Voorstellen van Allessia Claes (Legislatuur 2019-....)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-130 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie 11/12/2019
S. 7-369 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof om de samenstelling en de benoemingsprocedure te wijzigen 6/7/2022
S. 7-393 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet om de Senaat af te schaffen 10/11/2022