Auteurs- en sprekersregister betreffende "Smet Miet" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
ARAB - Erkenning controleorganismen op de werkplaatsen - Schorsing of intrekking van een erkenning      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-56
p. 2846 1-56 p. 2846 (PDF)
ARAB - Erkenning controleorganismen op de werkplaatsen - Wisseling van organisme in geval van negatief advies      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-56
p. 2847 1-56 p. 2847 (PDF)
ARAB - Erkenning van controleorganismen op de werkplaatsen - Onafhankelijkheid (1-677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-64
p. 3303-3304 1-64 p. 3303-3304 (PDF)
  Bul. 1-71
p. 3715-3716 1-71 p. 3715-3716 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4982 1-95 p. 4982 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4543 1-86 p. 4543 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4982 1-95 p. 4982 (PDF)
Aantal dodelijke (arbeids-)ongevallen aan elektrische installaties langs de openbare weg      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-29
p. 1418-1419 1-29 p. 1418-1419 (PDF)
Activering van werkloosheidsuitkeringen in ondernemingen - Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid (1-1142)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4056-4057 1-78 p. 4056-4057 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-88
p. 4670 1-88 p. 4670 (PDF)
Algemene begeleiding van de gelijke-kansenplannen - Verslag van de federale commissie (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 540 1-12 p. 540 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 757-758 1-15 p. 757-758 (PDF)
AnciŽnniteitstoeslag aan oudere werklozen (1-1428)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-88
p. 4651 1-88 p. 4651 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5011 1-95 p. 5011 (PDF)
Arbeidsomstandigheden bij Eternit te Kapelle op den Bos - Asbest (1-805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-68
p. 3531-3532 1-68 p. 3531-3532 (PDF)
Armoedeproblematiek (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1899 1-39 p. 1899 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-44
p. 2188-2192 1-44 p. 2188-2192 (PDF)
Auditing van overheidsdiensten door private auditbureaus (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-49
p. 2470 1-49 p. 2470 (PDF)
Bedrijfsplan tot herverdeling van de arbeid      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 253 1-6 p. 253 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 439-440 1-9 p. 439-440 (PDF)
Begeleidingsplan der werklozen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2156-2157 1-44 p. 2156-2157 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2372 1-47 p. 2372 (PDF)
Begeleidingsplan voor werklozen - Diverse inlichtingen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-19
p. 949 1-19 p. 949 (PDF)
  Bul. 1-25
p. 1234-1235 1-25 p. 1234-1235 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-32
p. 1590-1592 1-32 p. 1590-1592 (PDF)
Beheer en controle op de fondsen voor bestaanszekerheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 541 1-12 p. 541 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 1-65
p. 3360-3361 1-65 p. 3360-3361 (PDF)
Belgische ondernemingen - Administratieve vereenvoudiging (1-671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3282-3283 1-64 p. 3282-3283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3416-3417 1-66 p. 3416-3417 (PDF)
Benoeming van de hoofdgriffier van het Antwerpse Arbeidshof      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 253 1-6 p. 253 (PDF)
Berekening van dagen betaald verlof bij deeltijdse werknemers (afhouding werkloosheidsuitkeringen)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-22
p. 1095-1096 1-22 p. 1095-1096 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2084-2086 1-42 p. 2084-2086 (PDF)
Berekening van het brugpensioen overeenkomstig de CAO nr 17 (Arbeiders) (1-1470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4696 1-89 p. 4696 (PDF)
Beroep tegen de schorsing van het recht op uitkeringen - Niet-schorsende werking      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cantillon aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1952 1-40 p. 1952 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2024-2026 1-41 p. 2024-2026 (PDF)
Besteding van de 1.250 miljoen voorzien in de begroting 1998 ten voordele van chronisch zieken (Loopbaanonderbrekingsvergoeding) (1-822)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4415-4416 1-84 p. 4415-4416 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-88
p. 4669 1-88 p. 4669 (PDF)
Besteding van de middelen van de PWA's - Aanwending voor opleiding van PWA-werknemers (1-985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3799 1-73 p. 3799 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-76
p. 3970 1-76 p. 3970 (PDF)
CAO's binnen onafhankelijke instellingen voor seniorenzorg      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 789-790 1-16 p. 789-790 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 873-874 1-17 p. 873-874 (PDF)
Commissie van advies voor de stoomtuigen - Doel - Werking (1-1503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-90
p. 4753 1-90 p. 4753 (PDF)
Controle op de erkende controleorganismen - Toekomstperspectieven (ARAB) (Beltest - accreditatiesysteem)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2781 1-55 p. 2781 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3019-3020 1-59 p. 3019-3020 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 1-71
p. 3714-3715 1-71 p. 3714-3715 (PDF)
De "werkloosheidsvallen" en de te nemen maatregelen (Stimuleren van de werkbereidheid : contraproductieve maatregelen - Inkomensgarantie deeltijdsen - Verhoogde kinderbijslag - Beslag - Samenwonende werklozen - Minimumloon) (1-446)      
  Vraag om uitleg van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-166
p. 4439-4440 1-166 p. 4439-4440 (PDF)
De 86ste Internationale Arbeidsconferentie (Sociale basisrechten - Kinderarbeid) (1-539)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Goethem aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-211
p. 6127-6128 1-211 p. 6127-6128 (PDF)
De G7-Top over tewerkstelling      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier aan de heer Dehaene, eerste minister
1-30
p. 682-683 1-30 p. 682-683 (PDF)
