Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vandenbroucke Frank" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De injectietarieven voor het hoogspanningsnet (en het distributienet - Ongelijke behandeling van de kleine groenestroomproducenten en de grote producenten van elektriciteit) (5-962)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-88 COM
p. 10-12 5-88 COM p. 10-12 (PDF)
De kostprijs voor kadastrale uittreksels (5-781)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-63 COM
p. 28-30 5-63 COM p. 28-30 (PDF)
De minister verwijst naar het beroepsgeheim om niet te antwoorden op een vraag over het reŽle belastingtarief van Electrabel - Protest      
  5-12 COM
p. 14-17 5-12 COM p. 14-17 (PDF)
De minister verwijst naar het beroepsgeheim om niet te antwoorden op een vraag over het reŽle belastingtarief van Electrabel - Protest - Nota van de dienst Wetsevaluatie van de Senaat      
  5-63 COM
p. 14-19 5-63 COM p. 14-19 (PDF)
De nachtvluchten (Evaluatie van de bewegingen en de dwangsommen) (5-568)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-65 COM
p. 4-8 5-65 COM p. 4-8 (PDF)
De ontsluiting van gegevens van de FOD FinanciŽn in het kader van de vereenvoudiging van de administratieve procedures en de automatische toekenning van rechten (in het kader van de armoedebestrijding - Elektronisch consulteren van gegevens - Inkomensgegevens - CORVE, CoŲrdinatiecel Vlaams e-government - Kruispuntbank van de sociale zekerheid - Studietoelagen - Woningfonds) (5-1149)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-96 COM
p. 15-17 5-96 COM p. 15-17 (PDF)
De reŽle belastingbijdrage van de sector van elektriciteitsproducenten (Zie ook de vragen om uitleg 5-207 en 5-103) (5-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-63 COM
p. 14-19 5-63 COM p. 14-19 (PDF)
De reŽle belastingsbijdrage van de sector van elektriciteitsproducenten (Zie ook vragen om uitleg 5-103 en 5-667) (5-207)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-21 COM
p. 9-14 5-21 COM p. 9-14 (PDF)
De standaardisering van de laadpalen voor elektrische wagens (5-730)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-65 COM
p. 25-26 5-65 COM p. 25-26 (PDF)
De tevredenheid van treinreizigers met een beperkte mobiliteit over de dienstverlening van de NMBS (Resultaten van de enquÍte) (5-245)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-24 COM
p. 31-33 5-24 COM p. 31-33 (PDF)
De toekomst en werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (Uitblijven van de benoeming van een directeur-generaal) (5-1201)      
  Stemming over het amendement en de geamendeerde motie
5-31
p. 53-56 5-31 p. 53-56 (PDF)
  5-31
p. 64 5-31 p. 64 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Frank Vandenbroucke, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Herziening van artikel 100, tweede lid, tweede volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de mogelijkheid voor de Senaat om de aanwezigheid van ministers te vorderen voor haar recht op onderzoek) (5-106)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-106/1
p. 1-2 5-106/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 119, tweede volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de onverenigbaarheid van het mandaat van lid van een Gemeeschaps- of Gewestparlement met het mandaat van senator) (5-107)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-107/1
p. 1-2 5-107/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 143, ß 2, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Regeling van belangenconflicten) (5-108)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-108/1
p. 1-2 5-108/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 195 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan) (5-96)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-96/1
p. 1-15 5-96/1 p. 1-15 (PDF)
  Intrekking
5-52
p. 82 5-52 p. 82 (PDF)
Herziening van artikel 45 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de mogelijkheid tot verdaging door de Koning) (5-97)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-97/1
p. 1-2 5-97/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 56 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Beperking van het recht van onderzoek tot de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-98)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-98/1
p. 1-2 5-98/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Beperking van de behandeling van verzoekschriften tot de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-99)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-99/1
p. 1-2 5-99/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 63, ß 1, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Samenstelling van de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-100)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-100/1
p. 1-2 5-100/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 65 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Verkiezing van de kamerleden voor vijf jaar - Gelijktijdige verkiezingen voor de kamerleden en de leden van de gemeeschaps- en gewestparlementen) (5-101)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-101/1
p. 1-2 5-101/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 67 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Samenstelling van de Senaat - Senatoren aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen) (5-102)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-102/1
p. 1-4 5-102/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 68 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Indeling in taalgroepen) (5-103)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-103/1
