Annemie Van de Casteele

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot opheffing van het tweede lid van artikel 9, § 2, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro
(Nr 3-1123, 2004-2005)
Bekrachtigd op 30 mei 2005

tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica
(Nr 3-791, 2003-2004)
Bekrachtigd op 10 november 2005

tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
(Nr 3-984, 2004-2005)
Bekrachtigd op 7 december 2005

tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen
(Nr 3-1641, 2005-2006)
Bekrachtigd op 8 maart 2007

tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen
(Nr 3-336, 2003-2004)
Bekrachtigd op 21 april 2007

Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven
(Nr 3-1778, 2005-2006)
Bekrachtigd op 25 april 2007

tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten en het Asbestfonds met betrekking tot wettelijk samenwonenden
(Nr 3-916, 2004-2005)
Bekrachtigd op 11 mei 2007

tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten
(Nr 4-1152, 2007-2008)
Bekrachtigd op 13 maart 2009