (om de toestroom van clandestiene migranten te doen opdrogen) (5-342)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-36 COM
p. 16-19 5-36 COM p. 16-19 (PDF)
Het eindresultaat van de Top van de Francofonie (5-7489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7489
Het feit dat IsraŽl de pers verbiedt om aan boord te gaan van de schepen die humanitaire hulp naar Gaza brengen (5-1183)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 11-12 5-105 COM p. 11-12 (PDF)
Het hervormingsproject van de Schengenruimte (Uitsluiten van het Europees Parlement bij de hervorming) (5-600)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-63
p. 29-32 5-63 p. 29-32 (PDF)
Het jaarverslag van de Veiligheid van de Staat over terroristische activiteiten in BelgiŽ (5-5871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5871
Het mechanisme van het Europees burgerinitiatief (5-2654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-2654
Het mislukken van de Europese diplomatie bij de VN (Streven van de EU naar een beter statuut in de Algemene Vergadering teneinde het voor de EU gemakkelijker te maken om het woord te nemen en teksten in te dienen) (5-35)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-2 COM
p. 8-10 5-2 COM p. 8-10 (PDF)
Het mislukken van de oprichting van een Europese strijdmacht in de Centraal-Afrikaanse Republiek (Operatie EUFOR CAR - Steun aan de Franse operatie Sangaris) (5-1373)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-145
p. 32-33 5-145 p. 32-33 (PDF)
Het mogelijke inzagerecht van de Europese Unie in de Griekse wapenaankopen (Militaire uitgaven in een periode van besparingen) (5-448)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-49
p. 15-17 5-49 p. 15-17 (PDF)
Het onderzoek naar corruptiefeiten bij de federale politie (bij het sluiten van een contract voor aankoop van Smith & Wesson-wapens) (5-497)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-56
p. 19-21 5-56 p. 19-21 (PDF)
Het opnemen van transgenderisten in de diversiteitsplannen (Gegevens - Transseksuelen die voor geslachtsverandering kiezen - OfficiŽle documenten) (5-739)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-61 COM
p. 12-13 5-61 COM p. 12-13 (PDF)
Het opsporen van wapentuig in LibiŽ (om te voorkomen dat ze in het internationale illegale circuit terechtkomen - Kleine wapens - Exportlicentie - Responsabilisering van WalloniŽ) (5-1778)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-130 COM
p. 9-11 5-130 COM p. 9-11 (PDF)
Het project van een Europees ratingbureau (5-5966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-5966
Het radicaal islamisme in BelgiŽ (5-477)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-55
p. 13-18 5-55 p. 13-18 (PDF)
Het risico dat SHAPE BelgiŽ zou verlaten (NAVO - Brussel en Casteau) (5-108)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-8 COM
p. 4-5 5-8 COM p. 4-5 (PDF)
Het risico dat de Afghaanse soldaten voor de Belgische militairen in Afghanistan vormen (5-2100)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-150 COM
p. 6-7 5-150 COM p. 6-7 (PDF)
Het seponeren van het dossier van een wapenhandelaar (5-1506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1506
Het standpunt van BelgiŽ ten opzichte van de Syrische Nationale Raad (Houding van BelgiŽ tegenover deze overgangsraad die een vreedzame oppositie en revolutie wil gestalte geven) (5-1326)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 31-33 5-105 COM p. 31-33 (PDF)
Het statuut van de seksuologen (5-1580)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 33-35 5-112 COM p. 33-35 (PDF)
Het transportplan 2014-2017 van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (Lijn 96 Quevy-Bergen-Brussel) (5-1330)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-141
p. 14-18 5-141 p. 14-18 (PDF)
Het uitblijven van een antwoord op een eerste vraag om uitleg betreffende de Belgische activiteiten van wapenhandelaar Viktor Bout (Vraag om uitleg 5-165 - Leveringen, vanuit BelgiŽ, in oorlogsgebieden in Afrika) (5-377)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-32 COM
p. 11-13 5-32 COM p. 11-13 (PDF)
Het verhoogde risico op bloedkanker voor buurtbewoners van kerncentrales (5-1794)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-118 COM
p. 8-10 5-118 COM p. 8-10 (PDF)
Het verslag van de AIEA inzake de nucleaire activiteiten van Iran (5-1480)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 63-65 5-105 COM p. 63-65 (PDF)
Het verslag van de Franse justitie over de aanslag van 6 april 1994 in Rwanda (Neerschieten van het presidentieel vliegtuig) (5-1891)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-142 COM
p. 9-10 5-142 COM p. 9-10 (PDF)
Het vervoer van militair materieel voor het Iraanse leger vanuit Zaventem (Gebrek aan controle op de goederen in transit) (5-632)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-53 COM
p. 21-23 5-53 COM p. 21-23 (PDF)
Het verwijderen van alle verwijzingen naar investeringen inzake cultuur in het ontwikkelingsbeleid van de Europese Commissie (Positie van cultuur in de ontwikkelingshulp) (5-2281)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-147 COM
p. 4-5 5-147 COM p. 4-5 (PDF)
Het voornemen van de Europese Commissie om talent uit het zuiden van het Middellandse Zeegebied aan te trekken (Legale migratie van onderzoekers, zakenmensen en studenten naar de EU) (5-1666)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-116 COM
p. 14-16 5-116 COM p. 14-16 (PDF)
Het voorstel van een enkele zetel voor de eurozone bij het IMF (Voor- en nadelen - Houding van Duitsland en Frankrijk) (5-1775)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-137 COM
p. 23-24 5-137 COM p. 23-24 (PDF)
Het vredesproces in het Grote Merengebied (Kivu - Gewapende groepen, o.a. M23 - Noodzakelijke hervormingen) (5-4033)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 44-49 5-261 COM p. 44-49 (PDF)
Het vrijgeven van Libische tegoeden en de rol van BelgiŽ in de democratische transitie in LibiŽ (5-1327)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 33-35 5-105 COM p. 33-35 (PDF)
Het weer opduiken van poliomyelitis in Europa (Surveillancesysteem - Kinderen van Syrische vluchtelingen in BelgiŽ) (5-1142)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-122
p. 9-11 5-122 p. 9-11 (PDF)
Horecasector - Rookverbod - Gevolgen - Faillissementen - Cijfers (5-3624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3624
InterministeriŽle Conferentie voor Buitenlands Beleid - Vergaderingen - Frequentie - Themaís - Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie (EU) - Voorbereiding (5-555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-555
Internetsite voor de verkoop van geneesmiddelen www.santis.be - Wettelijkheid - Eventuele deontologische fout - Gevaar voor de patiŽnten -verbruikers (5-334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-334
Kerncentrales - Stresstest - Definitie - Mededeling van de resultaten (5-2932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2932
