Jean-Marie Happart

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet
(Nr 2-401, 1999-2000)
Bekrachtigd op 3 mei 2003

tot wijziging van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik
(Nr 3-74, B.Z. 2003)
Bekrachtigd op 26 augustus 2003