Auteurs- en sprekersregister betreffende "Fontaine Philippe" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
BOZAR - Tentoonstellingen - Plaatsbespreking via internet - CategorieŽn bezoekers - Discriminatie - Rechtstreekse verkoop aan het loket - Toewijzing van een aantal plaatsen - Andere maatregelen (4-7316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7316
Belgische olievoorraden - Distillaten - Tekort - Rapport van het Rekenhof - Europese verplichtingen - EU-sancties - Opslagplaats voorraad - Tekort - Aanbesteding - Plaats en bouw van de depots - Kostprijs - Overeenkomsten met de lidstaten (4-7072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7072
CommerciŽle platen (handelaars- en proefrittenplaten) - Verhuur (4-3894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3894
CommerciŽle platen - Verhuur - Fraude - Stations voor automobielinspectie - Identiteitscontrole - Sancties - Wettelijke middelen (4-4636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4636
De Belgica - Lichting - Mogelijkheid - Belgische deelneming - Budget (4-6986)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6986
De Congolese dansers, uitgenodigd door Charleroi Danses, die in Zaventem werden vastgehouden (BiŽnnale van de dans 2009) (4-1321)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Fontaine aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 84-86 4-103 p. 84-86 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte is van mening dat het quorum dient bereikt te zijn voor de stemming over de behandeling bij urgentie van een wetsvoorstel - Inoverwegingneming van een wetsvoorstel - Artikel 46 Reglement van de Senaat      
  4-103
p. 19-21 4-103 p. 19-21 (PDF)
De hulp van BelgiŽ aan Congo bij het afbakenen van zijn land- en zeegrenzen (4-943)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Fontaine aan de heer Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
4-96
p. 9-11 4-96 p. 9-11 (PDF)
De sociale dienstencheques (Dienstencheques voor mensen met laag inkomen - Uitblijven van uitvoeringsbesluit) (4-1136)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Fontaine aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 17-18 4-115 p. 17-18 (PDF)
De veiligheid van het spoorwegennet (Afwezigheid van veiligheidssystemen - Maatregelen na de treinramp in Buizingen) (4-1113)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Fontaine aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-113
p. 19-21 4-113 p. 19-21 (PDF)
De verdeling van jodiumtabletten in het kader van nucleaire risico's in gemeenten in de omgeving van een kerninstallatie (Informatiecampagne - Vervanging van vervallen tabletten - Centrale van Chooz) (4-912)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Fontaine aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-93
p. 33-35 4-93 p. 33-35 (PDF)
De weigering van de IsraŽlische autoriteiten om de minister in Gaza toe te laten (omdat zijn bezoek het gezag van Hamas zou legitimeren) (4-1057)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Fontaine aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-110
p. 28-30 4-110 p. 28-30 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Belgische coŲperatie - Trilaterale samenwerking met Japan - Andere trilaterale samenwerkingen - Belgische expertise in Congo - Valorisatie - Versterking van de Belgische coŲperatie - Belangen bij het Japanse project (4-7073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7073
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Philippe Fontaine, gecoŲpteerd senator
4-82
p. 9 4-82 p. 9 (PDF)
Elektronische identiteitskaart - Loskomen van de chip - Aanpak - Kosten (4-6395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6395
Elektronische identiteitskaart - Uitreiking Pincode - Vertrouwelijkheid (4-3893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3893
Gevangenissen - Voeding - Respect voor filosofische overtuigigen (4-6405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6405
Het ter beschikking stellen van militaire terreinen aan privťbedrijven in de bewapeningssector (Schietvelden - Onderneming MECAR - Legerbasis Elsenborn) (4-982)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Fontaine aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-101
p. 20-23 4-101 p. 20-23 (PDF)
Het vertrek van Nuon uit BelgiŽ en het afvoeren van de geplande bouw van een elektriciteitscentrale in Manage (4-1303)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Fontaine aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 80-82 4-103 p. 80-82 (PDF)
KMKG - Collecties - Staat - Digitalisering - Werken in depot - Aantal - Opzoeking - Methodologie - Bewaring - Voorwaarden - Verbeteringen - Zaalwachters - Specifieke opleidingen - Gebouwen - Veiligheid - Vrijwilligers die de inventaris opmaken (4-6985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6985