De arbeidsinpassingssteun ten behoeve van bestaansminimumtrekkers (Europees Sociaal Fonds - Vzw TOK-EFD - Gewestelijke verdeling)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Milquet aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-123
p. 3271-3272 1-123 p. 3271-3272 (PDF)
De beslissing van de Europese Commissie inzake Maribel-bis en Maribel-ter (Verlaging van de patroonsbijdragen versus BTW-verhoging, teneinde de tewerkstelling te bevorderen - Staatstoelage)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Bespreking
1-77 COM
p. 610-612 1-77 COM p. 610-612 (PDF)
De bestrijding van het zwartwerk : sancties      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-89 COM
p. 705-707 1-89 COM p. 705-707 (PDF)
De datum waarop de verhogingen van de loonschalen moet plaatsvinden (CAO's) (1-975)      
  Mondelinge vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-211
p. 6126-6127 1-211 p. 6126-6127 (PDF)
De dossiers in verband met projecten voor de opvang van kinderen van O tot 12 jaar, die van het Tewerkstellingsfonds worden overgedragen naar de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers (Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre
   Antwoord gegeven door de heer De Clerck, minister van Justitie
1-6
p. 101-102 1-6 p. 101-102 (PDF)
De financiering van de nieuwe Maribel-operatie (Loonkostenverlaging en scheppen van werkgelegenheid - KMO)      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-100
p. 2654 1-100 p. 2654 (PDF)
De financiering van de taken van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (Kinderopvang)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-69
p. 1788-1789 1-69 p. 1788-1789 (PDF)
De herintreding van langdurig werklozen (1-687)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bribosia-Picard aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-142
p. 3786-3787 1-142 p. 3786-3787 (PDF)
De herintreding van langdurig werklozen (1-842)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-178
p. 5243-5244 1-178 p. 5243-5244 (PDF)
De houding van de RSZ-administratie inzake de toepassing van de wet van 1 september 1997 in de tuinbouw- en de fruitteeltsector (1-540)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc
   Antwoord gegeven door mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-206
p. 5936-5938 1-206 p. 5936-5938 (PDF)
De indeling van de gewestelijke brandweergroepen in de provincie Antwerpen (1-839)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-178
p. 5245 1-178 p. 5245 (PDF)
De invloed die het minimumbedrag van de werkloosheidsuitkeringen en de uitsluiting of de schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen hebben op het aantal personen die het bestaansminimum of bijstand aanvragen (1-555)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-213
p. 6220-6223 1-213 p. 6220-6223 (PDF)
De invoering van de dienstencheque voor schilderwerken (Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Binnenschilderwerk en behangen) (1-1081)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-245
p. 7123-7124 1-245 p. 7123-7124 (PDF)
De invoering van de sociale identiteitskaart ter controle van zwartwerk (1-1029)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-227
p. 6621-6622 1-227 p. 6621-6622 (PDF)
De kinderarbeid in vele landen - BelgiŽ      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bribosia-Picard
   Antwoord gegeven door de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-73
p. 1951 1-73 p. 1951 (PDF)
De mogelijke misbruiken bij de fondsen voor bestaanszekerheid (1-409)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Verdaging
1-155
p. 4133 1-155 p. 4133 (PDF)
   Bespreking
1-156
p. 4150-4152 1-156 p. 4150-4152 (PDF)
De mogelijkheden voor herintredende vrouwen om naar de arbeidsmarkt terug te keren (Vervanging in het kader van loopbaanonderbreking : volledig uitkeringsgerechtigde werkloze) (1-1070)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius
   Antwoord gegeven door de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-239
p. 6995-6996 1-239 p. 6995-6996 (PDF)
De omzeiling van de vigerende wetgeving inzake plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-5 COM
p. 28-30 1-5 COM p. 28-30 (PDF)
De politisering van de administratie van de minister van Tewerkstelling en Arbeid, meer bepaald de sociale bemiddelaars (Politieke benoemingen - Ambtenaren-generaal)      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-118
p. 3179-3181 1-118 p. 3179-3181 (PDF)
De prestaties van echtgenoten van steuntrekkende gezinshoofden in de fruit- of tuinbouwsector (Seizoenarbeid - Inkomsten die niet beschouwd worden als bedrijfsinkomsten - Statuut van gezinshoofd)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-71
p. 1853-1854 1-71 p. 1853-1854 (PDF)
De problematiek van de beschutte werkplaatsen (1-445)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint
   Antwoord gegeven door mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-174
p. 5144-5146 1-174 p. 5144-5146 (PDF)
De rechten van het kind (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4008 1-77 p. 4008 (PDF)
De regelgeving voor het afleveren van arbeidskaarten en -vergunningen aan buitenlandse professionele sportbeoefenaars (Arbeidskaarten en -vergunningen - Voorstellen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) (1-542)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-211
p. 6128-6130 1-211 p. 6128-6130 (PDF)
De sociale balans (Vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-108
p. 2926-2927 1-108 p. 2926-2927 (PDF)
De sociale identiteitskaart (1-479)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder
   Antwoord gegeven door mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-174
p. 5152-5154 1-174 p. 5152-5154 (PDF)
De steunmaatregelen voor de tewerkstelling verbonden aan de vermindering van de werktijd tot 32 uur per week (Deeltijdse arbeid) (1-859)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-180
p. 5295-5296 1-180 p. 5295-5296 (PDF)
De taal van de documenten bij het fonds voor bestaanszekerheid in de bouw (RSZ) (1-1074)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones
   Antwoord gegeven door de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-239
p. 6996 1-239 p. 6996 (PDF)
De toegang tot de tewerkstellingsprogramma's van de federale overheid (Gastarbeiders - Bestaansminimumgerechtigden - OCMW) (1-836)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-178
p. 5244 1-178 p. 5244 (PDF)
De toepassing van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid op de Belgisch-Franse grensarbeiders      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-27