Kerncentrales - Stresstest - Definitie - Mededeling van de resultaten (5-2933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2933
Kerncentrales - Stresstest - Definitie - Mededeling van de resultaten (5-4327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4327
Klinische proeven - Terugval (5-187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-187
Luchthaven Brussel - Eventuele komst van een derde bagageafhandelaar- Koninklijk besluit - Inhoud (5-255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-255
Luchthaven van Brussel - Eventuele komst van een derde bagageafhandelaar (5-174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-174
Maatregelen tegen de kleine criminaliteit (5-1507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1507
Magistraten - Aantal - Daling - Afwezigheden - Gerechtelijke achterstand - Eventuele oplossingen (5-274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-274
Militairen gestationeerd in Afghanistan - Verblijf in een luxehotel op Cyprus (5-185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-185
Mobiliteit - Motorfietsen - Mogelijkheid om de busstroken te gebruiken - Overleg met de gewesten (5-397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-397
Mogelijkheid om een gemotiveerde motie in te dienen als besluit van een vraag om uitleg - Techniek om over te gaan tot de orde van de dag door een amendement aan te nemen op de gemotiveerde motie      
  5-31
p. 53-56 5-31 p. 53-56 (PDF)
  5-31
p. 56-57 5-31 p. 56-57 (PDF)
NMBS - Investeringen in veiligheid - Prioriteiten (5-184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-184
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Veiligheid - Investeringen (5-252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-252
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Veiligheid - Investeringen (5-4324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4324
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) -Stakingsdag - Kostprijs - Berekening - Methode (5-344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-344
Nationale Plantentuin van Meise - Personeelsplan en taalkader - Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Raad van State - Advies (5-553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-553
OekraÔne (5-11278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-11278
Ongelijkheid in gezondheid - Voortbestaan - Rapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) - Maatregelen om de ongelijkheid aan te pakken - Doelstellingen - Samenwerking met andere regeringen (5-483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-483
Ontwerp van programmawet (5-1894)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 40-45 5-85 p. 40-45 (PDF)
   Roerende voorheffing op auteursrechten
5-85
p. 40-41 5-85 p. 40-41 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-2397)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 12-13 5-133 p. 12-13 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (5-2413)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 12-13 5-133 p. 12-13 (PDF)
Openbare besturen - Gebruik van spraakservers en van het internet - Klachten - Vermenselijking van de communicatie met de burgers - Toegang tot het internet - Uitsluiting van een deel van de bevolking (5-272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-272
Organisatie van de Verenigde Naties (OVN) - Algemene Vergadering - Europese Unie (EU) - Beter statuut - Weigering van de landen van Afrika, het CaraÔbisch gebied en de Stille Oceaan - Redenen - Alternatieven (5-271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-271
Pensioenen - Solidariteit tussen gepensioneerden (5-186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-186
Profylactische behandeling van hiv ( menselijk immuundeficiŽntievirus) met medicatie - Terugbetaling - Aantal behandelde patiŽnten - Budgetten voor 2009 en 2010 (5-554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-554
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 74-75 5-39 p. 74-75 (PDF)
Rode Kruis BelgiŽ - Bloedgift - ďGuide du donneurĒ - Discriminatie van homoseksuelen (5-6555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6555
SAPA-fabriek te Ghlin - Schrappen van honderdzeventig banen - Inpassen in de fabriek van Lichtervelde (5-3502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-3502
Schoolboeken voor de Democratische Republiek Congo (DRC) (5-2665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-2665
Slimme elektriciteitsmeters - Kostprijs - Aantal te vervangen meters - Doelstelling van de Europese Unie (EU) - Agenda (5-348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-348
Stakingen bij het openbaar vervoer - Openbare bedrijven en openbare diensten - Maatregelen (5-346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-346
Stakingen bij het openbaar vervoer - Openbare bedrijven en openbare diensten - Maatregelen (5-4326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4326
SyriŽ - Verdwijning van een Belgische onderdaan - Eventuele informatie - Werkingsgebied van de Belgische diplomatie (5-8986)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   vraag ingetrokken
SV 5-8986
Telecomoperatoren - Facturen - Rappelkosten - Eventuele gedragscode (5-270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-270
Toegang tot water - Cijfers - Aanbevelingen van het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting - Toepasbaarheid (5-273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-273
Vermoedens van verduistering in de dienst Luchtsteun van de federale politie (5-1839)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1839
Viktor Bout - Wapenhandel - Trafiek vanuit BelgiŽ (5-137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-137
Viktor Bout en wapenhandel vanuit BelgiŽ (naar Charles Taylor in Liberia - Zie ook vraag om uitleg 5-695) (5-165)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-13 COM
p. 6-7 5-13 COM p. 6-7 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde artikel 30 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens in aangepaste vorm op te nemen in artikel 11 (Zelfverwijzende bepaling waardoor het onmogelijk wordt grondwettelijke principes te gebruiken op een manier die tegen deze principes indruist) (5-1934)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Jacques Brotchi, Gťrard Deprez en FranÁois Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-1934/1
p. 1-4 5-1934/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde een artikel 10bis in te voegen tot vaststelling van de neutraliteit van de Staat en de onpartijdigheid van zijn optreden (5-1933)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Gťrard Deprez, Jacuques Brotchi en FranÁois Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-1933/1
