Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vautmans ValŤre" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De belemmering van het onderzoek van het OSI-team (Fraude en corruptie bij het ABOS)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Stemverklaringen van de heren Anciaux, Vautmans, Loones, Erdman, Swaelen en Verreycken en van mevrouw Lizin en stemming over de gewone motie
1-8
p. 182-184 1-8 p. 182-184 (PDF)
De benoemingen bij de Regie der Gebouwen (1-847)      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-180
p. 5296-5297 1-180 p. 5296-5297 (PDF)
De desaffectatie van de militaire domeinen van Brustem en Bevingen      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Poncelet, minister van Landsverdededing
1-71
p. 1855-1856 1-71 p. 1855-1856 (PDF)
De financiering van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-81
p. 2169-2170 1-81 p. 2169-2170 (PDF)
De financiŽle toestand van de horecasector (BTW-tarief - Aftrekbaarheid restaurantrekeningen - Oneerlijke concurrentie) (1-512)      
  Vraag om uitleg van de heer Vautmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-187
p. 5432-5434 1-187 p. 5432-5434 (PDF)
De moeilijkheden binnen de sector van de beroepsrestaurateurs (Aftrekbaarheid restaurantrekeningen) (1-517)      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-187
p. 5432-5434 1-187 p. 5432-5434 (PDF)
De nieuwe reglementering rond niet-gouvernementele organisaties      
  Vraag om uitleg van de heer Vautmans aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-50 COM
p. 410-412 1-50 COM p. 410-412 (PDF)
De nieuwe wet houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-1068)      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-239
p. 6993 1-239 p. 6993 (PDF)
De richtlijnen aan de gemeenten bij het vervangen van de nationale valuta's door de euro (1-791)      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-167
p. 4449-4450 1-167 p. 4449-4450 (PDF)
De samenstelling en de werking van het kabinet van de minister van Ambtenarenzaken (Taalevenwicht - Regie des Gebouwen) (1-860)      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-186
p. 5411 1-186 p. 5411 (PDF)
De toekomst van het militaire domein van Brustem (Desaffectatie en verkoop van de domeinen te Brustem en te Bevingen - Vliegveld)      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-42
p. 975 1-42 p. 975 (PDF)
De toestand in AziŽ van april 1996 tot maart 1998 (FinanciŽle en monetaire crisis - Ontwikkelingssamenwerking - Buitenlandse handel) (1-855)      
  Debat
1-209
p. 6022-6034 1-209 p. 6022-6034 (PDF)
De verdeling van de kredieten van de Regie der Gebouwen (Gewestelijke verdeling - Rijkswacht) (1-500)      
  Vraag om uitleg van de heer Vautmans aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-185
p. 5398-5399 1-185 p. 5398-5399 (PDF)
De voorstellen voor de kredietverdeling van de Regie der Gebouwen (Gemeenschappelijke behuizing rijkswacht-politie) (1-499)      
  Vraag om uitleg van de heer Vautmans aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-185
p. 5395-5396 1-185 p. 5395-5396 (PDF)
De werking van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Vautmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73
p. 1985-1986 1-73 p. 1985-1986 (PDF)
De wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-100
p. 2660-2661 1-100 p. 2660-2661 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Vautmans, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Financiering van de apparatuur en het instrumentarium gebruikt in de operatiekwartieren      
  Schriftelijke vraag van de heer Vautmans aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 587 1-12 p. 587 (PDF)
Fiscale gevolgen van de reorganisatie van ondernemingen - Inbreng van activa tegen boekwaarde (1-1132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vautmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4060 1-78 p. 4060 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-79
p. 4169 1-79 p. 4169 (PDF)
Goedkeuring van 186 internationale verdragen tijdens de legislatuur 1995-1999      
  1-263
p. 7678 1-263 p. 7678 (PDF)
Hervormingen binnen de Regie der Gebouwen      
  Schriftelijke vraag van de heer Vautmans aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1733 1-35 p. 1733 (PDF)
Het jaarlijks verslag over de toetsing van de ontwikkelingssamenwerking aan de eerbied voor de mensenrechten      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-100
p. 2660-2661 1-100 p. 2660-2661 (PDF)
Het laattijdig afleveren van de nodige schattingsverslagen aan de gemeenten (Aankoop of verkoop van onroerende goederen door de gemeenten) (1-1147)      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-260
