Nele Lijnen

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen
(Nr 4-482, 2007-2008)
Bekrachtigd op 6 april 2008

houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
(Nr 4-1149, 2008-2009)
Bekrachtigd op 12 november 2009

tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009
(Nr 4-1574, 2009-2010)
Bekrachtigd op 18 januari 2010

tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen
(Nr 5-61, B.Z. 2010)
Bekrachtigd op 6 juli 2011

tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten
(Nr 5-1111, 2010-2011)
Bekrachtigd op 19 juli 2011

tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld
(Nr 5-30, B.Z. 2010)
Bekrachtigd op 23 februari 2012

tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren
(Nr 5-62, B.Z. 2010)
Bekrachtigd op 23 mei 2013

houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het Asbestfonds
(Nr 5-2279, 2013-2014)
Bekrachtigd op 26 februari 2014

tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen
(Nr 5-2399, 2013-2014)
Bekrachtigd op 5 mei 2014

houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder
(Nr 5-2445, 2013-2014)
Bekrachtigd op 5 mei 2014