p. 605-606 1-27 p. 605-606 (PDF)
De toepassing van de wet op de havenarbeid (Beroep op erkende havenarbeiders) (1-793)      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-167
p. 4444-4445 1-167 p. 4444-4445 (PDF)
De toepassing van de wet strekkende tot het bevorderen van de deelname van vrouwen aan de politieke besluitvorming (Kieslijsten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-76
p. 2030-2031 1-76 p. 2030-2031 (PDF)
De uitsluiting van de Nationale Confederatie van het kaderpersoneel uit het wetsontwerp betreffende de oprichting van een Europese ondernemingsraad      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-21
p. 469-470 1-21 p. 469-470 (PDF)
De vacante betrekkingen waarvoor er geen kandidaten zijn (Gewestelijke tewerkstellingsdiensten - VDAB, FOREM, ORBEM - "Miet Smet"-banen - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Vormingsdiensten) (1-586)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-PÍtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-228
p. 6665-6666 1-228 p. 6665-6666 (PDF)
De veiligheid van de kerncentrales en de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-115
p. 3079-3081 1-115 p. 3079-3081 (PDF)
De verdeling van bevoegdheden inzake werkgelegenheids- en uitkeringsbeleid (Incoherenties tussen het schorsingsbeleid enerzijds en de werkgelegenheidsmaatregelen van de federale overheid en de regionale overheden anderzijds - Verdeling van de bevoegdheden)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cantillon aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-98 COM
p. 767-768 1-98 COM p. 767-768 (PDF)
De verlaging van de socialezekerheidsbijdragen (van de werkgevers - Tewerkstellingsplan : volledig uitkeringsgerechtigde werklozen en bestaansminimumgerechtigden) (1-1011)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-222
p. 6423-6424 1-222 p. 6423-6424 (PDF)
De verplichting om RVA-stages en eerste-werkervaringscontracten toe te passen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-82 COM
p. 640-642 1-82 COM p. 640-642 (PDF)
De vervanging van werknemers met loopbaanonderbreking (Volledig uitkeringsgerechtigd werkloze) (1-882)      
  Mondelinge vraag van de heer Ph. Charlier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-186
p. 5407-5408 1-186 p. 5407-5408 (PDF)
De voorbereiding van de Olympische Spelen in Atlanta en de aanwezigheid van vrouwen in de olympische delegaties      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin
   Antwoord gegeven door de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-56
p. 1331-1332 1-56 p. 1331-1332 (PDF)
De voorrang van internationale verdragen op het interne recht (Ondernemingen uit de show-business : bedrijfsvoorheffing) (1-788)      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-167
p. 4445-4446 1-167 p. 4445-4446 (PDF)
De wenselijkheid van een overeenkomst tussen het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en De Post (Publicaties met erotische inslag) (1-1117)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-250
p. 7225-7226 1-250 p. 7225-7226 (PDF)
De werking van de dienst collectieve arbeidsbetrekkingen (Paritiaire comitťs - Omkadering sociaal bemiddelaars - Comitť voor het vervoer) (1-521)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Goethem aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-196
p. 5673-5674 1-196 p. 5673-5674 (PDF)
De winkelopeningstijden      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-46
p. 1091-1093 1-46 p. 1091-1093 (PDF)
Departementele raad van beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-79
p. 4150 1-79 p. 4150 (PDF)
Detachering van werknemers (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4111 1-79 p. 4111 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-81
p. 4254-4256 1-81 p. 4254-4256 (PDF)
  Bul. 1-86
p. 4566-4567 1-86 p. 4566-4567 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1625 1-33 p. 1625 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Tewerkstelling en Arbeid) (1-655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3216-3217 1-63 p. 3216-3217 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3364-3365 1-65 p. 3364-3365 (PDF)
Discriminatie van sollicitanten op grond van leeftijd - Wetsontwerp      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sťmer aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1498 1-31 p. 1498 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3359 1-65 p. 3359 (PDF)
Discriminatie vrouwelijke beroepsmilitairen m.b.t. de nieuwe uniformen bij de landmacht (Tewerkstelling en Arbeid) (1-783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-67
p. 3467 1-67 p. 3467 (PDF)
Discriminerende dienstverlening bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen te 1210 Brussel t.a.v. Nederlandstaligen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1675-1676 1-34 p. 1675-1676 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1813-1814 1-37 p. 1813-1814 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Smet, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Een aangepaste reglementering voor de tuinbouw- en de fruitsector      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid en de heer Pinxten, minister van Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-103 COM
p. 794-799 1-103 COM p. 794-799 (PDF)
Een experiment voor werktijdverkorting in grote bedrijven (Scheppen van arbeidsplaatsen en vermindering van de sociale lasten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc
   Antwoord gegeven door de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-102
p. 2766-2767 1-102 p. 2766-2767 (PDF)
Einde van de loopbaan (oudere werklozen, gepensioneerden, bruggepensioneerden)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-21
p. 1051 1-21 p. 1051 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1207-1208 1-24 p. 1207-1208 (PDF)
Eisen van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Intergouvernementele Conferentie tot herziening van het Verdrag van Maastricht      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 497 1-11 p. 497 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 962-964 1-19 p. 962-964 (PDF)
Europese richtlijn betreffende liften - Omzetting - Gevolgen voor de sector (Tewerkstelling en Arbeid)) (1-1697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5187 1-99 p. 5187 (PDF)
Evaluatiecomitť van het begeleidingsplan voor werklozen (1-1561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-93