p. 7559 1-260 p. 7559 (PDF)
Het onderzoek naar een kamp voor politieke vluchtelingen te Bevingen (1-954)      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-206
p. 5909 1-206 p. 5909 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en beraadslaging over de amendementen
1-31
p. 721-741 1-31 p. 721-741 (PDF)
Medische gegevens van kandidaat-politieke vluchtelingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Vautmans aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-32
p. 1610 1-32 p. 1610 (PDF)
Militair oefenterrein Vogelsang in Duitsland (Leefmilieu)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vautmans aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 2008-2009 1-41 p. 2008-2009 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2132-2133 1-43 p. 2132-2133 (PDF)
Toegang tot het beroep van kleinhandelaar      
  Schriftelijke vraag van de heer Vautmans aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1626 1-33 p. 1626 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-35
p. 1748-1749 1-35 p. 1748-1749 (PDF)
Toestand in ZaÔre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen BelgiŽ en ZaÔre (1-156)      
  Amendement nr 1 van de heren Devolder en Vautmans
1-156/2
p. 1-2 1-156/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-ZaÔre in het bijzonder (1-466)      
  Schrapping door de hoofdindiener van de handtekening van een medeondertekenaar in commissie, in casu de handtekening van een Vlaams-Blok-lid - Begrip "hoofdindiener"
1-73
p. 1943-1947 1-73 p. 1943-1947 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Irak (UNO-embargo) (1-239)      
  Stemming over het amendement, stemverklaringen van de heren Ceder, Anciaux, Vautmans, mevrouw Lizin, de heren Boutmans en Destexhe, mevrouw Bribosia-Picard en de heer Staes en stemming over het geheel
1-44
p. 1035-1037 1-44 p. 1035-1037 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie van het milieu en de mensenrechten in Nigeria (1-194)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-58
p. 1414-1415 1-58 p. 1414-1415 (PDF)
  1-58
p. 1415 1-58 p. 1415 (PDF)
  1-58
p. 1415-1419 1-58 p. 1415-1419 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toelating van Taiwan tot de Verenigde Naties (1-43)      
  Verzoek om het voorstel op de agenda te plaatsen
1-30
p. 695 1-30 p. 695 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid en een krachtdadig Afrikabeleid (1-302)      
  Beraadslaging en onderzoek van de amendementen
1-45
p. 1055-1068 1-45 p. 1055-1068 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat IsraŽl, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995 (1-715)      
  Over de terugzending naar de commissie
1-235
p. 6883 1-235 p. 6883 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds, Bijlagen I tot VIII, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 6 maart 1995 (1-630)      
  Beraadslaging, stemverklaringen van mevrouw Dardenne, de heren Mahoux, Anciaux, Verreycken, Vautmans, Erdman, Boutmans, mevrouw Lizin en terugzending naar de commissie
1-131
p. 3520-3522 1-131 p. 3520-3522 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, gedaan te Montego Bay op 10 december 1982 en met de Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982, gedaan te New York op 28 juli 1994 (1-796)      
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer en Vautmans en eindstemming
1-176
p. 5187 1-176 p. 5187 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Cooperation Council of the Arab States of the Gulf, ondertekend te Brussel op 11 mei 1993 (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Raad voor Samenwerking van de Arabische-Golfstaten, ondertekend te Brussel op 11 mei 1993) (1-1086)      
  Stemverklaring van de heer Vautmans en eindstemming
1-222
p. 6434-6435 1-222 p. 6434-6435 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (Samenwerking met de Gewesten) (1-587)      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Anciaux, Vautmans en Hatry en eindstemming
1-115
p. 3078-3079 1-115 p. 3078-3079 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, 8į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Aftrek van restaurant- en receptiekosten en van relatiegeschenken) (1-1005)      
  Voorstel van de heren Goovaerts en Vautmans
1-1005/1
p. 1-3 1-1005/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 60 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering (Seizoen- of gelegenheidsarbeider in de groenten- en fruitteelt : inkomen wordt niet beschouwd als een beroepsinkomen) (1-467)      
  Voorstel van de heer Vautmans
1-467/1
p. 1-4 1-467/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999