Armand De Decker

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten
(Nr 2-439, 1999-2000)
Bekrachtigd op 20 juli 2000

tot wijziging van de artikel 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof
(Nr 2-623, 2000-2001)
Bekrachtigd op 2 april 2001

tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof
(Nr 2-622, 2000-2001)
Bekrachtigd op 2 april 2001

Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Nr 3-639, 2003-2004)
Bekrachtigd op 10 juni 2004

betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(Nr 4-1053, 2008-2009)
Bekrachtigd op 4 februari 2010

tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
(Nr 5-508, 2010-2011)
Bekrachtigd op 9 februari 2011