Voorstellen van Philippe Charlier (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

16 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-287 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 54 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 11/3/1996
S. 1-289 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 212 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten 11/3/1996
S. 1-290 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 55, 60, 61(1) en 61(2) van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten 11/3/1996
S. 1-391 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 3 van het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992 19/7/1996
S. 1-402 Wetsvoorstel houdende oprichting en organisatie van een fiscale kruispuntbank 31/7/1996
S. 1-488 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9, 3, van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren 2/12/1996
S. 1-651 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst 2/6/1997
S. 1-679 Wetsontwerp tot regeling van de exploitatie van zonnecentra 27/6/1997
S. 1-784 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de giften in geld aan erkende dierenasielen fiscaal aftrekbaar te maken 18/11/1997
S. 1-811 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, 2bis, 2, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 12/12/1997
S. 1-812 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7, 2bis, 3, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 12/12/1997
S. 1-875 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 11/2/1998
S. 1-891 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen 18/2/1998
S. 1-1062 Wetsvoorstel strekkende om de sociale-verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde sociale bijdragen 13/7/1998
S. 1-1097 Wetsvoorstel houdende wijziging van de werkwijze van de bij het ministerie van Middenstand ingestelde commissie die een beslissing neemt over de aan bepaalde zelfstandigen toegekende vrijstelling van de sociale bijdragen 16/9/1998
S. 1-1118 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 52, 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 20/10/1998