Voorstellen van Hélène Ryckmans (Legislatuur 2019-....)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019

41 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-110 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news 22/10/2019
S. 7-139 Informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie 6/2/2020
S. 7-142 Voorstel van resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein 12/2/2020
S. 7-161 Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht in geval van homofoob geweld 13/5/2020
S. 7-170 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36, van titel III, hoofdstuk I en hoofdstuk II, en van de artikelen 100, 119, 143, 151, 174 en 195 van de Grondwet, met het oog op de afschaffing van de Senaat teneinde een bij loting samengestelde burgerassemblee op te richten 26/6/2020
S. 7-173 Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is 7/7/2020
S. 7-185 Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken 28/9/2020
S. 7-199 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een duurzame oplossing te komen 12/11/2020
S. 7-207 Voorstel van resolutie ter voorkoming van de imminente uitvoering van de doodstraf die is uitgesproken tegen dr. Ahmadreza Djalali in Iran 8/12/2020
S. 7-208 Voorstel van resolutie over het conflict in Tigray (Noord-Ethiopië) 9/12/2020
S. 7-218 Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China 18/1/2021
S. 7-220 Voorstel van resolutie over de dwangarbeid van de Oeigoeren in de autonome Chinese regio Xinjiang 21/1/2021
S. 7-245 Informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld 1/4/2021
S. 7-258 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het optreden van België met het oog op een echtvaardige en duurzame vredesregeling in het Nabije Oosten 20/5/2021
S. 7-266 Voorstel van resolutie tot oprichting van een burgerpanel in de Senaat in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa 16/6/2021
S. 7-271 Voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul 16/6/2021
S. 7-282 Voorstel van resolutie betreffende de rechten van de lgbtqia+-gemeenschap in Hongarije 13/7/2021
S. 7-283 Resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen 14/7/2021
S. 7-288 Conferentie over de toekomst van Europa
Eerste plenaire vergadering
Straatsburg, 19 juni 2021
19/6/2021
S. 7-301 Resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof 17/11/2021
S. 7-304 Conferentie over de toekomst van Europa
Tweede plenaire vergadering
Straatsburg, 23 oktober 2021
23/10/2021
S. 7-321 Conferntie over de toekomst van Europa
Derde plenaire vergadering
Straatsburg, 21 en 22 januari 2022
22/1/2022
S. 7-330 Resolutie betreffende de veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne 24/2/2022
S. 7-334 Conferentie over de toekomst van Europa
Vierde plenaire vergadering
Straatsburg, 10-12 maart 2022
12/3/2022
S. 7-340 Conferentie over de toekomst van Europa
Vijfde plenaire vergadering
Straatsburg, 25 en 26 maart 2022
26/3/2022
S. 7-344 Informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat 22/4/2022
S. 7-349 Resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan 27/4/2022
S. 7-352 Conferentie over de toekomst van Europa
Zesde plenaire vergadering
Straatsburg, 8 en 9 april 2022
9/4/2022
S. 7-360 Interparlementaire commissievergadering over de eerste resultaten van de Conferentie over de toekomst van Europa
Europees Parlement, Brussel, 17 mei 2022
17/5/2022
S. 7-361 Resolutie ter bestrijding van de straffeloosheid wat betreft oorlogsmisdaden begaan in Oekraïne 22/6/2022
S. 7-368 Resolutie betreffende een onafhankelijk onderzoek naar het neerschieten van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh 4/7/2022
S. 7-372 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met betrekking tot de erkenning van dieren als wezens met gevoel
7/7/2022
S. 7-375 Conferentie over de toekomst van Europa
Zevende plenaire vergadering
Straatsburg, 29 en 30 april 2022
30/4/2022
S. 7-382 Resolutie betreffende de situatie in Iran na het overlijden in gevangenschap van Mahsa Amini 7/10/2022
S. 7-392 Voorstel van resolutie om maatregelen te nemen tegen deepfakes 9/11/2022
S. 7-405 Resolutie over de executie van Mohsen Shekari in Iran 13/12/2022
S. 7-407 Voorstel van resolutie met betrekking tot de oprichting van een bijzonder oorlogstribunaal bij het Internationaal Strafhof in Den Haag voor de Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne 14/12/2022
S. 7-409 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de parlementaire vergoeding van de gecoöpteerde senatoren te koppelen aan hun daadwerkelijke deelname aan de werkzaamheden 15/12/2022
S. 7-419 Resolutie met het oog op de onmiddellijke vrijlating van Olivier Vandecasteele 6/2/2023
S. 7-447 Conferentie over de toekomst van Europa
Feedbackevenement
Brussel, 2 december 2022
2/12/2022
S. 7-455 Voorstel van resolutie betreffende de impact van sikkelcelziekte op het privé, school- en beroepsleven en ter verbetering van de aanpak van de problemen en noden van de zieken en hun gezin 24/5/2023

Legislatuur 2014-2019