p. 4884 1-93 p. 4884 (PDF)
  Bul. 1-98
p. 5134-5135 1-98 p. 5134-5135 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4484 1-85 p. 4484 (PDF)
Evolutie van het aantal brugpensioenen per werkloosheidsbureau - Vervangingsplicht - Controle naleving - Afwijkingen (1-1004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vergote aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3800 1-73 p. 3800 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4365-4366 1-83 p. 4365-4366 (PDF)
Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5186 1-99 p. 5186 (PDF)
Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5186 1-99 p. 5186 (PDF)
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Kinderopvang - Projecten per gemeenschap      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2782 1-55 p. 2782 (PDF)
Gebruik van contactadvertenties als relatieadvertentie en jobaanbieding      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 789 1-16 p. 789 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2155-2156 1-44 p. 2155-2156 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2371-2372 1-47 p. 2371-2372 (PDF)
Gegevens i.v.m. de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-44
p. 2193-2194 1-44 p. 2193-2194 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 541 1-12 p. 541 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1529-1531 1-31 p. 1529-1531 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2505-2506 1-50 p. 2505-2506 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2751-2753 1-54 p. 2751-2753 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten - Positieve acties      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 541-542 1-12 p. 541-542 (PDF)
  Bul. 1-20
p. 989-990 1-20 p. 989-990 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-22
p. 1110-1111 1-22 p. 1110-1111 (PDF)
Gezinsdimensie van het beleid van de minister (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-32
p. 1566 1-32 p. 1566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1698-1700 1-34 p. 1698-1700 (PDF)
Het PWA-systeem      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-128
p. 3368-3369 1-128 p. 3368-3369 (PDF)
Het akkoord dat in de nacht van 2 op 3 juli gesloten werd over Renault-Vilvoorde      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer Dehaene, eerste minister
1-125
p. 3306-3308 1-125 p. 3306-3308 (PDF)
Het bepalen van objectieve criteria voor de erkenning van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties in de Nationale Arbeidsraad en het geval van de Nationale Confederatie van het kaderpersoneel (1-576)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-228
p. 6666-6668 1-228 p. 6666-6668 (PDF)
Het conflict bij Electrabel dat betrekking heeft op arbeidstijdverkorting en het scheppen van stabiele banen (1-398)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-151
p. 3988-3990 1-151 p. 3988-3990 (PDF)
Het economisch jaarverslag van de Europese Commissie (Tewerkstellingsbeleid)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-33
p. 796-799 1-33 p. 796-799 (PDF)
Het gewaarborgd minimuminkomen voor werknemers in beschutte werkplaatsen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Milquet aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-42
p. 973-974 1-42 p. 973-974 (PDF)
Het halftijds brugpensioen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Antwoord gegeven door de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-97
p. 2573 1-97 p. 2573 (PDF)
Het niet-naleven van de internationale verplichtingen die BelgiŽ ten aanzien van de Europese Unie is aangegaan in het kader van de Europese richtsnoeren voor de werkgelegenheid (Vrijwaren van het concurrentievermogen en interprofessioneel akkoord inzake loonmarge - Verdagen van het plan tot verlaging van de werkgeversbijdragen - Evolutie van de werkloosheid - Achterstand in de omzetting van richtlijnen - Onwettigheid van Maribel-operaties - Werkgelegenheidsbeleid) (1-561)      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-220
p. 6379-6382 1-220 p. 6379-6382 (PDF)
Het ouderschapsverlof      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-51 COM
p. 424-425 1-51 COM p. 424-425 (PDF)
Het recht op werkloosheidsuitkeringen van bestaansminimumtrekkers die in een doorstromingsprogramma worden tewerkgesteld (Deeltijdse aanwervingen) (1-1161)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
1-263
p. 7652 1-263 p. 7652 (PDF)
Het sociaal statuut van spelbedienden in casino's en werknemers in speelautomatenhallen (1-995)      
  Mondelinge vraag van de heer Vergote
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-216
p. 6303-6304 1-216 p. 6303-6304 (PDF)
Het statuut van de jeugdanimatoren      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-76
p. 2031-2032 1-76 p. 2031-2032 (PDF)
Het vaststellen en bestraffen van zwartwerk in de tuinbouwsector      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-103 COM
p. 794-799 1-103 COM p. 794-799 (PDF)
Het verband tussen de werkloosheidsuitkering of het wachtgeld voor jongeren en de verplichting om een opleiding te volgen (1-720)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-157
p. 4176-4177 1-157 p. 4176-4177 (PDF)
Het vrijwilligerswerk dat werklozen mogen doen (1-962)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-206
p. 5913-5914 1-206 p. 5913-5914 (PDF)
Hoge Raad voor hygiŽne in de mijnen - Werking - Stand van zaken (1-1502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-90
p. 4752-4753 1-90 p. 4752-4753 (PDF)
Huisbedienden en dienstboden      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-39
p. 1923-1924 1-39 p. 1923-1924 (PDF)
Hulde (1995-1996)      
  aan de slachtoffers van het verkeersongeval van 27 februari 1996 op de E-17 autosnelweg ter hoogte van Deinze
1-27
p. 600 1-27 p. 600 (PDF)
Internationale Arbeidsorganisatie - Veroordelingen van BelgiŽ      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 541 1-12 p. 541 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 1-53
p. 2708-2709 1-53 p. 2708-2709 (PDF)
Internationale verdragen - Ratificatie - UNO-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 184-185 1-5 p. 184-185 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-7
p. 328-329 1-7 p. 328-329 (PDF)
Invoering van de sociale Maribel - Gevolgen voor de schoonmaaksector (1-1039)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3848 1-74 p. 3848 (PDF)
  Bul. 1-83
p. 4344-4345 1-83 p. 4344-4345 (PDF)
