Voorstellen van Anne-Catherine Goffinet (Legislatuur 2019-....)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

8 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-110 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news 22/10/2019
S. 7-172 Informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar 3/7/2020
S. 7-216 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de artikelen 4, § 3, en 11 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten inzake verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling 8/1/2021
S. 7-218 Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China 18/1/2021
S. 7-220 Voorstel van resolutie over de dwangarbeid van de Oeigoeren in de autonome Chinese regio Xinjiang 21/1/2021
S. 7-247 Voorstel van resolutie betreffende het opnemen van klimaatgerelateerde informatie in de niet-financiële informatie bij het jaarverslag 21/4/2021
S. 7-299 Resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen 17/11/2021
S. 7-330 Resolutie betreffende de veroordeling van de Russische invasie in Oekraīne 24/2/2022