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorlijn Manage- Nivelles- Ottignies - Heropening - Ontwerp (4-4352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4352
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorlijn Manage- Nivelles- Ottignies - Heropening - Ontwerp (4-5790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5790
Ondernemingen voor dienstencheques - Erkenning - Intrekking - Aantal - Redenen (4-7495)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7495
PWA's - I.D.E.S.S. - Dienstenchequesbedrijven - Opdrachten - Mededinging - Kostprijs van de I.D.E.S.S.-prestaties - HerdefiniŽring van de opdrachten van de PWA's - Ontoereikend werkaanbod (4-6982)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6982
Spoorverbinding IJzeren Rijn - Heropening (4-3890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3890
Spoorverbinding IJzeren Rijn - Heropening (4-5778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5778
Technische controle - Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - Arrest van 22 oktober 2009 (Commissie/Portugal, Zaak C-438/08) - Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs (GOCA) - Gevolgen (4-5080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-5080
Technische controle - Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - Arrest van 22 oktober 2009 (Commissie/Portugal, Zaak C-438/08) - Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs (GOCA) - Gevolgen (4-6076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6076
Toegevoegde magistraten - Toewijzing - Gerechtelijke arrondissementen van Bergen en Charleroi - Hoge Raad voor de Justitie - Audit - Uitvoering - Gerechtelijke achterstand in Charleroi (4-6984)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6984
Verwarmingstoelage - Betalingen in 2009 - Achterstand -Budget 2010 (4-6990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6990
Vliegtuigmodelbouw - Terreinen - Door Belgocontrol gecontroleerde zones - Voorstel tot sluiting - Problemen - Overgangsperiode - Definitieve sluiting - Opname van terreinen voor modelluchtvaart op de luchtvaartkaarten (4-7083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-7083
Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (Versterking van de structuren en de internationale en lokale dialoog - Armoede - Milleniumdoelstellingen inzake ontwikkeling - Demografische uitdagingen - Milieubescherming - Rechten van de mens - Aantrekken van de economie - Infrastructuur - Vrede en veiligheid) (4-1510)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans en Olg Zrihen
4-1510/1
p. 1-9 4-1510/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van vrije, transparante en democratische presidentsverkiezingen in Rwanda en het sturen van een EU-observatiemissie (4-1676)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Philippe Fontaine, Jean-Paul Procureur en Pol Van Den Driessche
4-1676/1
p. 1-4 4-1676/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke ontwikkelingen in TunesiŽ na de presidentsverkiezingen van 25 oktober 2009 (4-1525)      
  Voorstel van de heer Philippe Fontaine en mevrouw Dominique Tilmans
4-1525/1
p. 1-6 4-1525/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap (4-1485)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune, Olga Zrihen en Els Schelfhout en de heren Philippe Fontaine, Paul Wille en Benoit Hellings
4-1485/1
p. 1-7 4-1485/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorgenomen privatisering van de koffiesector in Burundi (4-1651)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sabine de Bethune en Marleen Temmerman en de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein
4-1651/1
p. 1-7 4-1651/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 96-99 4-116 p. 96-99 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het proces achter gesloten deuren en de opsluiting van de Birmaanse oppositieleidster Aung San Suu Kyi na de vermeende schending van haar huisarrest (4-1355)      
  Bespreking
4-96
p. 55-58 4-96 p. 55-58 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (4-1514)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans en Olga Zrihen
4-1514/1
p. 1-6 4-1514/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 11 van de heer Philippe Fontaine
4-1514/2
p. 4 4-1514/2 p. 4 (PDF)
  Bespreking
4-110
p. 42-47 4-110 p. 42-47 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden (4-1537)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Freya Piryns en Lieve Van Ermen en de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein, Jean-Paul Procureur en Benoit Hellings
4-1537/1
p. 1-11 4-1537/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
4-109
p. 64-65 4-109 p. 64-65 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tweede Toetsingsconferentie van het Verdrag van Ottawa (29 november - 4 december 2009 in Carthago) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake het actieplan van Cartagena 2010-2014 tot herziening van het Verdrag van Ottawa op het verbod op antipersoonsmijnen) (Verbod op gebruik, productie, opslag en overdracht van antipersoonsmijnen) (4-1511)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein en Philippe Monfils
