Olga Zrihen

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen
(Nr 3-1641, 2005-2006)
Bekrachtigd op 8 maart 2007

dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen
(Nr 4-482, 2007-2008)
Bekrachtigd op 6 april 2008

tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten
(Nr 4-1152, 2007-2008)
Bekrachtigd op 13 maart 2009

tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Co÷peratie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht
(Nr 5-868, 2010-2011)
Bekrachtigd op 12 juni 2012