JoŽlle Kapompolť

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen
(Nr 3-2081, 2006-2007)
Bekrachtigd op 27 april 2007