p. 1-8 5-1933/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 73 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 10bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat het afhandelen van lopende zaken in de gemeenschappen en gewesten betreft (Regeling na het ontslag van de regering en de hernieuwing van het Parlement - Vereniging door de regeringsleden van hun mogelijk parlementair mandaat met het ambt van minister van lopende zaken) (5-735)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-735/1
p. 1-6 5-735/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming (Bevoegdheid inzake bepaling en uitvoering van maatregelen t.o.v. minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd : federale bevoegdheid) (5-540)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois, Armand De Decker, Gťrard Deprez, Richard Miller en Jacques Brotchi
5-540/1
p. 1-4 5-540/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Olympische Winterspelen in Rusland (Antihomoklimaat) (5-2334)      
  Bespreking
5-135
p. 32-40 5-135 p. 32-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Bespreking
5-25
p. 55-61 5-25 p. 55-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland (5-527)      
  Voorstel van de heren FranÁois Bellot, Alain Courtois, Gťrard Deprez en Richard Miller
5-527/1
p. 1-8 5-527/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika (5-1349)      
  Bespreking
5-129
p. 55-58 5-129 p. 55-58 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de daling van de belasting over de toegevoegde waarde op rijstages voor bestuurders van tweewielige motorvoertuigen (5-566)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-566/1
p. 1-3 5-566/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Yogyakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit (5-1847)      
  Bespreking
5-82
p. 45-51 5-82 p. 45-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ministeriŽle vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 15 tot 17 december 2011 (5-1406)      
  Voorstel van de heren FranÁois Bellot, Alain Courtois, Gťrard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1406/1
p. 1-7 5-1406/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ontginning van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo (DRC) (Duurzame ontwikkeling) (5-1520)      
  Amendementen nrs 3 tot 6 van de heren Armand De Decker en Richard Miller
5-1520/2
p. 2-3 5-1520/2 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van de heer Richard Miller
5-1520/4
p. 1-21 5-1520/4 p. 1-21 (PDF)
  Bespreking
5-87
p. 37-42 5-87 p. 37-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp (5-2119)      
  Bespreking
5-141
p. 34-38 5-141 p. 34-38 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi (5-1062)      
  Bespreking
5-37
p. 53-59 5-37 p. 53-59 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen (5-2016)      
  Bespreking
5-143
p. 65-69 5-143 p. 65-69 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rol van BelgiŽ in Afghanistan (5-1434)      
  Voorstel van de heren FranÁois Bellot, Gťrard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1434/1
p. 1-12 5-1434/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani (Doodstraffen - Terdoodveroordeling van mensenrechtenadvocaat Mohammadi-Ashtiani en Ebrahim Hamidi - Steniging - Executie van minderjaringen - Straffeloosheid - Foltering - Discriminatie van vrouwen - Grondrechten - Overspel en homoseksualiteit - Onderzoek door een VN-rapporteur) (5-371)      
  Bespreking
5-8
p. 16-19 5-8 p. 16-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie (5-1980)      
  Intrekking van de handtekening van de heer Richard Miller
5-1980/2
p. 1 5-1980/2 p. 1 (PDF)
  5-121
p. 89 5-121 p. 89 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie (5-2337)      
  Bespreking
5-135
p. 32-40 5-135 p. 32-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veiligheid van de Belgische luchthavens (Controle in de vrachtzones - Illegale handel) (5-910)      
  Voorstel van de heren Richard Miller en Bert Anciaux
5-910/1
p. 1-3 5-910/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verlaging van het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde op de tweewielige motorvoertuigen en op de veiligheidsuitrusting van de bestuurders (5-568)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-568/1
p. 1-2 5-568/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van de verkiezingen van 2015 in Burundi (5-1911)      
  Bespreking
5-111
p. 45-49 5-111 p. 45-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van BelgiŽ met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf (5-456)      
  Bespreking
5-88
p. 22-30 5-88 p. 22-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgische standpunt inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de Europese Unie (EU-begroting) (5-1414)      
  Voorstel van de heren FranÁois Bellot, Alain Courtois, Gťrard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1414/1
p. 1-9 5-1414/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het op btw-vlak aanmoedigen van het wegschenken van voedseloverschotten (BTW-vrijstelling) (5-2205)      
  Bespreking
5-114
p. 74-80 5-114 p. 74-80 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (5-2043)      
  Amendement nr 9 van de heren Armand De Decker en Richard Miller
5-2043/2
p. 3 5-2043/2 p. 3 (PDF)
  Bespreking
5-107
p. 8-13 5-107 p. 8-13 (PDF)
  5-107
p. 39-52 5-107 p. 39-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het verslag van de Verenigde Naties (VN) over de moordpartijen in de Democratische Republiek Congo (Oorlogsmisdaden in 1993-2003 - Hutu's - Volkerenmoord) (5-494)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-494/1
p. 1-2 5-494/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Richard Miller
5-494/2
p. 1 5-494/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie die ertoe strekt de producenten van elektronica, mobiele telefonie en andere informatie- en communicatietechnologieŽn die op Belgisch grondgebied leveren, te verplichten meer transparantie aan de dag te leggen in hun beleid inzake bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie (Informatie over de oorsprong van mineralen en metalen gebruikt in mobiele telefoons, computers, ... - Conflictmineralen) (5-1475)      
  Bespreking
5-74
p. 55-58 5-74 p. 55-58 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tussentijdse stand van zaken van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de opmaak van het elfde Europees Ontwikkelingsfonds) (Ontwikkelingssamenwerking met de ACS-landen) (5-927)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Richard Miller
5-927/2
p. 1-2 5-927/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 12 en 13 van de heer Richard Miller
5-927/3
p. 6-7 5-927/3 p. 6-7 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Amendementen nrs 27 tot 29 van de heren Armand De Decker en Richard Miller
5-1109/2
p. 9-10 5-1109/2 p. 9-10 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de vrijlating van Sergeant Gilad Shalit (IsraŽlisch soldaat ontvoerd door Hamas) (5-1137)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Rik Daems, FranÁois Bellot en Richard Miller
