Magdeleine Willame-Boonen

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van artikel 104, 8, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de bescherming van het onroerend cultureel erfgoed
(Nr 1-288, 1995-1996)
Bekrachtigd op 4 juni 1997

tot aanvulling van artikel 52, 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
(Nr 1-1118, 1998-1999)
Bekrachtigd op 13 januari 1999