Jean-Marie Dedecker

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de Nederlandse tekst van artikel 10, laatste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof
(Nr 3-318, 2003-2004)
Bekrachtigd op 12 mei 2004

betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein
(Nr 3-386, 2003-2004)
Bekrachtigd op 3 december 2005