Francis Poty

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

betreffende de valutadatum van bankverrichtingen
(Nr 1-312, 1995-1996)
Bekrachtigd op 10 juli 1997

houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen
(Nr 1-676, 1996-1997)
Bekrachtigd op 14 juli 1998

tot aanvulling van artikel 2 van de wet van 14 juli 1998 houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen
(Nr 1-1136, 1998-1999)
Bekrachtigd op 23 maart 1999

tot wijziging van de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen
(Nr 1-1135, 1998-1999)
Bekrachtigd op 19 april 1999

tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen
(Nr 2-345, 1999-2000)
Bekrachtigd op 14 mei 2001

betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn
(Nr 3-586, 2003-2004)
Bekrachtigd op 14 juni 2004