4-1511/1
p. 1-5 4-1511/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Philippe Fontaine
4-1511/2
p. 1-2 4-1511/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
4-113
p. 44-45 4-113 p. 44-45 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) (Ratificatie) (4-1475)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Cťline Fremault en de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein en Benoit Hellings
4-1475/1
p. 1-4 4-1475/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van BelgiŽ (4-1352)      
  Amendement nr 1 van de heer Philippe Fontaine
4-1352/2
p. 1 4-1352/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Vervanging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Informatie van de markt - Prijsaanduiding - Benaming, samenstelling en etikettering van producten - Aanduiding van hoeveelheid - Vergelijkende reclame - Promoties inzake prijzen - Uitverkopen - Opruimingen of solden - Overeenkomsten met consumenten - Overeenkomsten op afstand - Overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de onderneming - Openbare verkoop - Gezamelijk aanbod - Onrechtmatige bedingen - Bestelbon - Verlenging van dienstovereenkomsten - Oneerlijke, misleidende en agressieve handelspraktijken - Ongewenste communicaties - Verkoop met verlies - Bewijsregeling - Collectieve consumentenovereenkomsten - Vordering tot staking - Procedures inzake benamingen van oorsprong - Waarschuwingsprocedure - Strafsancties - Opsporing en vaststelling van inbreuken - Zie ook doc. nr 4-1658) (4-1657)      
  Algemene bespreking
4-116
p. 44 4-116 p. 44 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (4-1469)      
  Verslag van de heer Philippe Fontaine
4-1469/3
p. 1-13 4-1469/3 p. 1-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), gedaan te Brussel op 23 juli 2007 en te Washington op 26 juli 2007 (4-1432)      
  Verslag van de heer Philippe Fontaine
4-1432/2
p. 1-19 4-1432/2 p. 1-19 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van ... betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Bevoegdheden rechtbank van Koophandel - Zie ook doc. 4-1657) (4-1658)      
  Algemene bespreking
4-116
p. 44 4-116 p. 44 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (Omzetting richtlijn 2007/66/EG - Doeltreffendheid van de beroepsprocedures - Opdrachten die de Europese drempels niet bereiken) (4-1538)      
  Verslag van de heer Philippe Fontaine
4-1538/2
p. 1-8 4-1538/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiŽle sector (Gedeeltelijke omzetting richtlijn 2006/46/EG - Oprichting remuneratiecomitť) (4-1659)      
  Algemene bespreking
4-116
p. 68-70 4-116 p. 68-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 (Inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1574)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe en van de dames Nele Lijnen en Christiane Vienne
4-1574/1
p. 1-2 4-1574/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen (Omzetting richtlijn 2005/60/EG - Aanbevelingen van de FinanciŽle Actiegroep tegen het witwassen van kapitalen [FAG]) (4-1412)      
  Algemene bespreking
4-100
p. 5-6 4-100 p. 5-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen (Aanvulling KB 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers) (4-840)      
  Algemene bespreking
4-100
p. 22-25 4-100 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, teneinde schuldoverlast te voorkomen (Betere informatie voor de consument en beperken van sommige vormen van reclame) (4-1576)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine en Berni Collas
4-1576/1
p. 1-6 4-1576/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening, om in elk oproepteam een beherende huisarts en spoedarts op te nemen (4-1530)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marie-HťlŤne Crombť-Berton en Caroline Persoons en de heren Berni Collas, Alain Destexhe en Philippe Fontaine
4-1530/1
p. 1-4 4-1530/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aanrekening van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen (Opheffing van de ongelijke behandeling tussen gehuwden/wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden - Tijdelijke werkloosheid - Wijziging artikelen 147, 150 en 151 WIB1992) (4-1450)      
  Verslag van de heer Philippe Fontaine
4-1450/2
p. 1 4-1450/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de aftrekbare giften tot de instellingen en verenigingen binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Artikel 104) (4-1451)      
  Verslag van de heer Philippe Fontaine
4-1451/2
p. 1 4-1451/2 p. 1 (PDF)
Zelfstandigen - Openbare werken - Hinder - Inkomenscompensatievergoeding (4-6406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6406
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999