Henri Mouton

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen Braives en Villers-le-Bouillet
(Nr 1-355, 1995-1996)
Bekrachtigd op 19 december 1996

tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen
(Nr 1-236, 1995-1996)
Bekrachtigd op 25 juni 1997