Stephanie D'Hose

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft
(Nr 7-386, 2022-2023)
Bekrachtigd op 7 april 2023

tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft
(Nr 7-387, 2022-2023)
Bekrachtigd op 7 april 2023

tot wijziging van artikel 234 van het Kieswetboek, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft
(Nr 7-388, 2022-2023)
Bekrachtigd op 7 april 2023

tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat
(Nr 7-456, 2022-2023)
Bekrachtigd op 9 april 2024

Ontwerp van herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen
(Nr 7-481, 2022-2023)
Bekrachtigd op 15 mei 2024