5-1137/1
p. 1-4 5-1137/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed (Ratificatie van het Eerste Protocol van 1999 bij de Verdragen van GenŤve van 1949 en het Tweede Protocol van 1999 bij het Verdrag van Den Haag van 1954) (5-955)      
  Bespreking
5-26
p. 33-35 5-26 p. 33-35 (PDF)
Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan (Bevordering van duurzame elektrische en elektronische producten) (5-1251)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren FranÁois Bellot en Richard Miller
5-1251/2
p. 1-2 5-1251/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om de sector van de klinische seksuologie te regelen (Toegang tot het beroep - Bescherming van de titel - Oprichting van een Erkenningscommissie) (5-1656)      
  Voorstel van de heer Richard Miller en mevrouw Christine Defraigne
5-1656/1
p. 1-4 5-1656/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om een Europese langetermijnstrategie te ontwikkelen voor zeldzame aardes en mineralen (5-1415)      
  Voorstel van de heren FranÁois Bellot, Gťrard Deprez en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1415/1
p. 1-9 5-1415/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie om het Koninklijk Conservatorium van Brussel te renoveren (5-1826)      
  Voorstel van de heren Andrť du Bus de Warnaffe en Richard Miller en de dames Caroline Dťsir en Zakia Khattabi
5-1826/1
p. 1-5 5-1826/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om op korte termijn een volledig en objectief debat te organiseren over het introduceren van less-than-lethal-wapens als interventiemiddel van de politiediensten (Stroomstootwapens) (5-596)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-596/1
p. 1-5 5-596/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om te vragen dat BelgiŽ het Protocol van Londen van 2008 inzake de verlening van octrooien ratificeert (Taalgebruik) (5-495)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-495/1
p. 1-2 5-495/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de instelling van een nationale dag van de vaandeldragers (Herdenking van de twee wereldoorlogen) (5-573)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-573/1
p. 1-2 5-573/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de landbouw in de Democratische Republiek Congo (DRC) (Landbouwontwikkeling als hoeksteen van een duurzame verbetering van de levensomstandigheden) (5-1521)      
  Amendement nr 1 van de heren Armand De Decker en Richard Miller
5-1521/2
p. 1 5-1521/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Armand De Decker en Richard Miller
5-1521/3
p. 1 5-1521/3 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Richard Miller
5-1521/4
p. 1-10 5-1521/4 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitbreiding ten behoeve van de Belgen in het buitenland van de toepassingsmogelijkheden van de website "my.belgium.be" (5-738)      
  Voorstel van de heren Gťrard Deprez, FranÁois Bellot, Alain Courtois en Richard Miller
5-738/1
p. 1-7 5-738/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de wijziging van de protocollaire volgorde (5-571)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-571/1
p. 1-3 5-571/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over internationale kinderontvoeringen door een ouder (5-197)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Jacques Brotchi, Gťrard Deprez en Richard Miller
5-197/1
p. 1-8 5-197/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over zelfdoding (5-569)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-569/1
p. 1-5 5-569/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog) (5-1370)      
  Bespreking
5-89
p. 38-54 5-89 p. 38-54 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de democratische controle bij de tenuitvoerlegging van het Begrotingspact aan te scherpen (Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en governance : oprichting van een interparlementaire conferentie om het begrotingsbeleid te bespreken - Oprichting van een conferentie) (5-1988)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Gťrard Deprez en Jacques Brotchi
5-1988/1
p. 1-5 5-1988/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen (Europees economisch herstelplan - Europese coŲrdinatie van de economische beleidsvormen - Ondersteuning van nationale investeringen - Bestrijding van sociale dumping en milieudumping - Opname van sociale en milieugerelateerde normen in de vrijhandelsakkoorden - Invoering van een sociale en milieugerelateerde bijdrage - Verbetering van de opspoorbaarheid van producten door het opleggen van een etikettering die de bijdrage van elk land bij de fabricage vermeldt - Instellen van een financieel meerjarenkader zodat de begrotingsmiddelen kunnen worden uitgetrokken om de doelstelling te halen dat het aandeel van de industrie in het BBP van de EU in 2020 20% bereikt) (5-1950)      
  Amendementen nrs 33 tot 47 van de heren FranÁois Bellot en Richard Miller
5-1950/3
p. 10-18 5-1950/3 p. 10-18 (PDF)
  Amendement nr 74 van de heren FranÁois Bellot en Richard Miller en mevrouw Marie Arena
5-1950/4
p. 2 5-1950/4 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 75 tot 78 van de heren FranÁois Bellot en Richard Miller
5-1950/4
p. 2-4 5-1950/4 p. 2-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen (5-574)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-574/1
p. 1-7 5-574/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (5-896)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Sleurs, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Vanessa Matz en de heer Richard Miller
5-896/1
p. 1-6 5-896/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-28
p. 66-72 5-28 p. 66-72 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de Iraanse cineasten Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof (Veroordeling voor "propaganda tegen het regime" - Politiek asiel) (5-1038)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-1038/1
p. 1-2 5-1038/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Richard Miller
5-1038/2
p. 1-3 5-1038/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
5-88
p. 16-20 5-88 p. 16-20 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelstellingen van Education For All - eertijds het Fast Track Initiative - van het Mondiaal partnerschap voor onderwijs (5-1587)      
  Verslag van de heer Richard Miller
5-1587/3
p. 1-7 5-1587/3 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van een taks op financiŽle transacties (5-1083)      
  Bespreking
5-27
p. 34-44 5-27 p. 34-44 (PDF)
  5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
  5-27
p. 45-51 5-27 p. 45-51 (PDF)
Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ (VRJM), Montenegro, BosniŽ-Herzegovina en ServiŽ) (5-1492)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael, Richard Miller, Bert Anciaux en Karl Vanlouwe en mevrouw Freya Piryns
5-1492/1
p. 1-4 5-1492/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 26 van de heer Richard Miller c.s.
