Berni Collas

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Nr 3-639, 2003-2004)
Bekrachtigd op 10 juni 2004

tot wijziging van de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964
(Nr 3-1026, 2004-2005)
Bekrachtigd op 11 mei 2005

tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 3-1597, 2005-2006)
Bekrachtigd op 20 maart 2007

tot wijziging van de artikelen 78 en 79 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 3-1595, 2005-2006)
Bekrachtigd op 20 maart 2007

tot aanpassing van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap aan de nieuwe nummering van de artikelen van de Grondwet
(Nr 3-1596, 2005-2006)
Bekrachtigd op 20 maart 2007

tot aanvulling van artikel 31 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de Voorzitter van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap zitting te laten hebben in het Overlegcomité, en tot opheffing van artikel 67 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 3-1594, 2005-2006)
Bekrachtigd op 20 maart 2007

tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
(Nr 3-1734, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 maart 2007

tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 3-1496, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 april 2007

tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
(Nr 3-1495, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 april 2007

tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen
(Nr 3-2081, 2006-2007)
Bekrachtigd op 27 april 2007

tot wijziging van artikel 20 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
(Nr 4-692, 2007-2008)
Bekrachtigd op 14 april 2009

tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om de Hoge Raad voor de Justitie de mogelijkheid te geven om de voorbereiding en de verbetering van het schriftelijk gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage op te dragen aan externe deskundigen
(Nr 4-677, 2007-2008)
Bekrachtigd op 28 april 2009

tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 4-1225, 2008-2009)
Bekrachtigd op 30 december 2009