Auteurs- en sprekersregister betreffende "Charlier Guy" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De sociale zekerheid van de grensarbeiders      
  Mondelinge vraag van de heer G. Charlier aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-100
p. 2654-2655 1-100 p. 2654-2655 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer G. Charlier, gecoŲpteerd senator
1-3
p. 27 1-3 p. 27 (PDF)
Grensarbeiders die in het groothertogdom Luxemburg werken - Grondslag van de berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid      
  Schriftelijke vraag van de heer G. Charlier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1137-1138 1-23 p. 1137-1138 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1195-1196 1-24 p. 1195-1196 (PDF)
Het detentiecentrum van Saint-Hubert      
  Mondelinge vraag van de heer G. Charlier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 554-555 1-25 p. 554-555 (PDF)
Vormingsverlof - Ministerieel besluit van 8 augustus 1991      
  Schriftelijke vraag van de heer G. Charlier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2623 1-52 p. 2623 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-55
p. 2793-2794 1-55 p. 2793-2794 (PDF)
Vormingsverlof van het rijkspersoneel - MB van 8 augustus 1991      
  Schriftelijke vraag van de heer G. Charlier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2876-2877 1-57 p. 2876-2877 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid      
  Algemene beraadslaging
   Sociale balans op te stellen door de bedrijven - Arbeidsherverdeling
1-18
p. 403 1-18 p. 403 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Regie voor Maritiem Transport : sociale maatregelen ingevolge ontbinding - Tewerkstellingsmaatregelen - Brugpensioen - Halftijds brugpensioen - Stage - Loopbaanonderbreking - Verlaging werkgeversbijdragen - Tewerkstelling KMO's - Participatiefonds : leningen aan werklozen die zich vestigen als zelfstandige - Oudere werklozen - Pensioenen : deeltijdse arbeid; kapitalisatiestelsel - Kas geneeskundige verzorging NMBS - Heffing omzetcijfer farmaceutische producten - Ziekteverzekering : geneesmiddelen toegediend in ziekenhuis; honoraria dialyse - Sociale zekerheid : sociale identiteitskaart; terugvordering ten onrechte betaalde bedragen) (1-660)      
  Verslag van de heer G. Charlier
1-660/3
p. 1-37 1-660/3 p. 1-37 (PDF)
   Arbeidsherverdeling
1-660/3
p. 28-37 1-660/3 p. 28-37 (PDF)
   Besparingsmaatregelen in de sector van de geneesmiddelen
1-660/3
p. 17-18 1-660/3 p. 17-18 (PDF)
  1-660/3
p. 19 1-660/3 p. 19 (PDF)
  1-660/3
p. 19-20 1-660/3 p. 19-20 (PDF)
  1-660/3
p. 22 1-660/3 p. 22 (PDF)
   Deeltijds werk : pensioenrechten
1-660/3
p. 13 1-660/3 p. 13 (PDF)
  1-660/3
p. 14 1-660/3 p. 14 (PDF)
  1-660/3
p. 14-15 1-660/3 p. 14-15 (PDF)
  1-660/3
p. 15-16 1-660/3 p. 15-16 (PDF)
   Deeltijdse arbeid
1-660/3
p. 33 1-660/3 p. 33 (PDF)
   Educatief verlof
1-660/3
p. 3 1-660/3 p. 3 (PDF)
  1-660/3
p. 8 1-660/3 p. 8 (PDF)
  1-660/3
p. 10 1-660/3 p. 10 (PDF)
   Financiering van de ziekenhuizen - Besparingsmaatregelen
1-660/3
p. 18 1-660/3 p. 18 (PDF)
  1-660/3
p. 19-20 1-660/3 p. 19-20 (PDF)
   Gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake pensioenen
1-660/3
p. 13-14 1-660/3 p. 13-14 (PDF)
  1-660/3
p. 16 1-660/3 p. 16 (PDF)
   Halftijds brugpensioen
1-660/3
p. 3-4 1-660/3 p. 3-4 (PDF)
  1-660/3
p. 8 1-660/3 p. 8 (PDF)
  1-660/3
p. 8-9 1-660/3 p. 8-9 (PDF)
  1-660/3
p. 9-10 1-660/3 p. 9-10 (PDF)
  1-660/3
p. 10 1-660/3 p. 10 (PDF)
  1-660/3
p. 12 1-660/3 p. 12 (PDF)
  1-660/3
p. 13-14 1-660/3 p. 13-14 (PDF)
  1-660/3
p. 14-16 1-660/3 p. 14-16 (PDF)
  1-660/3
p. 31 1-660/3 p. 31 (PDF)
   Heffing op de omzet van de farmaceutische industrie
1-660/3
p. 17-18 1-660/3 p. 17-18 (PDF)
  1-660/3
p. 21 1-660/3 p. 21 (PDF)
  1-660/3
p. 21 1-660/3 p. 21 (PDF)
   Kapitalisatiestelsel
1-660/3
p. 14 1-660/3 p. 14 (PDF)
  1-660/3
p. 16 1-660/3 p. 16 (PDF)
   Kas van de Geneeskundige Verzorging van de NMBS
1-660/3
p. 17 1-660/3 p. 17 (PDF)
  1-660/3
p. 19 1-660/3 p. 19 (PDF)
  1-660/3
p. 21 1-660/3 p. 21 (PDF)
   Kinderopvang
1-660/3
p. 3 1-660/3 p. 3 (PDF)
  1-660/3
p. 3 1-660/3 p. 3 (PDF)
  1-660/3
p. 8 1-660/3 p. 8 (PDF)
   Loopbaanonderbreking
1-660/3
p. 4 1-660/3 p. 4 (PDF)
  1-660/3
p. 8 1-660/3 p. 8 (PDF)
  1-660/3
p. 11 1-660/3 p. 11 (PDF)
  1-660/3
p. 31-32 1-660/3 p. 31-32 (PDF)
   Maatregelen inzake bestrijding van de werkloosheid
1-660/3
p. 2-3 1-660/3 p. 2-3 (PDF)
  1-660/3
p. 6-7 1-660/3 p. 6-7 (PDF)
   Maatregelen ten voordele van oudere werklozen
1-660/3
p. 2-3 1-660/3 p. 2-3 (PDF)
  1-660/3
p. 10 1-660/3 p. 10 (PDF)
   Nierdialyse
1-660/3
p. 18 1-660/3 p. 18 (PDF)
  1-660/3
p. 19 1-660/3 p. 19 (PDF)
  1-660/3
p. 20-21 1-660/3 p. 20-21 (PDF)
  1-660/3
p. 21 1-660/3 p. 21 (PDF)
  1-660/3
p. 22 1-660/3 p. 22 (PDF)
   Orgaantransplantatie
1-660/3
p. 20-21 1-660/3 p. 20-21 (PDF)
   Participatiefonds
1-660/3
p. 6-7 1-660/3 p. 6-7 (PDF)
  1-660/3
p. 9 1-660/3 p. 9 (PDF)
  1-660/3
p. 11-12 1-660/3 p. 11-12 (PDF)
   Rusthuizen
1-660/3
p. 17 1-660/3 p. 17 (PDF)
  1-660/3
p. 19 1-660/3 p. 19 (PDF)
   Sociale identiteitskaart
1-660/3
p. 18-19 1-660/3 p. 18-19 (PDF)
  1-660/3
p. 19 1-660/3 p. 19 (PDF)
  1-660/3
p. 21 1-660/3 p. 21 (PDF)
   Stage en inschakeling van jongeren in het arbeidsproces
1-660/3
p. 3 1-660/3 p. 3 (PDF)
  1-660/3
p. 4 1-660/3 p. 4 (PDF)
  1-660/3
p. 8 1-660/3 p. 8 (PDF)
  1-660/3
p. 10-11 1-660/3 p. 10-11 (PDF)
   Tewerkstellingsakkoorden - Sectorale onderhandelingen
1-660/3
p. 2 1-660/3 p. 2 (PDF)
  1-660/3
p. 4-5 1-660/3 p. 4-5 (PDF)
  1-660/3
p. 6 1-660/3 p. 6 (PDF)
  1-660/3
p. 28-37 1-660/3 p. 28-37 (PDF)
   Tewerkstellingsmaatregelen
1-660/3
p. 2-6 1-660/3 p. 2-6 (PDF)
   Verlaging van de werkgeversbijdragen
1-660/3
p. 4-5 1-660/3 p. 4-5 (PDF)
  1-660/3
p. 8-9 1-660/3 p. 8-9 (PDF)
  1-660/3
p. 10 1-660/3 p. 10 (PDF)
  1-660/3
p. 11 1-660/3 p. 11 (PDF)
  1-660/3
p. 12-13 1-660/3 p. 12-13 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders (Compenserende vergoeding voor Belgische grensarbeiders) (1-616)      
  Voorstel van de heren Santkin en G. Charlier
1-616/1
p. 1-4 1-616/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-193
p. 5562-5565 1-193 p. 5562-5565 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999