5-1492/2
p. 9 5-1492/2 p. 9 (PDF)
  Bespreking
5-89
p. 54-64 5-89 p. 54-64 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitvoering van het Action Plan Istanbul betreffende een grotere rol voor vrouwen in de Euromediterrane zone (5-493)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-493/1
p. 1-2 5-493/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een hervorming van justitie gericht op een snelle, proportionele en geloofwaardige strafuitvoering, alsook op een verantwoordelijk penitentiair beleid (5-1653)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Alain Courtois, Gťrard Deprez en Richard Miller
5-1653/1
p. 1-8 5-1653/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies (en voor een zo groot mogelijke mate van weerspiegeling van de sociaal- en ethnisch-culturele variatie van ons land bij het overheidspersoneel en de overheidsbedrijven) (5-1128)      
  Over de inoverwegingneming
5-28
p. 74-75 5-28 p. 74-75 (PDF)
Vraag tot schorsing van de vergadering      
  5-147
p. 51-54 5-147 p. 51-54 (PDF)
Vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminking - Psychomedische begeleiding - Clitorisreconstructie - Modaliteiten (5-10216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10216
Website voor verkoop van concerttickets - Fraude - Kwaliteitslabel voor veilige sites - Regelgeving (5-1200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-1200
Wetsontwerp betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (Omzetting Richtlijnen en Verordeningen - AIFM-Richtlijn - Wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten, de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf en de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van belegginsportefeuilles - Zie ook doc. 5-2778) (5-2777)      
  Verslag van de heer Richard Miller en mevrouw Lieve Maes
5-2777/2
p. 1-6 5-2777/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de taalkaders voor sommige buitenlandse wetenschappelijke medewerkers bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale wetenschappelijke instellingen (Uitsluiting van sommige buitenlandse wetenschappelijk medewerkers in dienst bij de federale wetenschappelijke instellingen van de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966) (5-2870)      
  Verslag van de heer Richard Miller
5-2870/2
p. 1-3 5-2870/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-150
p. 55-56 5-150 p. 55-56 (PDF)
Wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (Arbeidsovereenkomsten : ontslagregeling, schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en gedeeltelijke arbeid voor arbeiders en bedienden - Berekening van de vergoeding voor beroepsziekten - Sluiting van ondernemingen - Begeleidingspremie voor ontslagen werknemers - Brugpensioenstelsels) (5-935)      
  Algemene bespreking
5-20
p. 43-45 5-20 p. 43-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  Algemene bespreking
5-18
p. 5-25 5-18 p. 5-25 (PDF)
   Opheffing van het bankgeheim - Uitbreiding van de minnelijke schikking
5-18
p. 5 5-18 p. 5 (PDF)
  5-18
p. 14-25 5-18 p. 14-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen (Aanmoediging van het langetermijnsparen om zo kredietverlening op lange termijn aan socio-economische en maatschappelijk verantwoorde projecten te vergemakkelijken - Aantrekken van gelden door middel van kasbonnen of termijndeposito's op middellange termijn, waarvan de inkomsten een fiscaal gunstregime genieten om dit systeem aantrekkelijk te maken voor spaarders - Financiering op lange termijn van projecten uit de publieke of private sector - Toezicht door de NBB - Toezicht door de FSMA - Strafrechtelijke bepalingen - Fiscale bepalingen) (5-2418)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heer Richard Miller
5-2418/3
p. 1-12 5-2418/3 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 26-31 5-133 p. 26-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake KMO's (De duur van de erkenning van ondernemingsloketten - Ambulante activiteiten) (5-1899)      
  Verslag van de heer Richard Miller en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1899/2
p. 1-3 5-1899/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-85
p. 23-24 5-85 p. 23-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van de veertiende algemene herziening van de quota van de lidstaten van het Internationaal Monetair Fonds en de amenderingen van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds, zoals voorzien in Resolutie nr. 66-2 van 15 december 2010 van de Raad van Gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds (Waarborgen voor voldoende financiŽle slagkracht - Aanpassen van de quotaverdeling aan de gewijzigde economische krachtsverhoudingen - Hervormen van de Raad van Beheer) (5-1285)      
  Verslag van de heer Richard Miller
5-1285/2
p. 1-15 5-1285/2 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
5-35
p. 30-34 5-35 p. 30-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, open voor ondertekening te Ouagadougou op 22 juni 2010 en te Brussel van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 (Voldoen aan nieuwe noden op het gebied van politiek en veiligheid - Vernieuwen van de instrumenten voor financiŽle samenwerking) (5-1314)      
  Algemene bespreking
5-45
p. 33-34 5-45 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Dawhaw op 6 november 2007 (5-1529)      
  Algemene bespreking
5-70
p. 31-34 5-70 p. 31-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ecuador inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 29 juni 2012 (5-2801)      
  Verslag van de heer Richard Miller
5-2801/2
p. 1-3 5-2801/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 63-64 5-148 p. 63-64 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek ServiŽ, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 april 2008 (5-1164)      
  Algemene bespreking
5-33
p. 8-10 5-33 p. 8-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 15 juli 2009, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Prinsdom Monaco inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Akkoord (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 15 juli 2009, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Prinsdom Monaco inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden) (5-961)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Richard Miller c.s.
5-961/2
p. 1-2 5-961/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Akkoord (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden) (5-969)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Richard Miller c.s.
5-969/2
p. 1-2 5-969/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant en de uitwisseling van brieven, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant en de uitwisseling van brieven, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002) (5-972)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Richard Miller c.s.
5-972/2
p. 1-2 5-972/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971, 8 februari 1999 en 12 december 2008, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971en 8 februari 1999, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant) (5-967)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Richard Miller c.s.
5-967/2
p. 1-3 5-967/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), gedaan te GenŤve op 26 mei 2000 (5-1802)      
  Verslag van de heer Richard Miller
5-1802/4
p. 1-4 5-1802/4 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen te New York op 10 december 2008 (Controlemechanisme) (5-2394)      
  Algemene bespreking
5-140
p. 35-39 5-140 p. 35-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 12 bij het Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 2000 (Verbod op discriminatie niet enkel inzake het genot van de rechten gewaarborgd door het Verdrag, maar ook van alle rechten bedoeld in de wet) (5-1205)      
  Algemene bespreking
5-37
p. 32-46 5-37 p. 32-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon, gedaan te Brussel op 13 juni 2012 (Bescherming van het recht op leven, van het gezin en van de rechten m.b.t. onderwijs - Fiscaliteit : vetorecht - Veiligheid en defensie : militaire neutraliteit van Ierland) (5-1938)      
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Richard Miller
5-1938/2
p. 1-5 5-1938/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Berlijn op 23 juni 2009, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol (5-963)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Richard Miller c.s.
5-963/2
p. 1-3 5-963/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988) (5-966)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Richard Miller c.s.
