Voorstellen van Jean-Marie Happart (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

8 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-374 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de produkten van dierlijke oorsprong die in veevoer en pluimveevoer worden verwerkt en sedert 1988 al dan niet rechtstreeks uit Groot-Brittannië in België zijn ingevoerd en naar de gevolgen daarvan voor de gezondheid 8/7/1996
S. 1-458 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek over het Hoog Comité van Toezicht 31/10/1996
S. 1-576 Voorstel van resolutie met betrekking tot de vertegenwoordiging van de federale, gemeenschaps- en gewestassemblees in de interparlementaire internationale instellingen en in het bijzonder in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 13/3/1997
S. 1-634 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 89, §2bis, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven ten einde de exploitanten van GSM-netten te verplichten na te gaan of kandidaten voor een aansluiting op het GSM-net solvabel zijn 21/5/1997
S. 1-1040 Wetsvoorstel betreffende de vertegenwoordiging van de federale, gemeenschaps- en gewestassemblees in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 25/6/1998
S. 1-1099 Voorstel van resolutie betreffende de rechten van illegaal in ons land verblijvende buitenlanders 23/9/1998
S. 1-1244 Wetsvoorstel houdende verplichting om de terreinen waarop werken van openbaar nut zijn uitgevoerd in hun oorspronkelijke staat te herstellen 27/1/1999
S. 1-1297 Wetsvoorstel betreffende de voorwaarden voor het houden van in gevangenschap geboren en opgekweekte Europese vogels 4/3/1999

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003