  Bul. 1-95
p. 4981 1-95 p. 4981 (PDF)
Invoering van de sociale maribel - Gevolgen voor de schoonmaaksector (1-1039)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-91
p. 4781-4782 1-91 p. 4781-4782 (PDF)
Jobstudenten - Aantal in 1996      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1498 1-31 p. 1498 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-33
p. 1631 1-33 p. 1631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3079-3080 1-60 p. 3079-3080 (PDF)
Kledingsector - Eventuele loonkostenverlagingen n.a.v. de begroting 1998      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2944 1-58 p. 2944 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3529-3530 1-68 p. 3529-3530 (PDF)
Kledingsector - Verlaging van de loonkosten      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2944 1-58 p. 2944 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3020 1-59 p. 3020 (PDF)
LETS ("Local Exchange and Trade Systems")      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1498 1-31 p. 1498 (PDF)
Leerovereenkomst - Cumulatie van inkomen, kinderbijslag en vakantiegeld      
  Schriftelijke vraag van de heer Poty aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-5
p. 212 1-5 p. 212 (PDF)
Loon van de vissers      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 120 1-4 p. 120 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-7
p. 327-328 1-7 p. 327-328 (PDF)
Loopbaanonderbreking - Vervanging door herintredende vrouwen (1-1653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-98
p. 5135 1-98 p. 5135 (PDF)
Loopbaanonderbreking in de gemeentebesturen die het privť-stelsel volgen - Maximumduur      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1625 1-33 p. 1625 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4364-4365 1-83 p. 4364-4365 (PDF)
Medisch toezicht in bedrijven (1-1372)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4543 1-86 p. 4543 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-88
p. 4670-4672 1-88 p. 4670-4672 (PDF)
Meerjarenplan voor de werkgelegenheid - Aantal uitkeringsgerechtigde werklozen ouder dan 50 jaar      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2156 1-44 p. 2156 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2313 1-46 p. 2313 (PDF)
Middelen van het Tewerkstellingsfonds      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-8
p. 378 1-8 p. 378 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2469-2470 1-49 p. 2469-2470 (PDF)
Militair personeel - Bescherming van het personeel tegen ongewenste intimiteiten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sťmer aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 185 1-5 p. 185 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-7
p. 329-330 1-7 p. 329-330 (PDF)
Minimumloon voor gehandicapte werknemers in een beschutte werkplaats      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 988-989 1-20 p. 988-989 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1205-1207 1-24 p. 1205-1207 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 26-27 1-2 p. 26-27 (PDF)
  Bul. 1-3
p. 81 1-3 p. 81 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 211 1-5 p. 211 (PDF)
  Bul. 1-6
p. 282 1-6 p. 282 (PDF)
Ministers - Buitenlandse reizen en verblijven (Tewerkstelling en Arbeid) (1-830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3499 1-68 p. 3499 (PDF)
Naleving van de reglementering inzake brugpensioenen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 2002-2003 1-41 p. 2002-2003 (PDF)
Naleving van de taalwetgeving bij het hanteren van PWA-cheques      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 81 1-3 p. 81 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 650-651 1-13 p. 650-651 (PDF)
Niet-ingevulde stageplaatsen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2343 1-47 p. 2343 (PDF)
Nieuwe fiscale situatie van jobstudenten - Invloed op het zwartwerk - Toekomst      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-54
p. 2732-2733 1-54 p. 2732-2733 (PDF)
Omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht - Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (1-541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-60
p. 3081-3082 1-60 p. 3081-3082 (PDF)
Onderzoeken m.b.t. de conformiteit van voetpadkasten voor voeding van teledistributie (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-19
p. 949 1-19 p. 949 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1022 1-20 p. 1022 (PDF)
Ontwerp van KB betreffende het statuut van bezoldigd sportbeoefenaar      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-38
p. 1879-1880 1-38 p. 1879-1880 (PDF)
Onze troepen in Oost-SlavoniŽ en BosniŽ (VN)      
  Mondelinge vraag van de heer Bourgeois aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-76
p. 2032-2033 1-76 p. 2032-2033 (PDF)
Openbaarheid van bestuur - Richtlijnen (Tewerkstelling en Arbeid) (1-707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3283 1-64 p. 3283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3365 1-65 p. 3365 (PDF)
Opleidingen georganiseerd door inschakelingsbedrijven      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Antwoord
Bul. 1-86
p. 4565-4566 1-86 p. 4565-4566 (PDF)
Opleidingen georganiseerd door ondernemingen die opleiding door arbeid verstrekken      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 989 1-20 p. 989 (PDF)
Optreden van de verzekeraar in geval van een geschil omtrent een arbeidsongeval      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-1
p. 5 1-1 p. 5 (PDF)
Ouderschapsverlof - Uitvoeringsmaatregelen - Stand van zaken - Onderwijzend personeel (1-1515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4740 1-90 p. 4740 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5187 1-99 p. 5187 (PDF)
PWA - Stand van zaken (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2399 1-48 p. 2399 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-50
p. 2539 1-50 p. 2539 (PDF)
PWA-systeem - Verdeling en aanwending van reserves      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2879 1-57 p. 2879 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3528-3529 1-68 p. 3528-3529 (PDF)
Participatie van bestaansminimumtrekkers aan het PWA-stelsel (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-75
p. 3917-3918 1-75 p. 3917-3918 (PDF)
Personeel - Taalrollen (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1306 1-27 p. 1306 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 1-42