5-966/2
p. 1-2 5-966/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005) (5-968)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Richard Miller c.s.
5-968/2
p. 1-2 5-968/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door het Aanvullend Akkoord, ondertekend te Brussel op 13 maart 1991, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (5-964)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Richard Miller c.s.
5-964/2
p. 1-3 5-964/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 6 november 2006, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 6 november 2006) (5-971)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Richard Miller c.s.
5-971/2
p. 1-2 5-971/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het op 27 september 1999 te Kopenhagen ondertekende Protocol, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol (5-970)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Richard Miller c.s.
5-970/2
p. 1-3 5-970/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987) (5-965)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Richard Miller c.s.
5-965/2
p. 1-2 5-965/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, ß1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (Begrotingsevenwicht en correctiemechanisme - Lokale financiŽn) (5-2427)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej, Richard Miller en Etienne Schouppe
5-2427/2
p. 1-7 5-2427/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Canberra op 20 maart 1984, en tot aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voormeld Tweede Protocol (5-962)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Richard Miller c.s.
5-962/2
p. 1-4 5-962/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, en met de Bijlage, aangenomen te Parijs op 20 oktober 2005 (5-2025)      
  Algemene bespreking
5-100
p. 27-34 5-100 p. 27-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 (Overheidsschuldencrisis - Begrotingsdiscipline) (5-1939)      
  Verslag van de heren Richard Miller en Johan Verstreken
5-1939/2
p. 1-19 5-1939/2 p. 1-19 (PDF)
  Algemene bespreking
5-103
p. 4-44 5-103 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen te Parijs op 2 november 2001 (5-1822)      
  Algemene bespreking
5-83
p. 31-32 5-83 p. 31-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 (Stabiliteitssteun onder stringente voorwaarden voor het economische beleid, ten gunste van ESM-leden die worden bedreigd door ernstige financieringsproblemen, indien zulks onontbeerlijk is voor de financiŽle stabiliteit van de eurozone in haar geheel) (5-1598)      
  Algemene bespreking
5-62
p. 34-47 5-62 p. 34-47 (PDF)
  5-62
p. 49 5-62 p. 49 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek KroatiŽ betreffende de toetreding van de Republiek KroatiŽ tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 9 december 2011 (5-1837)      
  Algemene bespreking
5-83
p. 32-33 5-83 p. 32-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid, ondertekend te Brussel op 21 mei 2008 (5-2803)      
  Verslag van de heer Richard Miller
5-2803/2
p. 1-4 5-2803/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 62 5-148 p. 62 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (5-2137)      
  Algemene bespreking
5-123
p. 25-32 5-123 p. 25-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep (Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg voor de vordering tot staking betreffende een handeling geregeld bij boek XIV van het Wetboek "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" - Zie ook doc. 5-2814 en 5-2815) (5-2813)      
  Verslag van de heren Richard Miller en Rik Daems
5-2813/2
p. 1-6 5-2813/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht (Invoeging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming in het Wetboek van economisch recht ten aanzien van de beoefenaars van een vrij beroep teneinde de bestaande ongrondwettelijkheid betreffende de uitsluiting van de vrije beroepen uit het toepassingsgebied van de WMPC te verhelpen conform de arresten nr 55/2011 van 6 april 2011 en nr 192/2011 van 15 december 2011 van het Grondwettelijk Hof alsook arrest nr 99/2013 van 9 juli 2013 waarin het Hof de artikelen die deze uitsluiting invoeren, heeft vernietigd - Omzetting, ten aanzien van de beoefenaars van een vrij beroep, van richtlijnen 2011/83/EU en 2005/29/EG - Opheffing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake vrije beroepen) (5-2815)      
  Verslag van de heren Richard Miller en Rik Daems
5-2815/3
p. 1-8 5-2815/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2, van het Wetboek economisch recht (Zie ook doc. 5-2747) (5-2748)      
  Verslag van de heer Richard Miller
5-2748/2
p. 1 5-2748/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II (5-2284)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip (5-2282)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering (Gedeeltelijke omzetting richtlijn 2006/24/EG betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt i.v.m. het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische-communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van richtlijn 2002/58/EG ["Dataretentierichtlijn"] en artikel 15.1 van richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie) (5-2222)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Richard Miller
5-2222/3
p. 1-19 5-2222/3 p. 1-19 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie ("Vlinderakkoord") (5-2283)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen, van de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (Omzetting Richtlijnen en Verordeningen - Wijziging van de wet van ... 2013 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders en de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten - Zie ook doc. 5-2777) (5-2778)      
  Verslag van de heer Richard Miller en mevrouw Lieve Maes
5-2778/2
p. 1 5-2778/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (Wegvervoer en interfaces met andere vervoerswijzen - Omzetting richtlijn 2010/40/EU [ITS] en gedelegeerde verordering 305/2013["eCall"]) (5-2225)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Richard Miller
5-2225/2
p. 1-5 5-2225/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 61-62 5-114 p. 61-62 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere gerechtelijke procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht (Zie ook doc. 5-2748) (5-2747)      
  Verslag van de heer Richard Miller
5-2747/3
p. 1-14 5-2747/3 p. 1-14 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van een bijdrage voor de financiŽle stabiliteit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coŲperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Invoering voor de kredietinstellingen van een bijdrage voor de financiŽle stabiliteit - Wijziging van de berekening van de jaarlijkse bijdragen aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's) (5-1410)      
  Verslag van de heer Richard Miller en mevrouw Marie Arena
5-1410/2
p. 1-7 5-1410/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-42
p. 57-62 5-42 p. 57-62 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Erkenning van de beroepen van klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog - Bescherming van de titel van psychotherapeut en reglementering van de uitoefening van de psychotherapie - Oprichting van de Federale Raad voor de psychotherapie - Oprichting van de Raad voor de geestelijke gezondheid, die de regering zal bijstaan in het nastreven van een doeltreffend beleid inzake geestelijke gezondheid) (5-2470)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 50-51 5-143 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de taxshelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk (Strijd tegen de vastgestelde ontsporingen en misbruiken - Invoering van de notie "in aamerking komende tussenpersoon" - Erkenning voor productievennootschappen en tussenpersonen - Voorlopige vrijstelling - Definitieve vrijstelling op basis van een attest uitgereikt door de FOD FinanciŽn - Uitsluiting van de investeerder die rechten in het in aanmerking komend werk bezit) (5-2859)      
