Voorstellen van Robert Hotyat (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 1-1216 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestigingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 23/12/1998