Auteurs- en sprekersregister betreffende "Siquet Louis" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De bouw van een nieuw Justitiepaleis in het gerechtelijk arrondissement van Eupen (3-55)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-20
p. 27-28 3-20 p. 27-28 (PDF)
De tweetaligheidspremies voor het personeel van de lokale politie (Politiezone Marche) (3-43)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-19
p. 11-12 3-19 p. 11-12 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Siquet, senator aangewezen door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Het gevolg dat gegeven wordt aan de aanbevelingen uit het advies van het Observatorium van de rechten op het Internet over de bescherming van de minderjarigen op het Internet (Labelen - Domeinnamen - Toegangsfilters per leeftijdscategorie) (3-142)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-36
p. 27-29 3-36 p. 27-29 (PDF)
Medische fouten - Schadegevallen - Schadevergoedingen (3-1)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 108 3-1 p. 108 (PDF)
Ontslag van senatoren (2003-2004)      
  de heer Siquet (Vervangen door de heer Collas)
3-36
p. 29 3-36 p. 29 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Verslag van de heer Siquet
3-137/4
p. 1-31 3-137/4 p. 1-31 (PDF)
   "Variabilisering" van de autokosten
3-137/4
p. 9 3-137/4 p. 9 (PDF)
  3-137/4
p. 10 3-137/4 p. 10 (PDF)
   Aanpassing van de energiebijdrage teneinde de gezinnen aan te zetten om over te schakelen van huisbrandolie naar aardgas
3-137/4
p. 3 3-137/4 p. 3 (PDF)
  3-137/4
p. 5 3-137/4 p. 5 (PDF)
  3-137/4
p. 6 3-137/4 p. 6 (PDF)
   Accijnscompenserende heffing op dieselvoertuigen
3-137/4
p. 9-10 3-137/4 p. 9-10 (PDF)
   Afschaffing van de inschrijvingstaks voor voertuigen
3-137/4
p. 15-17 3-137/4 p. 15-17 (PDF)
  3-137/4
p. 18-19 3-137/4 p. 18-19 (PDF)
  3-137/4
p. 19-20 3-137/4 p. 19-20 (PDF)
   BTW op elektriciteit
3-137/4
p. 5 3-137/4 p. 5 (PDF)
   Belgacom : verlenging van de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning krachtens de wet van 10 augustus 2001, artikel 3
3-137/4
p. 20-22 3-137/4 p. 20-22 (PDF)
   Berekening van de bedrijfsvoorheffing
3-137/4
p. 5 3-137/4 p. 5 (PDF)
   Beursintroductie van Belgacom
3-137/4
p. 20-21 3-137/4 p. 20-21 (PDF)
   Cliquetsysteem motorbrandstoffen : accijnsverhoging
3-137/4
p. 4 3-137/4 p. 4 (PDF)
  3-137/4
p. 8-9 3-137/4 p. 8-9 (PDF)
   Doelstellingen van Kyoto
3-137/4
p. 16-18 3-137/4 p. 16-18 (PDF)
   Eurovignet (Tol op autowegen)
3-137/4
p. 10-11 3-137/4 p. 10-11 (PDF)
   Fiscale druk
3-137/4
p. 16-17 3-137/4 p. 16-17 (PDF)
   Toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten - CBFA
3-137/4
p. 4 3-137/4 p. 4 (PDF)
  3-137/4
p. 15 3-137/4 p. 15 (PDF)
   Uitstel van de inwerkingtreding van de ecoboni
3-137/4
p. 3 3-137/4 p. 3 (PDF)
  3-137/4
p. 4-5 3-137/4 p. 4-5 (PDF)
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-137/4
p. 4 3-137/4 p. 4 (PDF)
  3-137/4
p. 11-14 3-137/4 p. 11-14 (PDF)
   Verhoging van de belasting op diesel
3-137/4
p. 6 3-137/4 p. 6 (PDF)
   Verhoging van de belasting op diesel : compensatie voor de professionele vervoerders
3-137/4
p. 11 3-137/4 p. 11 (PDF)
  3-137/4
p. 18 3-137/4 p. 18 (PDF)
   Verhoging van de energiebijdrage
3-137/4
p. 3 3-137/4 p. 3 (PDF)
  3-137/4
p. 5-8 3-137/4 p. 5-8 (PDF)
   Verhoging van de taks op materiŽle aflevering van effecten aan toonder (Artikel 160 Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen) en op collectieve beleggingsinstellingen (Artikel 161ter Wetboek der successierechten)
3-137/4
p. 4 3-137/4 p. 4 (PDF)
  3-137/4
p. 14-15 3-137/4 p. 14-15 (PDF)
   Verhoging van de taks op materiŽle aflevering van effecten aan toonder en op collectieve beleggingsinstellingen
3-137/4
p. 4 3-137/4 p. 4 (PDF)
  3-137/4
p. 14 3-137/4 p. 14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 627, 6į, van het Gerechtelijk Wetboek (Uitbreiding van de bevoegdheden van de vrederechters van Eupen en Sankt-Vith inzake de interneringsprocedures voorzien in de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke [Gebruik der talen]) (3-396)      
  Algemene bespreking
3-29
p. 10-11 3-29 p. 10-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (Sponsoring - Evenementen en activiteiten georganiseerd op mondiaal niveau) (3-74)      
  Algemene bespreking
3-7
p. 4-23 3-7 p. 4-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen (Controle van de staat van de voertuigen - Technische keuring) (3-76)      
  Voorstel van de heer Siquet
3-76/1
p. 1-4 3-76/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, en tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad, van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten in de 3 landstalen : Duitse taal) (3-304)      
  Voorstel van de heer Siquet
3-304/1
p. 1-5 3-304/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Siquet
3-304/2
p. 1-2 3-304/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt (Verbruikerskrediet) (3-75)      
  Voorstel van de heren Poty en Siquet
3-75/1
p. 1-6 3-75/1 p. 1-6 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999