  Verslag van de heren Richard Miller en Ahmed Laaouej
5-2859/2
p. 1-6 5-2859/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-150
p. 44-46 5-150 p. 44-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van boek II, titel 1ter van het Strafwetboek (Kaderbesluit 2008/919/JBZ - Nieuwe strafbaarstellingen inzake terrorisme : het aanzetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf, het rekruteren tot het plegen van een terroristisch misdrijf en het geven of krijgen van onderrichtingen of een opleiding met het oog op het plegen van een terroristisch misdrijf - Individuele rechten en fundamentele vrijheden) (5-1905)      
  Algemene bespreking
5-91
p. 17-25 5-91 p. 17-25 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van boek XVII van het Wetboek van economisch recht wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep (Procedureregels die specifiek zijn voor de vordering tot staking uitgeoefend ten aanzien van handelingen die een inbreuk vormen op de bepalingen van boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" - Zie ook doc. 5-2813 en 5-2815) (5-2814)      
  Verslag van de heren Richard Miller en Rik Daems
5-2814/2
p. 1 5-2814/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en tot bekrachtiging van de bepalingen inzake rechtsbescherming van twee koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikel 80, derde tot vijfde lid, van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (Opheffing van het derde lid van artikel 35 van de wet van 17 juni 2013 - Bekrachtiging van de bepalingen van hoofdstuk 5 van het KB van 12 september 2011 en van de bepalingen van hoofdstuk 2 van het KB van 24 januari 2012 [Regels inzake motivering, informatie en rechtsmiddelen] : inwerkingtreding van de wetten van 15 juni 2006 en 13 augustus 2011) (5-2313)      
  Algemene bespreking
5-124
p. 33-37 5-124 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij (5-1097)      
  Amendementen nrs 1 en 7 van de heren FranÁois Bellot en Richard Miller
5-1097/2
p. 1-3 5-1097/2 p. 1-3 (PDF)
  5-1097/2
p. 7 5-1097/2 p. 7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (I) (Deontologie - Tuchtorgaan - Zie ook doc. 5-2403) (5-2402)      
  Verslag van de heer Richard Miller
5-2402/2
p. 1-3 5-2402/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 8-9 5-133 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (II) (Deontologie - Tuchtorgaan - Zie ook doc. 5-2402) (5-2403)      
  Verslag van de heer Richard Miller
5-2403/2
p. 1 5-2403/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 8-9 5-133 p. 8-9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft (Vervanging van de elektronische en papieren maaltijdcheques door een vergoeding, met behoud van de basisindex en de toekenningsvoorwaarden - Wijziging artikel 38 WIB 1992) (5-2182)      
  Algemene bespreking - Vraag om terugzending naar commissie
5-147
p. 48-54 5-147 p. 48-54 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van culturele creaties op het internet (Illegaal downloaden - Strijd tegen illegale websites - Aanmoedigen van websites met werken die ter beschikking van het publiek worden gesteld met toestemming van de auteurs en houders van naburige rechten - Werken en prestaties die door databankoperatoren ter beschikking van het publiek worden gesteld - Uitwisselen van werken via providers - Graduele reactie bij het niet-naleven van de voorwaarden waaronder de houder werken die door het auteursrecht of de naburige rechten worden beschermd, mag uitwisselen en bij het illegaal downloaden van werken - Oprichting van een Raad voor de bescherming van de auteursrechten op het internet) (5-741)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-741/1
p. 1-32 5-741/1 p. 1-32 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Richard Miller en FranÁois Bellot
5-741/2
p. 1 5-741/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken (o.a. oprichting bij FOD Justitie van een Nationale Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting) (5-1960)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi, Armand De Decker, Gťrard Deprez, Alain Courtois, Richard Miller en FranÁois Bellot
5-1960/1
p. 1-33 5-1960/1 p. 1-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (5-234)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (5-186)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een afzonderlijke belasting op sommige beroepsinkomsten van kunstenaars (Inkomsten verworven door kunstschilders, beeldende kunstenaars, schrijvers en auteurs van muziekwerken en audiovisuele werken, buiten enige arbeidsovereenkomst - Aanslagvoet van 33 pct.) (5-905)      
  Voorstel van de heren FranÁois Bellot, Gťrard Deprez en Richard Miller
5-905/1
p. 1-4 5-905/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, voor wat de zorgverstrekking aan vrouwelijke slachtoffers van geslachtsverminking betreft (Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc 5-2481) (5-426)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-426/1
p. 1-3 5-426/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel FinanciŽle Informatieverwerking wat betreft het extremisme (5-1873)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Louis Siquet, Ludo Sannen, Richard Miller en Bart Tommelein en mevrouw Martine Taelman
5-1873/1
p. 1-6 5-1873/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-102
p. 34-37 5-102 p. 34-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet ter voorkoming van woekerrentes en verborgen kosten bij minikredieten (Flitskredieten) (5-1874)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Richard Miller, Peter Van Rompuy en Bart Tommelein en mevrouw Nele Lijnen
5-1874/1
p. 1-6 5-1874/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (Instituut voor de Nationale Rekeningen) (5-2258)      
  Voorstel van de heren Etienne Schouppe, Andrť du Bus de Warnaffe, Richard Miller, Rik Daems en Ahmed Laaouej en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2258/1
p. 1-10 5-2258/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 42-51 5-129 p. 42-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een filmclassificatiesysteem (Bioscoopbezoek door minderjarigen - Filmkeuringscommissie - Voorlichtingssysteem) (5-1034)      
  Voorstel van de heren Richard Miller en Armand De Decker
5-1034/1
p. 1-5 5-1034/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een groen spaarboekje (Aanwending door de banken van spaargeld voor duurzame doeleinden) (5-2027)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 26-31 5-133 p. 26-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een beveiligingsperiode bij veroordelingen voor bijzonder zware misdrijven (5-1140)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren FranÁois Bellot, Alain Courtois en Richard Miller
5-1140/1
p. 1-7 5-1140/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 3bis van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (Opheffing dotatie Prins Laurent) (5-1047)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (5-780)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen) (Plastische chirurgie) (5-61)      
