Guy Swennen

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling
(Nr 5-405, 2010-2011)
Bekrachtigd op 13 augustus 2011

tot invoeging van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst
(Nr 5-310, 2010-2011)
Bekrachtigd op 13 januari 2012

tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling
(Nr 5-550, 2010-2011)
Bekrachtigd op 10 december 2012

tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren
(Nr 5-1146, 2010-2011)
Bekrachtigd op 14 april 2013

tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken
(Nr 5-2170, 2012-2013)
Bekrachtigd op 28 februari 2014

houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder
(Nr 5-2445, 2013-2014)
Bekrachtigd op 5 mei 2014

houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 745sexies van hetzelfde Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende
(Nr 5-2338, 2013-2014)
Bekrachtigd op 22 mei 2014