p. 2086-2087 1-42 p. 2086-2087 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Controle (1-1654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-98
p. 5135 1-98 p. 5135 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Diverse inlichtingen (1)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 733 1-15 p. 733 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1020-1022 1-20 p. 1020-1022 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Diverse inlichtingen (2)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 844 1-17 p. 844 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-22
p. 1111-1112 1-22 p. 1111-1112 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Diverse inlichtingen (3)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1858-1859 1-38 p. 1858-1859 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2022-2024 1-41 p. 2022-2024 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Evaluatie van het nieuwe stelsel      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-PÍtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 119-120 1-4 p. 119-120 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 438-439 1-9 p. 438-439 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Organisatie      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1899 1-39 p. 1899 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2024 1-41 p. 2024 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Redenen waarom er voor bepaalde jobs te weinig vrijwilligers zijn (1-1133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4055-4056 1-78 p. 4055-4056 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-81
p. 4252 1-81 p. 4252 (PDF)
Platform Opleiding en Tewerkstelling - Inkrimping van de middelen van het Europees Sociaal Fonds      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 183-184 1-5 p. 183-184 (PDF)
Presentiegeld voor de provinciale mandatarissen - Uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 629 1-13 p. 629 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 1-73
p. 3822-3824 1-73 p. 3822-3824 (PDF)
RVA - Ontslagen op de dienst "Werken en Materiaal"      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1624-1625 1-33 p. 1624-1625 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-35
p. 1744-1745 1-35 p. 1744-1745 (PDF)
Recht op politiek verlof voor deeltijdse personeelsleden      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bribosia-Picard aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1859 1-38 p. 1859 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1978-1979 1-40 p. 1978-1979 (PDF)
Rechten van het kind (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Antwoord
Bul. 1-81
p. 4250-4251 1-81 p. 4250-4251 (PDF)
Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4982 1-95 p. 4982 (PDF)
Rekrutering van vreemdelingen in de openbare diensten (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-17
p. 874 1-17 p. 874 (PDF)
Restributies toegekend aan de vakbonden en de HKWU voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen      
  Schriftelijke vraag van de heer Bock aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-47
p. 2373 1-47 p. 2373 (PDF)
Rij- en rusttijden in het wegvervoer - Controles (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2820 1-56 p. 2820 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2908-2910 1-57 p. 2908-2910 (PDF)
  Bul. 1-60
p. 3080-3081 1-60 p. 3080-3081 (PDF)
Rol van de representatieve vakbonden bij sollicitatieprocedures - Vacatures bij de stad Antwerpen (1-1293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4416 1-84 p. 4416 (PDF)
Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2226 1-45 p. 2226 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2313-2314 1-46 p. 2313-2314 (PDF)
Samenwerking met de Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997 (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-84
p. 4439-4440 1-84 p. 4439-4440 (PDF)
Samenwerking met de Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1998 (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1600)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4982 1-95 p. 4982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-97
p. 5110-5111 1-97 p. 5110-5111 (PDF)
Sanctieregeling bij overtredingen in het kader van de seizoens- en gelegenheidsarbeid      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2157 1-44 p. 2157 (PDF)
Schending van de privacy in werksituaties (1-516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 2998-2999 1-59 p. 2998-2999 (PDF)
Schijnzelfstandige journalisten      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1183 1-24 p. 1183 (PDF)
Schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen - Minder-valide persoon ten laste      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1141 1-23 p. 1141 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-88
p. 4668-4669 1-88 p. 4668-4669 (PDF)
Schorsing van langdurig werklozen      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-26
p. 1270 1-26 p. 1270 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1531-1533 1-31 p. 1531-1533 (PDF)
Schorsing van werkloosheidsuitkering - Inkomensgrens - Minder-valide ten laste      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1675 1-34 p. 1675 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-88
p. 4669 1-88 p. 4669 (PDF)
Sociaal statuut van de zeevissers (1-503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 2998 1-59 p. 2998 (PDF)
Sociale Maribel II - Toepassing (1-1562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-93
p. 4884 1-93 p. 4884 (PDF)
Sociale fraude (Zwartwerk, valse zelfstandigen) - Vervolgingsbeleid door de parketten (1-575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3108 1-61 p. 3108 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3362-3364 1-65 p. 3362-3364 (PDF)
Statuut van de PWA-verantwoordelijke (1-672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bourgeois aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3283 1-64 p. 3283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3594-3595 1-69 p. 3594-3595 (PDF)
Stopzetten van de activiteiten van de vzw "De Taxifiets" te Gent wegens onaangepast sociaal tewerkstellingsstatuut (1-518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 2999 1-59 p. 2999 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3361-3362 1-65 p. 3361-3362 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-29
