Vanessa Matz

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel
(Nr 5-455, 2010-2011)
Bekrachtigd op 1 juli 2011

tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht
(Nr 5-868, 2010-2011)
Bekrachtigd op 12 juni 2012

Ontwerp tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen
(Nr 5-2240, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden
(Nr 5-2476, 2013-2014)
Bekrachtigd op 12 mei 2014