Jeannine Leduc

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen
(Nr 1-236, 1995-1996)
Bekrachtigd op 25 juni 1997

tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet
(Nr 2-119, 1999-2000)
Bekrachtigd op 12 augustus 2000

tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
(Nr 2-258, 1999-2000)
Bekrachtigd op 8 februari 2001

houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
(Nr 2-740, 2000-2001)
Bekrachtigd op 13 juli 2001

betreffende de euthanasie
(Nr 2-244, 1999-2000)
Bekrachtigd op 28 mei 2002

betreffende de palliatieve zorg
(Nr 2-246, 1999-2000)
Bekrachtigd op 14 juni 2002

tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973
(Nr 2-1226, 2001-2002)
Bekrachtigd op 14 januari 2003

tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
(Nr 2-1173, 2001-2002)
Bekrachtigd op 13 februari 2003

tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat
(Nr 51-633, 2003-2004)
Bekrachtigd op 17 maart 2004

houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht
(Nr 3-27, B.Z. 2003)
Bekrachtigd op 16 juli 2004

tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers
(Nr 3-1394, 2005-2006)
Bekrachtigd op 7 augustus 2006

tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van verscheidene categorieŽn oud-strijders en oorlogsslachtoffers
(Nr 3-1952, 2006-2007)
Bekrachtigd op 11 mei 2007