p. 1395 1-29 p. 1395 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1533 1-31 p. 1533 (PDF)
Subsidieregeling van projecten inzake 50 jaar vrouwenstemrecht (1-1141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4056 1-78 p. 4056 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-81
p. 4252-4254 1-81 p. 4252-4254 (PDF)
SubsidiŽring van beschutte werkplaatsen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1140-1141 1-23 p. 1140-1141 (PDF)
Taakomschrijving bij de "Smet-banen" (1-1240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-81
p. 4233-4234 1-81 p. 4233-4234 (PDF)
Tewerkstelling van mindervaliden bij de rijksdiensten (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1676 1-34 p. 1676 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-35
p. 1745-1747 1-35 p. 1745-1747 (PDF)
Tewerkstellingsinitiatieven van de federale overheid (1-965)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3747 1-72 p. 3747 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-78
p. 4080 1-78 p. 4080 (PDF)
Tijdelijke en mobiele werkplaatsen - Veiligheid en gezondheid - Omzetting van een Europese richtlijn      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-48
p. 2420-2421 1-48 p. 2420-2421 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2782 1-55 p. 2782 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-56
p. 2845-2846 1-56 p. 2845-2846 (PDF)
Toepassing nieuw artikel 2bis, ß2, wet van 20 juli 1990 (Vertegenwoordiging van vrouwen in adviesorganen) (1-1329)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4485 1-85 p. 4485 (PDF)
Toewijzing van zaken met betrekking tot het departement van de minister aan advocaten (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 2003 1-41 p. 2003 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2261 1-45 p. 2261 (PDF)
Twee voorstellen van Europese richtlijnen over de gelijkheid van mannen en vrouwen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bribosia-Picard aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-101
p. 2718-2720 1-101 p. 2718-2720 (PDF)
Uitgaven in de werkloosheidsverzekering - Uitkeringen voor loopbaanonderbreking (1-1332)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4485 1-85 p. 4485 (PDF)
  Bul. 1-91
p. 4782 1-91 p. 4782 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5011 1-95 p. 5011 (PDF)
Uitoefenen van het mandaat van gemeenteraadslid tijdens het bevallingsverlof (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van der Wildt aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2943-2944 1-58 p. 2943-2944 (PDF)
Uitoefening van een openbaar mandaat en recht op het brugpensioen (1-1513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Poty aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4740 1-90 p. 4740 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5012 1-95 p. 5012 (PDF)
Uitsluiting van de rusthuizen uit de privť-sector uit het sociale en het commerciŽle luik van Maribel (1-736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3338 1-65 p. 3338 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3417-3418 1-66 p. 3417-3418 (PDF)
Veiligheid van jongeren op het werk      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2054 1-42 p. 2054 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-44
p. 2192-2193 1-44 p. 2192-2193 (PDF)
Verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (Lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2566 1-51 p. 2566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3415-3416 1-66 p. 3415-3416 (PDF)
Verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (Lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap) (1-1597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4981-4982 1-95 p. 4981-4982 (PDF)
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het kabinet (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 252 1-6 p. 252 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 651-652 1-13 p. 651-652 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-32
p. 1566 1-32 p. 1566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1813 1-37 p. 1813 (PDF)
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4416 1-84 p. 4416 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3800 1-73 p. 3800 (PDF)
Voorbereiding van internationale verdragen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 844 1-17 p. 844 (PDF)
Vreemdelingen vrijgesteld van een werkvergunning      
  Schriftelijke vraag van de heer Poty aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 120 1-4 p. 120 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 211 1-5 p. 211 (PDF)
Vrijstelling van stempelcontrole voor franstalige werklozen op 27 september 1995 (Feest van de Franstalige Gemeenschap)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-13
p. 652 1-13 p. 652 (PDF)
Vrijwilligers - Diensten aan sponsors - Sociaalrechtelijke controle (1-748)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3392 1-66 p. 3392 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4149-4150 1-79 p. 4149-4150 (PDF)
Vrouwen - Beleidsintenties (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 362 1-8 p. 362 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 870-873 1-17 p. 870-873 (PDF)
Vrouwenhandel - Reclameborden      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2343-2344 1-47 p. 2343-2344 (PDF)
Vrouwenhandel - Reclameborden - Vestigingswet - Bestrijding      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-59
p. 3018-3019 1-59 p. 3018-3019 (PDF)
Vzw die slechts op bijkomstige wijze een commerciŽle activiteit uitoefent - Bevoegd paritair comitť (1-945)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3746-3747 1-72 p. 3746-3747 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-73
p. 3824 1-73 p. 3824 (PDF)
Weerslag van de wetgeving inzake welzijn van de werknemers op het onderwijsgebeuren (1-1204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-81
p. 4256-4258 1-81 p. 4256-4258 (PDF)
Wegvervoer - Dagelijkse prestatie - Formulier van de werkgever - Controles      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2820 1-56 p. 2820 (PDF)
Werkgelegenheidsprogramma's voor gehandicapten in de overheidssector (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-81
p. 4234 1-81 p. 4234 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-84
p. 4438-4439 1-84 p. 4438-4439 (PDF)
Werkhervatting na een loopbaanonderbreking - Bedrag van het loon      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 541 1-12 p. 541 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 652-653 1-13 p. 652-653 (PDF)