  Stemming
5-23
p. 36 5-23 p. 36 (PDF)
  5-23
p. 37 5-23 p. 37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Kieswetboek, teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen via internet te stemmen (5-374)      
  Voorstel van de heren FranÁois Bellot, Alain Courtois, Armand De Decker, Gťrard Deprez en Richard Miller
5-374/1
p. 1-8 5-374/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de stemming door de Belgen die in het buitenland verblijven, ten einde de regels voor de samenstelling van de kieslijsten gelijk te maken voor alle Belgen, ongeacht of ze in het land of in het buitenland verblijven (5-767)      
  Voorstel van de heren FranÁois Bellot, Alain Courtois, Gťrard Deprez, Armand De Decker en Richard Miller en mevrouw Christine Defraigne
5-767/1
p. 1-6 5-767/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc. 5-2481) (5-2399)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Fauzaya Talhaoui, Fatiha SaÔdi, Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Nele Lijnen en de heren Richard Miller en Andrť du Bus de Warnaffe
5-2399/1
p. 1-9 5-2399/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 67-73 5-148 p. 67-73 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikelen 137 en 138 van het Strafwetboek, teneinde de strijd tegen het terrorisme op te voeren (Deelname aan paramilitaire trainingskampen van terroristische aard) (5-1655)      
  Voorstel van de heer Richard Miller en mevrouw Christine Defraigne
5-1655/1
p. 1-3 5-1655/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-91
p. 17-25 5-91 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (Overlevingspensioen overheidssector - Hertrouwen) (5-570)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-570/1
p. 1-3 5-570/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts (Oplossen van onzekerheden en tegenstrijdigheden en actualisering van de wet van 2007) (5-827)      
  Voorstel van de heren FranÁois Bellot, Alexander De Croo, Richard Miller en Bart Tommelein
5-827/1
p. 1-30 5-827/1 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt (Evenredigheidsregel - Geval waarbij een strekking binnen het orgaan of de instelling een meerderheid van de vertegenwoordigers heeft zonder tegelijk een meerderheid te bezitten in de vertegenwoordigde vergadering - Samenstellen van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie) (5-742)      
  Voorstel van de heren Gťrard Deprez, Richard Miller en Armand De Decker
5-742/1
p. 1-9 5-742/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, in verband met de toegang tot de voorwaardelijke invrijheidstelling voor een gedetineerde die is ontvlucht of een poging daartoe heeft ondernomen (5-565)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-565/1
p. 1-4 5-565/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis (Invoering van alternatieven voor de voorlopige hechtenis) (5-737)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-737/1
p. 1-12 5-737/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, wat de aanvullende indicatoren voor de bepaling van het bbp betreft (Uitwerken van een milieu-indicator en een sociale indicator) (5-1503)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 42-51 5-129 p. 42-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (5-187)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met de bedoeling deze uit te breiden tot personen die getroffen zijn door een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening, en die hun wil te kennen hebben gegeven in een vooraf opgemaakte wilsverklaring inzake euthanasie (5-2184)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Jean-Jacques De Gucht en Richard Miller en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-2184/1
p. 1-12 5-2184/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek om aanzetting tot gevaarlijke spelen strafbaar te stellen (Agressiespelen zoals "happy slapping" waarbij een makker verzot wordt geslagen en het filmpje via internet wordt verspreid - Wurgspelen) (5-572)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-572/1
p. 1-3 5-572/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde diverse fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten in te voeren (Tax shelter voor de filmindustrie, beeldende kunsten en podiumkunsten - Bedrijfsmecenaat - Belastingkrediet ten gunste van de muziekindustrie - Belastingkrediet voor particulieren voor de uitgaven voor kunst en cultuur) (5-988)      
  Voorstel van de heren FranÁois Bellot, Gťrard Deprez en Richard Miller
5-988/1
p. 1-22 5-988/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Vertegenwoordiging van vrouwen in overheidsbedrijven en genoteerde vennootschappen) (5-603)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, teneinde de beperkingen inzake toegestane arbeid voor de gepensioneerden af te schaffen (5-1134)      
  Voorstel van de heren FranÁois Bellot en Richard Miller en mevrouw Dominique Tilmans
5-1134/1
p. 1-5 5-1134/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de motorfietsen toe te staan gebruik te maken van de aan de bussen voorbehouden rijstroken (5-567)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-567/1
p. 1-4 5-567/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, teneinde de bromfietsen en vierwielers met motor verplicht in te schrijven (5-744)      
  Voorstel van de heer Richard Miller
5-744/1
p. 1-3 5-744/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kunstenaars betreft, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (Correcties, inzonderheid wat de werkloosheidsuitkeringen betreft, van een aantal ongelijkheden ten nadele van kunstenaars die hun activiteiten uitoefenen als loontrekkende) (5-743)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Gťrard Deprez en Jacques Brotchi
5-743/1
p. 1-4 5-743/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel wat de bezoldiging van de leden van de Koninklijke Familie betreft (5-980)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Zelfstandigen - Anticrisismaatregelen - Einde - Gevolgen - Voorstellen van de Union des Classes moyennes (UCM) (5-398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-398
Zelfstandigen - Moederschaps- en vaderschapsverlof (5-347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-347
de Belgische bijdrage aan de vernietiging van de Syrische chemische wapens (5-10948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10948
de Belgische bijdrage tot het versterken van de Libische Staat (5-11277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-11277
de Belgische steun aan de militaire operatie Sangaris (5-10951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10951
de Europese coŲrdinatie voor een betere bestrijding van het terrorisme (5-10994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10994
de doorverkoop van Agusta-helikopters door de Belgische Defensie (5-9615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9615
de internationale verdragen inzake mensenrechten (5-10888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10888
de mogelijke herziening van de loonsverhogingen (5-11281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-11281
het Palestijnse verzoeningssakkoord van Doha (5-6137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6137
het tekort aan vaccins tegen hondsdolheid (5-10643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10643
het toekennen van een visum aan verdedigers van de mensenrechten (5-10872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10872
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999