Luc Van den Brande

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof
(Nr 4-12, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 12 juli 2009