Werkloosheid - Diverse inlichtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Bock aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-13
p. 633 1-13 p. 633 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting (1-631)      
  Debat en replieken
1-111
p. 2993-3025 1-111 p. 2993-3025 (PDF)
  Antwoord van de regering en replieken
1-113
p. 3044-3048 1-113 p. 3044-3048 (PDF)
Werkloosheidsuitkeringen - Uitsluitingen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2781-2782 1-55 p. 2781-2782 (PDF)
Werkloosheidsuitkeringen - Uitsluitingen - Regio Aalst-Oudenaarde (1-720)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3338 1-65 p. 3338 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3643-3644 1-70 p. 3643-3644 (PDF)
Werkloosheidsvergoeding - Wachttijd voor jongeren      
  Schriftelijke vraag van de heer Poty aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 184 1-5 p. 184 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 282-283 1-6 p. 282-283 (PDF)
Werkloosheidsvergoeding van oudere werklozen na een kortstondige loopbaan als zelfstandige      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1141 1-23 p. 1141 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-27
p. 1321-1322 1-27 p. 1321-1322 (PDF)
Werklozen - Gemiddelde macro-budgettaire kost      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-44
p. 2171 1-44 p. 2171 (PDF)
Werkzoekende gehandicapten (1-1404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4596 1-87 p. 4596 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-88
p. 4672 1-88 p. 4672 (PDF)
Wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992 (Bevordering tewerkstelling - Risicogroepen) - Evaluatie (1-737)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3338-3339 1-65 p. 3338-3339 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3713-3714 1-71 p. 3713-3714 (PDF)
Wet van 20 juli 1990 - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 361 1-8 p. 361 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2259-2261 1-45 p. 2259-2261 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Vervanging door een nieuwe wet van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen) (1-318)      
  Algemene beraadslaging, onderzoek van artikelen en amendementen
1-50
p. 1153-1175 1-50 p. 1153-1175 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid      
  Algemene beraadslaging
   Bestrijding van sluikwerk - Tewerkstellingsbeleid in de EU - Rol van de sociale partners - Ouderschapsverlof - Sociale malaise bij de NMBS en bij Sabena - Loonkostenvermindering - Onderwijs en opleiding - Doelgroepenbeleid - Arbeidsherverdeling en flexibiliteit - Deeltijdse arbeid - Social-profitsector - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Kleine en middelgrote ondernemingen
1-18
p. 406 1-18 p. 406 (PDF)
  1-18
p. 407-409 1-18 p. 407-409 (PDF)
Wetsontwerp op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid (Verhogen van de leesbaarheid van de wetgeving - Omzetting EG-richtlijnen betreffende gelijke behandeling in aanvullende socialezekerheidsregelingen en betreffende verdeling van bewijslast bij discriminatie - Ongewenst sexueel gedrag op het werk - Beroepenclassificaties - Aanpassing van de regelgeving aan de gewijzigde grondwettelijke context en aan de gewijzigde wetgeving) (Zie ook doc. Senaat 1-1336) (1-1335)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-267
p. 7748-7750 1-267 p. 7748-7750 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Regie voor Maritiem Transport : sociale maatregelen ingevolge ontbinding - Tewerkstellingsmaatregelen - Brugpensioen - Halftijds brugpensioen - Stage - Loopbaanonderbreking - Verlaging werkgeversbijdragen - Tewerkstelling KMO's - Participatiefonds : leningen aan werklozen die zich vestigen als zelfstandige - Oudere werklozen - Pensioenen : deeltijdse arbeid; kapitalisatiestelsel - Kas geneeskundige verzorging NMBS - Heffing omzetcijfer farmaceutische producten - Ziekteverzekering : geneesmiddelen toegediend in ziekenhuis; honoraria dialyse - Sociale zekerheid : sociale identiteitskaart; terugvordering ten onrechte betaalde bedragen) (1-660)      
  Algemene beraadslaging
   Bevordering van de werkgelegenheid : WalloniŽ versus Vlaanderen - Stelsel van brugpensioen - Werkloosheidscijfers in WalloniŽ
1-122
p. 3253-3254 1-122 p. 3253-3254 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de voorwaarden waaronder de winstdeelnemingen niet meegerekend worden voor de berekening van de loonkostontwikkeling (Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen) (1-878)      
  Algemene beraadslaging
1-186
p. 5418-5420 1-186 p. 5418-5420 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Algemene beraadslaging (Titel III)
   Sociaal overleg - Verlaging van de loonkost - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid - Financiering van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Evolutie van de werkloosheid : gewestelijke verschillen - Loonmatiging versus IAO-conventie nr 98
1-64
p. 1588-1589 1-64 p. 1588-1589 (PDF)
  1-64
p. 1589 1-64 p. 1589 (PDF)
  1-64
p. 1590 1-64 p. 1590 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (1-633)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-127
p. 3349-3352 1-127 p. 3349-3352 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid (Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank) (Zie ook doc. Senaat 1-1335) (1-1336)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-267
p. 7748-7750 1-267 p. 7748-7750 (PDF)
  1-267
p. 7751 1-267 p. 7751 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 499 van 31 december 1986 tot regeling van de sociale zekerheid van sommige kansarme jongeren (Sociale bijdragen op de vergoedingen toegekend door inschakelingsbedrijven) (1-1051)      
  Algemene beraadslaging over het geamendeerde ontwerp
1-232
p. 6814-6815 1-232 p. 6814-6815 (PDF)
Zieke werknemer - Naleving van de reglementering (1-1164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Poty aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-79
p. 4150-4151 1-79 p. 4150-4151 (PDF)
Zwakke positie van BelgiŽ in de internationale vergelijking van het studieniveau van de actieve bevolking (1-929)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3685-3686 1-71 p. 3685-3686 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-84
p. 4437-4438 1-84 p. 4437-4438 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999