Voorstellen van Stephanie D'Hose (Legislatuur 2019-2024)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2024-....

42 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-103 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van health impact bonds met het oog op gezondheidswinst door sociale investeringen 16/10/2019
S. 7-104 Voorstel van resolutie tot afschaffing van het papieren kasticket en de invoering van het e-ticket als norm 17/10/2019
S. 7-106 Voorstel van resolutie betreffende het voornemen van Oeganda om over te gaan tot invoering van de doodstraf voor LGBTI+ 21/10/2019
S. 7-110 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news 22/10/2019
S. 7-114 Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen 7/11/2019
S. 7-115 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de evaluatie van de staatkundige hervormingen sinds 1970, met het oog op een inventarisatie van en een onderzoek naar een efficiŽntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, werking van de instellingen en samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten 7/11/2019
S. 7-117 Informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie in de besluitvorming op de verschillende bevoegdheidsniveaus alsook in de samenleving 12/11/2019
S. 7-119 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen 18/11/2019
S. 7-124 Voorstel van resolutie teneinde de risico's op burn-out op het werk efficiŽnter te voorkomen 27/11/2019
S. 7-139 Informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie 6/2/2020
S. 7-140 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de verschillende stelsels van duaal leren in BelgiŽ en in het buitenland teneinde de ideeŽn hierover te bundelen en de werking ervan te optimaliseren 6/2/2020
S. 7-142 Voorstel van resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein 12/2/2020
S. 7-159 Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied 11/5/2020
S. 7-160 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van lgbti-personen in Polen 12/5/2020
S. 7-161 Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht in geval van homofoob geweld 13/5/2020
S. 7-172 Informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar 3/7/2020
S. 7-191 Voorstel tot wijziging van artikel 56 van het Reglement van de Senaat 12/11/2020
S. 7-282 Voorstel van resolutie betreffende de rechten van de lgbtqia+-gemeenschap in Hongarije 13/7/2021
S. 7-295 Informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure 22/10/2021
S. 7-296 Europese conferentie van de parlementsvoorzitters
Athene, 21-22 oktober 2021
22/10/2021
S. 7-297 Voorstel tot wijziging van artikel 21-6 van het reglement van de Senaat 4/11/2021
S. 7-299 Resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen 17/11/2021
S. 7-329 Resolutie ter bevordering van het gebruik van overheidsdata voor beter beleidsonderzoek 23/2/2022
S. 7-338 Conferentie van voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie
Brdo (SloveniŽ), 28-29 maart 2022
29/3/2022
S. 7-344 Informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat 22/4/2022
S. 7-349 Resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan 27/4/2022
S. 7-362 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met het oog op de oprichting van een gemengde deliberatieve commissie in de Senaat 22/6/2022
S. 7-383 Besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 5 juli 2022 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen over de samenstelling van de Belgische delegatie van de Benelux Interparlementaire Assemblee 7/10/2022
S. 7-386 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft 19/10/2022
S. 7-387 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft 19/10/2022
S. 7-388 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 234 van het Kieswetboek, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft 19/10/2022
S. 7-419 Resolutie met het oog op de onmiddellijke vrijlating van Olivier Vandecasteele 6/2/2023
S. 7-421 Resolutie om inzake gezondheid rekening te houden met geslacht en gender 7/2/2023
S. 7-443 Voorstel van resolutie betreffende de zorgwekkende toestand van de LGBTQIA+-gemeenschap in Oeganda 26/4/2023
S. 7-454 Resolutie betreffende de zorgwekkende toestand van de Russische dissident Vladimir Vladimirovitsj Kara-Murza in gevangenschap 24/5/2023
S. 7-456 Wetsontwerp tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat 24/5/2023
S. 7-481 Ontwerp van herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen 5/10/2023
S. 7-497 Voorstel van resolutie betreffende de gedwongen deportatie van OekraÔense kinderen naar Rusland 21/11/2023
S. 7-522 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met betrekking tot de gemengde commissies en de burgerpanels 6/3/2024
S. 7-535 Voorstel van verklaring tot herziening van diverse bepalingen van de Grondwet in verband met de Senaat 15/4/2024
S. 7-554 Voorstel van resolutie betreffende de prioriteitsexport van de Europese defensie-industrie aan OekraÔne 15/5/2024
S. 7-559 Parlementaire dimensie van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Bezoek van de Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement aan het Belgisch Federaal Parlement
Brussel, 30 november 2023
24/5/2024

Legislatuur 2024-....