Alexander De Croo

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft
(Nr 5-1567, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012

Ontwep tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet
(Nr 5-1562, 2011-2012)
Bekrachtigd op 19 juli 2012