Philippe Charlier

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de artikelen 55, 60, 61(1) en 61(2) van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten
(Nr 1-290, 1995-1996)
Bekrachtigd op 19 mei 1998

tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen
(Nr 1-875, 1997-1998)
Bekrachtigd op 5 juli 1998

tot regeling van de exploitatie van zonnecentra
(Nr 1-679, 1996-1997)
Bekrachtigd op 11 januari 1999

tot aanvulling van artikel 52, 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
(Nr 1-1118, 1998-1999)
Bekrachtigd op 13 januari 1999

tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de giften in geld aan erkende dierenasielen fiscaal aftrekbaar te maken
(Nr 1-784, 1997-1998)
Bekrachtigd op 21 april 1999