p. 1-3 5-103/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 70 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Verkiezing van de senatoren voor vijf jaar) (5-104)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-104/1
p. 1-2 5-104/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 72 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-105)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-105/1
p. 1-2 5-105/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Het gebruik van het document bedoeld in artikel 138bis-6, derde lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Hospitalisatieverzekering van chronisch zieke mensen en mensen met een handicap - Frequentie van het uitsluiten van de kosten voor de reeds bestaande ziekte of handicap) (5-857)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Vandenbroucke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-71 COM
p. 30-32 5-71 COM p. 30-32 (PDF)
Het inzetten van extra wagons bij extra treinreizigers in volle spits (5-611)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 18-19 5-60 COM p. 18-19 (PDF)
Het plan voor de concentratie van seinhuizen door de NMBS (5-586)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 17-18 5-60 COM p. 17-18 (PDF)
Het reŽle belastingtarief van Electrabel (en andere grote bedrijven - Gebruik van fiscale spitstechnologie - Notionele intrestaftrek - Controlecentrum Grote Ondernemingen - Zie ook vragen om uitleg 5-207 en 5-667) (5-103)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-12 COM
p. 14-17 5-12 COM p. 14-17 (PDF)
Mogelijkheid om een gemotiveerde motie in te dienen als besluit van een vraag om uitleg - Techniek om over te gaan tot de orde van de dag door een amendement aan te nemen op de gemotiveerde motie      
  5-31
p. 53-56 5-31 p. 53-56 (PDF)
  5-31
p. 56-57 5-31 p. 56-57 (PDF)
Ontslag van senatoren (2011-2012)      
  de heer Frank Vandenbroucke (vervangen door mevrouw Fauzaya Talhaoui)
5-33
p. 7 5-33 p. 7 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1098)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 53-54 5-28 p. 53-54 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (5-1099)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 51-55 5-28 p. 51-55 (PDF)
Vliegtaksen (Heffing op vliegtickets) (5-735)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Maes aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-63 COM
p. 24-26 5-63 COM p. 24-26 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Amendementen nrs 43 en 44 van de heer Frank Vandenbroucke
5-254/2
p. 24-25 5-254/2 p. 24-25 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de European Financial Stability Facility en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiŽle instrumenten (Financiering onder de vorm van leningen en kredietlijnen aan de lidstaten van de eurozone die in financiŽle moeilijkheden verkeren) (5-342)      
  Algemene bespreking
5-5
p. 10-18 5-5 p. 10-18 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  Amendement nr 16 van de heer Frank Vandenbroucke, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Onderzoeksmiddelen van de fiscus : opheffing van het bankgeheim
5-869/8
p. 5 5-869/8 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-609)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Frank Vandenbroucke
5-10
p. 8-9 5-10 p. 8-9 (PDF)
  5-10
p. 12-13 5-10 p. 12-13 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Niet-conventionele praktijken inzake geneeskunde, artsenijbereidkunde, kinesitherapie, verpleegkunde en paramedische beroepen) (5-407)      
  Algemene bespreking
5-6
p. 4-7 5-6 p. 4-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 2, 2/1 en 4 van de wet houdende wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Omzetting richtlijn 2008/6/EG - Beroeps- en cassatiemogelijkheden tegen de besluiten van het BIPT - Bevoegdheid van de Raad voor de Mededinging tot geschillen inzake toegang tot de elementen van postinfrastructuur - Zie ook doc. 5-477) (5-478)      
  Algemene bespreking
5-7
p. 7-8 5-7 p. 7-8 (PDF)
Wetsvoorstel ter veralgemening van de derdebetalersregeling (5-203)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman en de heer Frank Vandenbroucke
5-203/1
p. 1-24 5-203/1 p. 1-24 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 7 van mevrouw Marleen Temmerman en de heer Frank Vandenbroucke
5-203/2
p. 1-6 5-203/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen (Een politicus die zich kandidaat stelt op een lijst, moet ook effectief zijn mandaat opnemen wanneer hij verkozen wordt) (5-512)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Armand De Decker, Wouter Beke, Frank Vandenbroucke en Bart Tommelein en mevrouw Liesbeth Homans
5-512/1
p. 1-3 5-512/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot inperking van plotse en forse premiestijgingen bij hospitalisatieverzekeringen (Afschaffing medische index - Wijziging wetten 25 juni 1992 en 17 juni 2009 op de landverzekeringsovereenkomst en KB 1 februari 2010) (5-974)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman en de heer Frank Vandenbroucke
5-974/1
p. 1-3 5-974/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de volkslening (Anticrisismaatregel - Uitgifte van de leningen door het Toekomstfonds - Financiering van strategische investeringen door het Toekomstfonds - Van roerende voorheffing vrijgestelde intresten - Staatswaarborg) (5-933)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Frank Vandenbroucke, Ludo Sannen, GŁler Turan, Guy Swennen en Bert Anciaux en mevrouw Marleen Temmerman
5-933/1
p. 1-7 5-933/1 p. 1-7 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999