Jacques D'Hooghe

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 19 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
(Nr 1-284, 1995-1996)
Bekrachtigd op 3 maart 1998

tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging
(Nr 1-614, 1996-1997)
Bekrachtigd op 26 april 1999

tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten
(Nr 1-956, 1997-1998)
Bekrachtigd op 13 mei 1999