Voorstellen van Jean-Marie Happart (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

5 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-303 Wetsvoorstel houdende verplichting om de terreinen waarop werken van openbaar nut zijn uitgevoerd in hun oorspronkelijke staat te herstellen 20/1/2000
S. 2-401 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet 6/4/2000
S. 2-895 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, 2bis, 2, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 31/8/2001
S. 2-1336 Wetsontwerp tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 5/11/2002
S. 2-1544 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrekbare uitgaven inzake de kosten voor de rusthuizen of RVT's 18/3/2003

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999