Auteurs- en sprekersregister betreffende "Timmermans Jacques" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden (XXVI COSAC), Madrid, 13-14 mei 2002 (2-1215)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Timmermans (S) en mevrouw Barzin (K)
   Een groter Europa in de wereld : de buitenlandse betrekkingen en de uitbreiding van de Europese Unie - De strijd tegen het terrorisme in de EU - Van Lissabon tot Barcelona : een voorspoedig en dynamisch Europa ten dienste van de burger - De rol van de nationale parlementen in de Europese constructie
2-1215/1
p. 1-17 2-1215/1 p. 1-17 (PDF)
De ontwerpbegroting van de Assemblee van de West-Europese Unie voor 2002 (Vermindering van de werkingskredieten) (2-775)      
  Mondelinge vraag van de heer Timmermans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 23-24 2-162 p. 23-24 (PDF)
Economische en sociale gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie (2-1170)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden en de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de commissie voor de FinanciŽn en de Economische aangelegenheden van de Senaat door de heren Ansoms (K) en Timmermans (S)
   Algemene economische aspecten (Macro-economische aspecten, groei en uitbreiding - Gevolgen van de uitbreiding voor het handelsverkeer en voor de markten van de producten en de diensten - Deelnemingsperspectieven van de kandidaat-landen voor de Economische en Monetaire Unie - Directe buitenlandse investeringen in de kandidaat-landen - FinanciŽle diensten en bankdiensten - Gevolgen voor de Belgische ondernemingen van de activiteit van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in de landen van Midden- en Oost-Europa) - Gevolgen die betrekking hebben op de migratiestromen - Specifiek Europees economisch beleid (Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Structurele fondsen - Onderzoek en technologie - Interne markt en concurrentie - Energiebeleid) - FinanciŽle en budgettaire aspecten
2-1170/1
p. 1-24 2-1170/1 p. 1-24 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Timmermans, senator aangewezen door het Vlaamse Parlement
2-112
p. 5 2-112 p. 5 (PDF)
Gevaarlijke stoffen - Productreglementering - Gebruik van creosoot (2-2080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Timmermans aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-54
p. 2940-2941 2-54 p. 2940-2941 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toekomst van Europa gericht aan de Europese Raad van Laken (14 - 15 december 2001 - Afsluiten Belgisch voorzitterschap Europese Unie) (2-965)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Timmermans (S) en mevrouw Gerkens (K)
2-965/1
p. 1-77 2-965/1 p. 1-77 (PDF)
  Bespreking
2-162
p. 32-46 2-162 p. 32-46 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
2-162
p. 46-47 2-162 p. 46-47 (PDF)
Werkbezoek aan Europol te Den Haag over de politiesamenwerking op Europees niveau en de strijd tegen de mensenhandel (2-809)      
  Verslag van de heer Timmermans
2-809/1
p. 1-10 2-809/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
2-142
p. 48-54 2-142 p. 48-54 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999