Michel Foret

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van artikel 24bis, 5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
(Nr 1-181, 1995-1996)
Bekrachtigd op 25 maart 1996

Herziening van artikel 130 van de Grondwet, om het gebruik van de talen in het onderwijs over te dragen aan de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 1-279, 1995-1996)
Bekrachtigd op 20 mei 1997

betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings
(Nr 1-1066, 1997-1998)
Bekrachtigd op 22 december 1998

betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht
(Nr 1-749, 1997-1998)
Bekrachtigd op 10 februari 1999